Ομάδα2 τεχνικής διαχείρισης

Βέλτιστες Πρακτικές:


Διάρκεια: Προτείνεται η διάρκεια των βίντεο να είναι 5-7 λεπτά.

Ρυθμίσεις βίντεο: HD (720p minimum), με καθαρό φωτισμό και σταθερή κάμερα σε 16:9 format. Με τις ρυθμίσεις αυτές οι διαλέξεις θα είναι κατάλληλες και για φορητές συσκευές.

Φωτισμός: Ισορροπημένη φωτεινότητα με ελάχιστες σκιές.

Background: Ξεκάθαρο. χωρίς να αποσπάει την προσοχή. Πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τον ομιλητή, ώστε να ξεχωρίζει.

Μέγεθος αρχείου: Μέχρι 1 GB, .mp4, .mov, .wmv

Mobile friendly: Αρκετά μεγάλο κείμενο, ώστε να διαβάζεται και από φορητή συσκευή.

Προσοχή: Ο ομιλητής πρέπει να έχει τα μάτια του στραμμένα στην κάμερα.

Udemy


Το Udemy είναι μια από τις πιο απλές MOOC πλατφόρμες. Τα μαθήματα φιλοξενούνται στο cloud και δεν απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Είναι μια πλατφόρμα όπου μπορεί κανείς να κάνει τις παρουσιάσεις του, με ήχο, βίντεο, quiz και έχει δυνατότητες forum.

Η πρόσβαση στα μαθήματα πραγματοποιείται από τη σελίδα του Udemy, η οποία έχει 2.000.000 χρήστες και υπάρχουν μαθήματα που έχουν πάνω από 10.000 μαθητές, επί πληρωμή.

Δυνατά σημεία:

Ευκολία στην εγκατάσταση

2.000.000 χρήστες στο Udemy

Αδυναμίες:

Η ελεύθερη version δεν είναι brandable

Περιορισμένα analytics για τους μαθητές

Γενικά είναι κατάλληλο για ανεξάρτητους instructors, που θέλουν να προσφέρουν τα μαθήματά τους επί πληρωμή ή ελεύθερα.