Παρακάτω παρατίθενται παρουσιάσεις που βρίσκονται στη σελίδα slideshare.com και που περιλαμβάνουν παραπάνω στοιχεία σχετικά με τα blogs.