Α) Ανάπτυξη ηλεκτρονικού βιβλίου «Web 2.0 για τη μάθηση» με τη χρήση Wiki (5 μονάδες)

Κάθετη δραστηριότητα: Οι φοιτητές, σε ομάδες ή ατομικά, θα αναλάβουν την ανάπτυξη επισκόπησης 10.000-13.000 λέξεων για ένα από τα κεφάλαια του βιβλίου.
Οριζόντια δραστηριότητα: Οι φοιτητές σε ομάδες των 2, θα εμπλακούν σε οριζόντιες δράσεις που διακρίνονται σε δράσεις συντονισμού και υποστήριξης και σε δράσεις συμπληρωματικών και παράλληλων προϊόντωνΤα κεφάλαια του βιβλίου και οι ομάδες εργασίας είναι:

 1. Συμμετοχικός ιστός (Γ. Θεοχάρη-Ψαρά Ελένη) Web2.0 - K4
 2. Η νέα γενιά (2 άτομα) (Κατερίνα Κατμάδα -Χονδρούλη Βικτώρια) Net Generation
 3. Νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Γ. Θεοχάρη- Ελένη Ψαρά) Κονεκτιβισμός-K3
 4. Social Networks (Λαζάρου Ευθύμιος) Social Networks K4
 5. Wikis (Θεοχαρίδης Θεοχάρης) Wiki
 6. Blogs (Γούτας Στυλιανός) Ιστολόγια
 7. Microblogs (2 άτομα) (Κιτσικούδης Κωνσταντίνος - Χατζάκης Μιχαήλ) Microblogs
 8. Podcasting & Vodcasting (2 άτομα) (Πολιτόπουλος Νικόλαος - Χριστοδούλου Γεώργιος) Podcast Screencast VodCasts
 9. PLEs & Productivity tools (2 άτομα) (Μάνδαρας Εμμανουήλ-Μιχαλούδης Απόστολος)PLEs page


Στους φοιτητές δίνεται μέρος από τη βιβλιογραφία κάθε θεματικού αντικειμένου, σχετικά βίντεο, κείμενο περιγραφής του αντικειμένου, σχετική παρουσίαση (στα ελληνικά) και τα κεφάλαια των φοιτητών των προηγούμενων ετών. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση του χώρου που καλύπτει ιστορικά στοιχεία, τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε τεχνολογίας, τις ερευνητικές καταγραφές για την εκπαιδευτική αξιοποίηση της, προβληματισμούς κτλ.

Ενδεικτική δομή
 • Εισαγωγή
 • Τι είναι;
 • Πλατφόρμα (1 εργαλείο - αναλυτικά)
 • Σενάρια
 • Έρευνες (30 έρευνες με αποτελέσματα) (10+ από 2013 και 2014)
 • Πίνακας με άξονες (έρευνες)
 • Κλείσιμο


Οι οριζόντιες ομάδες που θα δημιουργηθούν είναι:

 • Ομάδα περιεχομένου: επιβλέπουν και συντονίζουν το περιεχόμενο των κεφαλαίων, τα παραδείγματα κτλ., αξιολογούν την πορεία των ενοτήτων, προσφέρουν ανάδραση σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για την εξέλιξη του έργου. Είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση του έργου, την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών στις κάθετες ομάδες αλλά και στα άτομα ξεχωριστά, την επισήμανση κρίσιμων καθυστερήσεων. (3 άτομα) (Θεοχαρίδης Θεοχάρης - Γούτας Στυλιανός - Λαζάρου Θέμης) Ομάδα Περιεχομένου
 • Ομάδες τυπογραφίας: δημιουργεί προδιαγραφές για τα τυπογραφικά στοιχεία των κάθετων δραστηριοτήτων, ελέγχει και συνθέτει τα παραδοτέα (2 άτομα). (Κιτσικούδης Κωνσταντίνος - Χατζάκης Μιχαήλ) Ομάδα τυπογραφίας
 • Η ομάδα αξιολόγησης της εμπειρίας: συλλέγει πληροφορίες για την προσλαμβανόμενη εμπειρία των μελών στο έργο, καταγράφει και δημοσιεύει τα προβλήματα, πραγματοποιεί συνεντεύξεις και προετοιμάζει μια ανεπίσημη παρουσίαση του ιστορικού του έργου με βίντεο-συνεντεύξεις (2 άτομα).(Μάνδαρας Εμμανουήλ-Μιχαλούδης Απόστολος) Ομάδα Αξιολόγησης Εμπειρίας
 • Η ομάδα φιλολογικής επιμέλειας (Γ. Θεοχάρη-Ελένη Ψαρά): καθορίζει τις προδιαγραφές λόγου και παρουσιάσεων και ελέγχει τα τελικά παραδοτέα (2 άτομα)
 • Ομάδα Comics: δημιουργεί comics που προκύπτουν από τη μελέτη των σεναρίων για τα οποία θα εισαχθούν μέσα στα 2 βιβλία (2 άτομα). (Κατμάδα Αικατερίνη - Χονδρούλη Βικτώρια)
 • Ομάδα Video Crowdsourcing:δημιουργεί ένα σύντομο βίντεο συνθέτοντας τις απόψεις των διαφορετικών μελών της κοινότητας για το θεματικό αντικείμενο του βιβλίου (2 άτομα). (Πολιτόπουλος Νικόλαος - Χριστοδούλου Γεώργιος)
  Paranoia Productions


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Κάθετη δραστηριότητα
27/3 Παράδοση του draft1
10/4 14/4 Παράδοση του draft2
8/5 Παράδοση draft3 (pre-final)
22/5 Τελική έκδοση

Οριζόντια δραστηριότητα
27-3 και 28-3 συναντήσεις με οριζόντιες ομάδες
8/5 και 9/5 συναντήσεις και αναφορά πεπραγμένων οριζόντιων ομάδων
5/6 Τελικά παραδοτέαΒ) Δημιουργία κοινωνικής ατζέντας Web 2.0 εργαλείων για την μάθηση (2 μονάδες)

Η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος παρουσίασης Web 2.0 εφαρμογών. Οι φοιτητές θα κληθούν αρχικά να περιγράψουν συνοπτικά από 10 εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης και να τις παρουσιάσουν συνεργατικά στο wiki του μαθήματος (το οποίο ήδη περιέχει σύντομες παρουσιάσεις 100 εφαρμογών).

Στη συνέχεια θα αναπτύξουν με συγκεκριμένο τρόπο, επιλεγμένες εφαρμογές [χρησιμοποιούμε τον τρόπο παρουσίασης του 24 εργαλεία για την τάξη -2011]


ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η φάση (μέχρι 10/4 14/4)
--έλεγχος 10 εργαλείων της λίστας (διαφορετικών κατηγοριών): αν το κείμενο είναι ακριβές και αν το link δουλεύει. Αναφορά στον ειδικό χώρο
--5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίστα

2η φάση (μέχρι 8/5)
--5 νέα εργαλεία που δεν υπάρχουν στη λίστα (όχι πάνω από ένα εργαλείο την ημέρα)

3η φάση (22/5)
--Συγγραφή των νέων εργαλείων για τα "50 εργαλεία για την τάξη"