Ομάδα 1 (Περιεχομένου)

Κεφάλαιο - Συνθήκες Ελέγχου και Βρόγχοι Επανάληψης

  • Βίντεο 1: Εισαγωγή
  • Βίντεο 2: Δομή επιλογής ("Αν...τότε" και "Αν...τότε...αλλιώς")
  • Βίντεο 3: Δομή επανάληψης ("Για πάντα..." και "Για πάντα...εάν...")
  • Βίντεο 4: Δομή επανάληψης ("Επανέλαβε...")
  • Βίντεο 5: Δομή επανάληψης ("Επανέλαβε...ώσπου...")
  • Βίντεο 6: Project

Ακολουθεί ο εννοιολογικός χάρτης του κεφαλαίου σε μορφή moqups:
https://moqups.com/icipher1926@gmail.com/qaHhSNsB/p:aa05463e4


Draft1:


Draft2: (Δοκιμαστική ηχογράφηση του σεναρίου για το εισαγωγικό βίντεο του κεφαλαίου)


Το εισαγωγικό βίντεο με transition effects

Το εισαγωγικό βίντεο χωρίς transition effectsΠαρακαλούμε την ομάδα Στυλ Παρουσίασης να μας βοηθήσει να επιλέξουμε ένα από τα δύο βίντεο. Στο ένα υπάρχουν transition effects στα κείμενα και τις εικόνες ενώ στο άλλο δεν υπάρχουν.


Draft3: Pre-final καταγραφή του σεναρίου για το τρίτο βίντεο του κεφαλαίου:

Αρχική έκδοση του βίντεο
Διορθωμένη έκδοση ως προς την ένταση της εγγραφής


Τελικά βίντεο

Βίντεο
Ομάδα στυλ παρουσίασης
Ομάδα επεξεργασίας βίντεο
Ομάδα προεργασίας υλικού
1.

Το βίντεο είναι σωστό, ο τόνος είναι φιλικός και η ανάλυση κατανοητή.
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές της ομάδας μας (Επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, καθαρότητα εικόνας και ήχου, ευκρίνεια).

ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.
2.

Η δομή είναι σωστή και ο εννοιολογικός χάρτης παρουσιάζεται όπως πρέπει.Μπράβο.
ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.

Αντίστοιχα και το φύλλο εργασίας είναι σύμφωνο με τα όσα προτείναμε.
3.

Και σε αυτό το βίντεο ακολουθούνται οι οδηγίες της ομάδας μας.
ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.

Αντίστοιχα και το φύλλο εργασίας είναι σύμφωνο με τα όσα προτείναμε.
4.

Το βίντεο 4 είναι ικανοποιητικό ως προς το στυλ παρουσίασης.
ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.

Αντίστοιχα και το φύλλο εργασίας είναι σύμφωνο με τα όσα προτείναμε.
5.

Το βίντεο 5 είναι ικανοποιητικό ως προς το στυλ παρουσίασης. Ακολουθούνται οι οδηγίες που έχει δώσει η ομάδα μας
ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.

Αντίστοιχα και το φύλλο εργασίας είναι σύμφωνο με τα όσα προτείναμε.
6

Και σε αυτό το βίντεο ακολουθούνται οι οδηγίες της ομάδας μας. Η δομή της ενότητας είναι σωστή και το ζουμ στην εικόνα χρησιμοποιείται όταν πρέπει.
ΟΚ!
Το βίντεο αυτό ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχει θέση η ομάδα μας.

Φύλλα εργασίας

Φύλλο εργασίας
2.

3.

4.

5.