Web-Quests (Ιστο-εξερευνήσεις)


Ένα WebQuest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Σε ένα μάθημα αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα.
Σε ένα μάθημα που οργανώνεται ως ένα WebQuest, οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το Διαδίκτυο.
Η δομή ενός WebQuest είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν βηματικά το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα να κατευθύνουν την εργασία του. Κατά τη σχεδίαση ενός WebQuest ο καθηγητής θέτει το σκοπό και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος, τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες οι
μαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήματα που θα οριοθετήσουν και θα κατευθύνουν τη διερεύνηση των μαθητών προς τα προσκοκώμενα αποτελέσματα.
Πιο συγκεκριμένα ένα σενάριο μαθήματος WebQuest περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:
 • Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέμα του μαθήματος με έναν ελκυστικό τρόπο που να προετοιμάζει το μαθητή και να προκαλεί το ενδιαφέρον του.
 • Εργασία: παρουσιάζει το ρόλο των μαθητών και ορίζει την εργασία που πρόκειται να αναλάβουν.
 • Διαδικασία: περιγράφει πως οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν / επιτελέσουν την εργασία τους. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει ξεκάθαρα βήματα, προτεινόμενες πηγές, και συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της πληροφορίας.
 • Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του μαθήματος, θέτει κριτήρια αξιολόγησης.
 • Συμπέρασμα: συνοψίζει αυτά που οι μαθητές πέτυχαν ή έμαθαν κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας ή του μαθήματος.
 • Η σελίδα του καθηγητή: οδηγίες εφαρμογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς.

Δεξιότητες που αναπτύσσονται μέσα από ένα WebQuest:
 • Παροχή κινήτρων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης
 • Συνεργατική μάθηση
 • Σύνδεση με άλλη γνώση
 • Παιδαγωγικές αρχές
Σχετικό υλικό
http://hermes.di.uoa.gr/lab/CVs/papers/papanikolaou/PG-WebQuest-Syros2005.pdf
http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Epistimi/vivlio/2B.pdf
http://philolowiki.wikispaces.com/file/view/smaro_**istoexerevnis**i.ppt
http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/webquests/index_sub3.html
http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html


zunal.jpg

Με περισσότερους από 216.700 χρήστες το zunal είναι ένα Web-based λογισμικό για τη δημιουργία εκπαιδευτικών WebQuest χωρίς να απαιτείται η συγγραφή HTML κώδικα.
Χαρακηριστικά
external image yes.png
Απολύτως δωρεάν (απαιτείται μια απλή εγγραφή)
external image yes.png
Εύκολη και γρήγορη δημιουργία WebQuests τα οποία είναι άμεσα προσβάσιμα
external image yes.png
Βιβλιοθήκη 100 έτοιμων Template
external image yes.png
Δυνατότητα ανάρτισης αρχείων κειμένου, φωτογραφιών, video YouTube και Google Videos
external image yes.png
Δυνατότητα προεπισκόπησης πριν οριστική δημοσίευση
external image yes.png
Απόκρυψη/Εμφάνιση Ιστοσελίδων
external image yes.png
Ενσωμάτωση Voki και Glogster παρουσιάσεων
Διαδραστικά χαρακτηριστικά
external image yes.png
Δυνατότητα δημιουργίας απεριορίστου αριθμού σελίδων
external image yes.png
Δημιουργία Quiz
external image yes.png
Δημιουργία Σελίδας συχνών ερωτήσεων (FAQ)
external image yes.png
Photo Gallery
external image yes.png
Google Map
external image yes.png
Παιχνίδι: Hangman
external image yes.png
Πίνακες ή Rubric
external image yes.png
Δηνατότητα Pre-test και Post-test
external image yes.png
Ενσωματωμένο Rubric αξιολόγησης του WebQuest

Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η συνεργατική δημιουργία WebQuests. Μία ομάδα μπορεί να δουλέψει ταυτόχρονα από διαφορετικούς λογαριασμούς για τη δημιουργία ενός quest.
Ακόμη έχει γίνει πιο φιλικό προς κινητά τηλέφωνα μέσω της σελίδας m.zunal.com. Οι χρήστες μπορούν να δουν τα webquests από οποιαδήποτε συσκευή (iphone, android, blackberry κ.α.) ενώ αναμένονται και σχετικές εφαρμογές.

www.zunal.com (Ελέγχθηκε από Ελένη Ψαρά)

quest_garden.JPG


Το QuestGarden είναι ένα online εργαλείο συγγραφής, μια κοινότητα και υπηρεσία φιλοξενίας, σχεδιασμένη για την ευκολότερη και ταχύτερη τη δημιουργία υψηλής ποιότητας WebQuest. Ο συντάκτης μπορεί να δημιουργήσει εύκολα εκπαιδευτικά WebQuests χωρίς να απαιτείται να έχει γνώσεις σχεδιασμού ιστοσελίδων, έχοντας στη διάθεση του οδηγίες, προτάσεις και παραδείγματα σε κάθε βήμα της διαδικασίας ανάπτυξης της εφαρμογής. Ο έλεγχος της τελικής παρουσίασης του WebQuest ανήκει αποκλειστικά στο συντάκτη, ο οποίος μπορεί να επιπλέον προσαρτήσει εικόνες, φύλλα εργασίας και άλλους τύπους αρχείων.Η χρήση του QuestGarden δεν είναι δωρεάν αλλά απαιτεί εγγραφή διετούς διάρκειας κόστους 20$, ενώ παρέχεται και έκπτωση για σχολεία που θα αγοράσουν πάνω από 10 λογαριασμούς. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα δωρεάν, δοκιμαστικής χρήσης για 30 ημέρες μετά το πέρας τη οποίος ο χρήστης μπορεί να πάρει το εκπαιδευτικό WebQuest που δημιούργησε σε συμπιεσμένη μορφή. Το WebQuest θα παραμένει on-line για 1 επιπλέον χρόνο χωρίς ωστόσο να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης από τον συντάκτη του.
Χαρακηριστικά
external image yes.png
Οδηγός με Βήμα προς βήμα καθοδήγηση καθ 'όλη τη διαδικασία δημιουργίας του WebQuest
external image yes.png
Εργαλείο WYSIWYG (What You See Is What You Get) επεξεργασία κάθε τμήματος του WebQuest
external image yes.png
Δυνατότητα συμπίεσης αρχείων webquests, επιτρέποντάς την εύκολη μετακίνηση του μαθήματος σε άλλο ιστότόπο
external image yes.png
Δυνατότητα ανάρτησης αρχείων κειμένου, φωτογραφιών, φύλλων εργασίας κ.τ.λ
external image yes.png
Δυνατότητα «κλωνοποίησης» ενός υπάρχοντος WebQuest και δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο χώρο εργασίας σας, διατηρώντας την αρχική του έκδοση ανέπαφη.
external image yes.png
Δυνατότητα αναζήτησης πηγών για διευκόλυνση των μαθητών
external image yes.png
Υποστήριξη πολλών γλωσσών μεταξύ άλλων και ελληνικά
external image yes.png
Text και video chat για υποστήριξη της συνεργασίας (κ.ά. που απαιτούν συνδρομή)
Το QuestGarden δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μια κοινότητα εκπαιδευτικών με πολλούς κοινούς στόχους. Τα μέλη του ενθαρρύνονται να προσφέρουν την κριτική τους στη δουλειά των άλλων, με στόχο τη βελτίωση και την παραγωγή ιδεών που θα ωφελήσουν όλη την κοινότητα.

http://questgarden.com
(Ελέγχθηκε 25/03/2016 - Καϊάφας Παναγιώτης)

Picture1.png


Το OpenWebQuest είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων, Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διέπεται από την άδεια Creative Commons License 2.5 και διατίθεται για χρήση στη διεύθυνση http://platform.openwebquest.org . Στον ιστότοπο αυτό παρέχεται υποστηρικτικό υλικό.Επίσης, μπορείτε να πληροφορηθείτε τα πάντα για την εφαρμογή αλλά ταυτόχρονα να μελετήσετε και σχετική βιβλιογραφία και πηγές για τις ιστοεξερευνήσεις.
Η πλατφόρμα OpenWebQuest περιλαμβάνει 2 τμήματα: α) το τμήμα διαχείρισης και επεξεργασίας ιστοεξερευνήσεων, η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μόνο με πιστοποιημένη σύνδεση και β) το τμήμα προβολής ιστοεξερευνήσεων, που είναι δημόσια ορατό σε όλους τους επισκέπτες της δικτυακής εφαρμογής.
Πέρα, όμως, από τις βασικές επιλογές, που συναντώνται σε όλες τις αντίστοιχες πλατφόρμες, το OpenWebQuest περιέχει δυο βασικές καινοτομίες:
 1. Η σελίδα κάθε ιστοεξερεύνησης ενός εκπαιδευτικού μπορεί, προαιρετικά, να κλειδωθεί με κωδικό, ώστε να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή οι μαθητές. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προβάλλουν το περιεχόμενο μιας κλειδωμένης σελίδας, λαμβάνοντας τον κωδικό από το δημιουργό της ιστοεξερεύνησης.
 2. Οι εκπαιδευτικοί, με χρήση του κωδικού πρόσβασης, μπορούν ακόμη να μεταβούν στην περιοχή συζητήσεων/σχολίων της ιστοεξερεύνησης, όπου μπορούν να καταγράψουν τις εντυπώσεις και τα σχόλιά τους, να προτείνουν τροποποιήσεις ή επεκτάσεις της δραστηριότητας, να καταθέσουν τις εμπειρίες από τη χρήση της στην τάξη τους κλπ.

http://openwebquest.org/ (checked at 07/04/2014 by Victoria Chon)

sidevibe_logo.jpg

Το SideVibe είναι μια καινοτομία στο WebQuest. Σκοπός είναι οι μαθητές να λύσουν μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του Διαδικτύου ως βασική πηγή πληροφορίας. Οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να καθοδηγηθούν αλλά και να συλλέξουν το περιεχόμενό τους. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα δημιουργίας δραστηριοτήτων που να έχουν τη μορφή πολλαπλών επιλογών, ανοιχτής απάντησης ή ακόμα και ψηφοφορίας (rating). Επιτρέπει, έτσι, στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν έναν online οδηγό, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο που προβάλλεται στο διαδίκτυο. Τους επιτρέπει ακόμα, να δημιουργήσουν μαθησιακές δραστηριότητες, οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη σε άμεση γειτνίαση με το web περιεχόμενο. Οι μαθητές σκέφτονται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου η προσοχή τους είναι εστιασμένη σε αυτό το περιεχόμενο με αποτέλεσμα να δίνουν πιο παραγωγικές και προσανατολισμένες απαντήσεις. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να συγκεντρώσουν, να προβάλλουν και να αξιολογήσουν όλες τις απαντήσεις των μαθητών, μέσω του ασφαλούς τρόπου που παρέχει το SideVibe.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εγγραφεί δωρεάν και έχει τη δυνατότητα να εισάγει έως 50 νέους λογαριασμούς μαθητών. Σε περίπτωση που απαιτείται όμως εισαγωγή περισσότερων μαθητών διατίθεται η δυνατότητα αυτή, αλλά με πληρωμή.
Το SideVibe είναι απλό στη χρήση και εξοικονομεί το χρόνο των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
http://www.sidevibe.com/

(Ελέγχθηκε 23/3/2016 - Καρανταΐδης Γιώργος)


webquest.jpg

To Aula21 - 1, 2, 3 Your Webquest for Free είναι μία δωρεάν εφαρμογή δημιουργίας ιστο-εξερευνήσεων.

Προσφέρει έξι επιλογές γλώσσας, 12 διαφορετικές γραμματοσειρές, 15 χρώματα κειμένου και 28 backgrounds για να διαλέξετε. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ανεβάσετε μια εικόνα της επιλογής σας.

Περιλαμβάνονται όλα τα συνήθη πρότυπα, μαζί με μία παράγραφο - υπόδειγμα που σας θυμίζει τι πρέπει να περιλαμβάνει η ιστο-εξερεύνησή σας σε κάθε τμήμα, και μπορείτε απλά κάντε κλικ στο κουμπί στο κάτω μέρος για να δείτε το τελικό project σας και να το αποθηκεύσετε ως ένα αρχείο HTML.

http://www.aula21.net/Wqfacil/webeng.htm (added by Victoria Chon)


teacherWeb.png
Το TeacherWeb αποτελεί μια ιστοσελίδα φιλοξενίας σελίδων και ιστοεξερευνήσεων (webquest) για εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς δεν είναι δωρεάν αφού ανάλογα με τα έτη φιλοξενίας υπάρχει και η ανάλογη κλιμάκωση στις τιμές. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα δωρεάν δοκιμής για 30 ημέρες ενώ παρέχει έτοιμα πρότυπα για σελίδες, ημερολόγια, συχνές ερωτήσεις, βαθμοί, ανακοινώσεις, quiz maker, puzzle generator, φόρμες επικοινωνίας, ενσωμάτωσης java applets, photo gallery, κα.

https://www.teacherweb.com (Καταχωρήθηκε από Ψαρά Ελένη)

(Ελέγχθηκε 31-3-2016 Γεωργιάδης Αναστάσιος)


WebQuest.PNG

Το Create WebQuest διατίθεται δωρεάν και απαιτεί μια απλή εγγραφή χρήστη όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες. Το γραφικό περιβάλλον είναι πολύ απλό κάτι που καθιστά το εργαλείο πολύ εύκολο και φιλικό προς το χρήστη. Έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς, μαθητές αλλά και όποιον άλλον επιθυμεί να δημιουργήσει ένα WebQuest. Διαθέτει ήδη 550 WebQuests δημιουργημένα από υπάρχοντες χρήστες τα οποία είναι έτοιμα προς χρήση. Το Create WebQuest δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής του τελικού αποτελέσματος σε αρχείο pdf μορφής ή άμεσης εκτύπωσης των έξι πεδίων που το απαρτίζουν. Προσφέρει τη δυνατότητα βαθμολόγησης με likeαπό το facebook. Δεν απαιτεί προγραμματιστικές γνώσεις από τον χρήστη καθώς για την παραγωγή του τελικού αποτελέσματος καθώς υπάρχει ήδη διαχωρισμός στα έξι διαφορετικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός. Συγκεκριμένα το πεδίο "Εισαγωγής", "Εργασίας", "Διαδικασίας", "Αξιολόγησης", "Συμπερασμάτων" και της "Σελίδας του Καθηγητή". Υπάρχει επιπλέον μία ακόμη σελίδα που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης, η σελίδα των "Credits" όπου μπορεί να εισάγει την βιβλιογραφία που μελέτησε για την δημιουργία του WebQuest.

Χαρακτηριστικά :
 • Είναι εργαλείο WYSIWYG (What You See Is What You Get) καθώς ότι μορφή δίνει ο εκπαιδευτικός κατά την επεξεργασία και δημιουργία δεν τροποποιείται με την ολοκλήρωση του project.
 • Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης εικόνας
 • Δυνατότητα εισαγωγής και χρήσης βίντεο από 21 διαφορετικούς παρόχους
 • Δυνατότητα μορφοποίησης κειμένου με18 διαφορετικές γραμματοσειρές και χρήση 7 διαφορετικών μεγεθών της γραμματοσειράς
 • Πλήρης μορφοποίηση κειμένου (στοίχιση, κουκίδες, αρίθμηση)
 • Δυνατότητα δημιουργίας πινάκων
 • Ενσωμάτων στοιχείων από υπάρχον αρχείο Word
 • Υποστηρίζει την Ελληνική γλώσσα

http://createwebquest.com/ (Προστέθηκε 15/04/15 από Μπλετσογιάννη Ναταλία)


logo1.gif

Το Web Quest Maker βρίσκεται στην υποκατηγορία των Teacher tools στην ιστοσελίδα για εκπαιδευτικούς, teAchnology. Παρέχει μια μεγάλη γκάμα από ήδη υπάρχοντα Webquests που καλύπτουν ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων (π.χ. μαθηματικά, φυσική, κοινωνικές επιστήμες κλπ.) αλλά κυρίως προσφέρει έναν πολύ απλό και γρήγορο τρόπο δημιουργίας ενός webquest από το μηδέν, συμπληρώνοντας κάποιες φόρμες με τη μορφή βημάτων (τίτλος, εισαγωγή, στόχος, διαδικασία, πηγές, αξιολόγηση).

http://www.teach-nology.com/web_tools/web_quest/
Προστέθηκε 31/3/16, Καϊάφας Παναγιώτης

(Ελέγχθηκε από τον Χατζηθεοχάρη Δημήτριο 1/05/2018)