classpartoo.jpg
Classpartoo

Η Classpartoo, η ελληνική cloud based εφαρμογή διαχείρισης της τάξης είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να καταγράφουν πληροφορίες για τις επιδόσεις των μαθητών τους, να δημιουργούν ολοκληρωμένες αναφορές για την πορεία της διδασκαλίας τους, όπως επίσης και να οργανώσουν τα μαθήματά τους και τις τάξεις τους. Ακόμα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής συμπεριφορών με ποιοτικό χαρακτηριστικό, την καταγραφή απουσιών καθώς και την καταγραφή επιδόσεων και δημιουργίας αναφορών επίδοσης.
Η εφαρμογή δίνει επιπλέον τη δυνατότητα διαμοίρασης των δεδομένων μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ίδιο οργανισμό επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν μαθητές, γονείς, τάξεις και μαθήματα. Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει λογαριασμό για να οδηγηθεί στη αρχική σελίδα της εφαρμογής και μπορεί να κάνει τις παρακάτω ενέργειες:
  • Δημιουργία νέας τάξης
  • Προσθήκη μαθημάτων
  • Παραμετροποίηση τρόπου αξιολόγησης μαθητών
  • Προσθήκη μαθητών και γονέων στο σύστημα
  • Προσθήκη μαθητών στα μαθήματα
Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη τόσο διαδικτυακά όσο και μέσω εφαρμογής για κινητές συσκευές IOS, ενώ αναμένονται εκδόσεις για Android και WindowsAppStore. Η εφαρμογή συγχρονίζεται αυτόματα με το PC για να μην χάνονται στοιχεία ενώ μπορεί να χρησιμοποιεί και offline.

https://www.classpartoo.com/


(Προστέθηκε από τη Σερέτη Μάρθα στις 17/5/2017)


Google_Classroom_Logo.png
Google Classroom

To Google Classroom είναι μια δωρεάν διαδικτυακή υπηρεσία που αναπτύχθηκε από την Google για σχολεία που αποσκοπούν να απλοποιήσουν τις γραφοιοκρατικές διαδικασίες χωρίς να χρησιμοποιούν χαρτί. Ο πρωταρχικός σκοπός του Google Classroom είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία κοινής χρήσης αρχείων μεταξύ καθηγητών και μαθητών.

Το Google Classroom συνδυάζει:
  • το Google Drive για την δημιουργία και διανομή αρχείων,
  • τα Google Docs, Sheets και Slides για το γράψιμο,
  • το Gmail για επικοινωνία
  • και το Google Calendar για προγραμματισμό των διαδικασιών.

Οι μαθητές μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε μια τάξη μέσω ενός ιδιωτικού κώδικα ή να εισαχθούν αυτόματα από έναν σχολικό τομέα. Κάθε τάξη δημιουργεί έναν ξεχωριστό φάκελο στο Drive του αντίστοιχου χρήστη, όπου ο μαθητής μπορεί να υποβάλει εργασία για να βαθμολογηθεί από έναν δάσκαλο. Οι εφαρμογές για κινητά, που είναι διαθέσιμες για συσκευές iOS και Android, επιτρέπουν στους χρήστες να βγάζουν και να επισυνάπτουν φωτογραφίες, να μοιράζονται αρχεία από άλλες εφαρμογές και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες εκτός σύνδεσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο για κάθε μαθητή να βαθμολογήσουν τις εργασίες κάθε μαθητή καθώς και να προσθέσουν σχόλια.
Από τον Απρίλιο του 2017 έγινε δυνατή η δημιουργία μιας τάξης από οποιονδήποτε προσωπικό χρήστη της Google.

https://classroom.google.com/

(+ από Ινεπολόγλου Ειρήνη, 5/2018)

ClassDojo.jpg
ClassDojo

Το ClassDojo είναι μία εφαρμογή που επιτρέπει στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς μιας τάξης να συνδεθούν ώστε να υποστηρίζονται και να αναπτύσσονται δεξιότητες των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν την συμπεριφορά των μαθητών και ανεβάζουν φωτογραφίες ή βίντεο. Τα στοιχεία παιχνιδοποίησης που προσφέρει προωθούν τις αναπτυξιακές δεξιότητες μέσω ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο.

Για να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί το πρόγραμμα επικοινωνίας με την τάξη τους, εγγράφονται για να αποκτήσουν έναν δωρεάν λογαριασμό, και στην συνέχεια δημιουργούν "τάξεις" με τους μαθητές τους. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα μετά τη δημιουργία λογαριασμού και χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορούν να βλέπουν τα μαθήματα της τάξης τους και να ενημερώνονται για την προσωπική τους πρόοδο. Οι γονείς μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στο ClassDojo όταν προσκαλούνται από τους εκπαιδευτικούς και μπορούν να βλέπουν την πρόοδο του παιδιού τους και τις πληροφορίες που μοιράζονται οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταμείψουν τους μαθητές με θετική ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο όταν παρουσιάζουν καλή προσπάθεια σε μια εργασία ή δραστηριότητα μέσα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να επικοινωνούν απευθείας με τους γονείς μέσω της πλατφόρμας.

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2011, είναι διαθέσιμη ως εφαρμογή web που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης ιστού, καθώς και σε εφαρμογές για iPhone (iOS) και Android. Η εταιρεία σχεδιάζει να διατηρήσει την κύρια πλατφόρμα δωρεάν για τους εκπαιδευτικούς, επειδή θέλει οι δάσκαλοι, οι σπουδαστές και οι γονείς σε όλα τα είδη σχολείων να χρησιμοποιούν το ClassDojo για να ενθαρρύνουν τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την οικοδόμηση χαρακτήρων. Η εφαρμογή, η οποία έχει μεταφραστεί σε 35 γλώσσες , έχει χρησιμοποιηθεί σε 180 χώρες και κατά 90% σε σχολικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

https://www.classdojo.com/

(+ από Ινεπολόγλου Ειρήνη, 5/2018)

mzl-yidbuafn.png
Showbie

To Showbie είναι μια γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική εφαρμογή για ανάθεση εργασιών και ανατροφοδότηση της τάξης. Χρησιμοποιείται από πάνω από 2 εκατομμύρια καθηγητές μαθητές και φοιτητές παγκοσμίως. Mε το Showbie oι εκπαιδευτικoί, μπορούν να εκχωρούν, να συλλέγουν και να διορθώνουν γρήγορα και εύκολα τις εργασίες των μαθητών τους. Οι μαθητές μπορούν να ανεβάζουν αρχεία από τον υπολογιστή τους ή να τα εισάγουν εύκολα από το Google Drive. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δώσουν ανατροφοδότηση και βαθμούς για την εργασία των φοιτητών και στη συνέχεια να προσθέσουν το έργο των φοιτητών σε εξατομικευμένους φακέλους που μπορούν να μοιραστούν με τους γονείς στην εφαρμογή. Το Showbie είναι συμβατό με το GAFE και το Google Sign-in. Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μέσα στο φάκελο της αποστολής, όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν ανατροφοδότηση και οι μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια.
Το Showbie υποστηρίζει επίσης την εγγραφή φωνητικών σημειώσεων και την προσθήκη ενός καρφιτσωμένου φωνητικού σημειώματος απευθείας στην εργασία ή σε ένα φάκελο, μια συζήτηση ομάδας ή μια τάξη.

https://www.showbie.com/

(+ από Ινεπολόγλου Ειρήνη, 5/2018)

classcraft.png
Classcraft

Το Classcraft είναι μια εφαρμογή, που δημιουργήθηκε από τον Shawn Young, και επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν στην τάξη ένα παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές τους θα ενσωματώνουν διαφορετικούς χαρακτήρες. Το Classcraft χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στην εκπαίδευση και αλλάζει τον τρόπο διδασκαλίας. Εφαρμόζεται για να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία, να αυξήσει τα κίνητρα των συμμετεχόντων και να προωθήσει την καλύτερη συμπεριφορά στην τάξη.

Χρησιμοποιώντας πολλά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια, οι μαθητές φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα, εργάζονται σε ομάδες και κερδίζουν δυνάμεις που έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή τους. Κάθε παίκτης (φοιτητής) είναι μέλος μιας ομάδας (μάγκες, πολεμιστές και θεραπευτές) με άλλους συμπαίκτες. Ένα σύστημα σημείων υγείας,σημείων δράσης και σημείων εμπειρίας επιτρέπει σε κάθε παίκτη να πέσει σε μάχες, να αυξήσει ένα επίπεδο, για να κερδίσει πόντους εμπειρίας. Αυτό έχει συνέπειες για την ομάδα. Κάθε παίκτης μπορεί να ξεκλειδώσει δυνάμεις (διαφορετικές ανάλογα με τα μαθήματα), για να βοηθήσει τον εαυτό του ή την ομάδα του. Υπάρχουν επί του παρόντος 3 κατηγορίες παικτών: ο πολεμιστής, ο μάγος ή ο θεραπευτής. Κάθε τάξη έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ταιριάζει με διαφορετικούς τύπους μαθητών.

Το Classcraft θεωρείται μια μορφή παιχνιδιού για διαχείριση τάξης. Από τον Ιούλιο του 2014, 7.000 εκπαιδευτικοί σε 50 διαφορετικές χώρες υιοθέτησαν το Classcraft ως συμπλήρωμα στην εκπαίδευση. Το Classcraft προσφέρει δωρεάν έκδοση, η οποία επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι.

https://www.classcraft.com/

(+ από Ινεπολόγλου Ειρήνη, 5/2018)

plickers.png
Plickers


Το Plickers είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης τάξης και δημιουργήθηκε από έναν δάσκαλο που αναζητούσε έναν γρήγορο και απλό τρόπο για να ελέγξει την κατανόηση του μαθητή. Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης επιτρέπει στους καθηγητές να συλλέγουν επιτόπια στοιχεία αξιολόγησης χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν οι μαθητές συσκευές ή χαρτί και μολύβι. Αυτό το εργαλείο παρέχει στους εκπαιδευτικούς τα απαραίτητα στοιχεία για να ενημερώσουν τις οδηγίες τους και δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετέχουν στη μάθηση χωρίς να το αισθάνονται. Είναι ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτικούς και διασκεδαστικό για τους μαθητές.
Διατίθεται δωρεάν και είναι πολύ απλό στη χρήση για τους μαθητές. Απλά πρέπει να περιστρέψουν μια κάρτα για να δείξουν την απάντησή τους. Πολύ απλό είναι και για τους εκπαιδευτικούς να σαρώσουν και να προβάλλουν απαντήσεις. Οι σπουδαστές παραμένουν αφοσιωμένοι καθώς παρακολουθούν για να δουν αν η κάρτα τους έχει σαρωθεί και η απάντησή τους εμφανίζεται. Οι κάρτες μπορούν είτε να αγοραστούν στο διαδίκτυο είτε να κατέβουν και να εκτυπωθούν.

https://www.plickers.com/

(+ από Ινεπολόγλου Ειρήνη, 5/2018)