Ομάδα2 κεφ2

Βίντεο 1: Γιατί χρησιμοποιούμε λίστες; Τι είναι οι λίστες;


Βίντεο 2: Ορισμός νέας λίστας Βασικές εντολές (blocks)


Βίντεο 3: Δημιουργία λίστας τυχαίων αριθμών


Βίντεο 4: Εύρεση MAX


Βίντεο 5: Εύρεση Average

##############################################################################################
ΤΕΛΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ:
https://drive.google.com/open?id=0BxRHwUh6-Bo8UlJyNkgtYjdnQTQ

Βίντεο 1 - Εισαγωγή στις Λίστες


Βίντεο 2 - Δημιουργία Λίστας


Βίντεο 3


Βίντεο 4


Βίντεο 5


##############################################################################################

Audio_Draft_Female_Voice_2.1 - Εισαγωγή Μεταβήτες-ΛίστεςVideo_Draft_2.1 - Βίντεο 1 Εισαγωγή Μεταβήτες-Λίστες


Video_Draft_2.2 - Βίντεο 2 Δημιουργία Λίστας


Draft1.1
Εισαγωγή στις λίστες


Video_Draft_1.2
Δημιουργία Λϊστας Scratch 1.4


######################################################################################################################

Video_Draft_3.1Video_Draft_3.2


Video_Draft_3.3


Video_Draft_3.4


Video_Draft_3.5


*Σημείωση: Στα 3 τελευταία βίντεο θα βελτιωθεί ο ήχος και θα ανανεωθούν.

Φύλλα Εργασίας