Με κόκκινο είναι αυτά που προστέθηκαν και οι διορθώσεις και με κίτρινο τα κομμάτια που βρήκαμε πρόβλημα και θα διαγραφούν ή θα αλλαχθούν. Όπου υπήρχε πολύ δραστική αλλαγή υπάρχει comment πουυ εξηγεί περισσότερα.
Δόθηκε έμφαση στη διόρθωση και προσθήκη για 100% πληρότητα μέχρι πριν την ενότητα που ξεκινούν τα Folksonomies, μην μπείτε στον κόπο να ασχοληθείτε σε αυτό το στάδιο για από εκεί και κάτω.

Θέση νέου draft για τις 7/5

Το Social Bookmarking_1 είναι η τελική έκδοση με track changes.