Σε μία έρευνα που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2003, βρέθηκε ένας μικρός αριθμός weblogs που σχετίζονται με βιβλιοθήκες, δημόσιες και ακαδημαϊκές κατά το πλείστον. Όσον αφορά το λογισμικό, οι περισσότερες χρησιμοποιούν κάποιο πρόγραμμα που να διατίθεται δωρεάν. Αν και η έρευνα μπορεί να θεωρηθεί παλιά, κάλλιστα δίνει κάποια στοιχεία για στη χρήση των weblogs στις βιβλιοθήκες. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα, στους σκοπούς δημιουργίας ενός weblog από μία βιβλιοθήκη εντοπίζονται τα παρακάτω:
  • Παροχή νέων και γενικών πληροφοριών στους χρήστες
  • Ενημέρωση για πληροφοριακούς πόρους στο διαδίκτυο
  • Βιβλιοκριτικές και νέες κυκλοφορίες
  • Διασκέδαση
  • Πληροφόρηση για βιβλιοθηκονόμους
  • Συζητήσεις και σχολιασμοί βιβλίων
  • Επικοινωνία μεταξύ των βιβλιοθηκονόμων
Στην παρατήρηση των παραπάνω weblogs, εντοπίστηκαν κάποιες «αδυναμίες». Κάποιες βιβλιοθήκες δεν είχαν καταχωρημένα τα στοιχεία της βιβλιοθήκης ή κάποιο υπερσύνδεσμο που να οδηγεί στην ιστοσελίδα της, κάτι το οποίο κρίνεται απαραίτητο, επειδή τα περισσότερα weblogs φιλοξενούνται στη σελίδα του παροχέα και όχι στη σελίδα της βιβλιοθήκης. Τέλος τα περισσότερα δεν παρείχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι χρήστες στο weblog, άρα λειτουργούσαν μονόπλευρα.

Το προσωπικό των βιβλιοθηκών όμως εξακολουθεί να αντιλαμβάνεται τα weblogs σα δικτυακά ημερολόγια (από την αρχική ερμηνεία της λέξης) και όχι σαν εργαλεία για την εργασία τους και εν δυνάμει πηγές πληροφοριών6. Στη συγκεκριμένη έρευνα7 δεν ήταν δυνατό να συλλεγούν πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, εάν χρησιμοποιούν τα weblogs των βιβλιοθηκών αυτών, αν τα θεωρούν χρήσιμα και αν θα ήθελαν να στέλνουν κι αυτοί αντίστοιχα μηνύματα στη βιβλιοθήκη.

Γενικότερα στο ακαδημαϊκό χώρο τα weblogs είναι η εικονική επέκταση της τάξης, περιέχουν προσωπικά σχόλια και παρατηρήσεις και είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στο e-learning. Αντικαθιστούν τις στατικές ιστοσελίδες, γιατί πλέον αποτελούν ιστοσελίδες ομάδων ή τμημάτων, χωρίς τη δέσμευση να διαχειρίζονται από διαχειριστή, αλλά από ενδεχομένως όλους τους χρήστες, διασυνδέουν με υλικό σε άλλες πηγές, και δημιουργούν online συζητήσεις για ανταλλαγή ιδεών και ελεύθερη έκφραση απόψεων σε συνθήκες ισότητας. Αν μία βιβλιοθήκη αποφασίσει να εγκαταστήσει ένα τέτοιο λογισμικό, είναι προτιμότερο να επιλεχθεί ένα ανοικτού κώδικα, δωρεάν λογισμικό για να μπορούν να το χρησιμοποιούν όλοι οι χρήστες της.