gramarly.png
Το Grammarly είναι ένα online εργαλείο που διαβάζει το κείμενο του χρήστη (στα Αγγλικά) και το ελέγχει για γραμματικά λάθη και για λογοκλοπή. Με τη δωρεάν 7-ήμερη δοκιμαστική του έκδοση και με τα κλιμακωτά συνδρομητικά του προγράμματα, το Grammarly συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του γραπτού λόγου. Στην δωρεάν έκδοσή του γίνεται έλεγχος για 150 βασικά γραμματικά και ορθογραφικά λάθη, ενώ στη συνδρομητική του μορφή γίνονται επιπλέον 100+ έλεχγοι, προτάσεις σχετικές με τη βελτίωση του λεξιλογίου, έλεγχος του στυλ συγγραφής και έλεγχος λογοκλοπής (plagiarism), σε ένα εύρος 8 δισεκατομμυρίων ιστοσελίδων. Είναι αρκετά εύχρηστο: ο χρήστης γράφει το κείμενό του στο αντίστοιχο πεδίο, πατάει το κουμπί "Start Review", περιμένει μερικά δευτερόλεπτα και, τέλος, το Grammarly του εμφανίζει με τη σειρά όλα τα γραμματικά, στυλιστικά και τα θέματα παραπομπών/αναφορών που θα εντοπίσει. Αυτό που το κάνει να διαφέρει είναι ότι όχι μόνο εντοπίζει τα λάθη, αλλά, επίσης, παρέχει μια σύντομη επεξήγηση για το σφάλμα και μια εκτενέστερη πρόταση με σωστές εκφράσεις και παραδείγματα λανθασμένης χρήσης. Στον έλεγχο λογοκλοπής, το Grammarly εντοπίζει την πρόταση (ή τις προτάσεις) του κειμένου που έχουν αντιγραφεί από άλλο άρθρο (πχ Wikipedia) και προτείνει στο χρήστη να προσθέσει μια παραπομπή σε αυτό το άρθρο.
Facebook: http://www.facebook.com/grammarly
Twitter: https://twitter.com/#!/grammarly
Ιστοσελίδα: http://www.grammarly.com/

(Ελέγχθηκε και διορθώθηκε 11/4/2016, Γεωργιάδου (georgiei))

2527676_300.jpg

Το Turnitin είναι μια online υπηρεσία για την πρόληψη της λογοκλοπής και τον έλεγχο εγγράφων με μη αυθεντικό περιεχόμενο.Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ομοιοτήτων στις υπάρχουσες πηγές ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαμορφωτική αξιολόγηση για να βοηθήσει τους μαθητές να μάθουν πώς να αποφεύγουν την λογοκλοπή και να βελτιώνουν τα κείμενά τους. Περιέχει τις εξής υπηρεσίες:
  • Turnitin for Educators (βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να ελέγχουν την δουλειά των μαθητών για πιθανή λογοκλοπή)
  • WriteCheck for Students (βοηθά τους μαθητές να γίνουν πιο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν εξωτερικές πηγές)
  • Turnitin for Admissions (βοηθάει τους επαγγελματίες να επαληθεύουν την αυθεντικότητα των υλικών εφαρμογής, έτσι ώστε τα σχολεία να κάνουν πιο προσεκτικές εισαγωγές κειμένων)
  • iThenticate for Researchers & Publishers (βοηθάει επιστήμονες, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς να δημοσιεύουν επιστημονικές έρευνες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές με αυθεντικά περιεχόμενα, συγκρίνοντάς τα με την μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο η οποία περιλαμβάνει πάνω από 300.000 διατριβές και διπλωματικές εργασίες)
http://turnitin.com/(Ελέγχθηκε από Τάσο Κλαπανάρα 31/03/2016)
(Ελέγχθηκε 31/3/2018 από Τσακυρίδη Απόστολο)


ithenticate.jpg
Το ithenticate είναι ένα επαναστατικό νέο σύστημα που καταπολεμά την πειρατεία της πνευματικής ιδιοκτησίας και εξασφαλίζει την πρωτοτυπία της γραπτής εργασίας για τους εκδότες, αντιπροσωπείες ειδήσεων, εταιρίες, εταιρίες νόμου και διάφορες οντότητες. Το Ithenticate είναι η απάντηση σε αυτή την ψηφιακή επιδημία του πλαγιαρισμού. Η ισχυρή τεχνολογία αναζήτησης της εκτελεί την οφειλόμενη επιμέλεια στα υποβληθέντα χειρόγραφα προτού να δημοσιευθούν ή να διαδοθούν, εξασφαλίζοντας χρόνο στις επιχειρήσεις για αποταμίευση και χρήματα και επίσης προστασία από πιθανή νομική έκθεση. Δεν απαιτεί καμία εγκατάσταση ή συντήρηση του πρόσθετου λογισμικού, επειδή είναι απολύτως βασισμένο στο WEB και τη συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών υπολογιστών και των λειτουργικών συστημάτων. Η αρχική πρόληψη του πλαγιαρισμού είναι εύκολη και γρήγορη. Τα λεπτομερή υλικά υποστήριξης, το σχέδιο ενορατικών διεπαφών, τα σημαντικά επιμορφωτικά προγράμματα και η αφιέρωσή μας στην υποστήριξη ποιοτικών πελατών εξασφαλίζουν ότι η χρησιμοποίηση του Ithenticate είναι μία συνεπής εμπειρία.

http://www.ithenticate.com
(Ελέχθηκε και λειτουργεί από τον Δηλάρη Φώτη 28/3/2018)

Screen_Shot_2012-05-02_at_2.55.49_PM.png
H πλατφόρμα Jplag προσφέρει την δυνατότητα ελέγχου λογοκλοπής (plagiarism) [Deleted: για παράδειγμα] όσον αφορά σε τμήματα από κώδικα προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το εργαλείο Jplag είναι μια μη εμπορική διαδικτυακή εφαρμογή που εντοπίζει ομοιότητες μεταξύ φυσικής γλώσσας και των γλωσσών προγραμματισμού: Java, C, C# και C++. Ο τρόπος λειτουργίας του εργαλείου είναι ο εξής: θέτουμε ένα κατώφλι ομοιότητας πάνω από το οποίο γίνεται αναφορά κλοπής κώδικα μεταξύ ενός συνόλου προγραμμάτων (π.χ. 25%). Η τιμή του κατωφλίου αυτού είναι καθοριστική, και για τον προσδιορισμό της θα πρέπει να λάβουμε υπόψην την διαφορετικότητα του κάθε προγράμματος (ή κειμένου). Η σύγκριση δεν γίνεται μόνο σε επίπεδο κειμένου αλλά και στη δομή και τη σύνταξη της συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού, καθιστώντας το έτσι ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Η σύγκριση γίνεται ανάμεσα στα προγράμματα των μαθητών και δεν γίνεται κάποια αναζήτηση στο διαδίκτυο. [Added:] Από τον Απρίλιο του 2013, το JPlag είναι ικανό να αναλύει και κώδικα Java 1.7.


https://www.ipd.uni-karlsruhe.de/jplag/ (Ελέγχθηκε 6/4/2014 από Κατερίνα Κατμάδα)DupliChecker.png
Το Dupli Checker είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τον εντοπισμό λογοκλοπής (plagiarism). Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι εντελώς δωρεάν για όλους, ενώ προσφέρει στους επισκέπτες του τη δυνατότητα να σιγουρέψουν ότι το περιεχόμενο της έκθεσης, διπλωματικής εργασίας, περιεχομένου ιστοσελίδας ή άρθρων τους δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής από το διαδίκτυο. Απευθύνεται σε όλα τα άτομα, είτε αυτό πρόκειται για έναν επαγγελματία, φοιτητή ή αρχάριο. Η διαδικασία είναι πολύ απλή:
  • Αντιγραφή και επικόλληση του επιθυμητού κειμένου στο δεδομένο παράθυρο ή ανέβασμα αρχείων με επέκταση .txt ή .docx.
  • Μετά την τοποθέτηση της φράσης ή ολόκληρου του κειμένου, επιλογή του κουμπιού "αναζήτησης".
  • Ανατροφοδότηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα με όλες τις πηγαίες ιστοσελίδες απ' όπου το περιεχόμενο έχει αντιγραφεί.

Το Dupli Checker εκτός από τον έλεγχο λογοκλοπής, προσφέρει και κάποια επιπλέον εργαλεία για τη διασφάλιση της ασφάλειας των κειμένων από αντιγραφή. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί μέσα από την επιλογή του Comparison Search, να συγκρίνει δύο κείμενα μεταξύ τους κατά πόσο περιέχουν κοινά στοιχεία. Επιπλέον, μέσα από το BatchSearch οι χρήστες είναι σε θέση να συγκρίνει διαφορετικές διευθύνσεις URL.
(Ελέγχθηκε από Μάνδαρα Εμμανουήλ)

http://www.duplichecker.com/
Plagiarism Detect.jpg

To Plagiarism detect είναι μια οn line υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής σε κείμενα και ιστοσελίδες, κάνοντας απλά μεταφόρτωση το αρχείο .doc,pdf ή κάνοντας copy-paste το κείμενο στον ειδικό χώρο που παρέχεται από την ιστοσελίδα.
Έχει τέσσερις μπάρες όπου μπορούμε να ελέγξουμε έκθεση, άρθρο, ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο κείμενο, καθώς και ξεχωριστό μέρος για ανάρτηση σχολίων.

http://www.plagiarism-detect.com/

(Αdded by Χριστοδούλου Γεώργιος 25/04/14)plagium.jpg
Το Plagium είναι μια οn line μερικώς ελεύθερη υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής. Πληκτρολογώντας το κείμενο ή κάνοντάς το copy-paste στον ειδικό χώρο που παρέχει η ιστοσελίδα μπορούμε να ελέγξουμε το κείμενο για λογοκλοπή στο διαδίκτυο και στα νέα. Στις επί πληρωμή αναζητήσεις δίνεται δυνατότητα σύγκρισης αρχείων doc,pdf και native text συν url. Η χρέωση στους δύο τύπους αναζητήσεων, quick και deep, είναι ανάλογα το πλήθος των λέξεων και μπορεί κανείς να αγοράσει πακέτα και για οργανισμούς με πολλαπλούς χρήστες.
Μόνο κάνοντας sign in, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε έλεγχο Url καθώς και έλεγχο αρχείων txt,doc και pdf αρχείων.

http://www.plagium.com/

(Αdded by Χριστοδούλου Γεώργιος 26/04/14)

(Ελέγχθηκε κι ενημερώθηκε από Σοφία Τερζή στις 03/04/2017)

(Ελέγχθηκε 31/3/2018 από Τσακυρίδη Απόστολο)plagtracker.jpg
Το PlagTracker είναι ένα δωρεάν και εύχρηστο εργαλείο για την ανίχνευση λογοκλοπής στο περιεχόμενο. Στην ελεύθερη έκδοση, ο χρήστης πληκτρολογεί το κείμενό του στην ιστοσελίδα έχοντας ως όριο τις 5000 σελίδες. Στην Premium έκδοση, δίνεται η δυνατότητα για ανέβασμα .doc ή .txt αρχείων, ενώ επιτρέπεται ο έλεγχος κειμένων απεριόριστων λέξεων. Ο αλγόριθμος αναζήτησης συγκρίνει τα δοθέντα δεδομένα με τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου και τη δική τους βάση δεδομένων, η οποία διαθέτει δημοσιεύσεις και έγγραφα. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας διαδικασίας, παραδίδεται μια λεπτομερής έκθεση λογοκλοπής όπου φαίνεται ποιες είναι οι αρχικές πηγές του περιεχομένου που βρίσκονται στο διαδίκτυο και κάποιες πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες.

http://www.plagtracker.com/
(Ελέγχθηκε και διορθώθηκε 1/4/2017 από Ρούση Μαρία)
added by Victoria Chon


viper.jpg

To Viper είναι ένα λογισμικό ελέγχου και εντοπισμού λογοκλοπής, το οποίο σε αντίθεση με τα περισσότερα είναι εντελώς δωρεάν. Αντιπαραβάλει και ελέγχει τα προς εντοπισμό κείμενα από μία βάση 10 δισεκατομυρίων πηγών. Επίσης, έχει τη δυνατότητα για έλεγχο όχι μόνο online κειμένων, αλλά και κειμένων ήδη αποθηκευμένων στον υπολογιστή. Το κείμενο το οποίο θα ανεβάσει ο χρήστης μπροεί να είναι από μια απλή παράγραφο 200 λέξεων έως και μία διατριβή 30,000 λέξεων. Ακόμη, δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές θα ανεβάσουμε το ίδιο κείμενο. Η τεράστια βάση δεδομένων ελέγχου κάνει το Viper ένα πολύ ακριβές και αποδοτικό εργαλείο.

http://www.scanmyessay.com/

Προστέθηκε 28/3/2016 - Καρανταΐδης Γιώργος
(Ελέγχθηκε και διορθώθηκε 5/4/2017 από Νικόλαο Ευαγγελόπουλο)
(Ελέγχθηκε από Δήμο Χαριδήμου 2/4/2018)

287a016.png


To Copyleaks είναι μια cloudπλατφόρμα ελέγχου αυθεντικότητας όπου επιτρέπει να παρακολουθούμε τον τρόπο χρήσης του περιεχομένου του eLearning σε όλο το Internet.Το Copyleaks επιτρέπει τη χρήση του εργαλείου API για την αναζήτηση περιεχόμενου ηλεκτρονικής μάθησης σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει επίσης μια εφαρμογή για κινητά μαζί με ένα πρόσθετο MS Office, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουμε για λογοκλοπές καθώς γράφουμε ένα έγγραφο στο MS Word. Μόνο οι πρώτες 10 σελίδες είναι δωρεάν.https://copyleaks.com/


(Προστέθηκε από Χρυσίνα Δέσποινα ,6/5/2017)


logo-new-blue.png
Το Plagscanείναι ένα λογισμικό ανίχνευσης λογοκλοπών τόσο για ατομική χρήση όσο και για επιχειρήσεις που ελέγχει τα κείμενα σε σχέση με το ηλεκτρονικό περιεχόμενο, τα επιστημονικά περιοδικά και τα έγγραφα του χρήστη. Δεν απαιτείται λήψη.Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν το Plagscan σε διάφορα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και μάθησης (CMS / LMS).
Έχει μια σχετικά περίπλοκη διεπαφή ωστόσο σε αντίθεση με τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες, η διεπαφή φαίνεται αρκετά προηγμένη.
Για τους ιδιώτες χρήστες η τιμολόγηση ξεκινά από $ 5,99 το μήνα με online χρόνο αποθήκευσης για έως και 6 μήνες και για τα σχολεία, πανεπιστήμια ή εταιρείες ξεκινούν από 19,99 δολάρια το μήνα με απεριόριστο χρόνο αποθήκευσης online μαζί με μια ποικιλία λειτουργιών διαχείρισης καισύννεφων
https://www.plagscan.com/


(Προστέθηκε από Δέσποινα Χρυσίνα, 6/5/2017)
paperrater.PNG

PaperRater
Το PaperRater είναι μια online πλατφόρμα στην οποία μπορείς να ανεβάσεις τo paper που γράφεις πριν το στείλεις για δημοσίευση και το εργαλείο σου επιστρέφει τυχόν λάθη στην γραμματική της γλώσσας που το έχεις γράψει (υποστηρίζονται 100+ γλώσσες). Επίσης κάνει έλεγχο για plagiarism μήπως και το paper συμπίπτει κατα ένα μεγάλο βαθμό με κάποιο ήδη δημοσιευμένο, πράγμα το οποίο αν όντως ισχύει, το περιοδικό στο οποίο θα υποβάλλεις το paper σου πολύ πιθανό να σε απαγορέψει να ξαναυποβάλλεις paper για αρκετό χρονικό διάστημα. Οπότε το PaperRater είναι πολύ καλό εργαλείο για να σε αποτρέψει από αυτές τις συνέπειες.

Σύνδεσμος: https://www.paperrater.com/
(Προστέθηκε από Τσακυρίδη Απόστολο, 31/03/2018)