Wikis

Το λογισμικό wiki παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας χρηστών, να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους για την παραγωγή ενός κοινού έργου (λ.χ. μια μικρή σχολική έρευνα, παραγωγή σημειώσεων, ανταλλαγή ιδεών για ένα αντικείμενο συζήτησης κ.α.), που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο.
Παρά την προέλευση του όρου από τα μίνι λεωφορεία wikiwiki μεταξύ των τερματικών του αεροδρομίου της Χαβάης(!) μάλλον καλύτερα μπορούν να αποδοθούν ως "What I know is" - Wiki. Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να την μοιραστούν.

Βασικές αρχές των wiki
 • Καμία μορφή ελέγχου επί των περιεχομένων δεν ισχύει - ένα wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών του
 • Η γλώσσα πρέπει να είναι μια ιδιαίτερα απλοποιημένη mark-up γλώσσα που ενσωματώνει στον πυρήνα της την έννοια του υπερσυνδέσμου
 • Η εστίαση εντοπίζεται στο περιεχόμενο, όχι στη μορφή
 • Υπάρχει αναλυτική παρακολούθηση των αλλαγών - η ιστορία κάθε ελάχιστης αλλαγής-ενημέρωσης κάθε σελίδας ενός wiki είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε
 • Η δομή ορίζεται απο την κοινότητα - οι κανόνες του wiki αναδεικνύονται με συναίνεση όταν χρειαστεί να οριστούν
 • Η κοινότητα είναι άγρυπνος φρουρός του wiki - πρέπει να ξεφορτώνεται λανθασμένες καταχωρήσεις και βανδαλισμούς γρήγορα και αποδοτικά

Πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες οι δυνατές πρακτικές εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία...

Παρουσίαση
Για μελέτη
 1. Cole, M. (2009). Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education 52, pp.141–146
 2. Lundin, R. W. (2008). Teaching with Wikis: Toward a Networked Pedagogy. Computers and Composition, 25, 432–448.
 3. Ruth, A. Houghton, L. (2009). The wiki way of learning. Australasian Journal of Educational Technology, 25(2), 135-152.
 4. Neumann, D., Hood, M. (2009). The effects of using a wiki on student engagement and learning of report writing skills in a university statistics course. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 382-398.
 5. Ravid, G.Kalmanb, Y., Rafaelib, S.(2008). Wikibooks in higher education: Empowerment through online distributed collaboration.Computers in Human Behavior, 24(5), pp.1913-1928.
 6. Larusson, J., Alterman, R. (2009). Wikis to support the “collaborative” part of collaborative learning. Computer-Supported Collaborative Learning, 4, pp.371–402.
 7. Elgort,I., Smith, A., Toland, J. (2008).Is wiki an effective platform for group course work? Australasian Journal of Educational Technology, 24(2), pp.195-210.
 8. Eric Ras, Jorg Rech (2009). Using Wikis to support the Net Generation in improving knowledge acquisition in capstone projects. Journal of Systems and Software, Volume 82, Issue 4.
 9. Karasavvidis, Ilias(2010) 'Wiki uses in higher education: exploring barriers to successful implementation', Interactive Learning Environments, 18: 3, 219-231.
 10. Huang, Wen-Hao David and Nakazawa, Kazuaki(2010) 'An empirical analysis on how learners interact in wiki in a graduate level online course', Interactive Learning Environments, 18:3, 233-244
 11. Rubio, R., Martín, S. and Morán, S. (2010), Collaborative web learning tools: Wikis and blogs. Computer Applications in Engineering Education, 18: 502–511. doi: 10.1002/cae.20218.
 12. Baltzersen, R. K. (2010). Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6), 791-809
 13. Weaver, D., Viper, S., Latter, J. & McIntosh, P. C. (2010). Off campus students' experiences collaborating online, using wikis. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6), 847-860
 14. Judd, T., Kennedy, G. Cropper, S. (2010). Using wikis for collaborative learning: Assessing collaboration through contribution. Australasian Journal of Educational Technology, 26(3), 341-354
 15. Yiu Chi Lai & Eugenia M.W.Ng (2011) Using wikis to develop student teachers' learning, teaching, and assessment capabilities, The Internet and Higher Education, 14 (1), pp. 15-26
 16. L. Naismith, B.-H.Lee, R.M.Pilkington (2010). Collaborative learning with a wiki: Differences in perceived usefulness in two contexts of use. Journal of Computer Assisted Learning, on press
 17. Kear,K., Woodthorpe, J., Robertson,S., Hutchisona,M.(2010). From forums to wikis: Perspectives on tools for collaboration. The Internet and Higher Education, 13(4), pp.218-225
 18. Trentin G., (2009). Using a wiki to evaluate individual contribution to a collaborative learning project. Journal of Computer Assisted Learning, 25(1), pp.43-55.
 19. Engstrom, M. E. & Jewett, D. (2005). Collaborative learning the wiki way. TechTrends, 49(6), 12-15, 68.
 20. Geoffrey Sheehy (2008). The Wiki as Knowledge Repository: Using a Wiki in a Community of Practice to Strengthen K-12 Education. TechTrends, 52(6), 55-60.
 21. Manoli Pifarré and Judith Kleine Staarman (2011) Wiki-supported collaborative learning in primary education: How a dialogic space is created for thinking together. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning
  Volume 6, Number 2, 187-205


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 1. Συγκρίνετε τις διαφορετικές πλατφόρμες wiki (wikimatrix)
 2. 50 Ways to Use Wikis for a More Collaborative and Interactive Classroom
 3. Wikis and Learning: 60 Resources
 4. Βικιπαιδεία (2009). Wiki.
 5. Στέα Ε. Μ., Τουμπίδου Μ. Μ. (2007). Ένα Wiki για το Wiki .


Βίντεο