Ομαδα 5: Επιλέγουμε την πέμπτη εβδομάδα όπου θα τρέχουν οι εργασίες. Δηλαδή την εβδομάδα 21 με 25 Μαΐου.
Email ομάδας: kyriotis@csd.auth.gr , elkiersm@csd.auth.gr dikoutsi@csd.auth.gr, triapaid@csd.auth.gr
Ομάδα 4: Επιλέγουμε την δεύτερη εβδομάδα όπου θα τρέχουν οι εργασίες. Δηλαδή την εβδομάδα 30 Απριλίου με 7 Μαΐου .
Email ομάδας: patilasn@csd.auth.gr
Ομάδα 3 : Επιλέγουμε την τρίτη εβδομάδα που θα τρέχουν οι εργασίες. Δηλαδή την εβδομάδα 7 με 13 Μαΐου.
Email ομάδας: vtsingos@csd.auth.gr , eirinimi@csd.auth.gr , gdliakos@csd.auth.gr , mgeorgiado@csd.auth.gr
Ομάδα 2: Επιλέγουμε την τέταρτη εβδομάδα όπου θα τρέχουν οι εργασίες. Δηλαδή την εβδομάδα 14 με 18 Μαΐου.
Email ομάδας: gouloudis@csd.auth.gr , atsakyrid@csd.auth.gr , dchatzith@csd.auth.gr
Ομάδα 1: Επιλέγουμε την πρώτη εβδομάδα όπου θα τρέχουν οι εργασίες. Δηλαδή την εβδομάδα 23 με 27 Απριλίου.
Email ομάδας: kone@scd.auth.gr , cmpekiari@csd.auth.gr , apetalot@csd.auth.gr , dcharidim@csd.auth.gr
mgeorgiado@csd.auth.gr