Ομάδα1 περιεχομένου


Περιγραφή ομάδας
Μέλος 1
Μέλος 2
Μέλος 3
Περιεχομένου
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
Καϊάφας (pkaiafas)
Ναζαριάν (dnazarian)
Τεχνικής διαχείρισης
Ζαφάρας Γεώργιος(gzafaras)
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Γεωργιάδου (georgiei)
Αξιολόγησης εμπειρίας
Καρανταΐδης (gkarantai)
Λέσκα (lvalsamo)
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
Στυλ παρουσίασης
Γανίτη (katganiti)
Κούσλης (eliaskous)
Ντέμη (myrsinin)
Επεξεργασίας video
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Κωστόπουλος (georgekst)
Μάσα (giota_masa)
Προεργασίας υλικού
Μάμμου (stavrome)
Στέκα (stekmari)
Στουγγιώτη (PanagiotaStoug)

Πίνακας προόδου κάθετων ομάδων (report 10/4):
Κάθετες Ομάδες
Επιλογή Κεφαλαίου
Ψήφιση Στυλ Παρουσίασης
Δομή Κεφαλαίου
Ομάδα 1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ομάδα 2
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
Ομάδα 3
ΝΑΙ
NAI
ΝΑΙ
Ομάδα 4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ομάδα 5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ομάδα 6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ


Σημείωση: Προτείνουμε σε όλες τις ομάδες να συμβουλευτούν τις προτάσεις της ομάδας Προεργασίας Υλικού πριν προχωρήσουν στην επιλογή σεναρίου και τη δημιουργία των βίντεο. Έτσι, θα υπάρχει μια κοινή δομή σε όλα τα κεφάλαια του MOOC.


Πίνακας προόδου κάθετων ομάδων για το Draft2 (δοκιμαστική καταγραφή ήχου, 19/4)
Κάθετες Ομάδες
Κατάσταση Draft2
Σχόλια από την ομάδα περιεχομένου
Ομάδα 1
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 2
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 3
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 4
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 5
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 6
ανέβηκε
Smile.png


Πίνακας προόδου κάθετων ομάδων για το Draft3 (pre-final έκδοση ενός video - εκτός του εισαγωγικού! , 15/5)
Κάθετες Ομάδες
Κατάσταση Draft3
Σχόλια από την ομάδα περιεχομένου
Ομάδα 1
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 2
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 3
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 4
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 5
ανέβηκε
Smile.png
Ομάδα 6
ανέβηκε
Smile.png

Ακολουθεί πρόταση της ομάδας περιεχομένου που αφορά τη σειρά των κεφαλαίων. Παρακαλούνται οι ομάδες να συμπληρώσουν τον πίνακα έως και την Τρίτη 24-5-2016.

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Ομάδα 1
Περιβάλλον (ομάδα 5)
Κίνηση (ομάδα 4)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
Έλεγχος (ομάδα 1)
Μεταβλητές (ομάδα 3)
Λίστες (ομάδα 2)
Ομάδα 2


Ομάδα 3
Περιβάλλον (ομάδα 5)
Μεταβλητές (ομάδα 3)
Έλεγχος (ομάδα 1)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
Κίνηση (ομάδα 4)
Λίστες (ομάδα 2)
Ομάδα 4
Περιβάλλον (ομάδα 5)
Έλεγχος (ομάδα 1)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
Μεταβλητές (ομάδα 3)
Κίνηση (ομάδα 4)
Λίστες (ομάδα 2)
Ομάδα 5
Περιβάλλον (ομάδα 5)
Μεταβλητές (ομάδα 3)
Έλεγχος (ομάδα 1)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
Κίνηση (ομάδα 4)
Λίστες (ομάδα 2)
Ομάδα 6
Περιβάλλον (ομάδα 5)
Μεταβλητές (ομάδα 3)
Έλεγχος (ομάδα 1)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
Κίνηση (ομάδα 4)
Λίστες (ομάδα 2)

Τελικά


Περιβάλλον (ομάδα 5)
(5/6)Μεταβλητές (ομάδα 3)
(5/6)
Έλεγχος (ομάδα 1)
(5/6)
Εμφανίσεις (ομάδα 6)
(5/6)
Κίνηση (ομάδα 4)
(5/6)
Λίστες (ομάδα 2)
(5/6)
Τελική αναφορά: