Το Draft1 απεικονίζει την βασική κατεύθυνση της δομής της διαδικασίας εκμάθησης του περιβάλλοντος του Scratch, χωρισμένο σε ενότητες:

  1. Γρήγορη ξενάγηση (video 1)
  2. Tα αντικείμενα (video 2)
  3. Η σκηνή (video 3)
  4. Εντολές (video 4)


Στο Draft 2 παρουσιάζεται η πρώτη ενότητα,γρήγορη ξενάγηση, του κεφαλαίου Περιβάλλον, σκηνή, αντικείμενα του Scratch.
Στο Draft 3 παρουσιάζεται η δεύτερη ενότητα, τα αντικείμενα, του κεφαλαίου Περιβάλλον, σκηνή, αντικείμενα του Scratch
DRAFT 3 ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο: Περιβάλλον, αντικείμενα και σκηνή του Scratch

Τελικά Βίντεο


Ενότητα
Βίντεο
Ομάδα περιεχομένου
Ομάδα τεχνικής διαχείρισης
Ομάδα αξιολόγησης εμπειρίας
Ομάδα στυλ παρουσίασης
Ομάδα προεργασίας υλικού
Καθηγητής
Γρήγορη ξενάγηση στο περιβάλλον του Scratch

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.


Το βίντεο είναι ικανοποιητικό όσον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές. Γίνονται τα κατάλληλα ζουμ, υπάρχει φιλικός τόνος και η διαρκεία είναι καλή. Συγχαρητήρια.
Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. Περιέχει αρχικά τον εννοιολογικό χάρτη και στην συνέχεια επεξηγούνται οι έννοιες αυτές. ΟΚ!

Τα αντικείμενα 1.

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. ΟΚ!

Τα αντικείμενα 2.

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.


Τα βίντεο 2,3 είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές. Γίνονται τα κατάλληλα ζουμ, υπάρχει φιλικός τόνος και η απόφαση να χωριστεί σε δύο βίντεο ήταν σοφή. Μπράβο!
Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. ΟΚ!

Η σκηνή

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.


Το βίντεο είναι ικανοποιητικό όσον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές. Γίνονται τα κατάλληλα ζουμ, υπάρχει φιλικός τόνος και η διαρκεία είναι καλή. Ωραία δουλεία!
Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. ΟΚ!

Εντολές 1

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. ΟΚ!

Εντολές 2

Όλα εντάξει από πλευράς περιεχομένου.


Όσον αφορά τα βίντεο 5,6 καλώς χωρίστηκαν οι εντολές σε δύο βίντεο και ο τόνος είναι φιλικός. Ωστόσο προσοχή στην ομιλία ταυτόχρονα με τους ήχους που παράγει το σκράτς και επιπλέον, ενώ τα ζουμ είναι επιθυμητά, με μέτρο διότι μπορεί να κουράσουν τον θεατή!Παρόλα αυτάτα βίντεο 5,6 είναι ικανοποιητικά όσον αφορά τις δικές μας προδιαγραφές
Μπράβο!
Το βίντεο ακολουθεί τις οδηγίες που δώθηκαν σε σχέση με την δική μας ομάδα. ΟΚ!

Φύλλα Εργασίας1.Γρήγορη.ξενάγηση2. Αντικείμενα3. Σκηνή4. ΕντολέςΤελική Αναφορά