classpartoo.jpg
Classpartoo

Η Classpartoo, η ελληνική cloud based εφαρμογή διαχείρισης της τάξης είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να καταγράφουν πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών τους, να δημιουργούν ολοκληρωμένες αναφορές για την πορεία της διδασκαλίας τους, όπως επίσης και να οργανώσουν τα μαθήματά τους και τις τάξεις τους. Ακόμα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής συμπεριφορών με ποιοτικό χαρακτηριστικό, την καταγραφή απουσιών καθώς και την καταγραφή επιδόσεων και δημιουργίας αναφορών επίδοσης.
Η εφαρμογή δίνει επιπλέον τη δυνατότητα διαμοίρασης των δεδομένων μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν μαθητές, γονείς, τάξεις και μαθήματα. Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει λογαριασμό για να οδηγηθεί στη αρχική σελίδα της εφαρμογής και μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες:
  • Δημιουργία νέας τάξης
  • Προσθήκη μαθημάτων
  • Παραμετροποίηση τρόπου αξιολόγησης μαθητών
  • Προσθήκη μαθητών και γονέων στο σύστημα
  • Προσθήκη μαθητών στα μαθήματα
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη τόσο διαδικτυακά όσο και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές IOS, ενώ αναμένονται εκδόσεις για Android και WindowsAppStore. Η εφαρμογή συγχρονίζεται αυτόματα με το PC για να μην χάνονται στοιχεία ενώ μπορεί να χρησιμοποιεί και offline.

https://www.classpartoo.com/


(Προστέθηκε από τη Σερέτη Μάρθα στις 17/5/2017)