Κοινωνική Δικτύωση - Social Networking

Τα κοινωνικά δίκτυα είναι διαδικτυακές υπηρεσίες που επιτρέπουν σε άτομα
(1) να δημιουργούν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ σε ένα συγκεκριμένο σύστημα – στο προφίλ περιγράφουν προσωπικές πληροφορίες, ενδιαφέροντα, παρέχουν φωτογραφία κτλ.,
(2) να δημιουργούν μια λίστα άλλων χρηστών με τους οποίους μοιράζονται μια σύνδεση
(3) να βλέπουν και να πλοηγούνται στη λίστα των συνδέσμων τους και των δραστηριοτήτων που δημοσιεύουν.

Τα SNSs είναι προσωπικοί χώροι για επικοινωνία και διαμοιρασμό περιεχομένου. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές SNSs:
 • Τα περισσότερα δίκτυα υποστηρίζουν τη δημιουργία και επέκταση προϋπαρχόντων δικτύων φιλίας.
 • Υπάρχουν δίκτυα που εστιάζονται στο να βοηθήσουν τα άτομα να βρουν αγνώστους με τους οποίους μοιράζονται ενδιαφέροντα, πολιτικές πεποιθήσεις ή χόμπι.
 • Κάποια δίκτυα προσπαθούν να διαφοροποιηθούν βάσει γλώσσας, θρησκείας, εθνότητας, κτλ.
 • Άλλα δίκτυα διαφοροποιούνται σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν, π.χ. διαμοιρασμός φωτογραφιών, βίντεο κτλ.

Αυτό που διαχωρίζει τα SNSs από άλλες μορφές εικονικών κοινοτήτων είναι ότι επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν ορατά τα κοινωνικά τους δίκτυα. Η διεργασία είναι παρόμοια με το να επιτρέπεις σε κάποιον να δει την προσωπική σου ατζέντα και να μπορεί να αλληλεπιδράσει άμεσα με τα στοιχεία που περιέχει. Με αυτόν τον τρόπο, οι συνδέσεις του ενός γίνονται πιθανές συνδέσεις για τον άλλο (κάτι που ισχύει σε μεγάλα ποσοστά πιθανοτήτων).


ΠαρουσίασηΠρος μελέτη

 1. Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y. and Liu, M. (2011), Using the Facebook group as a learning management system: An exploratory study. British Journal of Educational Technology
 2. Sacide Güzin Mazman & Yasemin Koçak Usluel (2010). Modeling educational usage of Facebook. Computers & Education, 55(2), 444-453.
 3. Barbour M.,and Cory Plough (2009). Social Networking in Cyberschooling: Helping to Make Online Learning Less Isolating, TechTrends 53(4), 56-60.
 4. Santos, I., Hammond, M., Durli,Z., Chou, S-Y. (2009). Is There a Role for Social Networking Sites in Education? WCCE 2009, pp. 321–330.
 5. Dawley, L. (2009). Social network knowledge construction: Emerging virtual world pedadogy. On The Horizon 17(2), 109-121
 6. Selwyn, N. (2009). Faceworking: exploring students' education-related use of Facebook. Learning, Media and Technology, 34(2), 157-174 .
 7. Hung, Hsiu-Ting and Yuen, Steve Chi-Yin(2010). Educational use of social networking technology in higher education. Teaching in Higher Education, 15: 6, 703—714.
 8. Norah Jones, Haydn Blackey, Karen Fitzgibbon, Esyin Chew (2010). Get out of MySpace! Computers & Education, 54(3).
 9. Madge, C., Meek, J., Wellens, J., Hooley, T. (2009). Facebook, social integration and informal learning at university: 'It is more for socialising and talking to friends about work than for actually doing work'. Learning, Media and Technology, 34(2),141-155.
 10. Griffith, S, & Liyanage, L. (2008). An introduction to the potential of social networking sites in education. In I. Olney, G. Lefoe, J. Mantei, & J. Herrington (Eds.), Proceedings of the Second Emerging Technologies Conference 2008 (pp. 76-81. Wollongong: University of Wollongong.
 11. Arnold,N., & Paulus, T. (2010). Using a social networking site for experiential learning: Appropriating, lurking, modeling and community building. The Internet and Higher Education, 13(4),pp.188-196.
 12. Muhammad Kamarul Kabilan, Norlida Ahmada & Mohamad Jafre Zainol Abidin (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education? The Internet and Higher Education, 13(4),pp.188-196.
 13. Sørensen, L.,Skouby, K. (2009). Requirements on Next Generation Social Networking - A User’s Perspective. Wireless Pers. Commun, 51,811-823.
 14. Lucas, M. & Moreira, A. (2009). Bridging Formal and Informal Learning - A Case Study on Students’ Perceptions of the Use of Social Networking Tools. EC-TEL 2009, 325–337.
 15. EDUCAUSE (2008). 7 things you should know about...Ning.
 16. Souza, Z. Dick, G. (2009). Disclosure of information by children in social networking - Not just a case of “you show me yours and I’ll show you mine”. International Journal of Information Management 29, 255–261.
 17. Pempek, T. Yermolayeva, Y., Calvert, S. (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology 30, 227–238.
 18. Boyd, D. (2008). Why Youth loves Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life.Youth, Identity, and Digital Media. Edited by David Buckingham. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 119-142.
 19. Greenhow, C., Robelia, B. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning, Media and Technology, 34(2), 119-140.
 20. Facebook in education - Links Collection


Δημιουργείστε

Εγγραφείτε

Δημιουργείστε το δικό σας κοινωνικό δίκτυο

Πλατφόρμες ανοικτού κώδικα

Ελληνικά εκπαιδευτικά κοινωνικά δίκτυα

Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας

Infographics


Παρουσιάσεις
Video