Α) Ανάπτυξη MOOC για το Scratch (4 μονάδες)

Κάθετη δραστηριότητα: Οι φοιτητές, σε ομάδες ή ατομικά, θα αναλάβουν την ανάπτυξη ενός κεφαλαίου του Scratch.
Οριζόντια δραστηριότητα: Οι φοιτητές σε ομάδες των 3, θα εμπλακούν σε οριζόντιες δράσεις που διακρίνονται σε δράσεις συντονισμού και υποστήριξης και σε δράσεις συμπληρωματικών και παράλληλων προϊόντων

6 κεφάλαια MOOCs
5~6 video (2~3 λεπτά) για κάθε ενότητα
2,5 ώρες συνολική εμπειρία


Τα κεφάλαια του ΜΟΟC θα προκύψουν ύστερα από δικές σας προτάσεις μέχρι την Τετάρτη 23/3 (πρόταση περιεχομένου από κάθε ομάδα)

#
Τίτλος
Περιγραφή
Όνομα
1
Κίνηση
Όλες οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν στον σκρατς
Ομ. στυλ παρουσίασης
2
Έλεγχος
Δομές ελέγχου και επανάληψης, πράσινη σημαία,παύση.
Ομ. Περιεχομένου
3
Εμφανίσεις και
Ήχος
Ανάλυση των δυνάτοτητων που προσφέρει η παλέτα
εμφανίσεων και ήχου.
Ομ. προεργασίας
υλικού
4
Μεταβλητές
Τί είναι οι μεταβλητές, αλλαγή μεταβλητών, τύποι, ανάγνωση διάφορων τύπων μεταβλητών.
Ομάδα Αξιολόγησης Εμπειρίας
5
Περιβάλλον, σκηνή και αντικείμενα
Παλέτες εντολών, εισαγωγή εντολής, δημιουργία αντικειμένων, σκηνικών και σεναρίων.
Ομάδα επεξεργασίας βίντεο
6
Λίστες
Δημιουργία λίστας, min max, εύρεση και ταξινόμηση.
Ομ. τεχνικής διαχείρισης


Οι οριζόντιες ομάδες που θα δημιουργηθούν είναι:

  • Ομάδα περιεχομένου: επιβλέπει και συντονίζει το περιεχόμενο των κεφαλαίων, τα παραδείγματα κτλ., αξιολογεί την πορεία των κεφαλαίων, προσφέρει ανάδραση σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για την εξέλιξη του έργου. Κάθε 2 εβδομάδες report με την πρόοδο (Πίνακας). Όχι αλληλοκαλύψεις. Παρέμβαση στις άλλες ομάδες.
  • Ομάδα τεχνικής διαχείρισης της πλατφόρμας: προδιαγραφές, Εγκατάσταση, Ρύθμιση, Απαιτήσεις
  • Ομάδα αξιολόγησης της εμπειρίας: συλλέγει πληροφορίες για την προσλαμβανόμενη εμπειρία των μελών στο έργο, καταγράφει και δημοσιεύει τα προβλήματα, πραγματοποιεί συνεντεύξεις και προετοιμάζει μια ανεπίσημη παρουσίαση του ιστορικού του έργου με βίντεο-συνεντεύξεις. Συνέντευξη στην αρχή και τέλος
  • Ομάδα στυλ παρουσίασης: 5-10 εναλλακτικές, ψηφοφορία, ροή, δημιουργία σεναρίου
  • Ομάδα επεξεργασίας video: λήψεις, κάμερα, φώτα, screen monitoring, προδιαγραφές
  • Ομάδα προεργασίας υλικού: υλικό για κάθε κεφάλαιο, σύνδεσμοι, σχετικές πηγές, επικεντρώνεται στην επιλογή σχετικών συνδέσμων και πηγών πληροφοριών για το αντικείμενο υπό μελέτη. Προτείνει συνδέσμους στα επιμέρους κεφάλαια και δημιουργεί λίστα με τους χρησιμότερους.


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κάθετη δραστηριότητα
4/4 Παράδοση του draft1
21/4 Παράδοση του draft2
8/5 Παράδοση draft3 (pre-final)
22/5 Τελική έκδοση

Οριζόντια δραστηριότητα
Report (μέχρι 31/4)
Ενημέρωση το αργότερο κάθε εβδομάδα για τις ενέργειες στην σελίδα κάθε ομάδας.
Β) Δημιουργία κοινωνικής ατζέντας Web 2.0 εργαλείων για την μάθηση (1 μονάδα)

Η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος παρουσίασης Web 2.0 εφαρμογών. Οι φοιτητές θα κληθούν αρχικά να περιγράψουν συνοπτικά από 10 εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης και να τις παρουσιάσουν συνεργατικά στο wiki του μαθήματος (το οποίο ήδη περιέχει σύντομες παρουσιάσεις 100 εφαρμογών).


έλεγχος 10 εργαλείων της λίστας (διαφορετικών κατηγοριών): αν το κείμενο είναι ακριβές και αν το link δουλεύει. Αναφορά στον ειδικό χώρο

5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίστα


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η φάση (μέχρι 14/4)
--έλεγχος 10 εργαλείων της λίστας (διαφορετικών κατηγοριών): αν το κείμενο είναι ακριβές και αν το link δουλεύει. Αναφορά στον ειδικό χώρο

2η φάση (μέχρι 8/5)
--5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίσταΓ) Δημιουργία λίστα εταιριών εκπαιδευτικής τεχνολογίας (1 μονάδα)

Για την κάθε εταιρία:
Στόχος
Μαθήματα
Παιδαγωγικά μοντέλα
Μικρή περιγραφή


5 ο κάθε ένας μέχρι 12/5