Ειρήνη Ινεπολόγλου
eirinimi@csd.auth.gr
Μαρία Γεωργιάδου
mgeorgiado@csd.auth.gr
Γεώργιος Λιάκος
gdliakos@csd.auth.gr
Βασίλειος Τσίγγος
vtsingos@csd.auth.gr

Συνεργατική γραφή λημμάτων της Wikipedia με χρήση του Google Docs
google_doc_el_wikipedia.pngUntitled.png

aa.png
Guiding Students in Collaborative Writing of Wikipedia Articles -How to Get Beyond the Black Box Practice in Information Literacy Instruction?

Περίληψη
Μελετήθηκαν οι τεχνικές των καθηγητών ως προς την καθοδήγηση των μαθητών πάνω σε εργασίες εύρεσης πληροφορίας. Αυτό έγινε αναθέτοντας στους μαθητές μία άσκηση συνεργατικής συγγραφής στην Wikipedia.

Σκοπός
Η έρευνα αποσκοπεί στο να ανακαλύψει πως οι τωρινές παιδαγωγικές πρακτικές στην Φιλανδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σχετίζονται με ένα παιδαγωγικό μοντέλο, την Καθοδηγούμενη Έρευνα (Kuhlthau et al., 2007).
Επικεντρώθηκαν σε μία ερευνητική ερώτηση:
"Σε ποιο βαθμό οι τρόποι των δασκάλων στον σχεδιασμό ασκήσεων συνεργατικής συγγραφής στην Wikipedia παρέχει στοιχεία παρόμοια με τα οκτώ στάδια της Καθοδηγούμενης Έρευνας;"
Τα οκτώ στάδια της Καθοδηγούμενης Έρευνας είναι: Ανοίγω, Εμβαθύνω, Εξερευνώ, Αναγνωρίζω, Συλλέγω, Δημιουργώ, Μοιράζομαι, Αξιολογώ.


Συμμετέχοντες
Η έρευνα έλαβε μέρος σε ένα δευτεροβάθμιο σχολείο στην πόλη Τάμπερε στην Φιλανδία σε δύο μαθήματα (Φιλολογία, Ιστορία) και διήρκησε οκτώ εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες ήταν 58 μαθητές.

Μεθοδολογία
Οι τριάντα από αυτούς χωρίστηκαν σε ομάδες των δέκα και ολοκλήρωσαν ένα μάθημα στην Φιλανδική φιλολογία και οι υπόλοιποι είκοσι οκτώ μαθητές χωρίστηκαν σε επτά ομάδες και ολοκλήρωσαν ένα μάθημα στην Φιλανδική ιστορία. Στο μάθημα της Φιλολογίας οι μαθητές έγραψαν ένα άρθρο για την Φιλανδική έκδοση της Wikipedia με θέμα ένα κλασσικό Φιλανδικό μυθιστόρημα, ενώ στην Ιστορία συμπλήρωσαν σε ένα wiki του σχολείου για την Φιλανδική ιστορία την περίοδο 1918 έως 1939.

Αποτελέσματα
Στο μάθημα της Ιστορίας η καθηγήτρια είχε αρκετά ζητήματα, όπως ότι τα θέματα που διάλεξε ήταν πανεπιστημιακού επιπέδου και επομένως δύσκολο να ασχοληθούν με αυτά αρχάριοι συγγραφείς στην Ιστορία. Οπότε αυτό επιτρέπει να δούμε στην πράξη το κενό μεταξύ των τωρινών παιδαγωγικών πρακτικών και των πρωτοπόρων νέων παιδαγωγικών πρακτικών για εύρεση πληροφορίας.
Από την άλλη, η προσέγγιση του καθηγητή στο μάθημα της Φιλολογίας απέκλινε από το απλό μοντέλο του Μαύρου Κουτιού και δείχνει πώς τωρινές παιδαγωγικές πρακτικές μπορούν να μετατραπούν σε πρακτικές που ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της πληροφοριακής παιδείας.


Google Docs as a Tool for Collaborative Writing in the Middle School Classroom

Περίληψη
Οι συγγραφείς του άρθρου αυτού εξετάζουν πώς ένα διαδικτυακό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει την συμμετοχή μεταξύ μαθητών με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο, συμπεριλαμβανομένου ατόμων που έχουν δεν έχουν την αγγλική ως μητρική γλώσσα.
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την έρευνα συζητιέται αν η συμμετοχή των μαθητών σε ανώνυμη συνεργατική συγγραφή μέσω του Google Docs μπορεί να οδηγήσει σε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα μέσα σε μία γλωσσικά ποικίλη τάξη.

Σκοπός
Οι ερωτήσεις που οδήγησαν αυτή την έρευνα είναι:

 1. Σε σχέση με άλλες τυπικότητες, η ανώνυμη συνεργατική συγγραφή οδηγεί σε πιο επιτυχημένα αποτελέσματα;
 2. Η ανώνυμη συνεργατική συγγραφή εξισώνει την συμμετοχή μεταξύ μαθητών με ποικίλα γλωσσικά υπόβαθρα;
 3. Η ανώνυμη συνεργατική συγγραφή, σε σχέση με τις άλλες τυπικότητες, επηρεάζει τα επίπεδα άνεσης των μαθητών;

Συμμετέχοντες
97 παιδιά (49 κορίτσια, 48 αγόρια - 16 δεν έχουν την αγγλική ως μητρική γλώσσα και 15 είναι πολύ καλοί γνώστες αυτής) από 8ου βαθμού τάξεις στο Γυμνάσιο του Mulberry Avenue κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016.. Ανάμεσα σε αυτούς, 59 είχαν σαν μητρική την Ισπανική γλώσσα. Άλλες γλώσσες ήταν τα Αραβικά, Καντονέζικα και Ινδικά. Οι περισσότεροι μαθητές είχαν περιορισμένη πρόσβαση σε υπολογιστές στην τάξη και στο σπίτι, αλλά είχαν εργαστεί με το Google Docs τόσο ατομικά όσο και σε ομάδες.

Μεθοδολογία
Χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις τάξεις Καλλιτεχνικών και υπεύθυνος είναι ο ίδιος καθηγητής. Οι ομάδες που δημιουργήθηκαν αποτελούταν από τέσσερα άτομα και οι υπεύθυνοι φρόντισαν ώστε να υπάρχει ισορροπία σε κάθε ομάδα μεταξύ των μαθητών που δεν έχουν την αγγλική γλώσσα ως μητρική και αυτών που είναι προχωρημένοι στα αγγλικά.


table 1.png

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η σειρά με την οποία συναντήθηκαν οι μαθητές σε κάθε Σχολική Ώρα (Class Period) για να υλοποιήσουν κάποια Δοκιμασία (Trial). Το Θέμα (Topic) παρέμεινε ίδιο σε κάθε ομάδα στις τρεις δοκιμασίες. Οι τρόποι υλοποίησης των Δοκιμασιών (Trials) ήταν Πρόσωπο-με-πρόσωπο (Face-to-face), όπου οι μαθητές έγραφαν με διαφορετικό χρώμα στιλό ο καθένας στο χαρτί, χρησιμοποιώντας κάποιο Διαδικτυακό (Online) εργαλείο, δηλαδή το Google Docs, και τέλος χρησιμοποιώντας το Google Docs με Ανώνυμο Διαδικτυακό (Anonymous Online) τρόπο.
Σε αυτά τα τρία έργα ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν συμπεράσματα χαρακτηρισμού από το βιβλίο "Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ". Κάθε δοκιμασία επικεντρώθηκε σε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα και ζητήθηκε από τους μαθητές να αντλήσουν στοιχεία από το κείμενο για να υποστηρίξουν τις απόψεις τους για τον χαρακτήρα.

Αποτελέσματα

 • Η απάντηση στην Ερώτηση (1) είναι ότι η ανώνυμη συνεργατική συγγραφή δεν βελτιώνει τα αποτελέσματα της συγγραφής σε σύγκριση με την μέθοδο Πρόσωπο-με-πρόσωπο.
 • Η απάντηση στην Ερώτηση (2) είναι ότι η συγγραφή Πρόσωπο-με-πρόσωπο μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενθαρρύνεις την ίση συμμετοχή μεταξύ των μελών μιας ομάδας, αλλά δεν έχει σημαντικές στατιστικές διαφορές στην συμμετοχή των μαθητών σε σχέση με τις άλλες τυπικότητες.
 • Η απάντηση στην Ερώτηση (3) είναι ότι η ανώνυμη προσέγγιση στην συνεργατική συγγραφή έχει την μικρότερη προτίμηση σε σχέση με τις άλλες τυπικότητες. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν μπορούσαν να δουν ποιος συνέβαλλε και ποιος όχι όταν χρησιμοποιούσαν τον ανώνυμο διαδικτυακό τρόπο.Synchronous Writing in the Classroom: Undergraduates' Collaborative Practices and their Impact on Text Quality, Quantity, and Style

Σκοπός
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να μελετήσει τους ποικίλους τρόπους που προσεγγίζουν οι μαθητές την σύγχρονη συγγραφή, καθώς και τα αποτελεσμάτα της συγγραφής αυτής. Επίσης, δίνεται σημασία στο πώς οι διάφοροι τρόποι συγγραφής μπορεί να σχετίζονται με μια συγκεκριμένη συλλογή αποτελεσμάτων.
Για αυτό, προτείνονται οι δύο ερευνητικές ερωτήσεις:

 1. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι συγγραφής των προπτυχιακών φοιτητών κατά την διάρκεια σύγχρονης συγγραφής;
 2. Πώς σχετίζονται τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας με την ποιότητα του κειμένου και την ποσότητα;

Συμμετέχοντες
82 προπτυχιακοί φοιτητές ενός μεγάλου πανεπιστημίου της Αμερικής χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες, όπου χωρίστηκαν σε μία ομάδα τεσσάρων φοιτητών, έξι ομάδες των πέντε και οκτώ ομάδες των έξι. Αυτές οι 15 ομάδες συνέταξαν 45 έγγραφα με την χρήση του Google Docs. Από αυτούς το 72% ακολουθούσαν Παιδαγωγικές Επιστήμες, ενώ ήταν από διαφορετικά ακαδημαϊκά έτη: 35.1% πρωτοετείς, 16.2% δευτεροετείς, 20.3% τριτοετείς και 28.4% τεταρτοετείς.

Μεθοδολογία
Κατά την διάρκεια του μαθήματος, οι ομάδες έγραψαν συγχρόνως τρεις εργασίες πάνω σε παιδαγωγικά θέματα, παράγοντας επί τρεις εβδομάδες ένα θέμα ανά βδομάδα. Για κάθε εργασία, οι φοιτητές έκαναν ατομική αναζήτηση πηγών πριν από κάθε μάθημα και τους επιτρεπόταν επί 50 λεπτά κατά την διάρκεια του μαθήματος να μοιραστούν τις πηγές τους, το σχέδιο τους και να συζητήσουν και να γράψουν μία ομαδική έκθεση σχετικά με ένα παιδαγωγικό θέμα. Οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους τα τελικά έγγραφα που παράχθηκαν καθώς και τα ηλεκτρονικά "ίχνη" του ποιος έγραψε τι και πότε (με την συναίνεσή των συμμετεχόντων), αλλά δεν καταγράφηκε τι ειπώθηκε κατά την διάρκεια της δημιουργίας του εγγράφου.

Αποτελέσματα
Ερώτηση 1 - Τρόποι Συνεργατικής Συγγραφής
Προέκυψαν οι τέσσερις τρόποι συγγραφής μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων:
 • Κύριος Συγγραφέας (Main Writer) 31% - ένας ή δύο συγγραφείς γράφουν το μεγαλύτερο κομμάτι του κειμένου, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχουν ελάχιστα.
 • Διαίρει και Βασίλευε (Divide and Conquer) 20% - ο καθένας γράφει το δικό του κομμάτι και σπάνια επεξεργάζονται ο ένας το κείμενο του άλλου.
 • Συνεργατική Αναθεώρηση (Cooperative Revision) 40% - τα μέλη μπορεί να διαιρούν σε κομμάτια το κείμενο, αλλά επεξεργάζονται ελεύθερα ο ένας το κομμάτι του άλλου, κυρίως σε ύστερο στάδιο της συγγραφής.
 • Σύγχρονη Συγγραφή (Synchronous Hands-on) 9% - τα μέλη συντάσσουν προτάσεις μαζί χτίζοντας ταυτοχρόνως ο ένας το κείμενο του άλλου.
Από τις δεκαπέντε ομάδες, μόνο έξι από αυτές διατήρησαν το ίδιο στυλ σε όλα τα τρία έγγραφα. Αν ήταν τυχαίο, μόνο μία ομάδα θα είχε το ίδιο στυλ στα τρία έγγραφα.
Ερώτηση 2 - Συσχέτιση με την Ποιότητα και Ποσότητα Κειμένου
Οι αναλύσεις έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά συνεργασίας σχετίζονται με την ποιότητα και την ποσότητα του κειμένου.Cloud Computing for Education: A Case of Using Google Docs in MBA Projects

Περίληψη
Σε αυτή την έρευνα, δοκιμάστηκαν διάφορες εφαρμογές των τεχνολογιών Cloud Computing σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι θεωρητικές προοπτικές μέσω των οποίων μπορούν να αξιολογηθούν οι πραγματικές υλοποιήσεις. Χρησιμοποιήθηκε μια μελέτη περίπτωσης για να δείξει τη δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών πλαισίων. Για την ολοκλήρωση της έρευνας,σχηματίστηκε ένας κατάλογος κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας που προέρχονται τόσο από ποσοτικά όσο και από ποιοτικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα υποστήριζουν την εφαρμογή των τεχνολογιών Cloud Computing σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σκοπός
Σκοπός της μελέτης είναι η θεωρητική προσέγγιση και η αξιολόγηση της εφαρμογής των τεχνολογιών CloudComputing σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προσδιορίζονται αρχικά οι θεωρητικές προσεγγίσεις ενώ στην συνέχεια μελετάται και αξιολογείται η εφαρμογή τεχνολογιών CloudComputing, όπως τα GoogleDocs, σε έργα μεταπτυχιακών φοιτητών.
Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 34 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ηλικίας 18-39 χρονών, άντρες και γυναίκες. Οι ικανότητές τους ώς προς την χρήση των υπολογιστών και των τεχνολογιών CloudComputingποικίλλουν από αρχάριους μέχρι ειδικούς.
Μεθοδολογία
Οι φοιτητές MBA που συμμετείχαν, χρησιμοποίησαν το Google Docs για την ολοκλήρωση ενός ομαδικού έργου. Το έργο απαιτούσε ένα ερευνητικό έγγραφο που εκπονήθηκε στο Google Docs. (επεξεργαστής κειμένου) και μια ομαδική παρουσίαση που εκπονήθηκε στο Google Presentation. Πριν από την ομαδική εργασία, είχε προηγηθεί ένα απλό φροντιστήριο για το πώς γίνεται η σύνδεση στο Google Docsκαι ποιές είναι οι λειτουργίες που παρέχονται. Η μελέτη αυτή συγκέντρωσε τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο για την συγκεκριμένη μελέτη. Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχτηκαν με διάφορους τρόπους. Πρώτα, δόθηκαν στους φοιτητές δύο ανοικτές ερωτήσεις για να υπάρχει ανατροφοδότηση σχετικά με τις λειτουργίες του Google Docs. Τους ζητήθηκε επίσης να διατυπώσουν γιατί τους αρέσουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεύτερον, οι συζητήσεις στην τάξη χρησιμοποιήθηκαν για να αποκτήσουν οι φοιτητές πρόσθετες απαντήσεις για την χρήση του Google Docs. Τρίτον, πραγματοποιήθηκαν αρκετές συνεντεύξεις σε μεμονωμένους φοιτητές για την χρήση του Google Docsστην ομαδική εργασία.Τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά στοιχεία μεταγράφηκαν για ανάλυση δεδομένων.
Αποτελέσματα
Μπορεί να παρατηρηθεί από την περιγραφική στατιστική ότι οι φοιτητές MBA είχαν σχετικά θετικές αντιλήψεις (μέσος όρος 4 αναφέροντας ουδέτερη άποψη) σχετικά με τη χρήση του Google Docs για ομάδα. Στη συνέχεια βρέθηκε ότι το θετικό αντίκτυπο σχετικά με την χρήση είναι στατιστικά σημαντικό.Τα θετικά αποτελέσματα υποστηρίζουν την εφαρμογή των τεχνολογιών Cloud Computing σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.Students' Group Work Strategies in Source-Based Writing Assignments

ΠερίληψηΑναφορές γραπτών πηγών που γράφονται από ομάδες μαθητών είναι ένα κοινό μάθημα που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση στην πληροφορική. Υπάρχει θεμελιώδης παραδοχή ότι στις ομαδικές εργασίες οι μαθητές έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Η συνεργασία βελτιώνει σημαντικά τη μάθησή τους. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στις στρατηγικές των ομάδων εργασίας που υιοθετήθηκαν από τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη βάση των γραπτών αναθέσεων. Δεκαεπτά ομάδες συνέταξαν Wikipedia λήμματα ή άρθρα σε στυλ Wikipedia και συμμετείχαν σε συνέντευξη κατά τη διάρκεια και μετά την ανάθεση. Στην ομαδική δουλειά οι στρατηγικές αναλύθηκαν σε 6 δραστηριότητες: σχεδιασμός, αναζήτηση, αξιολόγηση πηγών, ανάγνωση, γραφή και επεξεργασία. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν 2 συνεργατικές στρατηγικές: αντιπροσωπεία και διαίρεση της εργασίας, και 2 συνεργατικές στρατηγικές: ζεύγη και ομαδική συνεργασία. Διαίρεση της εργασίας σε ανεξάρτητα μέρη ήταν η περισσότερο δημοφιλής στρατηγική ομάδας εργασίας. Επίσης,κάποιο οι μαθητές εργάστηκαν μαζί για να ολοκληρώσουν μια δραστηριότητα,. Ο διαχωρισμός της εργασίας δικαιολογείται από αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση του έργου και στον έλεγχο της δίκαιης κατανομής των εισφορών. Το κίνητρο πίσω από τη συνεργασία αφορούσε θέματα ποιότητας και κοινής ευθύνης. Προτείνουμε το παρακάτω σχέδια μαθησιακών εργασιών που οδηγούν τους μαθητές να αποφύγουν τη συνεργασία, αύξηση του κινδύνου χαμηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων
Σκοπός
Στόχος μας ήταν να αποκαλύψουμε τους τρόπους με τους οποίους οργανώνουν οι μαθητές την ομαδική τους εργασία όταν έχουν σχετικά ελεύθερη επιλογή να δουλεύουν όπως τους αρέσει. Παρατηρήσαμε μια προσέγγιση με βάση τα καθήκοντα όπου το επίκεντρο της εργασίας ήταν το γράψιμο με βάση την πηγή, αποστολή, η οποία απαιτούσε από τους μαθητές σε ομάδες να γράψουν ένα εγκυκλοπαιδικό κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα της Wikipedia. Εμείς επικεντρώθηκε στις στρατηγικές των ομάδων για να εργαστούν σε διάφορες δραστηριότητες της ανάθεσης, όπως αναζήτηση πληροφοριών και αξιολόγηση, την ανάγνωση των πηγών, τον προγραμματισμό του περιεχομένου και τη σύνταξη του επιθυμητού κειμένου. Επιπλέον, θέλαμε να μάθουμε πώς δικαιολογούν οι μαθητές τις στρατηγικές της ομάδας εργασίας τους για διάφορες δραστηριότητες.
Ερευνητικά Ερωτήματα
Διατυπώσαμε τρία ερευνητικά ερωτήματα:1. Τι στρατηγικές εργασίας ομάδας χρησιμοποιούν οι μαθητές σε διαφορετικές δραστηριότητες μιας εκχώρησης γραπτών πηγών;2. Οι επιλογές συνεργασίας και οι στρατηγικές διαμορφώνουν συστηματικά διαφορετικά πρότυπα σε δραστηριότητες, και αν ναι, πώς διαφέρουν τα πρότυπα;3. Πώς οι ομάδες σπουδαστών δικαιολογούν τις στρατηγικές στην ομαδική εργασία τους;
Μεθοδολογία
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από δύο μαθήματα διάρκειας 8 εβδομάδων σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στην πόλη του Τάμπερε, στην Φινλανδία, κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 2011. Τριάντα φοιτητές οργανώθηκαν σε δέκα ομάδες (τρία μέλη σε κάθε μία) και ολοκλήρωσαν ένα μάθημα στην Φινλανδική λογοτεχνία. Είκοσι οκτώ μαθητές οργανώθηκαν σε επτά ομάδες και ολοκλήρωσαν ένα μάθημα στη φινλανδική ιστορία: δύομε 3-μέλη, τρεις με 4-μέλη και δύο ομάδες με 5 μέλη. Τα μέλη κατανεμήθηκαν σε ομάδες τυχαία με κλήρωση.
Στο μάθημα της λογοτεχνίας, το έργο ήταν να γράψουμε ένα άρθρο για τη φινλανδική έκδοση της Wikipedia και την πορεία της ιστορίας και να χρησιμοποιήσουμε ένα αφιερωμένο σχολικό wiki ως το φόρουμ γραφής. Και στα δύο μαθήματα, η αποστολή σχεδιάστηκε για να ακολουθήσει τα πρότυπα και τους κανόνες της Wikipedia. Οι ομάδες επέλεξαν ένα θέμα για το άρθρο τους από μια λίστα που ετοίμασε ο δάσκαλος.

Αποτελέσματα
Οι ομαδικές εργασίες χρησιμοποιούνται συνήθως σε δραστηριότητες που αφορούν την
εκπαίδευση αλφαβητισμού. Ωστόσο, από την εμπειρία μας, οι στόχοι των ομαδικών αναθέσεων δεν επιτεύχθηκαν από πολλούς φοιτητές καθώς πολλές ομάδες φαινόταν να αποφεύγουν τη συνεργασία. Έρευνα στο παρελθόν έδειξε πώς εργάζονται οι σπουδαστές σε ομαδικές εργασίες και πώς δικαιολογούν τις πρακτικές τους. Η προσέγγιση που βασίζεται στην εργασία για αναζήτηση πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της εμπειρικής μας εργασίας: Η διαίρεση της ανάθεσης σε υποτμήματα βοήθησε να αναλυθούν συστηματικά ομαδικές συμπεριφορές σε διαφορετικές δραστηριότητες (υποτμήματα) της εκμάθησης γνώσης. Τα ευρήματά μας αποκάλυψαν ότι περίπου οι μισές ομάδες δεν ολοκλήρωσαν την εκχώρηση του γραπτού.
Στα κρίσιμα στάδια της ανάγνωσης και της γραφής,
τα μέλη της ομάδας εργάστηκαν ξεχωριστά και το προκύπτον άρθρο ήταν μόνο μια συλλογή από χαλαρά σχετικά κείμενα. Έξι άλλες ομάδες εργάστηκαν τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα. Αυτοί τουλάχιστον έκαναν συντονισμένες προσπάθειες για ομαδική δουλειά, αλλά πιθανώς το κίνητρο ήταν περισσότερο να συνθέσουν ένα συνεκτικό τελικό προϊόν και όχι να μάθουν και να κατασκευάσουν τη γνώση μαζί.


Examining potential mechanisms underlying the Wikipedia gender gap through a collaborative editing task

Περίληψη
Αυτή η έρευνα έχει εντοπίσει μία σημαντική διαφορά μεταξύ των φύλων στην επεξεργασία της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Η έρευνα εφαρμόστηκε σε δύο ομάδες έρευνας και αξιολογήθηκε με βάση το φύλο και το είδος της ανατροφοδότησης και εξέτασε τη συμπεριφορά των φοιτητών κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας, συνεργατικής εργασίας και επεξεργασίας για να εντοπίσει δυνητικούς παράγοντες στους οποίους οφείλεται το χάσμα των φύλων στη Wikipedia. Συνολικά, οι γυναίκες επεξεργάστηκαν περισσότερο τα λήμματα από τους άνδρες. Ωστόσο, στην κατάσταση επεξεργασίας, όπου οι γυναίκες συντάκτες υποεκπροσωπούνταν, οι τροποποιήσεις του λήμματος και η ανατροφοδότηση από τους συνομηλίκους ήταν ουδέτερες, οι άνδρες τείνουν προς την προσθήκη περισσότερου περιεχομένου από τις γυναίκες. Οι γυναίκες πρόσθεσαν περισσότερο περιεχόμενο από τους άνδρες όταν στις ομάδες φοιτητών διαμορφώθηκε εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Οι συμμετέχοντες είδαν συνήθως έναν ανώνυμο συνεργάτη συντάκτη ως αρσενικό. Οι γυναίκες είδαν τον ανώνυμο ως κριτικότερο για την δουλειά τους σε σύγκριση συντάκτη του ίδιου φύλου. Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι παρέχοντας στις γυναίκες συντάκτριες στη Wikipedia μεγαλύτερη ενθάρρυνση μπορεί να μειωθεί το κενό μεταξύ των δύο φύλων στη Wikipedia. Επιπλέον, το σχετικά υψηλό ποσοστό ανώνυμων συντακτών μπορεί να επιδεινώσει το χάσμα των φύλων στη Wikipedia γιατί ως ανωνυμία μπορεί συχνά να εκληφθεί κάτι αρσενικό και πιο κριτικό.

Σκοπός
Αυτή η μελέτη είχε σκοπό να εξέτασει τις συμπεριφορές των κοριτσιών σε ένα κοινό, συνεργατικό περιβάλλον επεξεργασίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που αναπτύχθηκαν :
1. Η ταυτότητα φύλου σχετίζεται με μοναδολιτική στάση και τη συμπεριφορά, ή η προ-κοινωνική συμπεριφορά υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στο επίπεδο των μαθητών,
2. Η εμπειρία από την ηλεκτρονική επεξεργασία, την πολιτική στάση και τη συμπεριφορά, ή η προ-κοινωνική συμπεριφορά υπογραμμίζουν τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στο επίπεδο των μαθητών, και σε συμπεριφορές επεξεργασίας;
3. Έχουν οι μαθητές προσδοκίες για το πώς οι συντάκτες θα αξιολογήσουν το έργο τους ανάλογα με το φύλο που αποδίδεται στους άλλους συντάκτες;

Συμμετέχοντες
Συνολικά 203 συμμετείχαν για αυτή τη μελέτη που έγινε σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Τρεις συμμετέχοντες δεν ολοκλήρωσαν τη δραστηριότητα και εξαιρέθηκαν από τις αναλύσεις. Οι φοιτητές αυτής της πανεπιστημιούπολης ήταν ποικίλου κοινωνικού πλαισίου, με πολλούς φοιτητές να είναι εργατικής τάξης (το 45% των φοιτητών είναι χαμηλού εισοδήματος). Οι ηλικίες συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 18 έως 41, 96 συμμετέχοντες άνδρες και 97 γυναίκες. Σημειώστε ότι οι επτά συμμετέχοντες οι οποίοι δεν τσέκαραν το φύλο τους στο ερωτηματολόγιο αποκλείστηκαν από τις επόμενες αναλύσεις, με αποτέλεσμα το τελικό δείγμα να έχει 192 συμμετέχοντες. Οι εθνότητες των συμμετεχόντων ήταν 30% Καυκάσιοι / λευκοί, 28% Ισπανόφωνοι/Λατίνοι, 13% Αφροαμερικάνοι / Μαύροι, 10% άλλη εθνότητα , 8% από Ασία, 3% από Μέση Ανατολή και 2% από Ινδία.

Μεθοδολογία
Μετά την παροχή άδειας για συμμετοχή, κάθε φοιτητής ολοκλήρωσε ένα έγγραφοί, και δόθηκε εντολή να ασχοληθεί με την επεξεργασία του για 30 λεπτά. Στη συνέχεια κλήθηκε να ολοκληρώσει ένα online ερωτηματολόγιο. Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας δημογραφικών στοιχείων, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σε μια οθόνη υπολογιστή με ημι-γραπτή μορφή ένα σχέδιο ενός δοκίμιου για τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό. Το σενάριο του ερευνητή εξήγησε ότι το δοκίμιο είχε ήδη εκδοθεί από τον συμμετέχοντα, και ο συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία να κάνει περαιτέρω επεξεργασία την επόμενη εβδομάδα. Η τελική έκδοση του δοκιμίου θα δημοσιεύεται δημοσίως στο ενημερωτικό δελτίο του κολλεγίου και σε μία ιστοσελίδα που η ερευνητική ομάδα δημιούργησε για τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό. Ο ερευνητής εξήγησε επίσης στον συμμετέχοντα πώς χρησιμοποιήθηκαν οι αλλαγές στο δοκίμιο Word και πώς ο συμμετέχων θα μπορούσε να επεξεργαστεί περαιτέρω το έγγραφο χρησιμοποιώντας τις παρακολουθούμενες αλλαγές και σχόλια. Ως έλεγχος κατανόησης, ο ερευνητής ρώτησε πώς ο συμμετέχων μπορεί να κάνει μερικές πρακτικές αλλαγές στο δοκίμιο.

ΑποτελέσματαΣτην τρέχουσα μελέτη, οι γυναίκες συντάκτες υποεκπροσωπούνται και οι άνδρες προσθέτουν περισσότερο περιεχόμενο από τη γυναίκα. Αντίθετα, οι γυναίκες επεξεργάστηκαν περισσότερο στην πραγματικότητα τα λήμματα. Η παρουσία των γυναικείων εκδοτών στη Wikipedia δίνει μεγαλύτερη ευρύτερη ενθάρρυνση μέσα από ποικοδομητικές ανατροφοδοτήσεις και μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του κενού μεταξύ των δύο φύλων στη Wikipedia. Οι συμμετέχοντες στην τρέχουσα μελέτη είδαν πιο συχνά τους ανώνυμους συντάκτες ως αρσενικού φύλου. Ως εκ τούτου, το υψηλό ποσοσστό σε αναλογία ανώνυμων συντακτών που βρίσκονται σε περιβάλλοντα, όπως η Wikipedia, ενδέχεται να επιδεινώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων δημιουργώντας την ψευδαίσθηση (ή ίσως την πραγματικότητα) ενός ανδροκρατούμενου περιβάλλοντος επεξεργασίας. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα που να εντοπίζει με σαφήνεια τους λόγους που οδηγούν το χάσμα μεταξύ των φύλων στη Wikipedia, όπως καθώς και πώς διαφορετικοί τύποι επεξεργαστών αλληλεπιδρούν με έναν ένα άλλο προκειμένου να προσδιοριστούν τα αλληλεπιδραστικά πρότυπα που ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετάσχουν πληρέστερα στη συλλογή και διάδοση των δεδομένων της γνώσης.
Google Docs in an Out-of-Class Collaborative Writing Activity


Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα των Google Εγγράφων σε μια συνεργασία εκτός τάξης συγγραφικής δραστηριότητας σε ένα εισαγωγικό μάθημα ψυχολογίας. Οι στόχοι για αυτή την αποστολή ήταν να διδάξουν στους μαθητές να δουλέψουν συνεργατικά και να επικοινωνούν με επιτυχία , αφού πρώτα κατανοήσουν την ύλη που τους δόθηκε.

Σκοπός
Αυτό που ενδιέφερε την ομάδα να μελετήσει είναι τα εξής:
(1)τις γνώσεις και τις εμπειρίες με τα Έγγραφα Google πριν από
τη μελέτη,
(2) εάν και πώς αλλάζουν τα Έγγραφα Google τον τρόπο επικοινωνίας
(3) τις επιπτώσεις των Εγγράφων Google στη συνεργασία
(4) των αποτελεσμάτων των Εγγράφων Google στους βαθμούς των μαθητών,
(5) την πιθανότητα χρήσης των μαθητών Έγγραφα Google στο μέλλον.

Συμμετέχοντες
Στην έρευνα συμμετείχαν 35 μαθητές (21 γυναίκες, 14 άνδρες,ηλικιακή ηλικία: 18-22 ετών), εγγεγραμμένη στο μάθημα Εισαγωγή στην Ψυχολογία (PSYC 1101) κατά το εαρινό εξάμηνο του 2010 στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας.

Μεθοδολογία
Σε μια περίοδο έξι εβδομάδων, οι μαθητές ολοκλήρωσαν δύο εργασίες, που αφορούσαν την ακρόαση μιας διάλεξης, διαβάζοντας για ένα θέμα και στη συνέχεια απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα . Η πρώτη ολοκληρώθηκε χωρίς την βοήθεια των GoogleΕγγράφων ενώ η δεύτερη ολοκληρώθηκε με την επιλογή των GoogleΕγγράφων.
Η επιλογή των μαθητών και ο χωρισμός τους σε ομάδες ήταν τυχαία. Κάθε ομάδα είχε τρεις έως τέσσερις μαθητές.
Αρχικά , οι μαθητές ολοκλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο στην τάξη για τις γνώσεις και την εμπειρία τους με τα GoogleΈγγραφα . Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από δύο ερωτήματα: " έχετε λογαριασμό στο Gmail; "και" Έχετε χρησιμοποιήσει τα Έγγραφα Googleπαλιότερα; ".
Αν οι μαθητές είχαν χρησιμοποιήσει τα Google Έγγραφα , τους ζητήθηκαν δύο ακόμη ερωτήσεις: "Έχετε χρησιμοποιήσει τα Έγγραφα Google για να ολοκληρώσετε μια εργασία μαθήματος; "και," Βρήκατε τα Έγγραφα Googleχρήσιμο; ".
Οι σπουδαστές επίσης ερωτήθηκαν ποια από τα επερχόμενα θέματα ήταν τα πιο ενδιαφέροντα για αυτούς και να επιλέξουν δυο θέματα. Αυτό έγινε για να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο οι εργασίες θα αφορούσαν θέματα που βρήκαν οι μαθητές θα είχαν το ίδιο ενδιαφέρον. Οι μαθητές κλήθηκαν ανώνυμα να κατατάσσουν τέσσερα θέματα, με αυτά που επιθυμούν να δουλέψουν βάζοντας στην πρώτη θέση αυτό που επιθυμούν περισσότερο και αυτό που επιθυμούν να δουλέψουν λιγότερο στον αριθμό τέσσερα.
Το θέμα " Emotion and the brain" έλαβε το υψηλότερο ποσοστό και χρησιμοποιήθηκε ως το θέμα της πρώτης εργασίας. Το θέμα " Addictionandthebrain"έλαβε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό και χρησιμοποιήθηκε ως θέμα για το δεύτερη εργασία.
Εργασία 1: Συνεργατική γραφή χωρίς τα Έγγραφα Google.
Ο πρώτος συγγραφέας (όχι ο εκπαιδευτής του μαθήματος) έδωσε 15λεπτη παρουσίαση στο πρώτο θέμα, «Συναισθήματα και ο εγκέφαλος».Στη συνέχεια οι μαθητές ανατέθηκαν σε ομάδες (συνολικά 11 ομάδες,που αποτελείται από τρεις έως τέσσερις μαθητές το καθένα) Τους δόθηκε μία εβδομάδα για να ολοκληρώσουν εκτός τάξης . Δεν δόθηκε στους μαθητές οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους επικοινωνίας που θα μπορούσαν να έχουν . Μια εβδομάδα αργότερα οι μαθητές αξιολόγησαν την ομάδα τους.Τα στοιχεία της αξιολόγησης περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με το αν κάθε μέλος της ομάδας ανέλαβε ρόλο στο έργο,εαν ανέλαβε την ευθύνη και το κατά πόσο συνεισέφερε . Κάθε φοιτητής ανέφερε επίσης τη συνεργασία του -εμπειρία στο έργο του ομίλου με Likert κλίμακα και με ανοιχτές ερωτήσεις Κάθε φοιτητής έλαβε ένα ατομικό βαθμό με βάση τις αξιολογήσεις των μελών της ομάδας τους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την συνολική βαθμολογία της ομάδας.
Εργασία 2: Συνεργατική γραφή με την χρήση των Έγγραφων Google.
Αρχικά έγινε μία προετοιμασία για την άσκηση 2, οι μαθητές διδάχτηκαν τον τρόπο να χρησιμοποιούν τα Έγγραφα Google στην τάξη .Εν τω μεταξύ, οι μαθητές έλαβαν μία εβδομάδα για να δημιουργήσουν λογαριασμούς Gmail (εάν δεν είχαν ήδη), και κλήθηκαν να μοιραστούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail με τον εκπαιδευτή. Δημιούργησαν ένα κενό Google doc για κάθε ομάδα και μοιράζονταν κάθε έγγραφο Google με τα αντίστοιχα μέλη της ομάδας. Ένα σύντομο βίντεο παρουσιάζοντας τα Έγγραφα Google στην τάξη. Στην τάξη, ο πρώτος συγγραφέας ξανά έδωσε 15λεπτη παρουσίαση του δεύτερου θέματος, " Addictionandthebrain ". Η εργασία 2 δόθηκε με τον ίδιο τρόπο όπως στην πρώτη εκτός από τους μαθητές που είχαν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιήσουν Έγγραφα Google. Οι μαθητές έλαβαν μία εβδομάδα για να ολοκληρώσουν την εργασία. Ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την άποψή τους για την απόδοση των μελών της ομάδας, όπως και για τους άλλους στην προηγούμενη ομάδα για την εργασία 1. Για να αξιολογηθεί την συνεργατική γραφή στην εργασία 2, οι μαθητές χρησιμοποίησαν το ίδιο ερωτηματολόγιο με την εργασία 1, αλλά με πρόσθετες ερωτήσεις.

Αποτελέσματα
Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στη χρήση της Google Έγγραφων σχετικά με τη μάθηση των μαθητών, βαθμούς των εργασιών. Τα Google έγγραφα έχουν επηρεάσει τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών, όπως η αλλαγή των τρόπων συνεργασίας των μαθητών. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη μελέτη, οι φοιτητές ισχυρίστηκαν ότι «οι εργασίες μπορούν να γίνονται ταυτόχρονα από πολλούς ανθρώπους στα Google Έγγραφα και πως οι πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται πιο εύκολα. Τα Έγγραφα Google μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει την κοινή χρήση και την επεξεργασία σε ένα πιο απλό και ευέλικτο περιβάλλον σε σύγκριση με την παραδοσιακή επικοινωνία. Για να επιτευχθούν καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και τα δύο και τα οφέλη και τους περιορισμούς στη χρήση των Εγγράφων Google ως διδακτικό εργαλείο. Στο ερωτηματολόγιο αναφέρθηκαν και τα προβλήματα με τα Έγγραφα Google. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής ανέφερε ότι τα Έγγραφα Google έκαναν τη συνεργασία πολύπλοκη, επειδή ήταν δύσκολο να παρακολουθεί τις συνεισφορές των μελών κάθε ομάδας. Αλλοι μαθητές αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τη μορφοποίηση του εγγράφου. Συγκεκριμένα, τα Google Έγγραφα είχαν μορφοποίηση που δεν ήταν συμβατή με ορισμένες εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου που δεν βασίζονται στο web, καθιστώντας δύσκολη τη μετάβαση μεταξύ δύο έγγραφων.
Παρά τους περιορισμούς αυτούς, αναφέρθηκαν τα πιθανά οφέλη από τη χρήση των Εγγράφων Google σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τα Google Έγγραφα πριν από τη μελέτη, οι μαθητές χρησιμοποίησαν με επιτυχία αυτή τη νέα τεχνολογία στην ομάδα τους. Όταν απαιτήθηκε η χρήση των Εγγράφων Google, οι μαθητές έδειξαν εμπλουτισμένες εμπειρίες μάθησης σε σύγκριση με την εργασία χωρίς Έγγραφα Google. Ενώ χρησιμοποιούσαν τα Έγγραφα Google, οι μαθητές μείωσαν τη χρήση παραδοσιακών επικοινωνιακών εργαλείων (π.χ. Facebook και κείμενο μηνύματα) και αύξησαν την επικοινωνία μέσω των Εγγράφων Google. Με τα Έγγραφα Google, οι σπουδαστές έδειξαν να προτιμούν λιγότερο με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το σύστημα διαχείρισης μαθημάτων και τις προσωπικές συναντήσεις. Επίσης, ενώ χρησιμοποιούσαν τα Έγγραφα Google, κανένας μαθητής δεν συναντήθηκε εκτός της τάξης.
Using Google Docs to Facilitate Collaborative Writing in an English Language Classroom Practice

Περίληψη
Το παρών άρθρο είναι μια επισκόπηση των Εγγράφων Google. Τα δίκτυα υπολογιστών διευκολύνουν τη συνεργατική συγγραφή. Επιτρέπουν στους μαθητές να συνθέτουν ένα άρθρο με ανταλλαγή σχεδίων ηλεκτρονικά. Ορισμένες αναδυόμενες τεχνολογίες Web 2.0 μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργατική συγγραφή και την επεξεργασία μεταξύ των μαθητών. Αυτές οι γνωστές τεχνολογίες ιστού περιλαμβάνουν ιστολόγια και wikis. Ενώ οι πρώτοι επιτρέπουν την ανταλλαγή γραπτού λόγου ευκολότερα , οι τελευταίοι επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να διαγράψει περιεχόμενο. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να εισαγάγει μια άλλη εφαρμογή Web 2.0, τα Έγγραφα Google, η οποία περιλαμβάνει τις λειτουργίες των ιστολογίων και των wikis. Ο Sharp (2009) γράφει ότι τα συνεργατικά εργαλεία επεξεργασίας επιτρέπουν σε μια ομάδα ατόμων να επεξεργάζονται ένα έγγραφο ταυτόχρονα, ενώ μπορούν να δουν τις αλλαγές που πραγματοποιούν οι άλλοι σε πραγματικό χρόνο. Είναι το εργαλείο συνεργατικής επεξεργασίας που κάνει τα Έγγραφα Google ένα ισχυρό πρόγραμμα που μπορεί να διευκολύνει τη συγγραφική συγγραφή στην τάξη της γλώσσας.

Η χρήση των Εγγράφων Google σε μια τάξη Αγγλικής Γλώσσας

Για να επιτευχθεί αυτό, οι μαθητές μπορούν πρώτα να σχηματίσουν μικρές ομάδες και να λάβουν μια γραπτή εργασία. Μπορούν στη συνέχεια να συν-δημιουργήσουν ένα κομμάτι κειμένου χρησιμοποιώντας τα Έγγραφα Google, να δίνουν σχόλια σε άλλους συνεργάτες και να επεξεργάζονται σχέδια άλλων συνεργατών σε πραγματικό χρόνο. Είναι αυτό το είδος σύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών που κάνει τα Έγγραφα Google ένα πιο ισχυρό εργαλείο για συνεργατική γραφή απ 'ότι τα wikis ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν μόνο ασύγχρονη επικοινωνία. Με τις λειτουργίες των Εγγράφων Google, η συνεργατική γραφή δεν δεσμεύεται πλέον από το χρόνο και το χώρο. Αν οι μαθητές δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την εργασία γραφής μέσα στην τάξη, μπορούν να αποθηκεύσουν την εργασία τους, να την αποθηκεύσουν στο διαδίκτυο και στη συνέχεια να συνεχίσουν να γράφουν οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

Συμπεράσματα
Αυτό το άρθρο εξετάζει τη χρήση των Εγγράφων Google και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη συγγραφική συγγραφή σε μια τάξη δεύτερης γλώσσας. Τα Έγγραφα Google είναι φιλικά προς το χρήστη και οι μαθητές μπορούν να συνεργάζονται για τη συγγραφή εργασιών χωρίς να περιορίζονται από το χρόνο και το χώρο. Έχει επίσης ένα πλεονέκτημα έναντι του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτρέποντας σύγχρονη επικοινωνία. Ένα σημαντικό κενό των Εγγράφων Google είναι ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των εργασιών των άλλων αν δεν είναι χρήστης του Gmail. Ωστόσο, με τη δημοτικότητα του Gmail με 193,3 εκατομμύρια και πλεόν μηνιαίους χρήστες, χρησιμοποιώντας τα Έγγραφα Google δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους φοιτητές. Ο Godwin-Jones (2008) προτείνει ότι τα Έγγραφα Google είναι ίσως το πιο διαδεδομένο online εργαλείο επεξεργασίας κειμένου. Με τη χρήση των Εγγράφων Google, αναμένεται ότι οι σπουδαστές όχι μόνο θα έχουν ισχυρότερο κίνητρο να γράψουν συνεργατικά, αλλά και ότι οι ικανότητες σκέψης υψηλότερης τάξης, όπως η αξιολόγηση και η σχολιασμό της γραπτής εργασίας των συναδέλφων τους, μπορούν να ενισχυθούν.

Using Google Docs to Facilitate Collaborative Writing in an English Language Classroom PracticeWhat Type of Collaboration Helps? Psychological Ownership, Perceived Learning and Outcome Quality of Collaboration Using Google Docs

Περίληψη
Στην παρούσα μελέτη 118 προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ συμμετείχαν σε ένα πείραμα που σχεδιάστηκε για να δοκιμάσει τις διαφορές μεταξύ της κοινής χρήσης και της συνεργασίας σε μια γραπτή εργασία. Οι συμμετέχοντες κατανέμονται τυχαία σε μία από τις πέντε ομάδες που διαφέρουν ως προς τους τύπους συνεργασίας:
Δύο ομάδες μοιράζονται το σχέδιό τους είτε με άγνωστο ακροατήριο είτε με γνωστό.
Δύο άλλες ομάδες συνεργάστηκαν υποδηλώνοντας βελτιώσεις και μια πρόσθετη ομάδα στην οποία οι συμμετέχοντες κράτησαν το σχέδιο για να εξυπηρετηθούν ως ομάδα ελέγχου. Οι μαθητές πιστεύουν ότι ένα έγγραφο που γράφτηκε συνεργατικά μπορεί να έχει υψηλότερη ποιότητα από ένα έγγραφο που είναι γραμμένο από έναν.

Συμμετέχοντες
118 φοιτητές (80% γυναίκες) από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ψυχολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Ισραήλ. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 16 έως 54 ετών, η μέση ηλικία ήταν 27,1 έτη και η μέση τιμή ήταν 25. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν είχε χρησιμοποιήσει τα Έγγραφα Google πριν, αλλά όλοι ανέφεραν ότι η εφαρμογή ήταν εύκολη ή πολύ εύκολη στη χρήση.

Μεθοδολογία
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε μια από τις πέντε ομάδες. Κάθε συμμετέχων διαβάζει πρώτα το ίδιο ακαδημαϊκό υλικό και κλήθηκε να γράψει ένα έγγραφο με έως και 400 λέξεις. Στο επόμενο στάδιο, οι συμμετέχοντες διαβάζουν ένα άλλο έγγραφο και στη συνέχεια αναδιατυπώνουν το δικό του έγγραφο. Το τελευταίο που κάνουν είναι να ελέγξουν την ποιότητα της τελικής έκδοσης. Οι φοιτητές αυτής της φάσης στις πέντε ομάδες κλήθηκαν να:
(1) διαβάσουν ένα άσχετο έγγραφο που δημοσιεύθηκε από κάποιον άλλο.
(2) δημοσιεύουν το δικό τους έγγραφο στο διαδίκτυο.
(3) να διαβάσει το έγγραφο ενός άλλου συμμετέχοντα
ενώ ο άλλος συμμετέχων διαβάζει το δικό τους.
(4)προτείνονται βελτιώσεις για το σχέδιο άλλου συμμετέχοντος .
(5) να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε το έγγραφο ενός άλλου συμμετέχοντα
Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την ψυχολογική ιδιοκτησία, την ποιότητα της συνεργασίας, την αντίληψη της μάθησης και την ποιότητα του εγγράφου μέσω ενός ερωτηματολογίου.

Αποτελέσματα
Συμπερασματικά , φαίνεται να υποστηρίχθηκαν οι περισσότερες υποθέσεις. Τα ευρήματα έδειξαν την έντονη σημασία της συνεργασίας: Η ποιότητα ενός αναθεωρημένου εγγράφου θεωρήθηκε υψηλότερη μόνο μετά από συνεργατική μάθηση. Υποστηρίχθηκε ο ρόλος της ψυχολογικής ιδιοκτησίας: η επεξεργασία είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ιδιοκτησίας ενώ η δημοσίευση οδήγησε σε υψηλά επίπεδα.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πρόβλεψη βελτίωσης δεν μείωσε την αίσθηση της ψυχολογικής ιδιοκτησίας. Παρ 'όλα αυτά, ο ρόλος της ψυχολογικής ιδιοκτησίας στη συνεργατική μάθηση δεν είναι πλήρως ακάλυπτος.
Οι συμμετέχοντες σε όλες τις ομάδες πιστεύουν ότι η συνεργασία βελτιώνει την ποιότητα του εγγράφου. Προτείνετε συνεπώς ότι η συνεργατική μάθηση μπορεί να βελτιώθεί με την ενθάρρυνση της συνεργασίας κυρίως μέσω της υποβολής και της βελτίωσης και λιγότερο με την επεξεργασία της γραφής των άλλων.
.png


Στόχος
Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας είναι κάθε ομάδα να γράψει συνεργατικά ένα λήμμα χρησιμοποιώντας το Google Docs και να το προσθέσει στην ελληνική Wikipedia.
Οργάνωση ΔιαδικασίαςΟι φοιτητές θα παραμείνουν στις υπάρχουσες ομάδες του μαθήματος. Παρακάτω δίνονται τέσσερα θέματα που αφορούν όλα το μάθημα των τεχνολογιών της κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση. Κάθε ομάδα καλείται να διαλέξει ένα θέμα σχολιάζοντας στην σελίδα της Ομάδας 3. Θα ακολουθηθεί σειρά προτεραιότητας.
Θέματα
Λήμμα
Αγγλικά
Ελληνικά
Κοινωνικό Δίκτυο
Wikipedia
Βικιπαίδεια
Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα
Wikipedia
Βικιπαίδεια
Podcasting
Wikipedia
Βικιπαίδεια
Web 2.0
Wikipedia
Βικιπαίδεια

χρησιμοποιώντας το Google DocΚάθε ομάδα καλείται να συμπληρώσει τουλάχιστον μία υποενότητα στις ελληνικές αντίστοιχες σελίδες των παραπάνω θεμάτων.Όλα τα μέλη συνεισφέρουν στη συγγραφή του κειμένου, αλλά μοιράζονται ταυτόχρονα και τους παρακάτω ρόλους.Οι ρόλοι είναι:
 • 1ος: Δημιουργία Google Doc και βασικής διάρθρωσης του κειμένου/κοινοποίηση συνδέσμου στα μέλη της ομάδας του/ κοινοποίηση συνδέσμου σε εμάς και τον διδάσκοντα/έλεγχος ορθογραφίας τελικού κειμένου
 • 2ος: Έλεγχος εγκυρότητας παραπομπών
 • 3ος: Επαλήθευση καταλληλότητας του άρθρου σύμφωνα με τους κανόνες της Wikipedia.
 • 4ος: Ανέβασμα άρθρου στην Βικιπαίδεια/μορφοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες μορφοποίησης της Wikipedia.

Χρονοδιάγραμμα

1η ημέρα (Δευτέρα 7 Μαΐου):
 • Ανάγνωση των κανόνων και των οδηγιών της Wikipedia
 • Δημιουργία του Google Doc
 • Κοινοποίηση σε εμάς και στον κ. Καρακώστα
2η-4η ημέρα (Τρίτη 8 έως Πέμπτη 10 Μαΐου):
 • Αναζήτηση πληροφοριών
 • Ομαδική γραφή κειμένου στο Google Doc
 • Την Πέμπτη θα γίνουν και οι ορθογραφικοί, γραμματικοί και συντακτικοί έλεγχοι
5η ημέρα (Παρασκευή 11 Μαΐου):
 • Τελική αξιολόγηση από όλους
 • Ανέβασμα κειμένου στην Βικιπαίδεια
 • Κοινοποίηση με email στα μέλη της ομάδας και στον υπεύθυνο του μαθήματος
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης

Εδώ, επισυνάπτεται το σενάριο σε μορφή ".pdf":


Επιπλέον οδηγίες

Ο κύριος στόχος των ομάδων θα πρέπει να είναι η συγγραφή ενός κειμένου που θα μπορέσει να μείνει αναλλοίωτο στη Wikipedia, λόγω ποιότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Συνεπώς, η ποσότητα του περιεχομένου αφήνεται στη βούληση κάθε ομάδας, αρκεί όμως να καλυφθεί έστω μία υποενότητα του λήμματος (παραδείγματα υποενότητας μπορούν να αποτελούν τα ιστορικά στοιχεία των μικρο-ιστολογίων, τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων, η τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού, τα πεδία χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.α.).Εδώ παρατίθενται περαιτέρω οδηγίες για τη διευκόλυνση της χρήσης των εργαλείων Google Docs και Wikipedia. Είναι καλό να διαβαστούν από όλους τους συμμετέχοντες, όμως προτείνεται και κάποια αντιστοίχισή τους για κάθε ρόλο που αναφέρθηκε παραπάνω.
1) Οδηγίες για νέους συγγραφείς της Wikipedia:


2) Οδηγίες για δημιουργία λογαριασμού στην ελληνική Wikipedia:


3) Οδηγίες για δημιουργία εγγράφου Google Docs:


4) Οδηγίες για εισαγωγή σχολίων στο Google Docs:


5) Οδηγίες για κοινοποίηση συνδέσμων του Google Docs:


Προτεινόμενη αντιστοίχιση οδηγιών στους ρόλους:

 • Για τον 1ο ρόλο προτείνεται να διαβαστούν οι οδηγίες 1,3,4,5 (από το 1 να προσεχθούν ιδιαίτερα οι Κανόνες)
 • Για τον 2ο ρόλο προτείνεται να διαβαστούν οι οδηγίες 1,4 (από το 1 να προσεχθούν ιδιαίτερα η Επαληθευσιμότητα και η Εγκυκλοπαιδικότητα)
 • Για τον 3ο ρόλο προτείνεται να διαβαστούν οι οδηγίες 1,4 (από το 1 να προσεχθούν ιδιαίτερα οι Κανόνες, η Επαληθευσιμότητα και η Εγκυκλοπαιδικότητα)
 • Για τον 4ο ρόλο προτείνεται να διαβαστούν οι οδηγίες 1,2,4 (από το 1 να προσεχθούν ιδιαίτερα ο Κώδικας επεξεργασίας λήμματος και η Επεξεργασία υπάρχοντος λήμματος)

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με email.
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο.

3a.png


Με το πέρας της ερευνητικής δραστηριότητας, αναπτύξαμε ένα σχετικό άρθρο που παρουσιάζει ολόκληρη τη διαδικασία, από την επιλογή του θέματος έως και την εξαγωγή των συμπερασμάτων μας, αναφορικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν.Ήταν σημαντική η συμβολή όλων για την περαίωση της εργασίας μας και ευελπιστούμε να συμβάλλει θετικά στην αξιοποίηση αντίστοιχων τεχνολογιών στο μέλλον.Ευχαριστούμε θερμά τον διδάσκοντά μας, κ. Αναστάσιο Καρακώστα, και τους συμφοιτητές μας, οι οποίοι συμμετείχαν στη δραστηριότητα.Το άρθρο παρατίθεται εδώ:Βιβλιογραφία
 • Sormunen, E. & Alamettälä, T. (2014). Guiding Students in Collaborative Writing of Wikipedia Articles – How to Get Beyond the Black Box Practice in Information Literacy Instruction?. In J. Viteli & M. Leikomaa (Eds.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2014 (pp. 2122-2130). Waynesville, NC: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Woodrich, M. and Fan, Y. (2017) ‘Goolge Docs as a Tool for Collaborative Writing in the Middle School Classroom’ Journal of Information Technology Education: Research, vol. 16, no. 16, pp. 391–410
 • Yim, S., Wang, D., Olson, J.S., Vu, V.T., & Warschauer, M. (2017). Synchronous Collaborative Writing in the Classroom: Undergraduates' Collaboration Practices and their Impact on Writing Style, Quality, and Quantity. CSCW.
 • Tan X, Kim Y. Cloud Computing for Education: A Case of Using Google Docs in MBA Group Projects. In: 2011 International Conference on Business Computing and Global Informatization; 2011, p. 641–644.
 • Sormunen, Eero & Tanni, Mikko & Alamettälä, Tuulikki & Heinström, Jannica. (2014). Students' Group Work Strategies in Source-Based Writing Assignments. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 65. 1217-1231. 10.1002/asi.23032.
 • Shane-Simpson, Christina & Gillespie-Lynch, Kristen. (2016). Examining potential mechanisms underlying the Wikipedia gender gap through a collaborative editing task. Computers in Human Behavior. 66. 10.1016/j.chb.2016.09.043.
 • Zhou, W., Simpson, E., & Domizi, D. (2012). Google Docs in an out-of-class collaborative writing activity. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 24(3), 359-375.
 • Chi Cheung Ruby Yang (2010). Using Google Docs to Facilitate Collaborative Writing in an English Language Classroom Practice. TESL-EJ.
  Vol. 14, No 3.
 • Blau, I., & Caspi, A. (2009). What type of collaboration helps? Psychological ownership, perceived learning and outcome quality of collaboration using Google Docs. Proceedings of the Chais conference on instructional technologies research 2009: Learning in the technological era, pp. 48-55.