Σύνοψη

To Web 2.0 αφορά τη χρήση του διαδικτύου ως πλατφόρμα για την παροχή ελαφρών υπηρεσιών που ευνοούν, αξιοποιούν και υποστηρίζουν κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος εξετάσαμε διαφορετικές μορφές υπηρεσιών, όπως
  • wikis
  • blogs
  • microblogging
  • podcasting
  • social bookmarking
  • social networking
  • personal learning environments

Σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, τα εργαλεία που αναλύσατε, οι ιδέες που προτείνατε για την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών του web 2.0, η αναζήτηση σχετικών μαθημάτων , η δημιουργία podcasts, η δική σας περιγραφή των τεχνολογιών αλλά και η συνεργατική εξαγωγή των δικών σας εργασιών, συμπληρώνουν απλά το πρώτο βήμα για την ουσιαστική αξιοποίηση του web 2.0 στη διδασκαλία ή στο σχεδιασμό νέων κοινωνικών συστημάτων λογισμικού. Ελπίζω το μάθημα να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός σχετικού PLE και την μεγαλύτερη εμβάθυνση στο αντικείμενο μέσα από την προσωπική σας πρακτική ενασχόληση.

ΠαρουσίασηΓια μελέτη
Selwyn Neil (2010). The educational significance of social media: a critical perspective. Ed-Media 2010 KeyNote
Schroeder,A., Minocha, S. & Schneider, C. (2010). The strengths, weaknesses, opportunities and threats of using social software in higher and further education teaching and learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26 (3),159-174.
Conole G. (2010). Facilitating new forms of discourse for learning and teaching: harnessing the power of Web 2.0 practices.Open Learning: The Journal of Open and Distance Learning, 25(2), 141-151.

Ενδιαφέροντες πόροι

http://www.learnitin5.com/Άλλες παρουσιάσειςΒίντεο
...και κάποια τραγούδια για το web 2.0 (ανησυχητικό!)...