Στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στην ελληνική έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες εκπαιδευτικής αξιοποίησης των εργαλείων που προσφέρονται από τα κοινωνικά δίκτυα.
Το Πανεπιστήμιο του Stanford έχει δημιουργήσει τη δική του σελίδα στο Facebook (http://www.facebook.com/stanford), η οποία ενημερώνεται καθημερινά με υλικό σχετικά με δραστηριότητες του πανεπιστημίου, ανακοινώσεις, φωτογραφίες και βίντεο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στη σελίδα αυτή ενεργός είναι ο ρόλος και των φοιτητών και των καθηγητών.
Μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα σελίδα κοινωνικής δικτύωσης είναι το “Classroom 2.0” (http://www.classroom20.com/) το οποίο αφορά κυρίως την αξιοποίηση Web 2.0 τεχνολογιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Μέσα από το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο, εκπαιδευτικοί και μη, συζητάνε και ανταλλάσουν πληροφορίες σχετικά με την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση ενώ παράλληλα υπάρχει πλούσιο πολυμεσικό υλικό, όπως φωτογραφίες και βίντεο τα οποία συντελούν ώστε να δοθεί στους χρήστες, και κυρίως στους εκπαιδευτικούς, μία πλήρης εικόνα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι web 2.0 τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Υπάρχουν όμως παραδείγματα κοινωνικών δικτύων και στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, τα οποία δημιουργήθηκαν με την πρωτοβουλία Ελλήνων εκπαιδευτικών αξιοποιώντας την τεχνολογία της πλατφόρμας ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων Ning. Η “Logo στην Εκπαίδευση” (http://logogreekworld.ning.com/) είναι μία κοινότητα πρακτικής και μάθησης με σκοπό τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβαλλόντων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η Logo είναι γλώσσα προγραμματισμού η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές του 1970 από την ομάδα του Seymour Papert ως μαθησιακό εργαλείο. Το όνομά της προέρχεται από την ελληνική λέξη ΛΟΓΟΣ και έχει αξιοποιηθεί στην εκπαίδευση περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού. Βάση της αποτελεί η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού όπως αναπτύχθηκε από τον Piaget (1965). Η Logo θεωρείται ιδανικό εργαλείο για να μαθαίνεις κάνοντας (learning by doing) και αναμφίβολα αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εξερεύνησης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, λογικής-αλγοριθμικής σκέψης. Στόχος της σελίδας “Logo στην Εκπαίδευση” είναι η λειτουργία του δικτύου ως βήμα διαλόγου και αλληλοϋποστήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προσπάθεια αναβάθμισης της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Τα μέλη του δικτύου καλούνται να αλληλεπιδράσουν στο πνεύμα του Κοινωνικού Κατασκευαστικού Εποικοδομισμού: «Ας λειτουργήσουμε ως μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης και ας ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες, πρακτικές και εργαλεία όπως μικρόκοσμοι, ιστοσελίδες, σχέδια μαθήματος, φύλλα δραστηριότητας, κώδικα, πόροι που χρειαζόμαστε στη διδακτική μας πρακτική με σκοπό την αναβάθμιση της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στις σελίδες του ιστότοπου.
Το δίκτυο «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες» (http://scienceteachersnet.ning.com/) δημιουργήθηκε από δύο εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών στα μέσα Ιουνίου 2009. Το δίκτυο αυτό είναι προσανατολισμένο στο πώς θα γίνουν τα μέλη του καλύτεροι δάσκαλοι των φυσικών επιστημών, ανταλλάσσοντας εκπαιδευτικές εμπειρίες, απόψεις αλλά και εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναγκαίο στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Απευθύνεται σε όσους διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από την διερεύνηση του δικτυακού τόπου διαπιστώνουμε ότι στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες ομάδες είναι ιδιαίτερα ενεργές με πλήθος συζητήσεων, καταχωρίσεων, σχολιασμών. Τα μέλη αναπτύσσουν έντονο διάλογο και συνεργασία. Στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες ομάδες εμφανίζουν πρόσφατη τελευταία δραστηριότητα. Αρκετές ομάδες εστιάζουν σε γνωστικά αντικείμενα ανά τάξη. Το δίκτυο «Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες» αποτελεί το πιο μαζικό δίκτυο και εμφανίζει την περισσότερο έντονη δραστηριότητα των μελών σε σύγκριση με τα άλλα ελληνικά ΔΕΚΔ (Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Κοινωνικά Δίκτυα).
Το δίκτυο «Υλικό Φυσικής – Χημείας» (http://ylikonet.ning.com/) δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικό Φυσικών Επιστημών στα μέσα Ιουλίου 2009. Πρόκειται για ένα δίκτυο που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικών επιστημών αναρτούν υλικό διδασκαλίας και αλληλεπιδρούν πάνω σε θέματα διδασκαλίας, με στόχο να γίνονται καλύτεροι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να αναζητήσουν υλικό Φυσικής – Χημείας, που θα τους βοηθήσει να δουν με καλύτερο μάτι τις Φυσικές επιστήμες. Από την διερεύνηση του δικτυακού τόπου διαπιστώνουμε ότι στην πλειοψηφία τους οι περισσότερες ομάδες είναι πολύ ενεργές με πλήθος συζητήσεων, καταχωρίσεων, σχολιασμών και ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού όπως φύλλα εργασίας, ασκήσεις, απαντήσεις ασκήσεων. Τα μέλη αναπτύσσουν έντονο διάλογο, συνεργασία, ανταλλαγή απόψεων και υλικού. Το δίκτυο «Υλικό Φυσικής – Χημείας» είναι το δεύτερο δίκτυο σε μαζικότητα σε σύγκριση με τα άλλα ελληνικά ΔΕΚΔ και εμφανίζει πλούσια δραστηριότητα μελών.
Το δίκτυο «Learning Physics in the 8th–Μαθαίνοντας Φυσική στο 8ο» (http://physics8th.ning.com/) δημιουργήθηκε από καθηγητή Φυσικής το Φεβρουάριο 2009. Πρόκειται για ένα δίκτυο όπου συμμετέχουν μαθητές και καθηγητές. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον υπότιτλο του λογότυπου του δικτύου «Δίκτυο των μαθητών μου στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων, και όχι μόνο». Από την διερεύνηση του δικτυακού τόπου διαπιστώνουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν δημιουργηθεί από το δημιουργό/διαχειριστή του δικτύου. Εμφανίζει πενιχρή δραστηριότητα μελών παρά την αξιόλογη, εντονότατη προσπάθεια και δραστηριότητα από μεριάς του δημιουργού/διαχειριστή του δικτύου. Το δίκτυο «Learning Physics in the 8th – Μαθαίνοντας Φυσική στο 8ο» ήταν το πρώτο ελληνικό δίκτυο που δημιουργήθηκε εστιάζοντας στην αξιοποίηση της κοινωνικής δικτύωσης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση απευθυνόμενο σε μαθητές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το δίκτυο «Adult Educators GR» με υπότιτλο «ένα δίκτυο για την εκπαίδευση ενηλίκων» (http://adulteducation.ning.com/) δημιουργήθηκε από ένα εκπαιδευτή ενηλίκων το Φεβρουάριο 2008 στην πλατφόρμα Ning. Πρόκειται για ένα δίκτυο που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σελίδες του δικτύου αποτελεί «Μία ανοιχτή συζήτηση για την εκπαίδευση ενηλίκων. Και μία προσπάθεια να εξετάσουμε την εκπαιδευτική αξία της ανταλλαγής πληροφοριών σε ένα περιβάλλον που προωθεί την συνεργατική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού». Το δίκτυο «Adult Educators GR» αποτελεί το πρώτο ελληνικό δίκτυο που καταγράφεται στην ιστορία εισαγωγής της κοινωνικής δικτύωσης στην ελληνική εκπαίδευση.
[Σ1]Σενάριο ένατο
Δημιουργήστε μία σελίδα σε ένα κοινωνικό δίκτυο στην οποία θα παρουσιάζονται οι δράσεις του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να αναρτάτε ανακοινώσεις για εκδρομές, γιορτές, επισκέψεις σε μουσεία/θέατρα, βραβεία μαθητών και διακρίσεις, κοινωνικές δράσεις του σχολείου κ.α. Κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό και κυρίως στους γονείς η κοινωνική δραστηριότητα του σχολείου και τα διάφορα δρώμενα. Παράλληλα, μπορείτε να ανεβάσετε φωτογραφίες και άλλο υλικό από όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Σενάριο δέκατο
Θα εκπλαγείτε αν πραγματοποιήσετε μια μικρή έρευνα και διαπιστώσετε ότι τελικά δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοί σας οι οποίοι χρησιμοποιούν Web2.0 τεχνολογίες στο μάθημά τους. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με κάποιον από αυτούς και κατόπιν συνεννοήσεως να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα του κοινωνικού δικτύου για επικοινωνία της τάξης σας με μαθητές άλλου σχολείου. Το εγχείρημα χρειάζεται σωστή οργάνωση, ώστε η διαδικτυακή επαφή των μαθητών να έχει καλά ορισμένους κανόνες, να έχει αντικείμενο-θέμα και να παράγει και ένα παραδοτέο. Έτσι θα αποφύγετε την εκτροπή σε ανούσιες ή και επιβλαβείς συζητήσεις και θα προάγετε τη δια-σχολική επικοινωνία. Επιπροσθέτως, μπορείτε να συνεργαστείτε με συνάδελφό σας που διδάσκει κάποια ξένη γλώσσα (αν δεν διδάσκετε ο ίδιος) και να έρθετε σε επαφή με ανάλογα group του κοινωνικού δικτύου σε χώρες όπου μιλούν τη γλώσσα αυτή. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τους μαθητές σας να συνομιλούν διαδικτυακά με μαθητές άλλης χώρας ενώ για τους ίδιους, η γνωριμία με άλλες κουλτούρες θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράθυρο στον κόσμο, διευρύνοντας την αντίληψή τους.

Σενάριο ενδέκατο
Χρησιμοποιήστε το κοινωνικό δίκτυο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο επαγγελματικού προσανατολισμού του σχολείου σας για την επαφή των μαθητών με εταιρίες, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, με μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Δημιουργήστε το αντίστοιχο group εργασίας και ελάτε σε επαφή με διάφορες εταιρίες που χρησιμοποιούν για την προβολή τους κοινωνικά δίκτυα (π.χ. το Facebook έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλές). Θα χρειαστεί προσωπική προεργασία, έτσι ώστε σα διαχειριστής του group να βρείτε τις εταιρίες και να κάνετε την πρώτη επαφή μολαταύτα, θα τους δώσετε την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε πληροφορία με τον πιο αναγνωρίσιμο γι αυτούς τρόπο: το κοινωνικό δίκτυο.

Σενάριο δωδέκατο
Καθιερώστε μέρες και ώρες της εβδομάδας στις οποίες μπορείτε να έρθετε σε επαφή «διαδικτυακή» με όσους γονείς επιθυμούν (με την χρήση του Calendar). Από τη μία θα άρετε πιθανή δυσπιστία για το μάθημα, από την άλλη θα κερδίσετε την επαφή με κάποιους γονείς, κάτι που λείπει σήμερα από την εκπαίδευση και το έχουν ανάγκη τόσο αυτοί όσο και ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον της ενημέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους, οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να δουν κάποια σημεία προόδου, από τη διαδικτυακή δραστηριότητα της τάξης.
Όπως αναφέραμε πριν, τα παραπάνω παραδείγματα αποτελούν προτάσεις για το πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει στην πράξη ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από κει και πέρα, η περαιτέρω αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων εναπόκειται στη δημιουργική φαντασία του διδάσκοντα, μιας και αυτά προσφέρουν μια πληθώρα εφαρμογών οι οποίες κατάλληλα χειριζόμενες μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Επιπλέον στο παράρτημα Α στο τέλος του παρόντος, παρουσιάζεται μία λίστα με τις εφαρμογές του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης Facebook οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι οποίες μπορεί να σας φανούν χρήσιμες.
Σενάριο δέκατο τρίτο
Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες που παρέχει το κοινωνικό δίκτυο LinkedIn, ιδιαίτερα στο μάθημα του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού (ΣΕΠ).
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γκρουπ για το μάθημα και να ξεκινήσετε μια συζήτηση (discussion) σχετικά με τις επαγγελματικές προοπτικές που υπάρχουν στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές μπορούν ελεύθερα να συμμετάσχουν στον διάλογο και να εκφράσουν τις προσωπικές απόψεις γύρω από το θέμα. Για παράδειγμα, ενθαρρύνετε τους μαθητές να αναζητήσουν ατομικά ή συνεργατικά πιθανές θέσεις εργασίας για το επάγγελμα της αρεσκείας τους και να τις μοιραστούν (share) με τους συμμαθητές τους δημοσιεύοντας τις επαφές που βρήκαν στην συζήτηση.
Σενάριο δέκατο τέταρτο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα της ψηφοφορίας (poll) ανάμεσα σε πέντε το πολύ επιλογές, που προσφέρεται από το LinkedIn. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και στατιστικών στοιχείων γύρω από διάφορα θέματα που αφορούν το μάθημα και τις τάσεις των μαθητών. Για παράδειγμα μπορείτε να διαπιστώσετε στα πλαίσια του μαθήματος ΣΕΠ, ποια επαγγέλματα θέλουν να ακολουθήσουν οι μαθητές σας και ανάλογα με τα αποτελέσματα να κάνετε σχόλια και να δώσετε συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού.
Σενάριο δέκατο πέμπτο
Προτείνεται στους μαθητές σας να χρησιμοποιήσουν κάποια από τις εφαρμογές – παιχνίδια εκπαιδευτικού σκοπού που είναι διαθέσιμες στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Κατά την επιλογή σας αυτή είναι κρίσιμο να επιλέξετε μία εφαρμογή που το αντικείμενό της ταιριάζει με το πλαίσιο και τον εκπαιδευτικό στόχο του μαθήματος. Με τις εφαρμογές προάγεται η συνεργατικότητα μεταξύ των μαθητών και μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη οι βασικές αρχές του εποικοδομισμού.
Ένα παράδειγμα τέτοιων εφαρμογών που είναι διαθέσιμες στο Facebook, αποτελούν τα εργαλεία δημιουργας και διαχείρισης ερωτήσεων ή ασκήσεων πολλαπλής επιλογής με την μορφή κουίζ. Μερικές από αυτές είναι: το Quiz Creator, το Quiz Monster, το I- Quizzes, κ.α.
Σενάριο δέκατο έκτο
Χρησιμοποιήστε εφαρμογές, όπως το “UdutuTeach” ως εργαλεία δημιουργίας μαθήματος με τα οποία μπορείτε να διαχειριστείτε τους μαθητές σας και να παρακολουθήσετε την πρόοδό τους. Άλλες εφαρμογές που προσομοιώνουν τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε μια τάξη είναι το “Courses” και το “CourseTag”, με τις οποίες μπορείτε να οργανώσετε ένα μάθημα, να δημοσιεύσετε ανακοινώσεις και εργασίες, να μοιραστείτε επιστημονικές πηγές και να δημιουργήσετε συζητήσεις και ομάδες εργασίας.
Σενάριο δέκατο έβδομο
Ενσωματώστε εφαρμογές όπως το Geo Challenge του Facebook στα πλαίσια του μαθήματος της Γεωγραφίας. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο παιχνίδι γνώσεων που έχει σαν βάση του την γεωγραφία και βοηθάει τους μαθητές να μάθουν πληροφορίες για γεωγραφικά χαρακτηριστικά μνημείων και πόλεων με έναν ευχάριστο τρόπο.
Σενάριο δέκατο όγδοο
Συμμετέχετε μαζί με τους μαθητές σας σε οργανωμένες ομάδες συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων για θέματα σχετικά με το μάθημά σας. Σε αυτά μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ιδέες και απόψεις που μπορείτε να μοιραστείτε στην τάξη, ενδιαφέρουσες πηγές και υποστηρικτικό υλικό για το μάθημά σας. Για παράδειγμα, στο κοινωνικό δίκτυο Ning έχουν δημιουργηθεί διάφοροι ιστότοποι, όπως το “Big Dog Science”, το “GCHS Theater Arts”, κ.α. που συνδέουν άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και επιτρέπουν την ανταλλαγή σημειώσεων, ιδεών και πληροφοριών γύρω από το αντικείμενο της αρεσκείας τους.
Σενάριο δέκατο ένατο
Προτείνετε στους μαθητές σας να αναρτήσουν σύντομες δημοσιεύσεις (tweets) στην ομάδα που έχετε δημιουργήσει στα πλαίσια του μαθήματος. Με αυτές θα εκφράζουν καταστάσεις και εμπειρίες από γεγονότα της καθημερινότητάς τους που συνδέονται με το περιεχόμενο του μαθήματος. Για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν αποφάσεις που έχουν πάρει εφαρμόζοντας στην πράξη όσα έχουν διδαχθεί στο μάθημα. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι σε θέση οι μαθητές σας να συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη, να κατανοήσουν την χρησιμότητα των γνώσεων τους στην καθημερινή τους ζωή και να μπορούν ευκολότερα στο μέλλον να λύσουν διάφορα προβλήματα ανατρέχοντας σε λύσεις που βρήκαν οι συμμαθητές τους για παρόμοιες καταστάσεις.
Σενάριο εικοστό
Συμμετέχετε με τους μαθητές σας σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το “Open World Villages”, που έχει δημιουργηθεί στο Ning, που έχουν ως σκοπό την δημιουργία επαφής και συνεργασίας με τάξεις από σχολεία όλου του κόσμου. Μέσω αυτού του δικτύου μπορείτε να μάθετε για τις σχολικές δραστηριότητες, την κουλτούρα και τα ήθη- έθιμα άλλων λαών, να συνεργαστείτε σε κάποιο κοινό project και να προβάλλετε τις δικές σας συνήθειες. Για παράδειγμα, μπορείτε στο μάθημα της Ιστορίας να συλλέξετε πληροφορίες για τα ιστορικά γεγονότα που έχουν σημαδέψει την πόλη σας, να τα δημοσιεύσετε και να ζητήσετε να γίνει κάτι ανάλογο από μαθητές άλλων πόλεων.
Σενάριο εικοστό πρώτο
Χρησιμοποιείστε με τους μαθητές σας τις εφαρμογές “Books iRead” και “BookTag”, με τις οποίες ο καθένας μπορεί να μοιραστεί με τους άλλους τα βιβλία που διαβάζει, να προσθέσει σχόλια και να έχει πρόσβαση σε κριτικές άλλων.
Σενάριο εικοστό δεύτερο
Ενθαρρύνετε την διεξαγωγή έρευνας για πηγές και άρθρα χρησιμοποιώντας εφαρμογές του Facebook, όπως το WorldCat, το Files, το DoResearch4me, το Wikiseek Search, κ.α. που διευκολύνουν την καταγραφή, την διαχείριση και τον διαμοιρασμό τους σε όλη την τάξη.
Σενάριο εικοστό τρίτο
Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή “HeyMath!” του Facebook για να παρουσιάσετε και να εξηγήσετε ακόμα και δύσκολες μαθηματικές έννοιες με την βοήθεια mini- movies, που μπορείτε να βρείτε έτοιμες ή να δημιουργήσετε οι ίδιοι. Παρόμοια εφαρμογή είναι το “Mathematical Formulas”, που συμβάλλει στον διαμοιρασμό μαθηματικών τύπων και λύσεων στην τάξη.Σενάριο εικοστό τέταρτο
Δημιουργείστε flash cards και μοιραστείτε διαφάνειες του μαθήματος με την εφαρμογή “SlideShare, για να διευκολύνετε και να εξηγήσετε εύκολα και αποτελεσματικά το μάθημα.
Σενάριο εικοστό πέμπτο
Προτείνετε στους μαθητές σας να οργανώσουν τις σχολικές τους δραστηριότητες δημιουργώντας λίστες με τα καθήκοντα και τις εργασίες που πρέπει να παραδώσουν, μέσω του “ToDo List”.
Σενάριο εικοστό έκτο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή “Zoho online Office”, που προσφέρει το Facebook για να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε χρήσιμα αρχεία μέσα στην τάξη ή με τους συναδέλφους σας.
Σενάριο εικοστό έβδομο
Αναζητείστε μέσω κοινωνικών δικτύων εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος σας και προσκαλέστε σε αυτά τους μαθητές σας.
Σενάριο εικοστό όγδοο
Μπορείτε να ενισχύσετε την αξία της συνεργατικότητας με εφαρμογές που απαιτούν από τους συμμετέχοντες την ανταλλαγή αντικειμένων για την επίτευξη των στόχων τους.
Σενάριο εικοστό ένατο
Χρησιμοποιείστε την εφαρμογή “Webinaria Screencast Recorder”, για να καταγράψετε σε βίντεο υλικό σχετικό με το μάθημα (π.χ. ένα εργαστηριακό πείραμα) και να το μοιραστείτε στην τάξη.
Σενάριο τριακοστό
Ενθαρρύνετε τους μαθητές να κάνουν follow στο Twitter σε διάσημους ανθρώπους για τους οποίους έχει γίνει συζήτηση στην τάξη π.χ. κάποιο πολιτικό ή να κάνουν follow σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος.
Σενάριο τριακοστό πρώτο
Στην περίπτωση της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας, παροτρύνετε τους μαθητές σας να συμμετέχουν σε συζητήσεις στην γλώσσα την οποία μαθαίνουν ή να επιλέξουν από το μενού την συγκεκριμένη γλώσσα για την διεπαφή του κοινωνικού δικτύου.
Σενάριο τριακοστό δεύτερο
Συμμετέχετε με την τάξη σας σε διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς που διοργανώνονται σε ορισμένα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Stutalk, για να παρουσιάσετε τις εργασίες και τις δεξιότητες των μαθητών σας και να κερδίσετε διάφορα έπαθλα.

Σενάριο τριακοστό τρίτοΚαθιερώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την δημοσίευση από τους μαθητές σύντομων μηνυμάτων (tweets) στην περιοχή συζήτησης της τάξης στο κοινωνικό δίκτυο, με τα οποία θα ζητάτε από αυτούς να εκφράσουν με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τις νέες γνώσεις που έχουν αποκτηθεί, π.χ. στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνεται η επανάληψη των βασικών εννοιών και θα είστε σε θέση να γνωρίζετε την πρόοδο των μαθητών σας και τα πιθανά κενά τους.


Σενάριο τριακοστό τέταρτο
Αναθέστε στους μαθητές σας την δημιουργία μιας εφαρμογής σχετικής με το αντικείμενο του μαθήματός σας, που θα λειτουργεί σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα και είναι εφικτή η μάθηση μέσω της πράξης (Learning by Doing).

Σενάριο τριακοστό πέμπτο
Αναζητήστε μέσω του κοινωνικού δικτύου διακεκριμένα άτομα, όπως γνωστούς και έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου σας, προσκαλέστε τους στην ομάδα συζήτησης και προτείνετέ τους να μοιραστούν μαζί σας συμβουλές και εμπειρίες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην μαθησιακή διαδικασία.

Σενάριο τριακοστό έκτο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Knighthood του Facebook για μαθητές δημοτικού, με στόχο την περαιτέρω εξάσκησή τους στην ανάγνωση.

Σενάριο τριακοστό έβδομο
Αναλάβετε την οργάνωση μιας κοινωνικής δραστηριότητας στην περιοχή του σχολείου σας που θα έχει θετικό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο (π.χ. δενδροφύτευση, ανακύκλωση, κτλ). Προσπαθήστε μέσα από το κοινωνικό δίκτυο να συντονίσετε την όλη δραστηριότητα και να προσελκύσετε άτομα και φορείς εκτός σχολείου.

Σενάριο τριακοστό όγδοο
Αξιοποιήστε το κοινωνικό δίκτυο για να ευαισθητοποιήσετε και να ενημερώσετε, εσείς και οι μαθητές σας, την τοπική κοινωνία γύρω από προβλήματα που χρήζουν συλλογικής προσπάθειας για την επίλυσή τους.

Σενάριο τριακοστό ένατο
Προτείνετε στους μαθητές σας να αναλάβουν για λίγο τον ρόλο του εκπαιδευτικού, να αναζητήσουν πηγές χρήσιμες για το μάθημα και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν στους μαθητές τους τις νέες έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν, δημοσιεύοντας τα ευρήματά τους στον τοίχο της ομάδας συζήτησης της τάξης.

Σενάριο τεσσαρακοστό
Παροτρύνετε τους μαθητές να μπουν στην διαδικασία σύνταξης και κοινοποίησης ενός πλήρους βιογραφικού σημειώματος στα πλαίσια της δημιουργίας του προφίλ τους στο κοινωνικό δίκτυο LinkedIn. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι μαθητές να αποκτήσουν μεταγνωσιακές δεξιότητες γύρω από τα προσόντα τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μετέπειτα διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Επιπλέον προτείνετε τους μαθητές να κάνουν follow στο @jobhunting για να λαμβάνουν συμβουλές και συνεχή ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορ