Ομάδα3 κεφ3 - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣDraft 1:Το πρώτο κομμάτι της κάθετης ομάδας μας, όπως φαίνεται και στο draft 1 που έχουμε επισυνάψει, θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Εισαγωγή: Τι είναι οι Μεταβλητές (video 1)
2. Δημιουργία Μεταβλητών(video 2)
3. Χρήση Μεταβλητών (video 3)
4. Γενικές παρατηρήσεις για τις μεταβλητές(video 4)
5. Μεταβλητών vs Λίστες (video 5)


Draft 2: Ηχογράφηση του εισαγωγικού βίντεο για το Κεφάλαιο ΜεταβλητέςDraft 3: Pre final video 2 - Δημιουργία ΜεταβλητώνDraft 3 - Διορθωμένο: Pre final video 2 - Δημιουργία και Διαγραφή Μεταβλητών


Final Videos - ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

1o FINAL Video - Εισαγωγή: Τι είναι οι Μεταβλητές

2o FINAL Video - Δημιουργία Μεταβλητών3o FINAL Video - Χρήση Μεταβλητών4o FINAL Video - Γενικές παρατηρήσεις για τις μεταβλητές1. Τι είναι οι Μεταβλητές


5o FINAL Video - Μεταβλητών vs Λίστες

Video
Ομάδα στυλ παρουσίασης
Ομάδα επεξεργασίας βίντεο
Ομάδα προεργασίας υλικού
Ομάδα περιεχομένου

Video 1
Στο βίντεο 1, ο χρόνος διάρκειας είναι σωστός και ο τόνος φιλικός. Ωστόσο, θα ήταν προτιμότερο, κατά την αφήγηση παραδειγμάτων αυτά να εμφανίζονταν στην οθόνη ώστε ο θεατής να μπορεί να βλέπει και να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που ακούει.

Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos (επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου). ΟΚ!


Πολυ σωστός ο εννοιολογικός χάρτης, απλά κατα την ροή του βίντεο, αφού δοθούν εξηγήσεις να γίνεται εναλλαγή της εικόνας ανάλογα με τα παραδείγματα που δίνονται.
Το βίντεο είναι OK όσον αφορά το περιεχόμενο.
Video 2
Στο final 2 επίσης εκ των υστέρων διορθώνεται ο ήχος. στο Camtasia εκεί που φορτώνεται η κυματομορφή επιλέγεις ένεα εύρος που ακούγεται μόνο ο θόρυβος και από το Audio πας Enable noise removal -> Advanced -> manual noise training. Έχει κι άλλες επιλογές. Επίσης χρειάζεται highlight ο κέρσορας
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας. Το επίπεδο ηχογράφησης είναι καλό, η ροή και η ταχύτητα της φωνής επίσης. Τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας όλα ΟΚ!
Οκ, από την μεριά προεργασίας υλικού! Φύλλο εργασίας αρκετά καλό! :)
Το βίντεο είναι OK όσον αφορά το περιεχόμενο.
Video 3
Στο βίντεο 3, ο τόνος είναι πολύ καλός και φιλικός. η διάρκεια επίσης σωστή. Στο τέλος, η διαφάνεια "Δεν ξεχνώ" ήταν μια πολύ καλή και σωστή σκέψη για να βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος. Μπράβο! Αλλά, δεν υπάρχει κανένα highlight, ή ζουμ ή έστω κάποιο πλαίσιο ώστε να φαίνονται η ενέργειες του αφηγητή!
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας. Το επίπεδο ηχογράφησης είναι καλό, η ροή και η ταχύτητα της φωνής επίσης. Τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας όλα ΟΚ!
Στη αρχή του βίντεο καλό είναι να υπάρχει μια εισαγωγική διαφάνεια, ένας εννοιολογικός χάρτης,ώστε να προϊδεάζεις τον εκπαιδευόμενο με τι υπάρχει στην ενότητα αυτή. Το φύλλο εργασίας σωστό :)
Το βίντεο είναι OK όσον αφορά το περιεχόμενο.
Video 4
Το final 4 έχει εξαιρετική ροή λόγου. Ο ήχος πού καλός. Χρειάζεται εννοιολογικός χάρτης στην αρχή του βίντεο και highlight στον κέρσορα. Δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε από την αρχή. Ανοίγεις το δημιουργημένο βιντεάκι στο Camtasia και το κάνεις εκ των υστέρων.
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos (επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας, ευκρίνεια). ΟΚ!
Η αρχική ανάλυση που γίνεται προφορικά δείχνοντας το περιβάλλον του scratch θα μπορούσε να γίνει με την παρουσίαση ενός εννοιολογικού χάρτη.
Το βίντεο είναι OK όσον αφορά το περιεχόμενο.
Video 5
Στο βίντεο 5, δεν χρησιμοποιείται όυτε highlight ούτε ζούμ ούτε κάποιο πλαίσιο ώστε ο θεατής να μπορεί να ακολουθεί τις ενέργειες του αφηγητή. Ωστόσο, φιλικός τόνος και καλή διάρκεια παρουσίασης.
Το βίντεο ακολουθεί τις προδιαγραφές- οδηγίες που έχει θέσει η ομάδα μας για τη δημιουργία videos (επίπεδο ηχογράφησης, ροή και ταχύτητα φωνής, τόνος φωνής, καθαρότητα ήχου και εικόνας, ευκρίνεια). ΟΚ!
Δεν υπάρχει εννοιολογικός χάρτης στην αρχή του βίντεο αλλά ούτε φύλλο εργασίας :( .Και το καλύτερο θα ήταν, το τελευταίο βίντεο να είναι ένα project με σχεδόν ότι αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες.
Το βίντεο είναι OK όσον αφορά το περιεχόμενο.

Final Video - ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

1o FINAL Video - Εισαγωγή: Τι είναι οι Μεταβλητές
2o FINAL Video - Δημιουργία Μεταβλητών3o FINAL Video - Χρήση Μεταβλητών4o FINAL Video - Γενικές παρατηρήσεις για τις μεταβλητές
5o FINAL Video - Μεταβλητών vs Λίστες
Φύλλα Εργασίας
2.

3.

4.

5.