Ιστολόγια - Blogging

"Τα blogs είναι πολυμεσικά και εύκολα στη χρήση websites που μέσα από τη χρονολογική τους δομή και τις αρχειοθετικές τους δυνατότητες λειτουργούν ως εξατομικευμένα και διασυνδεδεμένα φίλτρα του web δημιουργώντας μια νέα online «δημόσια σφαίρα» που γύρισε το web «πίσω στον κόσμο»" (Rodzvilla, 2002)

Πρόκειται για διαδικτυακά ημερολόγια (ιστολόγιο ή ιστοημερολόγιο) τα οποία περιλαμβάνουν ποικίλες καταχωρίσεις ή άρθρα (κείμενα, ήχους, φωτογραφίες, σκίτσα, video) συνήθως ενός συγγραφέα (ή και κάποιες φορές περισσοτέρων). Αυτές οι καταχωρήσεις (σκέψεις, σκόρπιες ιδέες, σχολιασμός γεγονότων, απόψεις και ειδήσεις) παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά έτσι ώστε οι πιο πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. Επιπλέον, από το συγγραφέα – δημιουργό του blog δίνονται κυρίως διευθύνσεις «συγγενών» ιστολογίων, προσωπικών ιστοσελίδων ή οργανισμών. Οι επισκέπτες σχολιάζουν, συμπληρώνουν, κριτικάρουν και συμμετέχουν έμμεσα και άμεσα στη μορφή και το χαρακτήρα των ιστολογίων δημιουργώντας μια πρωτοφανή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε συγγραφείς και αναγνώστες.

Για το σχεδιασμό επιτυχημένων εκπαιδευτικών ιστολογίων πρέπει να απαντώνται τουλάχιστον τα επόμενα ερωτήματα:
 • Ποιο είναι το κοινό;
 • Ποια είναι η κοινότητα;
 • Πως και γιατί θα συμμετέχω;
 • Πως θα εμφανίζεται το ιστολόγιό μου....


Παρουσίαση

Για μελέτη
 1. Καραμπάσης, Ζ. (2008). Το blogging στην Ελλάδα : Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές των ελληνόφωνων bloggers. Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δυνητικές κοινότητες : Ψυχο-κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές εφαρμογές», Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 2. Βίγκλας, Λ., Μάτος, Α., Οικονόμου Α., Παπαδοπούλου Μ. (2007). Weblogs & Wikis :Νέα μέσα, νέα επικοινωνία; 4ο Συνέδριο, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Σύρος.
 3. Βικιπαίδεια (2009). Ιστολόγιο.
 4. Δαπόντες, Ν (2007). Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (I).
 5. Δαπόντες, Ν (2007). Το Ιστολόγιο (Blog): μόδα ή «παιδαγωγικό εργαλείο»; (IΙ) .
 6. Kim, Η. Ν. (2008). The phenomenon of blogs and theoretical model of blog use in educational contexts. Computers & Education, 51, 1342–1352.
 7. Kerawalla, L., Minocha, S., Kirkup, G. & Conole G. (2009). An empirically grounded framework to guide blogging in higher education. Journal of Computer Assisted Learning, 25, 31–42.
 8. Hall, H., & Davison, B. (2007). Social software as support in hybrid learning environments: The value of the blog as a tool for reflective learning and peer support. Library & Information Science Research, 29(2), 163–187
 9. Jeffrey Wee Sing Sim, Khe Foon Hew (2010). The use of weblogs in higher education settings: A review of empirical research, Educational Research Review, 5(2), 151-163.
 10. Eddy K.M. Chong (2010). Using blogging to enhance the initiation of students into academic research. Computers & Education, 55(2), 798-807
 11. Yang, S.-H. (2009). Using Blogs to Enhance Critical Reflection and Community of Practice. Educational Technology & Society, 12 (2), 11–21.
 12. Wopereis, Iwan G. J. H. , Sloep, Peter B. and Poortman, Sybilla H.(2010). Weblogs as instruments for reflection on action in teacher education. Interactive Learning Environments, 18:3, 245-261
 13. Top,E., Yukselturk, E. Inan, F. (2010). Reconsidering usage of blogging in preservice teacher education courses. The Internet and Higher Education, 13(4),pp.214-217.
 14. Deng, L. & Yuen, A.H.K. (2010). Towards a framework for educational affordances of blogs. Computers & Education, 56(2), pp.441-451.
 15. Halica,O., Lee, D., Paulus,T., & Spence, M. (2010). To blog or not to blog: Student perceptions of blog effectiveness for learning in a college-level course. The Internet and Higher Education 13(4), pp.206-213.
 16. Yi-Shun Wang, Hsin-Hui Lin and Yi-Wen Liao (2011). Investigating the individual difference antecedents of perceived enjoyment in students’ use of blogging. British Journal of Educational Technology
 17. Andergassen, M, Behringer, R, Finlay, J, Gorra, A, and Moore, D. (2009) “Weblogs in Higher Education – why do Students (not) Blog?” Electronic Journal of e-Learning Volume 7 Issue 3 2009, (pp203 -215), available online at www.ejel.org
 18. Bonnie A. Nardi, Diane J. Schiano, Michelle Gumbrecht, & Luke Swartz (2004). Why we blog. Communications of the ACM, 47(12).
 19. Williams, Jeremy B. & Jacobs, Joanne S. (2004) Exploring the use of blogs as learning spaces in the higher education sector. Australasian Journal of Educational Technology, 20(2), pp. 232-247
 20. Marcus O’Donnell (2004). Blogging as Pedagogic Practice: Artefact and Ecology. Asia Pacific Media Educator, Issue No.17.
 21. Bartlett-Bragg, A. (2003). Blogging to Learn. Knowledge Tree, Edition 4
 22. Margaret D. Anderson (2008). Facilitating Academic Communication and Community Building Using Weblogs: Pedagogical Considerations and Application Examples. QWERTY - Interdisciplinary Journal of Technology, Culture and Education, Vol 3, No 1, 49-66.
 23. Murrayand, L., Hourigan, T.(2008). Blogs for specific purposes: Expressivist or socio-cognitivist approach? ReCALL 20(1): 82-97.
 24. Nückles, Matthias , Schwonke, Rolf , Berthold, Kirsten and Renkl, Alexander (2004). The use of public learning diaries in blended learning. Learning, Media and Technology, 29: 1, 49—66
 25. Yang, C. and Chang, Y.-S. (2011), Assessing the effects of interactive blogging on student attitudes towards peer interaction, learning motivation, and academic achievements. Journal of Computer Assisted Learning
 26. Judy Robertson (2011). The educational affordances of blogs for self-directed learning. Computers & Education
  Volume 57, Issue 2, September 2011, Pages 1628-1644
 27. Couros, G. (2010). Ideas for classroom blogs.


Δημιουργήστε

www.blogger.com - www.worldpress.com - www.typepad.com
edublogs.org - blogs.sch.gr
Xanga

Δείτε

Διεθνή βραβεία Εκπαιδευτικών Blog
Finding great edublogs

Video


Παρουσιάσεις