science buddies.png

To Science Buddies είναι το κατάλληλο εργαλείο για καθηγητές που διδάσκουν μάθημα επιστημών. Συγκεκριμένα, αποτελεί μία ιστοσελίδα στην οποία ένας καθηγητής μπορεί να βρει συγκεντρωμένες πάρα πολλές ιδέες για πειράματα μέσα στη τάξη ή και έξω και ανά θεματική ενότητα, ανάλογα με το μάθημα του διδάσκοντα. Πέρα από τις ιδέες, δίνεται αναλυτικός οδηγός πειράματος. Παράλληλα, παρέχεται ιστολόγιο όπου περιέχεται το newsletter της ιστοσελίδας. Ο καθηγητής μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με άλλους καθηγητές αν το επιθυμεί. Έχοντας ως βάση το εργαλείο Science Buddies ο καθηγητής μπορεί να μετατρέψει το μάθημα σε ένα άκρως ενδιαφέρον μάθημα όπου ο μαθητής θα μαθαίνει στη πράξη.

https://www.sciencebuddies.org/

Προστέθηκε από το Χατζηθεοχάρη Δημήτριο 1/05/2018

Pindex.png


To Pindex είναι μια παραλλαγή του Pinterest, επικεντρωμένη σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση. Είναι δηλαδή ένας κατάλογος που περιέχει πληροφορίες για διάφορα θέματα και σε διάφορες μορφές (κείμενο, ήχος, video, εικόνα), ως επί τι πλείστον συγκεντρωμένες από το Διαδίκτυο ή ανεβασμένες από τους χρήστες.
Μετά την δωρεάν εγγραφή του (ως απλός χρήστης ή ως δάσκαλος (teacher)) ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει την δική του ομάδα πληροφοριών (board) και να ορίσει τους μαθητές που θα έχουν πρόσβαση σε αυτές, ή να το αφήσει διαθέσιμο σε κάθε χρήστη.
Στο board μπορεί να προσθέσει video (που φιλοξενούνται σε κάποια υπηρεσία όπως το Youtube), εικόνες (από τον Η/Υ του), κείμενα (που τα πληκτρολογεί ή τα επικολλά), ήχους (αρχεία MP3 έως 10MB το καθένα από τον Η/Υ του), quiz (που δημιουργεί μέσω του Pindex), συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, έγγραφα (docx, xlsx, pdf κ.α) και μπορεί να ενσωματώσει κώδικα από άλλες ιστοσελίδες.
Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τάξεων (classes) και οι προσθήκη μαθητών σε αυτές. Κατόπιν, μπορεί τους δοθεί πρόσβαση σε κάποιο board.
Μελλοντικά θα υπάρχει και η δυνατότητα αναβάθμισης του λογαριασμού σε Pindex Pro αλλά δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό.

pindex.com

(Προστέθηκε στις 4/5 - Τάσος Τσιραντωνάκης)Logo
Logo

SchoolToolΤο SchoolTool είναι ένα Web 2.0 εργαλείο για την ανάπτυξη μιας κοινής παγκόσμιας υποδομής σχολικής διοίκησης που είναι ελεύθερα διαθέσιμη με άδεια ανοιχτού κώδικα.
Το SchoolTool περιλαμβάνει τρεία υποπρογράμματα,όπως ένα εργαλείο διαχείρισης ημερολογίου και πόρων, ένα πληροφοριακό σύστημα σπουδαστών και την ικανότητα εντοπισμού των μαθημάτων που αποκτούν οι μαθητές στις τάξεις τους και σε ποιο επίπεδο ικανοτήτων.

Το SchoolTool είναι ένα δωρεάν πληροφοριακό σύστημα για φοιτητές με ανοιχτού κώδικα, που βασίζεται στο διαδίκτυο για ένα μόνο σχολείο, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής και των δημογραφικών στοιχείων των σπουδαστών, της βαθμολόγησης, την παρακολούθηση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων ή των αποτελεσμάτων των σπουδαστών, την παρακολούθηση, τα ημερολόγια και την παρακολούθηση παρέμβασης. Είναι επίσης ένα πλαίσιο για την κατασκευή προσαρμοσμένων εφαρμογών και διαμορφώσεων για μεμονωμένα σχολεία ή κράτη.
Το SchoolTool έχει ισχυρή υποστήριξη για μετάφραση, εντοπισμό και αυτοματοποιημένη ανάπτυξη και ενημερώσεις μέσω του συστήματος εγκατάστασης και διαχείρισης πακέτων του Ubuntu Linux.
Το SchoolTool βασίζεται σε μια στοίβα λογισμικού ανοικτού κώδικα 100%, γραμμένη σε Python χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Zope 3.
Το SchoolTool διατίθεται βάσει της άδειας GNU General Public License, έκδοση 2.

Σύνδεσμος: http://www.schooltool.org/

(Προστέθηκε από Νικόλαο Ευαγγελόπουλο στις 18/05/2017)


Light Course Development
Collaborize Classroom339x149.jpg

Το Collaborize classroom προσφέρει μία πλατφόρμα εύκολη στη χρήση η οποία υποστηρίζει τη γρήγορη δημιουργία μαθημάτων η οποία είναι προσβάσιμη και μέσω iPhone ή iPad. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.641.203 (8/4/2013) μαθήματα στην πλατφόρμα.

Το σύστημα εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων με χρήση usernameκαι passwordγια τους μαθητές και τους καθηγητές. Μέσα από αυτή την εικονική τάξη ο εκπαιδευτικός μπορεί να οργανώσει δομημένες συζητήσεις, polls, testsκαθώς και να επισυνάψει εικόνες, βίντεο, PDF & Microsoft Office Documents. Ακόμη μπορεί να παρατηρήσει τη δραστηριότητα και την πρόοδο των μαθητών, αλλά και να δει οπτικοποιημένα τα δεδομένα από τη συμμετοχή τους. Μπορεί να ανεβάσει διαφορετικό υλικό ανάλογα με τα μαθησιακά στυλ των μαθητών και χωρίζοντάς τους σε ομάδες να προσφέρει προσαρμοσμένο υλικό που να ταιριάζει με τις ανάγκες του καθενός. Υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης βαθμολόγησης των τεστ αλλά και η αυτόματη δημιουργία Portfoliosγια μαθητές που μπορούν να διαμοιραστούν online.
Τέλος δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μαθημάτων και ο διαμοιρασμός τους στην κοινότητα άλλων εκπαιδευτικών αλλά και η πρόσβαση σε μαθήματα άλλων.

http://www.collaborizeclassroom.com/ (Checked - Χατζάκης Μιχαήλ)external image images?q=tbn:ANd9GcRcUcaljooH1-ia3li1ubqGnjbKZk-l3QdUFIUvT3yH-iWrti6kMtXOBNms

Το Khan Academy είναι μία διαδικτυακή ακαδημία που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο για... σχεδόν τα πάντα. Υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4.000 βίντεο, τα οποία ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες, όπως Μαθηματικά, Οικονομικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ιστορία κ.α. Οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα βίντεο, και στη συνέχεια να απαντούν σε διαδραστικά τεστ, από τα οποία μαζεύουν πόντους και βραβεία. Οι καθηγητές και οι γονείς, έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την πρόοδο των παιδιών. Όλο το υλικό του Khan Academy είναι διαθέσιμο και μέσω της iOS εφαρμογής, στην οποία μάλιστα ο χρήστης μπορεί να βλέπει και αγγλικούς υπότιτλους σε κάθε βίντεο, κάτι που επιτρέπει την κατανόηση των βίντεο και από κωφούς μαθητές.

https://www.khanacademy.org/
(Ελέγχθηκε 23/03/2016 - Καρανταΐδης Γιώργος)


Jpg_logo.jpg

Η Udutu είναι εταιρεία παροχής elearning υπηρεσιών. H εταιρεία αυτή προσφέρει δωρεάν την χρήση του διαδικτυακού εργαλείου, myudutu, για την συνεργατική δημιουργία ηλεκτρονικών, αλληλεπιδραστικών μαθημάτων, προσομοιώσεων και μελετών περιπτώσεων(case studies). Το myudutu προσφέρει ειδικό module το οποίο εγκαθίσταται και συνεργάζεται με το κορυφαίο LMS το moodle. Μέσω του myudutu μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικό μάθημα, να το δοκιμάσουμε πιλοτικά και το αποθηκεύσουμε σε τελική μορφή ή να το τροποποιήσουμε αργότερα. Μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε το μάθημα δωρεάν να το μετατρέψουμε σε SCORM και να το αποθηκεύσουμε σε μια μονάδα αποθήκευσης ή να το μεταφέρουμε φορτώνοντας το σε κάποιο LMS. Το προϊόν myudutu ακολουθεί την μέθοδο WSIWYG (What You See Is What You Get). Ένα από τα πρoϊόντα της εταιρείας είναι το Udutu Guru Memberships το οποίο για 19$ το μήνα προσφέρει δωρεάν χρήση του μαθήματος Udutu Course Authoring Tool, 50 οθόνες ανά μήνα με απεριόριστη πρόσβαση (λιγότερο από 40 σεντ ανά οθόνη), δωρεάν πρόσβαση σε σεμινάρια και μαθήματα κ.ά. και για περισσότερα μαθήματα και εκμάθηση εφαρμογών το ποσό αυξάνεται αντίστοιχα. Το UdutuTeach & UdutuLearn αποτελεί ένα πρόσφατο προϊόν της εταιρείας και είναι ένα LMS που συνεργάζεται με κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Η εταιρεία udutu επίσης μπορεί κατά παραγγελία να δημιουργήσει ηλεκτρονικά μαθήματα με ένα κόστος που υπολογίζεται για ένα δεκάλεπτο μάθημα στα 4,000$.

http://www.udutu.com/ (Ελέγχθηκε 14/4/15, Μπλετσογιάννη Ναταλία)

StudyLadder.png

Το Studdyladder είναι ένα πολύ αποτελεσματικό και καλά οργανωμένο πρόγραμμα για μαθηματικά και λογοτεχνία. Αναπτύχθηκε από έμπειρους εκπαιδευτικούς με σκοπό να δώσει έμπνευση και κίνητρο για μάθηση. Είναι κατάλληλο για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου και είναι πολύ εύκολο στη χρήση- οι μαθητές απλά κάνουν login με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλο το υλικό των μαθημάτων. Ξεκίνησε από την Αυστραλία με 21 μαθήματα και έχει πλέον επεκταθεί και χρησιμοποιείται σε πάνω από 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα έχει χιλιάδες βιντεομαθήματα, αλληλεπιδραστικά παιχνίδια, φύλλα εργασίας και χαρακτηριστικά που καλύπτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια που πρέπει να κατέχει κάθε μαθητής ώστε να αναπτύξει τις μαθησιακές του ικανότητες και για να νιώθει αυτοπεποίθηση ώστε να θέλει να μάθει περισσότερα.Τo πιο σημαντικό είναι ότι στα παιδιά αρέσει να χρησιμοποιούν το Studyladder. Λαμβάνουν άμεση ανάδραση σε ότι θέλουν να μάθουν, επιβράβευση για τις επιτυχίες τους, ενώ οι γονείς και οι δάσκαλοι λαμβάνουν πληροφορίες για την πρόοδο τους. Χρησιμοποιείται από περισσότερους από 70.000 δασκάλους και από 1.000.000 μαθητές και ανήκει στην πρώτη δεκάδα των πιο γρήγορα αναπτυσσόμενων sites σύμφωνα με έρευνα της Google.

http://www.studyladder.com.au/ (Ελέγχθηκε από Ελένη Ψαρά)

readwritethink.gif

Το ReadWriteThink είναι μία ιστοσελίδα που προσφέρει στους χρήστες της πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πρακτικές για την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντας όλα τα εργαλεία της δωρεάν. Συνεργάζεται με φορείς όπως την International Reading Association, το National Council of Teachers of English και το Verizon Thinkfinity, που έχουν στόχο να βελτιώσουν τη μάθηση παρέχοντας οδηγίες μελέτης και ανάγνωσης, να προωθήσουν τη διά βίου μάθηση, να βελτιώσουν την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και να διαμοιράσουν δωρεάν online εργαλεία σε μαθητές, δασκάλους και γονείς. Η ιστοσελίδα προσφέρει πηγές για την τάξη όπως πλάνα μαθήματος, διαδράσεις για τους μαθητές, ημερολόγια δραστηριοτήτων, έτοιμο υλικό προς εκτύπωση για τους μαθητές, για επαγγελματική ανάπτυξη όπως οδηγούς για στρατηγικές, επαγγελματικές βιβλιοθήκες, συναντήσεις και γεγονότα, αλλά και online επαγγελματική ανάπτυξη με σεμινάρια και μαθήματα. Σε γενικές γραμμές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία πηγών και οτιδήποτε υπάρχει στην ιστοσελίδα είναι πιστοποιημένο. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι πως το υλικό είναι οργανωμένο όχι μόνο με βάση την κάθε τάξη του σχολείου αλλά και με βάση την ηλικία. Τέλος, οι σύμβουλοι αλλά και οι συγγραφείς που δημιουργούν υλικό είναι ειδικοί ή εκπαιδευτικοί, κάτι που διασφαλίζει την εγκυρότητα του περιεχομένου που αναρτάται
.http://www.readwritethink.org/

(Ελέχθηκε και λειτουργεί από τον Δηλάρη Φώτη 28/3/2018)

betterlesson.jpg

Το BetterLesson ιδρύθηκε από μια ομάδα εκπαιδευτικών από την Ατλάντα και ένα σχολείο στη Βοστώνη, για να συνεργαστούν οι εκπαιδευτικοί και να βοηθηθούν να δημιουργήσουν, να οργανώσουν και να μοιραστούν τα προγράμματα σπουδών τους. Το BetterLesson απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και με αυτό μπορούν:
 • να έχουν πρόσβαση σε πηγές και συγκεκριμένα σε πάνω από 300,000 αρχεία που ανεβαίνουν από εκπαιδευτικούς
 • να ανεβάζουν, να οργανώνουν και να μοιράζονται εκπαιδευτικές εμπειρίες με συναδέλφους εκπαιδευτικούς απ’ όλο τον κόσμο
 • να έχουν feedback από συναδέλφους, να σχολιάζουν τις δουλειές άλλων και αυτοί τη δική τους
Προς το παρόν διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς από όλον τον κόσμο.

http://betterlesson.com/ (Ελέγχθηκε 14/4/15, Μπλετσογιάννη Ναταλία)


MathisisLogo.jpg

Το mathisis είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης βασισμένο στο moodle. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα τριών εκπαιδευτικών τον Τριανταφυλλίδη Αβραάμ, τον Κοφτερό Αλέξανδρο και τον Σκέλλα Αντώνιο (σε συνεργασία την Κρασσά Άννα) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης.Τα μέλη του είναι περισσότερα από 1028.

Το μάθησης έρχεται να καλύψει τρεις θεμελιώδεις άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της προσπάθειας ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • Συνεργασία απομακρυσμένων σχολείων με ανταλλαγή εμπειριών και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας.
 • Εμπλοκή γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τα Φόρουμ, αλλά και με ειδική σελίδα, επιχειρήθηκε η άμεση εμπλοκή των γονιών ώστε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ της οικογένειας και του εκπαιδευτικού.
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

http://www.mathisis.org/moodle/ (Ελέγχθηκε και Τροποποιήθηκε από Θεοχαρίδη Θεοχάρη)

socrative.png

Το Socrative είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης τάξης που επιτρέπει στους καθηγητές να δημιουργούν οι ίδιοι ή να επιλέγουν έτοιμες δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις και κουίζ, με τα οποία θα αυξήσουν τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών τους για το μάθημα. Παρέχεται δωρεάν και για την εγγραφή σας χρειάζεται μόνο να δώσετε το e-mail σας και έναν κωδικό που θα χρησιμοποιείτε στη συνέχεια για να συνδεθείτε στην εφαρμογή. Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε κάποια έτοιμη εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομης απάντησης και σωστού/λάθους ή να φτιάξετε τις δικές σας. Στη συνέχεια, λαμβάνετε από το σύστημα ένα εικονικό δωμάτιο με ειδικό αριθμό, μοναδικό για κάθε δάσκαλο, στο οποίο μπορείτε να προσκαλέσετε τους μαθητές σας για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που έχετε επιλέξει. Οι ερωτήσεις μπορούν να απαντηθούν ανώνυμα ή ονομαστικά, ώστε να μπορεί να γίνει αξιολόγηση. Οι απαντήσεις καταγράφονται είτε σε αρχείο Excel είτε σε υπολογιστικό φύλλο της google (google spreadsheet) για ευκολότερη πρόσβαση μέσω κάποιου web browser, ενώ προσφέρεται αυτόματος έλεγχος και αξιολόγηση στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για να εξοικονομήσετε χρόνο. Η πρόσβαση στο Socrative είναι δυνατή από desktop υπολογιστή, laptop, tablet PC, αλλά και smartphone, χωρίς να τίθενται ζητήματα συμβατότητας.

http://www.socrative.com/

coursera.png

To coursera είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμαonline μάθησης. Πρόκειται για μαθήματα e-learning πανεπιστημιακού επιπέδου από κορυφαία ιδρύματα κυρίως των ΗΠΑ (Stanford, Harvard, Berkeley, Michigan, Bloomberg, Washington etc.) αλλά και όχι μόνο (Universiy of Geneva, Ecole Polytechnic). Σε κάποια μαθήματα δίνεται πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης. Ενδεικτικά μερικοί τομείς οι οποίοι υποστηρίζονται από την πλατφόρμα:
 • Humanities
 • Medicine, Biology
 • Social Sciences
 • Mathematics
 • Business
 • Computer Science
Κάθε μάθημα υποστηρίζεται από εβδομαδιαίες video διαλέξεις, τις αντίστοιχες σημειώσεις σε pdf/ppt μορφή, Discussion forum, Wiki, Quizzes / programming assignments, Course syllabus/logistics. Πρόκειται για μία πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με εκατομμύρια χρήστες και εκπαιδευτικό υλικό υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης.

http://www.coursera.orgStudyblue-logo.jpg

StudyBlue είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα μελέτης για την δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό από την τάξη, τη δημιουργία ηλεκτρονικών καρτών για μελέτη και διαμερισμό με άλλους, εξάσκηση με κουίζ και πολλά άλλα. Το StudyBlue επιτρέπει στους μαθητές να αποθηκεύουν τις σημειώσεις τους στο σύννεφο και να συνδεθούν με άλλους φοιτητές που σπουδάζουν το ίδιο αντικείμενο. Το περιεχόμενο που υπάρχει στο StudyBlue μπορεί να είναι διαθέσιμο απευθείας μέσω του διαδικτύου ή μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές. Η εταιρεία εξυπηρετεί σπουδαστές σε πάνω από 26.000 πανεπιστήμια σε περισσότερες από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

http://www.studyblue.com/

coursesites.jpg
ToCoursesitesείναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων η οποία δημιουργήθηκε από το Blackboardκαι είναι δωρεάν για εγγραφή. Ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει εγγραφή είτε σαν μαθητής είτε σαν καθηγητής. Προσφέρει δωρεάν 500 ΜΒ για κάθε μάθημα και έως πέντε μαθήματα για κάθε καθηγητή στα οποία μπορεί να συμπεριλάβει πολυμέσα στο υλικό του μαθήματος αλλά και να κάνει γνωστή τη βαθμολογία. Επίσης διαθέτει εφαρμογές για χρήστες κινητών συσκευών όπως iOs, Android, Blackberry. Τέλος υπάρχει ένας κατάλογος των μαθημάτων για ευκολότερη πρόσβαση.

https://www.coursesites.com (Προστέθηκε από Γούτα Στυλιανό)thisCourse_logo_bold_small.png

TothisCourseείναι μια πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων η οποία προσφέρεται στους χρήστες εντελώς δωρεάν. Τη διακρίνει το απλό και λιτό περιβάλλον που διαθέτει. Δεν απαιτεί εγγραφή των μαθητών παρά μόνο του καθηγητή ο οποίος δημιουργεί το μάθημα και τους δίνει τη urlδιεύθυνση. Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να κάνει ιδιωτικό το κάθε μάθημα με την προσθήκη κωδικού. Για την εγγραφή απαιτείται ακαδημαϊκό email. Αν εγγραφούν οι μαθητές τους δίνεται η δυνατότητα να δουν τη βαθμολογία τους μέσω της πλατφόρμας.

http://thiscourse.com (Προστέθηκε από Γούτα Στυλιανό)


schoolbinder.png

To Schoolbinder αποτελεί μία πλατφόρμα διαχείρισης τάξης και μαθημάτων τόσο για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές ή γονείς. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εικονικές τάξεις, να αναθέσει εργασίες, να κάνει ανακοινώσεις, να διαχειριστεί αρχεία για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης απευθείας με το λογαριασμό του dropbox, να θέσει ημερομηνίες ορόσημα, στόχους, χώροι συζήτησης και πολλά άλλα. Ένας μαθητής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή είτε για να διαχειριστεί ο ίδιος τα μαθήματα του και να οργανώσει την μελέτη του είτε επειδή έχει δεχθεί πρόσκληση να συμμετέχει σε ένα μάθημα από τον καθηγητή.

http://myschoolbinder.com/ (Καταχωρήθηκε από Ελένη Ψαρά)


classDojo.png

To ClassDojo είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης τάξης για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Διατίθεται σε 33 γλώσσες, μέσα σε αυτές και τα Ελληνικά, ενώ λειτουργεί και σε οποιαδήποτε συσκευή. Η διαφορά του ClassDojo σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές διαχείρισης τάξης είναι ότι δεν είναι προσανατολισμένο προς τα μαθήματα, αλλά στη συμπεριφορά των μαθητών. Σκοπός του ClassDojo είναι να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο για να παρακολουθούν την πορεία των μαθητών και να μπορούν διαδραστικά να ενημερώνουν τους γονείς σε θέματα στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών. Έτσι, οι γονείς οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, με τους κωδικούς πρόσβασης που τους παρέχει το σύστημα, θα μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία του παιδιού τους. Οι ενημερωσεις είναι ιδιωτικές και παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων.

http://www.classdojo.com/ (Καταχωρήθηκε από Ελένη Ψαρά)

efront.png

Το eFront έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την δημιουργία δικτυακών κοινοτήτων μάθησης με σημαντικές ευκαιρίες για συνεργασία και αλληλεπίδραση. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια διεπαφή χρήστη στηριγμένη σε εικονίδια. Η πλατφόρμα προσφέρει ένα πλήθος από χαρακτηριστικά, όπως εργαλεία για την δημιουργία περιεχομένου και δημιουργία αξιολογήσεων, ένα εργαλείο διαχείρισης παραδοτέων, ένα πλήθος από στατιστικά στοιχεία, εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας, φόρουμ, συνομιλία, δημοσκοπήσεις και άλλα. Το eFront είναι συμβατό και πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο SCORM. Πολλά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας (π.χ., διαχείριση δεξιοτήτων, οργανόγραμμα, διαχείριση τομέων) το καθιστούν κατάλληλο για χρήση από οργανισμούς και εταιρίες, ιδιαίτερα από τμήματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Το eFront είναι μια πολυγλωσσική πλατφόρμα που προσφέρεται σε 40 γλώσσες.
http://www.efrontlearning.net/ (Προστέθηκε 06/04/15 από Αραβίδου Ευδοξία)


Easygenerator-Free-eLearning-Authoring-Software.jpg


To Easy Generator είναι ένα online και δωρεάν εργαλείο συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κατά την ανάπτυξη και δημιουργία των μαθημάτων υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπηση πριν από τη δημοσίευση του περιεχομένου (WYSIWYG). Η δημοσίευση του περιεχομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε Flash, Html 5 αλλά και iOS . Παρέχει τη δυνατότητα διανομής του περιεχομένου του με SCORM καθώς και με τη χρήση του Tin Can. Το εργαλείο Easy Generator διαθέτει μια πλήρη γραμμή εργαλείων και μπορεί να παραμετροποιήσει το πρότυπο (template) των σελίδων του. Διαθέτει αρκετές σελίδες για παρουσίαση και αξιολόγηση με εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίες μπορούν να εμπλουτιστούν από όλους τους τύπους αρχείων (εικόνες, ήχους, βίντεο κ.α.)

https://www.easygenerator.com/ (Προστέθηκε 15/04/15 από Μπλετσογιάννη Ναταλία)external image url.gif

Το Xerte είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα εργαλείο desktopαλλά και online τύπου WYSIWYG όπου μπορεί να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό περιεχόμενο με υψηλή αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Δημιουργήθηκε από την ομάδα JISCTechDis σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο του Nottinghamκαι είναι διαθέσιμο για Windowsκαι MacOS. Δεν απαιτεί προγραμματιστικές γνώσεις από τον χρήστη. Το περιεχόμενο μπορεί να εμπεριέχει εικόνες, ήχους, βίντεο και αρχεία Flash. Διαθέτει απλά κουίζ και ασκήσεις. Με το XerteOnlineToolkits το περιεχόμενο μπορεί να είναι προσβάσιμο από οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει Flash Player. Διαθέτει περισσότερα από 75 πρότυπα για τις παρουσιάσεις και τις αλληλεπιδραστικές ασκήσεις. Υπάρχει δυνατότητα διαμοιρασμού και άμεσης δημοσίευσης αλλά και εξαγωγής και αποθήκευσης των μαθημάτων σύμφωνα με το πρότυπο SCORM.


http://www.xerte.org.uk/ (Προστέθηκε 15/04/15 από Μπλετσογιάννη Ναταλία)Planboard.PNG

Το Planboard είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση μαθημάτων. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μαθήματα σε έναν online editor, να προσθέσει συνημμένα, φωτογραφίες και βίντεο. Μπορούν να δημιουργηθούν και templates για το μάθημα, για μελλοντική ανάπτυξη. Υπάρχουν επίσης εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου του μαθήματος και επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο. Ο καθηγητής μπορεί να έχει το πλάνο του ημερησίου προγράμματός του με όλα τα μαθήματα και να τα μοιράζεται με συναδέλφους του.

Planboard

Προστέθηκε 11/4/2016, Γεωργιάδου Έλενα


Teach Engineering

TeachEngineering.org is a searchable, web-based digital library collection populated with standards-based engineering curricula for use by K-12 teachers and engineering faculty to make applied science and math (engineering) come alive in K-12 settings. The award-winning ITL Program is committed to creating a more diverse student population at CU Boulder and broadening the exposure of K-12 students—particularly students of color, young women, low-income and first-generation college-bound students—to engineering. Lesson plans and activity components include learning objectives, correlated educational standards, teacher background information, vocabulary and definitions, engineering connections, embedded assessment activities, troubleshooting tips, estimated cost and time required, and attached worksheets and handouts. Most activities creatively use ordinary and inexpensive supplies found at grocery and/or hardware stores.


(Προστέθηκε από Γεώργιο Κωστόπουλο)~2016


Engrade

Engrade is a free online gradebook that allows teachers to manage their classes online as well as post grades, assignments, attendance, and upcoming homework online for students and parents to see. Engrade is free and easy to use.

(Προστέθηκε από Γεώργιο Κωστόπουλο)~20164. google classroom icon.png

Google Classroom

Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια τάξη χωρίς τη χρήση χαρτιού, στην οποία οι καθηγητές μπορούν να δημοσιεύουν εργασίες, να λαμβάνουν μέρος σε φοιτητικές εργασίες, να παρακολουθούν τις εργασίες που λείπουν και να παρέχουν σχόλια, όλα αυτά ηλεκτρονικά. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να φορτώσουν και να μοιραστούν αρχεία Google, ή άλλους τύπους αρχείων ή να μοιραστούν συνδέσμους και να επιλέξουν να δημιουργήσουν αυτόματα ένα αντίγραφο ενός εγγράφου Google για κάθε μαθητή. Οι εργασίες οργανώνονται αυτόματα με τους φακέλους Google για κάθε εργασία και για κάθε φοιτητή. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα σε σχολική μονάδα εξακολουθεί να παρέχεται δωρεάν, αλλά απαιτείται όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές να χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς Google Apps for Education για να συμμετάσχουν.

Οφέλη

Εύκολη ρύθμιση - Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν μια τάξη, να προσκαλέσουν τους μαθητές και τους καθηγητές. Στη ροή της τάξης, μοιράζονται έπειτα πληροφορίες-αναθέσεις, ανακοινώσεις και ερωτήσεις.
Εξοικονόμηση χρόνου και χαρτιού - Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν μαθήματα, να διανέμουν αναθέσεις, να επικοινωνούν και να παραμένουν οργανωμένοι, όλα αυτά σ' ένα μέρος.
Καλύτερη οργάνωση - Οι μαθητές μπορούν να δουν αναθέσεις στη σελίδα "Εργασία", στη ροή της τάξης ή στο ημερολόγιο τάξης. Όλα τα υλικά της τάξης καταχωρούνται αυτόματα στους φακέλους του Google Drive.
Ενισχυμένη επικοινωνία και ανατροφοδότηση - Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν αναθέσεις, να στέλνουν ανακοινώσεις και να ξεκινούν αμέσως συζητήσεις στην τάξη. Οι μαθητές μπορούν να μοιράζονται πόρους μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στη ροή της τάξης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να δουν γρήγορα ποιος έχει ή δεν έχει ολοκληρώσει την εργασία και παρέχετε δυνατότητα άμεσης ανατροφοδότησης και βαθμούς σε πραγματικό χρόνο.
Λειτουργεί με εφαρμογές που χρησιμοποιείτε - Η τάξη λειτουργεί με τα Έγγραφα Google, το Ημερολόγιο, το Gmail, το Δίσκο και τις φόρμες.
Προσιτή και ασφαλής - Η τάξη είναι δωρεάν. Η τάξη δεν περιέχει διαφημίσεις, ποτέ δεν χρησιμοποιεί το περιεχόμενό σας ή δεδομένα σπουδαστών για διαφημιστικούς σκοπούς.

Ακολουθεί μια εικόνα του περιβάλλοντος δημιουργίας τάξης
4. google classroom.png

Σύνδεσμος: https://classroom.google.com/

(Προστέθηκε από Σοφία Τερζή στις 18/05/2017)

external image 1428100884_BunceeJpegLogo2014_3ff0a7ac760edc016eb757eaafc948e8a60fc8a3.jpg

Το Buncee είναι ένα βραβευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο με το οποίο μαθητές και καθηγητές δημιουργούν έργα και συνεργάζονται σε αυτά. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει δωρεάν λογαριασμό και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή, με όριο όμως στο πόσοι μαθητές μπορούν να την χρησιμοποιούν ταυτόχρονα. Υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν δοκιμής της πλήρους έκδοσης για 30 ημέρες, η οποία προσφέρει περισσότερες δυνατότητες.
Σε ένα ψηφιακό "Buncee", δηλαδή έναν καμβά που αποτελείται από μία ή περισσότερες διαφάνειες, μπορείς να ενσωματώσεις animation, ήχο, εικόνες, "αυτοκόλλητα", βίντεο ή φωτογραφίες. Η πλατφόρμα διαθέτει μία μεγάλη βιβλιοθήκη από όπου μπορείς να διαλέξεις στοιχεία για να ενσωματώσεις στα έργα σου. Τις διαφάνειες που δημιουργείς μπορείς να τις εκτυπώσεις ή να παράγεις QR κωδικούς ώστε να μπορείς να τις διαβάσεις σε smartphone.
Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιεί το μοντέλο SAMR.
 • Substitution (Υποκατάσταση): Οι μαθητές χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό ως βιβλίο ζωγραφικής αντί για χαρτί και μπογιές.
 • Augmentation (Αύξηση): Αφού τα "Buncees" αποθηκεύονται online, οι μαθητές μπορούν να επεξεργαστούν τα έργα τους εκτός του ωραρίου του σχολείου και, μέσω του σχεδιασμού πολυτροπικότητας, μπορούν να επαναλάβουν ένα βιβλίο από την δική τους οπτική γωνία.
 • Modification (Τροποποίηση): Οι μαθητές μπορούν να ξαναπούν ή/και να τροποποιήσουν την ιστορία.
 • Redefinition (Επαναπροσδιορισμός): Οι μαθητές μπορούν να έχουν φίλους δι' αλληλογραφίας-τα "Buncee φιλαράκια"-από άλλα σχολεία, ακόμη και από άλλες χώρες, και να συνεργάζονται μαζί στην ψηφιακή αφήγηση.

Επίσημη ιστοσελίδα

(Προστέθηκε στις 27/03/2018 - Τσίγγος Βασίλειος)


easy-bib-logo-159D0CD102-seeklogo.com.gifΤο EasyBib είναι μια πλατφόρμα πληροφοριακής παιδείας που παρέχει παραπομπή, λήψη σημειώσεων και ερευνητικά εργαλεία που είναι εύχρηστα και εκπαιδευτικά. Το EasyBib δεν είναι μόνο ακριβές, γρήγορο και ολοκληρωμένο, αλλά βοηθά τους εκπαιδευτικούς να διδάξουν και οι μαθητές να μάθουν πώς να γίνουν αποτελεσματικοί και οργανωμένοι ερευνητές. Υποστηρίζει MLA , APA , Chicago style .
Εδώ θα βρείτε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών που θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να ερευνήσετε, να οργανώσετε, να γράψετε και να αναφέρετε στις εργασίες σας.

Επίσημη Ιστοσελίδα


(Προστέθηκε στις 30/04/2018 από Μαρία Γεωργιάδου)


bibme_button.pngΤο BibMe ™ είναι ένας αυτόματος δημιουργός αναφοράς που υποστηρίζει μορφοποίηση MLA, APA και Chicago. Άλλα στυλ τροφοδοτούνται από τη Γλώσσα Citation Style.
Το BibMe ™ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2007 ως φοιτητικό πρόγραμμα στο τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Carnegie Mellon.
Μετά από ένα εξάμηνο ανάπτυξης, το bibme.org τέθηκε σε λειτουργία το Μάιο του 2007. Ο ιστότοπος προσελκύει την προσοχή των σπουδαστών και των εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, το BibMe ™ έχει τιμηθεί με αναφορές σε πολλές άλλες χρήσιμες εφαρμογές ιστού:

Επίσημη Ιστοσελίδα

(Προστέθηκε στις 30/04/2018 από Μαρία Γεωργιάδου)