εργαλεία που αφαιρέθηκαν (να φύγει το link στο τέλος)

On-line Conferencingadobeconnect.jpg

Το Adobe Connect, εξέλιξη του Macromedia Breeze, είναι ένα λογισμικό βασισμένο στο Adobe Flash που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία online διαδικτυακών παρουσιάσεων, μαθημάτων, συνεδριάσεων, σεμιναρίων και επιτρέπει το διαμοιρασμό της οθόνης χρήστη, ώστε να εμφανίζονται όλες οι ενέργειές του στους συμμετέχοντες στη συνεδρία. Είναι οργανωμένο σε δωμάτια συνάντησης, καθένα από τα οποία διαθέτει ασπροπίνακα στον οποίο γίνονται οι παρουσιάσεις, ειδικό χώρο για άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, πλαίσιο για σημειώσεις και ένα dropbox με επιλογές διάδρασης του χρήστη με τον παρουσιαστή, όπως δυνατότητα έκφρασης συμφωνίας ή διαφωνίας με τις απόψεις του και ύψωσης χεριού για να πάρει κανείς το λόγο. Διαθέτει δυνατότητα καταγραφής αλλά και επεξεργασίας της οθόνης κατά τη διάρκει της τηλεδιάσκεψης. Η τελευταία έκδοση του εργαλείου, το Adobe Connect 9, βγήκε στην αγορά το 2012 και παρέχει βελτιωμένη διεπαφή χρήστη για ευκολότερη πρόσβαση σε συναντήσεις. Υπάρχουν όμως και επεκτάσεις η τελευταία μάλιστα βγήκε 13 Νοεμβρίου 2014 για Windows αλλά και Mac. Διαθέτει ενισχυμένες δυνατότητες για διαχείριση χρηστών, προσαρμογή του δωματίου συνάντησης, ανταλλαγή αρχείων, chat, video, ψηφοφορίες, σημειώσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις και άλλες υπηρεσίες με στόχο την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων. Επιπλέον, με τη βοήθεια του Adobe Connect Desktop, δίνεται η δυνατότητα καταγραφής της συνεδρίασης, ώστε να είναι διαθέσιμη και εκτός σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Τέλος, το Adobe Connect Mobile επιτρέπει τη σύνδεση των χρηστών μέσω φορητών συσκευών τόσο iOS όσο και Android. Διατίθεται σε δοκιμαστική έκδοση ΔΩΡΕΑΝ για 30 ημέρες. Το μηνιαίο κόστος χρήσης ανέρχεται στα 45$.

http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html (Ελέγχθηκε και Τροποποιήθηκε 15/04/15 από Μπλετσογιάννη Ναταλία)


elluminate_to_collaborate.png
elluminate_to_collaborate.pngTo Blackboard Collaborate είναι η πλατφόρμα για διαδικτυακή συνδιάσκεψη της εταιρείας Blackboard Inc και προέκυψε από την εξαγορά της εταιρείας Elluminate και κατ΄επέκταση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Elluminate Live. Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο και επιτυγχάνεται εξαιρετικής ποιότητας φωνητική επικοινωνία πολλών μερών αλλά και ζωντανό αμφίδρομο βίντεο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για χρήση διαμοιραζόμενου και διαδραστικού πίνακα (whiteboard) με πληθώρα εργαλείων σχεδίασης και διαμοιρασμού εφαρμογών. Ο έλεγχος των συμμετεχόντων γίνεται με δυναμικά εργαλεία και παρέχεται η δυνατότητα επιμερισμού των χρηστών σε δευτερεύουσες εικονικές αίθουσες. Η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, είναι δυνατή η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων τα οποία είναι διαθέσιμα και στη μαγνητοσκοπημένη συνεδρία, ενώ μπορεί να γίνει και άμεση διενέργεια δημοψηφίσματος.
http://www.blackboard.com/Platforms/Collaborate/Overview.aspx
wiziq.JPG
wiziq.JPG

Δίνει την δυνατότητα συνεργασίας σε δασκάλους και μαθητές μέσω εικονικών τάξεων, online ασκήσεων, δημοσιεύσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου και γενικά μέσω ενός δικτύου επικοινωνίας. Το συνεργατικό περιβάλλον τηλεδιάσκεψης επιτρέπει τη σύγχρονη εκπαιδευτική συνεργασία με την χρήση video, audio και chat και τη διαμοίραση παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών κειμένων και εικόνων μέσω του διαδραστικού ασπροπίνακα. Οι δραστηριότητες της εικονικής τάξης καταγράφονται σε αρχεία ενώ υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής, αποθήκευσης και κατεβάσματος των liveμαθημάτων.
Το WiziQ διαθέτει πλήρη σειρά μαθηματικών εργαλείων και επιτρέπει τον διαμοιρασμό και την επίδειξη της οθόνης. Επίσης, όλα τα αντικείμενα του ασπροπίνακα μπορούν να αντιγραφούν και να επικολληθούν. Ο καθηγητής μπορεί να παρακολουθεί τη δραστηριότητα των μαθητών (πόση ώρα έμειναν στην τάξη, πόσα τεστ έκαναν κ.α.). Τέλος μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα CMS, LMS ή μία ιστοσελίδα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιείται από άτομα στα πανεπιστήμια του Stanford, Cambridge, Virginia, Yale και Harvard.

http://www.wiziq.com/

GotoMeetingLogo.jpg


Αναπτύχθηκε από την Citrix Online και είναι ένα λογισμικό για απομακρυσμένη συνδιάσκεψη και διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας, που δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους χρήστες υπολογιστών, πελάτες ή συμφοιτητές μέσω internet σε πραγματικό χρόνο. Δημιουργήθηκε με σκοπό να επιτρέπει την πρόσβαση μιας ομάδας υπολογιστών στην επιφάνεια εργασίας ενός host υπολογιστή. Η μεταφορά δεδομένων μπορεί να προστατευθεί με κρυπτογραφία και κωδικούς αλλά και με εφαρμογή τειχών προστασίας. Το 2009, η Citrix Online συνεργάστηκε με την Rotary International για τη διεξαγωγή των συνδιασκέψεων των μελών της Rotary.
Το GoToMeeting διατίθεται σε τρεις διαφορετικές εμπορικές εκδόσεις: το απλό GoToMeeting για περιορισμένες συνδιασκέψεις έως 15 μελών, το GoToWebinar για μεγάλα κοινά έως 1000 μελών και το GoToTraining για σειρά από εκπαιδευτικές συνεδρίες με έως 200 συμμετέχοντες.
Πλέον προσφέρει και apps για Android, iPhone, iPad για παρακολούθηση τηλεδιασκέψεων ενώ μέσω του iPad κάποιος μπορεί να κάνει και παρουσιάσεις.

http://www.gotomeeting.com/ (Ελέγχθηκε 14/4/14, Θεοχαρίδης Θεοχάρης)
edoboard_logo.png

Το Edoboard αποτελεί μία δωρεάν πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως χρήση web κάμερας, chat, διαμοιραζόμενο ασπροπίνακα, εργαλεία μαθηματικών και διαμοίραση αρχείων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει το μάθημά του όπως επιθυμεί, να προσκαλέσει τους μαθητές του σε αυτό και να πραγματοποιήσει κάποιο ηλεκτρονικό μάθημα με τη χρήση όλων των προσφερόμενων χαρακτηριστικών. Επιπλέον έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, όπως ασκήσεις, ενώ μπορεί να δημιουργήσει δικές του και να τις αποθηκεύσει για μελλοντική χρήση. Τέλος μπορεί να μοιραστεί, να βαθμολογήσει και να σχολιάσει ασκήσεις μέσα στην κοινότητα.
Πλεονεκτήματα για τον εκπαιδευτικό:
  • Αφιέρωση λιγότερου χρόνου στις μετακινήσεις για την κάλυψη αποστάσεων και επένδυση σε καθαρό χρόνο διδασκαλίας
  • Αποθήκευση υλικού και ασκήσεων και πρόσβαση σε αυτά κατα τη διάρκεια της online παράδοσης
Πλεονεκτήματα για το μαθητευόμενο:
  • Προσφέρονται συντομότερα, περιεκτικότερα και διαδραστικότερα μαθήματα. Οδηγεί σε εύκολη συγκέντρωση
  • Άμεση βοήθεια όταν αντιμετωπίζεται πρόβλημα σε διαγώνισμα και εντοπισμός της επίδοσης του

http://www.edoboard.com/

(Ελέγχθηκε από το Χατζηθεοχάρη Δημήτριο 1/05/2018)

webex.png

Το WebEx προσφέρει έναν εύκολο τρόπο διαμοίρασης ιδεών με οποιονδήποτε και οπουδήποτε. Συνδυάζει διαμοίραση οθόνης πραγματικού χρόνου και σύσκεψη μέσω τηλεφώνου ώστε όλοι να μπορούν να βλέπουν τα ίδια πράγματα καθώς μιλούν. Είναι web-based υπηρεσία επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε υπολογιστή χωρίς εγκατάσταση. Είναι συμβατό με φορητές συσκευές.
Δίνει τη δυνατότητα διαμοίρασης αρχείων, προβολής παρουσιάσεων, παρουσίασης εγγράφων και επίδειξης οποιασδήποτε εφαρμογής. Παρέχει την ευκαιρία κοινής δημιουργίας με brainstorming σε πραγματικό χρόνο για την τελειοποίηση των ιδεών. Παρέχει τη δυνατότητα διαμοίρασης επιφάνειας εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα για διενέργεια ψηφοφορίας. Τέλος, επιτρέπει να περάσει ο έλεγχος της συνάντησης σε κάποιον άλλο παρόντα ώστε να μπορεί να παρουσιάσει ή να ελέγξει την διαδικασία με απομακρυσμένη πρόσβαση.
Το WebEx είναι κατάλληλο για online συνεδριάσεις, αφού μπορεί να αντικαταστήσει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με online συζητήσεις ώστε οι συνεργατικές δραστηριότητες να γίνονται πιο αποτελεσματικές. Είναι ιδανικό στις επιχειρήσεις για παρουσιάσεις πωλήσεων και για επίδειξη προοπτικών. Βοηθά στην ζωντανή διαδραστική εκπαίδευση ανάμεσα σε συνεργάτες, εργαζόμενους και πελάτες. Προσφέρει ενημερώσεις για Online γεγονότα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη επίλυση προβλημάτων σε απομακρυσμένους χρήστες και τέλος για παροχή σε πραγματικό χρόνο υποστήριξης πελατών.
Υποστηρίζεται χρήση από κινητά με λειτουργικό iOS και Android, και περιορισμένη χρήση από κινητά με λειτουργικό Blackberry και Windows Phone.

Προσφέρει δωρεάν δημιουργία λογαριασμού με δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με δυο ακόμα χρήστες. Απαιτείται συνδρομή για την σύνδεση με περισσοτέρους.

http://www.webex.co.uk/

(Ενημερώθηκε από Τάσο Τσιραντωνάκη - 5/4/2017)
(Ελέγχθηκε από Δήμο Χαριδήμου - 2/4/2018)

anymeeting.png
anymeeting.png

Το AnyMeeting είναι μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την πραγματοποίηση τηλε-συνδιάσκεψεων, διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars), συναντήσεων ατόμων ή ομάδων και παρουσιάσεων που περιλαμβάνουν διάδραση με το κοινό. Eν αντιθέσει με τις αντίστοιχες υπάρχουσες υπηρεσίες (GoToMeeting, WebEx, GoToWebinar) διατίθεται δωρεάν έκδοση (με προβολή διαφημίσεων) και το λογισμικό προσφέρεται ως υπηρεσία (Software as a Service, SaaS) πλήρως βασισμένη στο web χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Πιο συγκεκριμένα είναι μια εύκολη στη χρήση και αξιόπιστη υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει συναντήσεις μεγέθους μέχρι και 200 ατόμων και παρέχει διαμοίραση οθόνης, διαμοίραση εφαρμογών, εγγραφή και μετάδοση βίντεο από web κάμερα, κλήσεις μέσω voip ή τηλεφώνου κατά τη συνδιάσκεψη, text chat, ψηφοφορίες, καταγραφή και διαμοίραση ολόκληρης της συνάντησης καθώς και συγκέντρωση πληροφοριών για τη συμμετοχή και τις εντυπώσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων από τη συνδιάσκεψη. Το AnyMeeting παρέχει σύνδεση με twitter και facebook για την προώθηση των τηλε-συνδιάσκεψεων και μέσω της νέας υπηρεσίας του Δημόσιου Προφίλ (Public Profile) μπορεί να προβληθεί μια παλιότερη καταγεγραμμένη συνεδρίαση και δίνεται η ευκαιρία στους επισκέπτες να εγγραφούν για μια μελλοντική συνάντηση. Το Δημόσιο Προφίλ συνδέεται με εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει τη ροή των tweets από το twitter και καθώς και το προφίλ από το facebook και το linkedin.
http://www.anymeeting.com/

vokle.jpg
vokle.jpg

Εργαλείο για online ακροάσεις και συζητήσεις.
Εργαλείο broadcasting για τη δωρεάν δημιουργία online talkshows. Οι ακροατές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν παράλληλα με την ακρόαση chat και twitter για να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Ακόμη μπορούν να διατυπώσουν αν θέλουν στον παρουσιαστή γραπτές ή video ερωτήσεις.
Επιπλέον, το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε οποιοδήποτε άλλο web-site παρέχοντας κώδικα για embedding . Κατά την διάρκεια παρουσίασης του talkshow, αυτό γίνεται streaming σε όλα τα embedded access points στα οποία βρίσκεται.
http://www.vokle.com/

vyew.JPG
vyew.JPG

Το Vyew είναι μια πλατφόρμα κατάλληλη για τη διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων, συναντήσεων ομάδων ή παρουσιάσεων. Οι συναντήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή διαθέτει ένα διαμοιραζόμενο περιβάλλον εργασίας που ονομάζεται VyewBook και επιτρέπει τη χρήση webcams και τη διεξαγωγή textchat, Voip και τηλεδιάσκεψης. Το περιεχόμενο μπορεί να ανεβαίνει από τους συμμετέχοντες στο περιβάλλον εργασίας ώστε να μπορούν να δουλεύουν συνεργατικά. Οι συναντήσεις μπορούν να καταγράφονται για μετέπειτα χρήση. Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν έγγραφα, jpg αρχεία και άλλα δεδομένα ώστε να γίνονται ορατά από άλλους χρήστες , οι οποίοι μπορούν να παρεμβαίνουν σε αυτά κάνοντας σημειώσεις ή τονίζοντας κάποια κομμάτια τους. Το VyewBook παραμένει προσβάσιμο στους συμμετέχοντες και μετά τη συνδιάσκεψη ώστε να μπορούν να εργάζονται όλοι πάνω σε αυτό μέχρι ο διαχειριστής να διακόψει την πρόσβαση στα περιεχόμενά του.
http://vyew.com/s/


bbb.png

Το Big Blue Button είναι μια πλατφόρμα διαδικτυακής συνδιάσκεψης ανοιχτού κώδικα υπό την GNU Lesser General Public License, με το οποίο μπορούμε να οργανώσουμε online συναντήσεις, εικονικές τάξεις και ομαδικές συνεργασίες. Επιτρέπει σε οργανισμούς που ποικίλουν από εταιρίες μέχρι και εκπαιδευτικά ιδρύματα να πραγματοποιήσουν συνεδρίες που αφορούν την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την εξάσκηση προσωπικού και εκπαιδευόμενων. Το Big Blue Button εστιάζει στη χρηστικότητα, τη διάρθρωση των επιμέρους συστατικών του και στην καθαρή σχεδίαση, χρησιμοποιώντας περισσότερα από δεκατέσσερα (14) εργαλεία ανοιχτού λογισμικού. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 1.1 (25 Μαΐου 2017), η οποία προσφέρει: ηχοδιάσκεψη (VoIP), γραπτή (δημόσια και ιδιωτική) συνομιλία (chat),δημοσκόπηση (polling), βελτιωμένη βιντεοδιάσκεψη (webcam), emote εικόνες (για παράδειγμα ο μαθητής σηκώνει το χέρι του όταν θέλει να μιλήσει), ασπροπίνακα (whiteboard) με εργαλεία σχεδίασης, που χρησιμοποιείται και για την παρουσίαση (presentation board) διαφανειών, διαμοίραση επιφάνειας εργασίας (desktop sharing), επιμερισμό των συμμετεχόντων σε δευτερεύουσες εικονικές αίθουσες (breakout rooms) μετά από ενεργοποίηση της σχετική επιλογής στο αρχείο ρυθμίσεων, προετοιμασία και ανάρτηση διαφανειών πριν τη συνδιάσκεψη. Επιπλέον η έκδοση αυτή μπορεί να ανιχνεύσει εάν μία από τις συνδέσεις τον χρηστών κοπεί (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης) και έχει την δυνατότητα να την επανασυνδέσει αυτόματα.Οι συναντήσεις μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται για μετέπειτα χρήση. Μπορεί να ενσωματωθεί μέσω plug-in στις ακόλουθες πλατφόρμες: Drupal, Moodle, Sakai, TikiWiki, eFront, Wordpress, Joomla, RedMine, Foswiki.

Big Blue Button
(Checked - Χατζάκης Μιχαήλ)

(Ελέγχθηκε από Μαρία Στέκα στις 29/03/2016)
(Ελέγχθηκε και ανανεώθηκε από τη Σερέτη Μάρθα στις 3/4/2017)
(Ελέγχθηκε και ανανεώθηκε από Χαριδήμου Δήμο στις 2/4/2018)


logo-2.jpg
logo-2.jpg

Το OpenMeetings είναι σύστημα διαδικτυακής συνδιάσκεψης ανοιχτού κώδικα υπό την Apache License Version 2.0. Η τρέχουσα έκδοση προσφέρει: ηχοδιάσκεψη, γραπτή συνομιλία (chat), βιντεοδιάσκεψη,πολλαπλούς ασπροπίνακες (multi-whiteboards) με εργαλεία σχεδίασης, ψηφοφορία (polling), διαμοίραση οθόνης (Screensharing), διαμοίραση αρχείων, δυνατότητα να αποθηκεύονται τα αρχεία που δημιουργούνται στην πλατφόρμα όπως και τα παράγωγα των ασπροπινάκων. Επιπλέον, υπάρχει διαθέσιμο ημερολόγιο για την οργάνωση των συνεδριών τηλεδιάσκεψης. Οι συναντήσεις μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται για μετέπειτα χρήση. Μπορεί να ενσωματωθεί μέσω plug-in στις ακόλουθες πλατφόρμες: Drupal, Moodle, Sakai, Wordpress, Joomla, Wordpress. Το OpenMeetings είναι μέλος του Apache Incubator.
OpenMeetings
(Checked - Χατζάκης Μιχαήλ)


Saba_logo.gif
Saba_logo.gif

Η εταιρεία Saba παρέχει υπηρεσίες e-learning. Η υπηρεσία Saba Classroom απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η υπηρεσία Saba Classroom προσφέρει, ένα πλήρες πακέτο λειτουργιών όπως, φωνητική επικοινωνία πολλών μερών και ζωντανό αμφίδρομο βίντεο. Επιπλέον, προσφέρει ασπροπίνακα (whiteboard) με εργαλεία σχεδίασης, ψηφοφορία (polling), διαμοίραση οθόνης (Screensharing), διαμοίραση εφαρμογών (application sharing), διαμοίραση αρχείων, μετρητές συμμετοχής, προγραμματισμό συνδιασκέψεων, δυνατότητα επιμερισμού των συμμετεχόντων σε δευτερεύουσες εικονικές αίθουσες (breakout rooms). Οι συναντήσεις μπορούν να καταγράφονται και να αποθηκεύονται για μετέπειτα χρήση.
Επιπρόσθετα, στους χρήστες δίνεται η δυνατότητα να συνδεθούν μέσω του φυλλομετρητής τους, της εφαρμογής του Saba Classroom ή ακόμα και μέσω των φορητών συσκευών τους.
Saba
MIKOGO.png
MIKOGO.png

Το Mikogo είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής συνδιάσκεψης με δυνατότητα διαμοιρασμού της οθόνης, των αρχείων και των παρουσιάσεων. Είναι ένα λογισμικό διαθέσιμο για Linux, Windows και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διατίθεται δωρεάν για απλούς χρήστες. Ακόμα, με το Mikogo μπορεί να προβληθεί ένα κείμενο στους υπολοίπους συμμετέχοντες και να χρησιμοποιηθεί ο ασπροπίνακας. Το Mikogo μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη εξ αποστάσεως μαθήματος και για την συνεργασία μαθητών. Σημαντικός, είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς το Mikogo υποστηρίζει ταυτόχρονη διαδικτυακή συνδιάσκεψη πάνω από 10 ανθρώπων.
http://www.mikogo.com/


yugma.jpg
yugma.jpg

Είναι ένα δωρεάν web conferencing εργαλείο που επιτρέπει σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε να μοιραστεί αμέσως στην επιφάνεια εργασίας και τις ιδέες τους σε απευθείας σύνδεση με τους άλλους.
Είναι ασφαλές εργαλείο, εύκολο στη χρήση και πλούσιο σε χαρακτηριστικά. Παρέχει υπηρεσίες συνεργασίας και web conferencing που επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθήσουν σε απευθείας σύνδεση συνεδριάσεις. Άλλες, δημοφιλείς χρήσεις του περιλαμβάνουν φιλοξενία σεμιναρίων, επιδείξεις προϊόντων και παρουσιάσεις πωλήσεων, υπηρεσίες ενίσχυσης των πωλήσεων σε απευθείας σύνδεση, δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξυπηρέτηση πελατών, δυνατότητα διεξαγωγής συναντήσεων μεταξύ των μελών μια ομάδας, βελτίωση απομακρυσμένης υποστήριξης και της αντιμετώπισης προβλημάτων, διευκόλυνση της μελέτης ή της προσωπικής διδασκαλίας καθώς και φιλοξενία εικονικών ομάδων ή κοινωνικών εκδηλώσεων.

https://www.yugma.com/


scrible_student3.png
scrible_student3.png

Το scrible είναι μια διαδικτυακή στην οποία ο χρήστης, μπορεί να αποθηκεύει σελίδες, να οργανώνει τα αρχεία του βάζοντας τις κατάλληλες ετικέτες, να αποθηκεύει τις έρευνές του και να έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του, από οπουδήποτε. η εκπαιδευτική έκδοση του scrible, ονομάζεται scrible student edition. Στο περιβάλλον αυτό παρέχονται δυνατότητες στο χρήστη όπως, αποθήκευση αναφορών και υλικού βιβλιογραφίας των εργασιών του, μετατροπή των σχολίων του από άρθρα που διαβάζει σε περιλήψεις και εκθέσεις, αποθηκευτικός χώρος 250ΜΒ (που μπορεί να αυξηθεί μέσω προσκλήσεων σε άλλους χρήστες), συνεργασία σε ομάδες με άλλους χρήστες
και ακόμα χρήση κοινόχρηστων βιβλιοθηκών. Ο χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικές ομάδες με διαφορετικές κοινόχρηστες πληροφορίες.
http://www.scrible.com/student

(Checked - Χατζάκης Μιχαήλ)


 λήψης (1).jpg
Το uberconference είναι ένα οπτικοποιημένο εργαλείο τηλεδιάσκεψης. Το uberconference έχει μια εντελώς διαφορετική διάσταση για τις κλήσεις της τηλεδιάσκεψης. Μετά την κλήση της τηλεδιάσκεψης μπορείτε να δείτε το όνομα, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες. Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με τα ποιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα από τα οποία «τραβάει» πληροφορίες για τους χρήστες. Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης φαίνεται οι χρήστες που είναι παρόν στην συνεδρία, ο χρήστης που ομιλεί βρίσκεται στην κορυφή της εφαρμογής, υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του ήχου, μπορεί να γίνει καταγραφή των κλήσεων. Επίσης όταν ξεκινάει μια τηλεδιάσκεψη καλούνται όλοι οι χρήστες που βρίσκονται στην ομάδα, ενώ υπάρχει δυνατότητα ειδοποίησης με sms ή mail. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη και για android κινητά.
http://www.uberconference.com/

(Checked - Χατζάκης Μιχαήλ)
meetin.gs 1.jpg

Μέσα σε 60 δευτερόλεπτα το Meetin.gs επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί τις δικές του τηλεδιασκέψεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιαδήποτε συσκευή (υπολογιστή ή tablet ή smartphone). Εκτός από online meetings προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες τους να επεξεργάζονται έγγραφα με συνεργατικό τρόπο.
Υπάρχουν τρεις εκδόσεις:
  • FREE: Επιτρέπει το πολύ 6 χρήστες ανά meeting με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 5MB.
  • PRO: Απεριόριστος αριθμός χρηστών ανά meeting με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 50MB, σύνδεση με Dropbox και πολλαπλοί admins.
  • ENTERPRISE:Απεριόριστος αριθμός χρηστών ανά meeting με μέγιστο μέγεθος αρχείου τα 100MB, σύνδεση με Dropbox, πολλαπλοί admins, υποστήριξη και own subdomain.

http://www.meetin.gs/
(Προστέθηκε 23/04/2014 - Χατζάκης Μιχαήλ)