Ομάδα 4: Στυλ Παρουσίασης

Τελική Αναφορά Ομάδας:

Παρουσίαση οδηγιών
Έπειτα από την παρουσίαση των προτάσεων μας και την δικιά σας ψήφο σε αυτές, συλλέχθηκαν οι παρακάτω οδηγίες τς οποίες παρακαλούμε να ακολουθήσετε κατά την δημιουργία των βίντεο του κεφαλαίου σας. Παρακαλώ μην ξεχάσετε να συμβουλευτείτε την ομάδα προεργασίας υλικού για την δομή, την ομάδα επεξεργασίας βίντεο για το κατάλληλο εργαλείο και τις απαιτήσεις, καθώς και την ομάδα τεχνικής διαχείρισης για τις βέλτιστες πρακτικές, για την ολοκληρωμένη και σωστή υλοποίηση του παραδοτέου σας.

Οδηγίες

 1. Βίντεο και όχι παρουσιάσεις ή διαλέξεις
  Η εισαγωγή κίνησης και συνεχή οπτική ροή, μαζί με αυτοσχέδια ομιλία, βοηθάει τους μαθητές να παρακολουθήσουν καλύτερα την διαδικασία σκέψης του εκπαιδευτή.

 2. Διάρκεια Βίντεο μικρότερη από 6 λεπτά
  Τα βίντεο μικρότερου μήκους τραβάνε το ενδιαφέρον των μαθητών και αυξάνει την εμπλοκή τους. Το επίπεδο εμπλοκής των εκπαιδευομένων πέφτει απότομα μετά από 6 λεπτά. Στην περίπτωση που κάποιο βίντεο σας ξεπερνάει τα έξι λεπτά αναγκαία, προσπαθήστε να σπάσετε την παρουσίαση σε μικρότερα, καλώς δομημένα, υποτμήματα μικρότερης διάρκειας.

 3. Συμπληρωματικό γραπτό κείμενο
  Είναι πολύ σημαντικό για τον χρήστη και εκπαιδευόμενο να του παρέχεται η δυνατότητα να επιλέγει είτε ακουστική αφήγηση είτε γραπτή. Ωστόσο η επιβεβαίωση αυτής της δυνατότητας θα προκύψει από τις οδηγίες της ομάδας επεξεργασίας βίντεο.

 4. Πρόσωπο αφηγητή
  Τα βίντεο τα οποία περιέχουν και την παρουσίαση του αφηγητή (πρόσωπο) είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα και αυξάνεται η εμπλοκή. Ωστόσο, αν το βίντεο σας έχει την ανάγκη να παρουσιάσει χρήσιμα στοιχεία στο tutorial στον περιορισμένο χρόνο που επιβάλλεται, η παρουσίαση του αφηγητή κρίνεται μη αναγκαία.

 5. Συγχρονισμένη ομιλία
  Η ακουστική αφήγηση είναι εντελώς άσκοπη εάν δεν συγχρονίζεται με το στιγμιότυπο το οποίο περιγράφει και αναφέρεται σε σημεία της διαδικασίας του βίντεο τα οποία παρουσιάστηκαν ήδη ή δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα.

 6. Φιλικό περιβάλλον
  Τα βίντεο τα οποία παρουσιάζονται με πιο φιλικό τρόπο είναι ενδιαφέροντα και κάνουν τον εκπαιδευόμενο πιο ενεργό. Επενδύστε σε ένα πιο οικείο background, πιο φιλικό και όχι τυπικό και επίσημο. Επίσης διατηρήστε ένα φιλικό και ενθουσιώδες τόνο στην ομιλία σας ώστε να κερδίσετε την προσοχή του εκπαιδευόμενου.

 7. Background music
  Μην συμπεριλάβετε μουσική στο βίντεο σας ακόμα και αν θεωρείται ενδιαφέρουσα. Η μουσική στο παρασκηνιο θα δυσκολέυει τον χρήστη να ακούσει καθαρά την ομιλία σας και ενδεχομένως να αυξήσει το γνωστικό φορτίο του με αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική μάθηση στην οποία στοχεύετε.

 8. Mouse highlighter pointer
  Η χρήση έντονου χρώματος ή πλαισίου στο σημείο που βρίσκεται το ποντίκι είναι πολύ σημαντική ώστε να μπορεί ο μαθητής να παρακολουθεί εύκολα και με άνεση τις κινήσεις και τις επιδείξεις του εκπαιδευτή κατά την διάρκεια της παρουσίασης του βίντεο.

 9. Αξιολόγηση Επιδόσεων
  Για την ενεργή εμπλοκή του χρήστη χρήσιμο θα ήταν να συμπεριληφθούν μικρές εργασίες, προβλήματα ή προτζεκτ στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Αυτά μπορούν να προβληματίσουν τον εκπαιδευόμενο ως προς την λύση και την υλοποίηση τους με σκοπό να μπει στην διαδικασία να κατανοήσει καλύτερα και να χρησιμοποιήσει στην πράξη ό,τι του διδάχθηκε από τα βίντεο. Μπορείτε να θέσετε προθεσμίες (deadlines) είτε και όχι ανάλογα με το ύφος, το είδος και το επίπεδο του κεφαλαίου σας.

Οι παραπάνω προτάσεις και οδηγίες βασίστηκαν σε αρχές σχεδίασης, καλές αρχές σχεδίασης για MOOC, συμβουλές και οδηγίες ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί με τέτοια προβλήματα και βέβαια έπειτα από την δικιά σας γνώμη γνώμη και συμμετοχή μέσα από την ψηφοφορία που διεξήχθει.
Η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται παρακάτω.

Βιβλιογραφία


 • Tharindu Rekha Liyanagunawardena, Andrew Alexandar Adams, Shirley Ann Williams, (2013), MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008-2012, The international review of research in open and distributed learning (IRRODL), Athabasca University, διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.
 • Philip J. Guo, Juho Kim, Rob Rubin, (2014), How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos,
  ACM Conference on Learning at Scale (L@S), Atlanta, Georgia, USA, διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ και στο edX.
 • Doug Holton, (2012), What's the "problem" with MOOCs?, διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.
 • John R. Drake, Margaret O’Hara, Elaine Seeman, 2015, Five Principles for MOOC Design: With a Case Study, Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.
 • Loundres Guardia, Marcelo MAina, Albert Sangra, 2013, MOOC Design Principles. A Pedagogical Approachfrom the Learner’s Perspective, eLearning Papers, διαθέσιμο ηλεκτρονικά εδώ.
 • https://jennymackness.wordpress.com/2011/09/17/mooc-principles-and-course-design/
 • https://moocs.maastrichtuniversity.nl/

Πρόταση χαρακτηριστικών του στυλ παρουσίασης προς ψηφοφορία


Χαρακτηριστικό
Επεξήγηση
1
Radio Buttons
Κατά τη διάρκεια του βίντεο (ή στο τέλος) θα γίνεται παύση και θα εμφανίζεται ερώτηση την οποία θα απαντά ο μαθητής επιλέγοντας ένα radio button. (self-explanation questions principle)
2
Fade out Principle
Κλιμάκωση δυσκολίας ερωτήσεων, μείωση βοήθειας και πληροφοριών καθώς βελτιώνεται το επίπεδο του χρήστη για να μην υπερφορτώνεται από περιττές πληροφορίες
3
Αξιολόγηση Επιδόσεων
Εργασία στο τέλος κάθε κεφαλαίου με ή χωρίς χρονοδιάγραμμα
4
Peer - Assessment
Aξιολόγηση των εργασιών του εκάστοτε μαθητή από άλλους μαθητές με στόχο την καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού και την παράλληλη βελτίωση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων.
5
Παρουσίαση
Περιγραφή διαδικασιών,αλγορίθμων και προγραμμάτων με βίντεο αλλά και αναπαραστάσεις
6
Ευελιξία επιλογής περιεχομένου
Η παρουσίαση να συμπληρώνεται από ακουστική αφήγηση ή αλλιώς να συνοδεύεται από γραπτή αφήγηση. Να δίνεται όμως η δυνατότητα επιλογής στο μαθητή. (multimedia, modality principle, learning style hypothesis)
7
Coherence principle
Η ομιλία (εαν υπάρχει) θα πρέπει να συγχρονίζεται με την παρουσίαση
8
Μουσική
Προτείνουμε να μην υπάρχει background μουσική για να μην αποσπά την προσοχή των αρχάριων μαθητών (βοηθά κατά το πλείστον τους προχωρημένους)
9
Contiguity principle
Κατά την παρουσίαση όταν θα γίνεται επιλογή κάποιου button ή επεξήγηση προτείνουμε να γίνεται είτε ζουμ, είτε να εμφανίζεται κάποιο πλαίσιο, βελάκι ή να αλλάζει χρώμα.
10
Personalization
Η γλώσσα να είναι φιλική
11
Γενικό Στυλ
Desktop view only ή/ και εισαγωγή με αφηγητή (personalization)Χαρακτηριστικά προς Ψηφοφορία

Μέλος
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
stavrome
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
ageorgiadis71
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
AlexisGoga
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
dnazarian
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Klapanaras
όχι
όχι
ναι
όχι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
ναι
stekmari
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
gkarantai
Nαι
Ναι
Ναι
Οχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Οχι
Ναι
giota_masa
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
pkaiafas
Όχι
Ναι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
georgekst
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
PanagiotaStoug
Ναι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
georgiei
Όχι
Όχι
Ναι
Όχι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
gzafaras
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
lvalsamo
OXI
OXI
NAI
OXI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
NAI
anastasiagrego1
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Συμπλήρωση των πεδίων με Ναί ή Όχι

Βιβλιογραφία