Κεφάλαιο 4 Κινήσεις-Motion

Βίντεο 1: Εισαγωγή (συντεταγμένες-κέντρο και κατέυθυνση sprite)
Βίντεο 2: Κάνε την φιγούρα σου να περπατάει και να τρέχει
Βίντεο 3: Κάνε την φιγούρα σου να στριφογυρίζει
Βίντεο 4: Κάνε την φιγούρα σου να χοροπηδάει
Βίντεο 5: Κάνε την φιγούρα σου να ακουλουθεί το ποντίκι σου
Βίντεο 6: Εργασία Get the ball (Παρουσίαση ζητούμενο αποτελέσματος)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΙΝΗΣΗ-MOTION

Βίντεο 1: Εισαγωγή


(διορθωμένο, το παλιό δεν υπάρχει πλέον)
Βίντεο 1: Εισαγωγή - Draft 3
Ομάδα περιεχομένου
Το περιεχόμενο του βίντεο είναι εντάξει.
Ομάδα Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές (Επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, ευκρίνεια) της ομάδας μας.
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το βίντεο από την ομάδα προεργασίας υλικού είναι πολύ καλό και θα μπορούσε να είναι το τελικό. Δεν χρειάζεται κάποια διόρθωση από μεριά μας.
(Draft 3)

Βίντεο 2: Κάνε την φιγούρα σου να περπατάει και να τρέχειΒίντεο 2: Κάνε την φιγούρα σου να τρέχει - Draft 2
Ομάδα Περιεχομένου
Το περιεχόμενο του βίντεο είναι εντάξει.
Ομάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές (ροή και ταχύτητα φωνής, ευκρίνεια) της ομάδας μας.
Παρατηρείται μια διαφορά μεταξύ επιπέδου εγγραφής της φωνής ανάμεσα στο εισαγωγικό κομμάτι και στο κύριο που ίσως θα μπορούσε να είναι σταθερό για να μην κουράσει τον θεατή. Όλα τα υπόλοιπα μια χαρά!
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το 2ο βίντεο ακολουθεί την ροή που προτάθηκε, δηλαδή περιέχει τον εννοιολογικό χάρτη και συνεχίζει με την επεξήγηση των εννοιών.

(Draft 2)


(Draft 1)

Βίντεο 3: Κάνε την φιγούρα σου να στριφογυρίζει


Βίντεο 3: Κάνε την φιγούρα σου να στριφογυρίζει
Ομάδα Περιεχομένου
Το περιεχόμενο του βίντεο είναι εντάξει.
Ομάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos (επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας, ευκρίνεια). ΟΚ!
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το βίντεο είναι εντάξει από την δική μας ομάδα. Αναφέρονται οι εντολές που θα αναλυθουν στο συγκεκριμένο βιντεο στην αρχή και στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά.
(Draft 1)


Βίντεο 4: Κάνε την φιγούρα σου να χοροπηδάει


Βίντεο 4: Κάνε την φιγούρα σου να χοροπηδάει
Ομάδα Περιεχομένου
Αυτό το βίντεο είναι κάπως παρόμοιο με το 3ο βίντεο της δικής μας ομάδας, όμως θεωρούμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα διότι προσεγγίζεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες (επανάληψη, κίνηση). Άρα δε χρειάζεται κάποια αλλαγή.
Ομάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos (επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας, ευκρίνεια). ΟΚ!
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το βίντεο είναι εντάξει από την δική μας ομάδα.Βίντεο 5: Κάνε την φιγούρα σου να ακολουθεί το ποντίκι σου


Βίντεο 5: Κάνε την φιγούρα σου να ακολουθεί το ποντίκι σου
Ομάδα Περιεχομένου
Το περιεχόμενο του βίντεο είναι εντάξει.
Ομάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos στο μεγαλύτερο τμήμα του. Υπάρχουν όμως σε διάφορα σημεία αυξομειώσεις στην ένταση φωνής.
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το βίντεο είναι εντάξει από την δική μας ομάδα. Αναφέρονται οι εννοιες που αναλύθηκαν στα προηγούμενα βίντεο και που θα αναλυθουν στο συγκεκριμένο.Βίντεο 6: Εργασία: Get the ball

Βίντεο 6: Project Get the ball - Draft 4
Ομάδα Περιεχομένου
Το περιεχόμενο του βίντεο είναι εντάξει.
Ομάδα Επεξεργασίας Βίντεο
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές της ομάδας μας (Επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, καθαρότητα εικόνας και ήχου, ευκρίνεια). OK!
Ομάδα Προεργασίας Υλικού
Το τελικό βίντεο με την συγκέντρωση όλων των εντολών είναι σύμφωνο με τις οδηγίες που δώθηκαν από την δική μας ομάδα Πολύ καλή δουλειά!!


(Draft 4)