3η Ομάδα : Καπραβέλος Ευστάθιος και Μπλετσογιάννη Ναταλία

Η ομάδα μας επέλεξε το Twitter ως εργαλείο προς ανάλυση
twitter-logo.jpg


1η Ενότητα: Ανάλυση (Review) ΆρθρωνΆρθρα
 • A focus on students' use of Twitter - Their interactions with each other, content and interface
 • Twitter as a teaching practise to enhance active learning and informal learning in higher education: The case of sustainable tweets
 • Can we use Twitter for educational activities?
 • Twitter in the Classroom
 • Microblogging for Language Learning: Using Twitter to Train Communicative and Cultural Competence
 • How and Why Educators Use Twitter: A Survey of the Field
 • TwHistory: Sharing History Using Twitter
 • The effect of Twitter on college student engagement and grades
 • Putting Twitter to the test: Assessing outcomes for student collaboration, engagement and success


Ανάλυση


A focus on students' use of Twitter - Their interactions with each other, content and interface
Σκοπός Έρευνας:Να παρουσιαστεί νέα γνώση σχετικά με τη χρήση του Twitter ως εργαλείο οικοδόμησης της γνώσης μέσω κινητών συσκευών. Ενισχύεται η εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία;Στόχος Έρευνας:Η έρευνα των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τη χρήση του Twitter από του εκπαιδευόμενους όταν αυτή χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική συσκευή.Ομάδα Έρευνας:180 εκπαιδευόμενοι δύο ιδρυμάτων στο μάθημα Pre-service Education Studies.Διάρκεια έρευνας:13 εβδομάδες (ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο) και επιπλέον 10 μέρες πρακτηκής άσκησης στα πλαίσια σχολικής τάξης.
Οργάνωση Τάξης :
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ατομικά, όπως σε μια κλασσική πρακτική διδασκαλίας.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Βασική χρήση του Twitter.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Βασική προϋπόθεση η χρήση ενός συγκεκριμένου κωδικού για κάθε μάθημα που δημιουργείται από τον εκπαιδευτικό συνοδευόμενου από "#" (π.χ. #1701EDN). Μέσω αυτού του κωδικού εκπαιδευτικός και μαθητές μπορούσαν να απαντούν σε ερωτήσεις, να θέτουν ερωτήσεις οι ίδιοι, να γράφουν παρατηρήσεις σχετικές με το μάθημα κ.α. Ο εκπαιδευτικός συγκεκριμένα έθετε ερωτήσεις στους εκπαιδευόμενους με σκοπό την κινητροδότηση τους. Τα tweet καταγράφονταν συστηματικά από τον εκπαιδευτικό.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Διάδραση εκπαιδευόμενου - εκπαιδευόμενου - εκπαιδευτικού
Περιλαμβάνει tweets από εκπαιδευόμενους, rerweets, και tweets προς τον εκπαιδευόμενο.
 1. Έλλειψη από retweet εκπαιδευόμενων από εκπαιδευόμενους που σημαίνει έλλειψη από διάδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων.
 2. Ιδιαίτερη κίνηση στα tweet μεταξύ εκπαδευτικού εκπαιδευόμενου. Ο δρόμος αυτός ήταν ο πιο δημοφιλής, μάλιστα η "συζήτηση" ενός εκπαιδευόεμενου με τον εκπαιδευτικό κράτησε 5 μέρες και απλώθηκε σε 12 tweets.
 3. Στα πλαίσια του δημοφιλούς δρόμου αν κάτι δε γινόταν κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο τότε η επικοινωνία χανόταν. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα έλλειψης διαλόγου.
 4. Η κατηγορία διάδρασης με την περισσότερη επικοινωνία.

Διάδραση εκπαιδευόμενου - περιεχομένου
 1. Επαναδιατύπωση του περιεχομένου του μαθήματος.
 2. Εφαρμογή του περιεχομένου του μαθήματος στη δική τους σφαίρα κατανόησης.
 3. Εφαρμογή του περιεχομένου μέσω παραδειγμάτων αποκλειστικά των εκπαιδευόμενων.
 4. Ενεργός μάθηση (προκύπτει από τα παραπάνω)

Διάδραση εκπαιδευόμενου - διεπαφής
 1. Ορισμένες φορές οι εκπαιδευόμενοι εξαιτίας της περιορισμένης πρώτερης χρήσης του twitter δεν αντιλαμβάνονταν τα tweet ως περιεχόμενο του μαθήματος, μπερδεύονταν, δε μπορούσαν να ακολουθήσουν τη ροή των διαλόγων και τελικά δε συμμετείχαν στη διαδικασία.


Σύνοψη Έρευνας :
To Twitter ευνοεί την επικοινωνία εκπαιδευόμενου εκπαιδευτικού, ακόμα και για πιο ντροπαλούς μαθητές. Σημειώνονται 4 οδηγίες για τη χρήση του Twitter ως τρόπου αύξησης της εμπλοκής.

 1. Υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευόμενων.
 2. Η χρήση του Twitter προϋποθέτει διαφορετικά είδη διάδρασης μεταξύ συμμετεχόντων αλλά και περιεχομένου. π.χ. συστίνεται η χρήση παραδοτέτου.
 3. Καλύτερος προσδιορισμός για το πως οι μαθητές ενεργούν με το περιεχόμενο του μαθήματος. (σύσταση προς έρευνα γενικότερα)
 4. Ο περιορισμός των 140 χαρακτήρων βοήθησε τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν συνοπτικά τα βασικά σημεία του μαθήματος, ωστόσο οι ίδιοι δεν το συνειδητοποίησανΑνάλυση
Twitter as a teaching practise to enhance active learning and informal learning in higher education: The case of sustainable tweets

Σκοπός Έρευνας:Να διερευνηθεί αν η χρήση του Twitter βοηθάει τους εκπαιδευόμενους στο να μάθουν ένα συγκεκριμένο κομμάτι ύλης στο μάθημα το οποίο είναι εγγεγραμένοι.
Στόχος Έρευνας:
Η διερεύνηση για το αν όντως εμπλέκονται οι μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και να κινητροδοτήσουν τη συζήτηση για τη χρήση του Twitter ως εργαλείο για μάθηση έξω από την τάξη μεταξύ των εκπαιδευόμενων.
Ομάδα Έρευνας:
15 εκπαιδευόμενοι, εκ των οποίων 8 μεταπτυχιακοί και 7 προπτυχιακοί φοιτητές. 5 από αυτούς είχαν χρησιμοποιήσει το Twitter, 3 σπάνια και 2 σε εβδομαδιαία βάση. Η χρήση μέχρι τώρα ήταν για ενημέρωση, δουλειές αλλά και για τα νέα των celebrities.
Διάρκεια έρευνας:
25 Μαρτίου 2010 έως 22 Απριλίου 2010.
Οργάνωση Τάξης :
Υπήρξε η δυνατότητα διαχωρισμού του δείγματος σε 3 ομάδες.
Ομάδα 1: "Ομάδα Twitter" που θα χρησιμοποιούσε αποκλειστικά το Twitter για επικοινωνία
Ομάδα 2: "Παραδοσιακή ομάδα" που θα είχε συζήτηση στα πλαίσια στις τάξης και ατομικές σημειώσεις
Ομάδα 3: "Ομάδα έκθεσης" που θα έγραφε μια έκθεση 5000 λέξεων για το θέμα (ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΚΑΝΕΙΣ)
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Βασικές έννοιες που αφορούσαν το θέμα του μαθήματος.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Διαχωρισμός των μαθητών στα 2 επικρατέστερα group. Ερωτηματολόγιο πριν και μετά την εφαρμογή για τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και την εξαγωγή στοιχείων για τη στατιστική ποσοτική έρευνα. Παρουσίαση του τι ακολουθεί έγινε στις 18 Μαρτίου 2010 και μια υπενθύμιση στάλθηκε την 1 Απριλίου 2010. Κάθε ομάδα ακολουθούσε συγκεκριμένους κανόνες.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Και οι 2 ομάδες είχαν τελικά καλή κατανόηση του τι διδάχθηκε στην τάξη.
Παρόλο που οι συμμετέχοντες της παραδοσιακής ομάδας έγραψαν περισσότερα πράγματα ξόδεψαν λιγότερο χρόνο γι' αυτά.
Παρόλο που η παραδοσιακη ομάδα έγραψε περισσότερα πράγματα, η Τwitter ομάδα εντόπισε περισσότερα στοιχεία για το μάθημα.
Ωστόσο στο τεστ που δόθηκε τα άτομα της παραδοσιακής ομάδας ανέφεραν περισσότερα στοιχεία για τα ζητούμενα σε σχέση με τους συμμετέχοντες του Twitter.
Όσον αφορά το τι υπόθηκε στο τεστ, τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν ομαδικά από τα άτομα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ανεφέρθηκαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτά της παραδοσιακής ομάδας.

Σύνοψη Έρευνας :
Το Twitter έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα ως εργαλείο μάθησης. Ενδύκνειται βάση της έρευνας αυτής ως εργαλείο συνεργασίας που οδηγεί σε συνδυαζόμενη μάθηση από τους εκπαιδευόμενους η οποία διατηρείται. Επίσης, υποστηρίζει την άτυπη μάθηση (informal), κινητροδοτεί τους μαθητές να συμμετέχουν στην ανακάλυψη γνώσης και το συνδυασμό αυτής με τον πραγματικό κόσμο. Ωστόσο, αν ο εκπαιδευτικός στοχεύει σε κριτική σκέψη, σε βάθος μεταξύ εκπαιδευόμενων δεν εγγυάνται το ίδιο θετικά αποτελέσματα.


Ανάλυση
Can we use Twitter for educational activities?

Σκοπός Έρευνας:
Παρουσίαση επιχειρημάτων για τη χρήση του Twitter ως microblogging πλατφόρμα / κοινωνικό δίκτυο στην εκπαίδευση αναφέροντας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μεινεκτήματα.
Στόχος Έρευνας:
Μέσω της παρουσίασης ενός συγκεκριμένου εργαλείου που βασίζεται στο Twitter και το οποίο χρησιμοποιείται ήδη στην εκπαίδευση να προκύψουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτά.
Ομάδα Έρευνας:
Υπολογίζονται γύρω στα 400 άτομα - χρήστες του Twitter από τη Ρουμανία. Ωστόσο θεωρητικά μπορεί να προσεγγίζουν τους 1000 αφού κάτω από τους μισούς χρήστες γενικά δεν αναφέρουν τον τόπο καταγωγής τους. Οι περισσότεροι είναι microbloggers.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Ερωτήσεις μέσω Twitter στους followers για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του Twitter στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν πλήρη και χωρίς περιορισμούς χρήση του Twitter. Ποσοτική και ποιοτική έρευνα από τη μια για τα χαρακτηριστικά του δείγματος και από την άλλη για τις απόψεις που εκφράζονται.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Πλεονεκτήματα:
 • Εμπλοκή των μαθητών στην εκπαίδευση
 • Χρήσιμο εργαλείο εξαγωγής νέας πληροφορίας
 • Σύνδεση ατόμων από απόσταση που αλλιώς δε θα είχαν συνδεθεί
 • Καταγραφή των διαλόγων των εκπαιδευόμενων
 • Οδηγεί σε περιεκτικό λόγο
 • Σύνδεση του αντικειμένου που διάσκεται με την πραγματική ζωή
 • Δυνατότητα διάθεσης ζωντανών σημειώσεων για το μάθημα από τον εκπαιδευτή
 • Πιο αξιόπιστο από RSS Feeds [Davis,2008]
 • Δίνει την αίσθηση στον εκπαιδευόμενο ότι βρίσκεται εκτός

Μειονεκτήματα:
 • Μπορεί να οδηγήσει σε απόσπαση προσοχής
 • Απαιτεί χρόνο
 • Μπορεί να οδηγήσει σε tweet μεταξύ μαθητών άσχετων με το μάθημα
 • Μπορεί να είναι εθιστικό
 • Μερικές φορές μπορεί να μην έχει εκπαιδευτική προστιθέμενη αξία
 • Για τους εκπαιδευτικούς μπορεί να περιορίσει τον προσωπικό τους χρόνο
 • Μπορεί να οδηγήσει σε spam με λάθος followers
 • Μπορεί να οδηγήσει σε άλλα θέματα τους μαθητές, όχι τα βασικά του μαθήματος
 • Μπορεί να οδηγήσει σε κακή χρήση γραμματικής λόγω του περιορισμού των 140 χαρακτήρων

Σύνοψη Έρευνας :
Για τους συγγραφείς της έρευνας, το Twitter αποδείχθηκε αξιόπιστο μέσω για τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευόμενων οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που γίνεται η παράδοση ενός μαθήματος. Τέλος, ως πλατφόρμα microbloggig παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά ερωτήματα και περιεχόμενα της εργασίας.


Ανάλυση
Twitter in the Classroom
Σκοπός Έρευνας:
Να παρουσιαστούν ήδη υπάρχουσες έρευνες και να αξιολογηθούν έτσι ώστε να οδηγήσουν σε γενικά συμπεράσματα.
Στόχος Έρευνας:
Μέσω της μελέτης βιβλιογραφίας να δωθούν στον αναγνώστη συμβουλές. Αναγνώστης ο οποίος έχει σκοπό να χρησιμοποιήσει στην τάξη του τοTwitter ως εργαλείο μάθησης.
Ομάδα Έρευνας:
Ο ίδιος ο συγγραφέας έκανε και αυτός έρευνα και εφαρμογή, εκτός από αυτές που αναφέρει. Στη δική του εφαρμογή πήραν μέρος μικρά groups μαθητών στα πλαίσια μαθήματος που διδάσκει στο πανεπιστήμιο UAC.
Διάρκεια έρευνας:
13 εβδομάδες (ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο).
Οργάνωση Τάξης :
Οι εκπαιδευόμενοι δούλευαν σε ζευγάρια αποκλειστικά.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Βασική χρήση του Twitter.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Τα ζευγάρια δούλευαν πάνω σε 10 ερωτήσεις που τους δίνονταν κατά την έναρξη της διάλεξης. Η λήξη της διαδικασίας ερχόταν και με τη λήξη της διάλεξης. Ο χώρος εργασίας και διαξαγωγής των απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν ήταν μόνο ο πανεπιστημιακός (αίθουσα). Κατά τη διάρκεια της διάλεξης τραβόντουσαν φωτογραφίες, παίρνονταν συνεντεύξεις κ.α.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Οι έρευνες για τη χρήση του Twitter δείχνουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα. π.χ.
Έρευνα Dhir, Buragga & Boreqqa (2013): Θετικές επιπτώσεις στο informal learning, την κινητροδότηση αλλά και στην ακαδημαϊκή και ψυχολογική ανάπτυξη των νεαρών μαθητών.
Έρευνα Abe & Jordan (2013): "Σε πολλές περιπτώσεις τα πλεονεκτήματα της χρήσης κοινωνικών δικτύων φαίνεται πως υπερσχύουν των περιορισμών".
Έρευνα Smith (2009): Οι εκπαιδευόμενοι που είναι λιγότερο ενεργοί στα πλαίσια της παραδοσιακής τάξης γίνονται περισσότερο ενεργοί στην τάξη εξοπλισμένη με Twitter. (δείγμα 90 μαθητών).
Γενικές ιδέες: 1) Βάλτε ερωτήσεις μέσω Twitter πριν το μάθημα 2) Κάντε tweet με υλικό (νέα κτλ) για να κινητροδοτήσετε τους μαθητές

Σύνοψη Έρευνας :
Πριν τη χρήση του Twitter πρέπει να ερωτηθεί ο υποψήφιος εφαρμοστής:
--Τι θέλεις να πετύχεις μέσω του Twitter?
--Πώς θα χειριστείς τη δραστηριότητα?
--Αξίζει η χρήση του? Θα φέρει παραπάνω πλεονεκτήματα απ' ότι φόρτο;
-- Η χρήση του Twitter αυξάνεται συνεχώς χρόνο με το χρόνο οπότε οι εκπαιδευόμενοι είναι εξοικειωμένοι με την υπηρεσία


Ανάλυση
Microblogging for Language Learning: Using Twitter to Train Communicative and Cultural Competence


Σκοπός Έρευνας:
Η Ανάλυση της χρησιμότητας του microblogging στην εκμάθηση δεύτερης ξένης γλώσσας μέσω της υπηρεσίας του Twitter.
Στόχος Έρευνας:
Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το Twitter και μέσα από αυτό, να μάθουν να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα χωρίς να ντέπονται.
Ομάδα Έρευνας:
90 εκπαιδευόμενοι σε τάξη εκμάθησης ξένης γλώσσας στο Shanghai Jiao Tong Distance College (Online-SJTU)
Διάρκεια έρευνας:
7 εβδομάδες και δύο μέρες το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2007.
Οργάνωση Τάξης :
Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονταν ατομικά, δεν υπήρχε διάκριση ή ομάδα.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Βασικές γνώσεις πάνω στην δεύτερη γλώσσα, για να μπορούν να εκφραστούν γραπτά μέσω Twitter.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Ο εκπαιδευτικός δημιούργησε ένα νέο λογαριασμό στο Twitter. Στα πλαίσια εργασίας για το σπίτι οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να κάνουν το ίδιο και να ακολουθήσουν τους υπόλοιπους λογαριασμούς της τάξης (εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικού). Αυτό γιατί έπρεπε όλοι να λαβμβάνουν τα tweet όλων. Στα πλαίσια της εργασίας οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να στέλνουν τουλάχιστον 7 tweet ανά εβδομάδα και να διαβάζουν τα tweet αυτών που ακολουθούσαν. Βαθμολόγηση γινόταν ποσοτικά, ανάλογα με το πόσα tweets έκανε ο κάθε εκπαιδευόμενος, όχι ως προς το περιεχόμενο. Στο τέλος συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγια σχετικό με τη συμπεριφορά τους τη διάρκεια της άσκησης των 3 μηνών.

Συμπεράσματα Έρευνας :
--Πάνω από το μισό δείγμα χρησιμοποίησε το Twitter για να εκφραστεί τουλάχιστον μια φορά τη μέρα.
--Πάνω από τα δύο τρίτα ξόδεψε λίγο χρόνο στη σύνταξη κάθε tweet.
--Περίπου το 95% ξόδεψε κάτω από 15 λεπτά για να διαβάσει τα tweet των υπολοίπων.
-- Περίπου το 70% βρήκε ευκολότερη την επικοινωνία μέσω Twitter.

Σύνοψη Έρευνας :
Η καταληλλότητα του Twitter ως εκπαιδευτικό εργαλείο αναγνωρίζεται αλλά δεν έχει εξερευνηθεί σε βάθος. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευόμενοι είχαν θετική στάση ως προς αυτό και εκφράστηκαν χωρίς να ντρέπονται να γράψουν. Το Twitter είναι κατάλληλο για την εκπαίδευση ανταγωνιστικής και πολιτισμικής διαγωνιστικότητας οποτεδήποτε και οπουδήποτε χωρίς την ύπαρξη διάδρασης πρόσωπο με πρόσωπο.

Ανάλυση

How and Why Educators Use Twitter: A Survey of the Field


Σκοπός Έρευνας:
Ο τρόπος χρήσης του Twitter από τους εκπαιδευτικούς.
Στόχος Έρευνας:
Η ανακάλυψη του ποσοστού και του λόγου που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν το Twitter.
Ομάδα Έρευνας:
Δεν υπάρχει σαφής εικόνα της ομάδας έρευνας καθώς το δείγμα ήταν εκπαιδευτικούς Κ-16 που χρησιμοποιούσαν το Twitter και ο αριθμός τους ανέρχεται στους 755. Όμως τα 2/3 του δείγματος ήταν γυναίκες. Το 38% του δείγματος ήταν ηλικιακά στο γκρουπ των 31- 40. Υψηλό ποσοστό του δείγματος χρησιμοποιεί και άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Διάρκεια έρευνας:
Για 40 ημέρες την άνοιξη του 2013 αναρτήθηκαν προσκλήσεις συμμετοχής στο Twitter.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Να είναι εκπαιδευτικοί Κ-16 και χρήστες κοινωνικών μέσων για να μπορέσουν να δουν την ανάρτηση για τη συμμετοχή.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Με τη χρήση του SPSS πραγματοποιήθηκε η ανάλυση και η συσχέτηση που έχουν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων με τη χρήση που κάνουν στο Twitter.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Οι ερωτηθέντες χρησιμοποιούν το Twitter για επαγγελματικούς σκοπούς και τη διασύνδεσή τους με συναδέλφους για να αναζητήσουν κοινά σημεία ενδιαφέροντος. Το 84% χρησιμοποιεί καθημερινά ή πολλές φορές τη μέρα το Twitter. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 228 hashtags, ενώ κατά μέσο όρο 2,7 hashtags . Κύριος λόγος χρήσης του Twitter παρατηρήθηκε σε ποσοστό 96% για ανταλλαγή και διαμοιρασμό υλικού και ακολουθεί στο 86% η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. Ο λόγος επιλογής του Twitter είναι γιατί έχουν πρόσβαση σε αυτό όλες τις ώρες της μέρας από οπουδήποτε και αν βρίσκονται.

Σύνοψη Έρευνας :
Στο ερώτημα που καταλήγει η έρευνα είναι όχι η χρήση του Twitter ή άλλων κοινωνικών δικτύων, αλλά ο τρόπος χρήσης των υπηρεσιών αυτών ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά.
Ανάλυση

TwHistory: Sharing History Using Twitter

Στόχος Έρευνας:
Οι μαθητές θα πρέπει να ανακαλύψουν πληροφορίες και να προσομοιώσουν μια ιστορική φιγούρα για την πυραυλικής κρίσης της Κούβας.
Διάρκεια έρευνας:
Χρονική διάρκεια 2 εβδομάδων.
Οργάνωση Τάξης:
Δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες των 3 -4 ατόμων όπου κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για την εκπροσώπηση διαφορετικής ιστορικής προσωπικότητας που έλαβε μέρος στην κρίση.

Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Οι μαθητές μελετούσαν στην τάξη πληροφορίες για την εκάστοτε ιστορική φιγούρα που διέθετε ο καθένας και σε πραγματικό χρόνο δημοσίευαν τα twittes τους διατηρώντας πάντα την ορθή χρονολογική σειρά που πραγματοποιήθηκαν.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Η ανατροφοδότηση από τους μαθητές ήταν θετική και η εμπλοκή τους ήταν επαρκής. Επιπλέον, ζητήθηκε η επανάληψη παρόμοιας πρακτικής.

Σύνοψη Έρευνας :
Απώτερος σκοπός είναι οι μαθητές να αρχίσουν να σκέφτονται ως ιστορικοί.Ανάλυση
The effect of Twitter on college student engagement and grades

Σκοπός Έρευνας:
Να εξεταστεί το πόσο η χρήση του Twitter επηρεάζει τoυς εκπαιδευόμενους, τους βαθμούς τους και την εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική ηλικία.
Στόχος Έρευνας:
Να καλλυψει το κενό της έρευνας στον τομέα αυτό. Θέτονται τα ερωτήματα:
 • Ποιός ο βαθμός που επηρεάζει η χρήση του Twitter την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων πάντα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας και σκοπού.
 • Ποιός ο βαθμός που επηρεάζει η χρήση του Twitter τους εκπαιδευόμενους στο ίδιο πλαίσιο και πάλι.
Ομάδα Έρευνας:
125 εκπαιδευόμενοι (70 στο ανεξάρτητο και 55 στο υπό έλεγχο group) στα πλαίσια ετήσιου σεμιναρίου με θέμα την υγεία.
Διάρκεια έρευνας:
14 εβδομάδες (ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο)
Οργάνωση Τάξης :
Από τη μια η ομάδα 70 ατόμων παρακολουθεί το σεμινάριο χωρίς τη χρήση του Twitter ενώ η ομάδα 55 ατόμων χρησιμοποιεί το Twitter για να σχολιάζει το υλικό.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Σχετικό υλικο με το μάθημα. Καμιά ομάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν ξανά το Twitter.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Τη δεύτερη βδομάδα του εξαμήνου οι εκπαιδευόμενοι της κατάλληλης ομάδας δέχονται ένα σεμινάριο μιας ώρας με θέμα τη βασική χρήση του Twitter. Στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες στέλνουν ένα tweet παραδειγματικό. Η ομάδα γενικότερα έχει και 2 υπεύθυνα άτομα που λύνουν απορίες και προβλήματα που παρουσιάζονται στην ομάδα. Οι συζητήσεις γίνονται τόσο στην τάξη όσο και εκτός αυτής μεταφέροντας τις ιδέες του μαθήματος στην καθημερινή ζωή. Επίσης παρατέθηκαν και επιπλέον ασκήσεις ως υλικό για το μάθημα αλλά εθελοντικά. Όσον αφορά τις υποχρεωτικές ασκήσεις οι εκπαιδευόμενοι πρέπει:
 1. Να κάνουν τουλάχιστον 2 tweets δικά τους και ακόμα 2 ως απαντήσεις σε tweet άλλων
 2. Να μελετήσουν ειδικό υλικό και να φτιάξουν tweet σχετικά με αυτό
 3. Να σχολιάσουν συγκεκριμένες θέσεις που εκφράζονται στο υλικό
 4. Να συζητήσουν το project που συμμετέχουν σε σχέση με τη μελλοντική τους καριέρα
Στο τέλος του εξαμήνου οι υπεύθυνοι είχαν στείλει πάνω από 300 tweets.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Ένας μαθητής κατά μέσο όρο παίρνοντας μέρος έκανε περίπου 50 tweet και γενικότερα το twitter τον οδηγεί σε μια πιο πλούσια συζήτηση τόσο με τους συνεκπαιδευόμενους όσο και με τους υπεύθυνους. Το Twitter οδήγησε μέσα από όλη αυτή την αλληλεπίδραση στον αλληλοσχολιασμό του υλικού από όλους τους συμμετέχοντες και οδηγεί τους ντροπαλούς μαθητές να εκφραστούν πιο εύκολα. Ως προς τα ερωτήματα που τέθηκαν πριν την έρευνα, τόσο στο ένα όσο και στο άλλο υπήρξαν απαντήσεις από την ερμηνεία των στατιστικών. Ως προς την εμπλοκή, φάνηκε πως όντως αυξάνεται η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων μέσω Twitter και σε σύγκριση με την ομάδα που δεν το χρησιμοποίησε. Ως προς το δεύτερο ερώτημα και τους βαθμούς, υπάρχει και εκεί αύξηση και μάλιστα συνδέεται με την αύξηση της εμπλοκής του πρώτου ερωτήματος.

Σύνοψη Έρευνας :
Η έρευνα παρέχει ένα από τα πρώτα κομμάτια του παζλ που δημιουργεί μια εικόνα πάνω στο ελεγχόμενο πείραμα με εργαλείο του Twitter. Τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά αφού αυξάνεται τόσο η εμπλοκή και η επίδοση των εκπαιδευόμενων. Μέλημα των συγγραφέων της έρευνας είναι αυτή να κινητροδοτήσει και άλλους ερευνητές να εκτελέσουν ελεγχόμενα πειράματα με βασικό εργαλείο το Twitter.

Ανάλυση

Putting Twitter to the test: Assessing outcomes for student collaboration, engagement and success

Σκοπός Έρευνας:
Η παρουσίαση στοιχείων έρευνας σχετικής με τη χρήση του Twitter με σκοπό την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στόχος Έρευνας:
Να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα:
 1. Πώς η χρήση του Twitter επηρεάζει τη σχέση μεταξύ των εκπαιδευόμενων αλλά και την επίδοση τους;
 2. Υπάρχουν διαφορές στη συνεργασία μεταξύ μια τάξης που απαιτεί τη χρήσηTwitter και μια άλλη που δεν το απαιτεί;
 3. Ποιά είναι τα αποτελεσματικά στοιχεία της σύνδεσης του Twitter μέσα στο πλαίσιο πανεπιστημιακών μαθημάτων;
Ομάδα Έρευνας:
135 εκπαιδευόμενοι, εθελοντικά συμμετέχοντας, μέλη ενός μεγάλου πανεπιστημιακού μαθήματος ενός εξαμήνου.
Διάρκεια έρευνας:
14 εβδομάδες (ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο)
Οργάνωση Τάξης :
Οι εκπαιδευόμενοι δρουν ατομικά στο Twitter αλλά συνεργάζονται για να σχολιάσουν το υλικό του μαθήματος.
Προαπαιτούμενες Γνώσεις:Σχετικό υλικο με το μάθημα.
Τρόπος Υλοποίησης Έρευνας:
Κατα τη διάρκεια της τρίτης εβδομάδας του εξαμήνου, οι συμμετέχοντες παρακολουθησαν μια 75λεπτη εισαγωγική παρουσίαση με στοιχεία του Twitter αλλά και της χρήσης του. Επίσης παρουσιάστηκαν και οι απαιτήσεις του καθηγητή από τους εκπαιδευόμενους. Κατά τα άλλα, δεν δόθηκαν περιορισμοί ή οδηγίες για το πως θα γίνει ακριβώς η χρήση ή οι αλληλεπιδράσεις στο Twitter. Οι εκπαιδευόμενοι δρούσαν αυτόνομα.

Συμπεράσματα Έρευνας :
Ως προς το ερώτημα 1:
 • Όταν εμπλέκεται το Twitter στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές εμπλέκονται στην πλατφόρμα και αυτό οδηγεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος του για το μάθημα και άρα αυξάνεται η εμπλοκή με αυτό.
Ως προς το ερώτημα 2:
 • Παρόλο που αυξάνεται η συνεργασία, το κίνητρο για συμμετοχή και η εμπλοκή, το γεγονός αυτό δε συνδέεται με την αύξηση των σκορ στα τελικά αποτελέσματα του μαθήματος.
Ως προς το ερώτημα 3:
 • Να απαιτείται η χρήση του twitter στα πλαίσια του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό με σκοπό την επιρροή των ακαδημαϊκών στόχων.
 • Θα πρέπει η ένταξη του Twitter να γίνεται με πλάνο και με σχετικούς εκπαιδευτικούς τρόπους. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια ένδειξη από τη βιβλιογραφία για τη χρήση του.
 • Η εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στο Twitter είναι απαραίτητη για να έρθουν θετικά μαθησιακά αποτελέσματα στους εκπαιδευόμενους στα πλαίσια της παράδοσης του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο.
 • Στο πείραμα υπάρχει μια τάση αυτών, που όχι απλά χρησιμοποίησαν το Twitter αλλά το χρησιμοποίησαν εθελοντικά, με βελτιωμένα σκορ στα τελικά τεστ του μαθήματος.

Σύνοψη Έρευνας :
Η ένταξη νέων τεχνολογιών σε σύγχρονες τάξεις και αμφιθέατρα, χρειάζεται ειδικές στρατηγικές και σενάρια για να οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει και οι ίδιοι να ενημερώνονται για τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μην είναι απαραίτητο να εισάγουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις τεχνολογίες αυτές υποχρεωτικά αλλά εθελοντικά.

2η Ενότητα: Σενάριο Συνεργασίας
Session 0: Αναφορά από εκπαιδευτικούς για την έννοια animation και ενημέρωση για το session 1
TASK: Δημιουργία λογαργιασμού Twitter από όσους δεν έχουν
GROUP COMPOSITION: Ατομική ενέργεια
TASK DISTRIBUTION: Ομοιόμορφη κατανομή ρόλων - εργασιών
MODE: Asynchronous με χρήση animation
TIMING: Ημέρα 1η - 2η


Session 1: Ομαδοποίηση σε 2άδες (ορισμοί - θεωρία / tools / έρευνες) (κάθε κατηγορία δικό της #). Η ομαδοποίηση γίνεται αποκλειστικά από τους εκπαιδευόμενους ελεύθερα μέσω tweets
#web20_theoria

#web20_tools

#web20_erevna

TASK: Ελάχιστα 6 tweets ανά ομάδα (3 καθένας) / ημέρα σχετικά με το θέμα της ομάδας (ορισμοί - θεωρία / tools / έρευνες)
GROUP COMPOSITION: Δυάδες
TASK DISTRIBUTION: Κάθε group έχει ξεχωριστό θέμα
MODE: Αsynchronous με χρήση tweets
TIMING: Ημέρα 3η - 5η


Session 2: Jigsaw
TASK: Σύνταξη κοινού κειμένου σε ένα ή περισσότερα post
GROUP COMPOSITION: Oμάδες 3 ατόμων (ένας ειδικός από κάθε ομάδα)
TASK DISTRIBUTION: Κάθε ομάδα κάνει χρήση ειδικού hashtag ορισμένου από εμάς. Με το hashtag γίνονται από τις ομάδες tweet που κινητροδοτούνται μέσω υλικoύ που αναρτάμαι εμείς σχετικό με το animation. Τα tweets είναι ερωτήσεις που τίθενται προς τα μέλη της ομάδας από ένα μέλος της. Στη συνέχεια μετά την απάντηση της ερώτησης τίθεται άλλη ερώτηση από άλλο μέλος της ομάδας.
Ουσιαστικά κάθε ομάδα περιμένει ένα μέλος να συνεχίσει τη δουλειά του άλλου. Η δουλειά του προηγούμενου σχετίζεται με αυτή του επόμενου και αυτός περιμένει πρώτα το υλικό του πρώτου για να συνεχίσει.
#web20_TeamΑ
#web20_TeamB
(Χρήση twitlonger για tweet με περισσότερους χαρακτήρες)
MODE: Asynchronous με χρήση tweets
TIMING: Ημέρα 6η - 7η


Session 3: Δημιουργία συνολικού κειμένου από εκπαιδευτικούς
TASK: Σύνταξη κοινού κειμένου από τα post και συγκέντρωση όλων των tweet για τη δημιουργία ενός γενικού κειμένου για το animation.

GROUP COMPOSITION: Οι 2 εκπαιδευτικοί
TASK DISTRIBUTION: Αντιγραφή - επικόλληση των tweets αναλογικά από τους εκπαιδευτικούς για εισαγωγή και επίλογο και σύνταξη του κυρίως κειμένου από το σύνολο των tweet που αναρτήθηκαν σε όλη τη βδομάδα.Σκοπός ένα πλήρες κείμενο που περιλαμβάνει όλη την πληροφορία που αναρτήθηκε στο Twitter δομημένη.Επίσης παρουσιάζεται ένα animation με ψυχαγωγικό σκοπό που παρουσιάζει τη δουλειά των εκπαιδευόμενων σύντομα !
MODE: Face-to-face
TIMING: Ημέρα 7η
3η Ενότητα: Τελικό άρθρο