Αναλυτική Παρουσίαση νέων εργαλείωνΠαπαδόπουλος Ιωάννης: ThinkBuzan & Polldaddy

ΕννοιολογικήΧαρτογράφηση-Thinkbuzan (iMindMap)


Η περιγραφή…

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που αναπαριστά λέξεις ή έννοιες κατανεμημένα γύρω από μία βασική ιδέα. Οι χάρτες αυτοί, χρησιμοποιούνται συνήθως για να δομούν και να κατατάσσουν την πληροφορία έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα οπτικοποιήσιμη. Τα στοιχεία κάθε χάρτη είναι συνδεδεμένα, ιεραρχικά δομημένα αλλά και έχουν διαφορετικό μέγεθος ανάλογα με την σημαντικότητά τους. To εργαλείο iMindMap είναι μια δωρεάν εφαρμογή ανάπτυξης εννοιολογικών χαρτών (διαθέσιμη σε windows, Mac και Linux) που προσφέρει τα παρακάτω (στην πλήρη έκδοση):
 • Σύνθεση εννοιολογικών χαρτών με διαφορετικά χρώματα και σχήματα
 • Επέκταση και συμπύκνωση χαρτών (μεγιστοποίηση χώρου εργασίας)
 • Εισαγωγή εικόνων χρήστη
 • Εισαγωγή εικόνων από βιβλιοθήκη
 • Εισαγωγή σχολίων (διαφορετικών χρηστών)
 • Εισαγωγή και ηχογράφηση αρχείων ήχου σαν σχόλια
 • Εισαγωγή αρχείων και σύνδεση με στοιχεία του χάρτη
 • Εξαγωγή χαρτών σε εικόνα, έγγραφο κειμένου (doc), παρουσίασης ή ιστοσελίδας
 • Εισαγωγή πολλαπλών χαρτών σε ένα αρχείο
 • Προβολή ως διάγραμμα Gantt (ιδανικό για project managment)
 • Τεχνική υποστήριξη
 • Προσαρμογή χαρτών σε στυλ μορφοποίησης
 • Αποθήκευση χαρτών στην υπηρεσία cloud ( ThinkBuzan Cloud) για την άμεση πρόσβαση αυτών από οποιαδήποτε συσκευή (απαιτείται εξουσιοδότηση και λογαριασμός χρήστη)
 • Tαυτόχρονη ανάπτυξη χαρτών από πολλούς χρήστες
Πιο πρακτικά

Screen Shot 2012-06-04 at 6.29.49 PM.png

 1. Εισαγωγή ‘‘κλαδιών’’, σχέσεων και στοιχείων τα οποία συνδέονται με την κεντρική ιδέα
 2. Εισαγωγή σημειώσεων οι οποίες έχουν την μορφή κειμένου, ηχητικού αρχείου, υπερσυνδέσμου ή εικόνας
 3. Η κεντρική ιδέα παράγεται αυτόματα και κάνοντας κλικ επάνω μπορεί να τροποποιηθεί το όνομα ή η εικόνα
 4. Καταγραφή ηχητικών αρχείων και προσθήκη αυτών από τις σημειώσεις
 5. Εισαγωγή υπερσυνδέσμων και σύνδεση αυτών με στοιχεία του χάρτη
 6. Μετατροπή του χάρτη σε 3D
 7. Αλλαγή της προβολής του χάρτη σε προβολή παρουσίασης
 8. Εισαγωγή στοιχείων χρήστη για διαδικτυακή σύνδεση στην υπηρεσία αυτόματου διαμοιρασμού δεδομένων ( ThinkBuzan Cloud)
 9. Κάνοντας κλικ στο φίλτρο μας επιτρέπεται να φιλτράρουμε τα στοιχεία του χάρτη (εικόνες, σημειώσεις, σύνδεσμοι) ως προς κάποια συνθήκη. Για παράδειγμα μπορούμε να βρούμε το κείμενο ‘‘κλαδιών’’ το οποίο περιέχει την λέξη ‘‘Πληροφορική’’
 10. Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)
Παραδειγματικά Σενάρια

 1. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος, η εννοιολογική χαρτογράφηση (Mind Mapping) είναι ένας ιδανικός τρόπος απεικόνισης και οργάνωσης ιδεών και εννοιών. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο όγκος των σημειώσεων και ο μαθητής εστιάζει στις λέξεις-κλειδιά και στα κύρια σημεία
 2. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος, θα μπορούσαν να καθοριστούν από τον καθηγητή κάποιες βασικές έννοιες έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν από τους μαθητές έως το τέλος του κάθε μαθήματος μια σειρά εννοιών. Κάθε φορά που θα θέλει κάποιος μαθητής να προσθέσει μια έννοια στον χάρτη θα αναπτύσσεται μια συζήτηση στην τάξη
 3. Ως εργασία για το σπίτι, μπορεί να δοθεί στους μαθητές ανά ομάδες ένα θέμα ή ένα άρθρο προς ανάπτυξη του αντίστοιχου εννοιολογικού χάρτη. Αυτό μπορεί να γίνει συνεργατικά και ταυτόχρονα.Στην συνέχεια, μπορεί ο κάθε μαθητής να προσθέσει τα δικά του σχόλια στον εννοιολογικό χάρτη κάποιας άλλης ομάδας και να την αξιολογήσει. Κατόπιν, ο καθηγής μπορεί να αναλύσει τις διαδράσεις των μαθητών για να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα
 4. Ένας τρόπος παρουσίασης των περιεχομένων μιας εργασίας θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την ανάπτυξη ενός σύντομου χάρτη εννοιών. Αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε σε παρουσίαση του καθηγητή είτε των μαθητών

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα του iMindMap: http://www.thinkbuzan.com/intl/products/imindmap

To blog του εργαλείου iMindMap: http://blog.thinkbuzan.com/


Δημοσκόπηση-Polldaddy

Η περιγραφή…

Η εφαρμογή Polldaddy προσφέρει μια πλατφόρμα για ανάπτυξη διαδικτυακών ερωτηματολογίων, δημοσκοπήσεων και τεστ αξιολόγησης σε όλες τις γλώσσες. Το εργαλείο αυτό μας επιτρέπει να συλλέγουμε απαντήσεις αφού παρέχονται στατιστικά από κάθε ερωτηματολόγιο. Με την εφαρμογή αυτή μπορούμε να:
 • Αναπτύξουμε δημοσκοπήσεις, ερωτηματολόγια και τεστ αξιολόγησης
 • Αναπτύξουμε σύστημα βαθμολόγησης/αξιολόγησης το οποίο μπορεί να είναι είτε υπό την μορφή αστεριών (εως 5 το άριστα) είτε μπορούμε να προσθέσουμε κάποια δική μας εικόνα αντικαθιστώντας τα αστέρια είτε υπό την μορφή αντίχειρα επάνω/κάτω
 • Προβάλουμε το περιεχόμενο της σελίδας μας με την μεγαλύτερη βαθμολογία (βάσει του συστήματος αξιολόγησης)
 • Ενσωματώσουμε τα ερωτηματολόγια σε κάποια ιστοσελίδα ή σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ή απλώς να παράγουμε έναν υπερσύνδεσμο όπου θα ανακατευθύνει στο ερωτηματολόγιο
 • Ενσωματώσουμε τα ερωτηματολόγια σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και blogs (Facebook, Twitter, Posterous, MySpace)
 • Να συλλέξουμε απαντήσεις μέσω της εφαρμογής του iphone
 • Τροποποιήσουμε την εμφάνιση των ερωτηματολογίων αλλάζοντας γραμματοσειρά, μέγεθος γραμματοσειράς και χρώμα είτε προσθέτοντας εικόνες και βίντεο
 • Προσκαλέσουμε συμμετέχοντες μέσω μαιλ
 • Ανακατευθύνουμε τους συμμετέχοντες σε κάποια σελίδα μετά την υποβολή των απαντήσεών τους
 • Προσαρμογή διαφορετικών στυλ μορφοποίησης στα ερωτηματολόγια
 • Έχουμε ασφάλεια δεδομένων (ssl)
 • Αναπτύσσουμε φιλτραρισμένες αναφορές
 • Εξάγουμε τα (στατιστικά) δεδομένα σε μορφή excel, PDF, CSV, Google Docs και xml
Πιο πρακτικά

Screen Shot 2012-06-04 at 6.30.04 PM.png

 1. Κυρίως οθόνη ανάπτυξης
 2. Επιλογές πακέτων αναβάθμισης που προσφέρονται (ελεύθερο, επαγγελματικό, εταιρικό)
 3. Φόρτωση πακέτων γλωσσών
 4. Δυνατότητες ανάπτυξης ομάδας ατόμων και αντιστοίχιση αυτών με τα αντίστοιχα email τους (για μαζικές αποστολέςσςσς προσκλήσεων)
 5. Blog για την ανάπτυξη συζητήσεων πάνω στα θέματα του εργαλείου και προβολή των αναρτήσεων του Polldaddy στο twitter
 6. Τεχνική υποστήριξη-Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις, οδηγοί χρήσης και επικοινωνία με τεχνικούς
 7. Προφίλ χρήστη, αλλαγή στοιχείων χρήστη και αποσύνδεση
 8. Εγγραφή μέσω email στην υπηρεσία ενημερωτικών email του Polldaddy (newsletters)
 9. Ανάπτυξη νέας έρευνας, δημοσκόπισης, τεστ αξιολόγησης ή συστήματος βαθμολόγισης
 10. Προβολή όλου του περιεχομένου (τεστ, ερωτηματολόγια) που έχει αναπτυχθεί
 11. Αναζήτηση περιεχομένου
  Screen Shot 2012-06-04 at 6.30.16 PM.png
 12. Κατά την δημιουργία ενός ερωτηματολογίου μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα διαθέσιμα στυλ μορφοποίησης αλλά και το μέγεθος που θέλουμε να καταλαμβάνει στην οθόνη
 13. Εναλλακτικά μπορούμε να αναπτύξουμε το δικό μας στυλ μορφοποίησης
 14. Μπορούμε να επιλλέξουμε να “κλείνει” το ερωτηματολόγιο ύστερα από κάποια ημερομηνία είτε να παραμένει ανοιχτό επ’ αόριστον
 15. Η ρύθμιση αυτή μας επιτρέπει να καθορίσουμε την γλώσσα του ερωτηματολογίου. Εξ’ ορισμού είναι στα αγγλικά
 16. Μπορούμε να επιλέξουμε να εμφανίζονται τα αποτελέσματα στον χρήστη (μερικώς ή ολικώς) είτε να αποκρύπτονται
 17. Μπορούμε να επιλέξουμε να απαντάει ο κάθε χρήστης μια φορά είτε πολλές
 18. Μπορούμε να επιτρέπουμε σχόλια κάτω από κάθε απάντηση είτε να τα απαγορεύουμε
 19. Η επιλογή αυτή μας επιτρέπει να παράγουμε έναν υπερσύνδεσμο που κατευθύνει στο ερωτηματολόγιο


Παραδειγματικά Σενάρια
 1. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων του μαθήματος, ο καθηγητής μπορεί να θέτει ερωτήματα στα παιδιά προς απάντηση (τόσο υπό την μορφή πολλαπλών επιλογών όσο και υπό μορφή ανοιχτής ερώτησης) μέσω του Polldaddy. Το εργαλείο Polldaddy μπορεί να συμβάλει στην προβολή των αποτελεσμάτων των απαντήσεων των μαθητών. Έτσι παράγεται μια άμεση ανατροφοδότηση προς τον καθηγητή από την οποία μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για το αν οι μαθητές κατανόησαν τις έννοιες που τους παρουσιάστηκαν και να κατευθύνει το μάθημα αναλόγως.
 2. Κατά την διάρκεια ερευνών των μαθητών, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ερωτηματολογίων σε πολλούς παραλήπτες μέσω email. Η συλλογή των δεδομένων αυτομάτως παράγει στατιστική μελέτη και αναπαράσταση.
 3. Ως εργασία για το σπίτι, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των μαθητών. Ο καθηγητής μπορεί να παράγει κάποια τεστ αξιολόγησης τα οποία μπορεί να τα προωθήσει άμεσα από μια ομάδα χρηστών μέσω email. Κατόπιν, το εργαλείο συλλέγει απαντήσεις και τις παρουσιάζει υπό την μορφή στατιστικών διαγραμμάτων. Έτσι είναι ευκολότερη η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων.
 4. Ως εργασία για το σπίτι, μπορεί να δοθεί στους μαθητές κάποιο θέμα προς ανάπτυξη στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Στην συνέχεια ο καθηγητής μπορεί να εισάγει στην σελίδα της κάθε ομάδας το σύστημα αξιολόγησης (5 αστέρων) του Polldaddy. Με το τρόπο αυτό μπορούν οι μαθητές μιας ομάδας να αξιολογήσει την εργασία μιας άλλης ομάδας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

H ιστοσελίδα του Polldaddy: http://polldaddy.com
To blog του Polldaddy: http://blog.polldaddy.com

Παπαβασιλείου Αναστασία: Google Docs & Posterous


1. Collaborative Text Editors/Readers - Google Docs
gdocs.jpg
Περιγραφή...Αν θέλετε να δουλεύετε online και να μοιράζεστε τη δουλειά σας με άλλους σε πραγματικό χρόνο, τότε τα Google Docs είναι η λύση! Είναι μια δωρεάν, Web εφαρμογή με την οποία μπορείτε να εισάγετε, να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να διαμοιραστείτε και να αποθηκεύσετε (5 GB) έγγραφα, παρουσιάσεις, λογιστικά φύλλα, φόρμες συμπλήρωσης, ζωγραφιές κ.ά. Είναι προσβάσιμα από οποιονδήποτε υπολογιστή που διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο και έναν φυλλομετρητή. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας δωρεάν λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Gmail.Τα Google Docs προσφέρονται για ταυτόχρονη, συνεργατική συγγραφή πολλαπλών χρηστών από απομακρυσμένες περιοχές, με δυνατότητα άμεσης συνομιλίας με chat! Κάθε Google έγγραφο απαιτεί σύνδεση, ώστε να μην ανησυχείτε για πληροφορίες σε λάθος χέρια. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν ποιος, πότε και ποιες τροποποιήσεις έκανε στο έγγραφο. Όλες οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα. Με τη χρήση φακέλων κρατάτε τα έγγραφά σας οργανωμένα. Μπορείτε να ελέγξετε ποιος θα βλέπει τα αρχεία σας. Αν δεν χαρακτηριστούν ως ιδιωτικά, ανιχνεύονται από το Google Search. Τα έγγραφα μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό σας δίσκο, να δημοσιευθούν ως ιστοσελίδες ή ως έτοιμα χειρόγραφα προς εκτύπωση. Επίσης, χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναζήτησης μπορείτε, ενώ γράφετε, να αποκτήσετε πρόσβαση στον πλούτο πληροφοριών του Διαδικτύου. Τέλος, διαθέτουν εκδόσεις για Android και iPhone, αλλά και στα υπόλοιπα κινητά είναι προσβάσιμα μέσω ενός απλού φυλλομετρητή.
Πιο Πρακτικά...
googledocs.jpg
 1. Δημιουργία νέου εγγράφου, παρουσίασης, λογιστικού φύλλου, φόρμας, σχεδίου, πίνακα, συλλογής, ή επιλογή από τα έτοιμα templates.
 2. Μεταφόρτωση ενός αρχείου ή ολόκληρου φακέλου αρχείων από τον υπολογιστή σας.
 3. Από αυτό το μενού επιλογών μπορείτε να εμφνίσετε τα αντίστοιχα αρχεία (πχ. τα έγγραφα που έχετε δημιουργήσει εσείς ή αυτά που έχουν διαγραφεί).
 4. Στη μπάρα αναζήτησης μπορείτε να πληκτρολογήσετε και, πατώντας το μεγενθυντικό φακό, να ψάξετε ένα έγγραφο που θέλετε στην αντίστοιχη επιλεγμένη κατηγορία (πχ. Αρχική σελίδα).
 5. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα έγγραφα σύμφωνα με τον τίτλο, την τελευταία τροποποίηση, το μέγεθος, την προτεραιότητα ή με το ποιο ανοίξατε πιο πρόσφατα.
 6. Πρόσβαση σε επιπλέον γενικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις επεξεργασίας, συντομεύσεις πληκτρολογίου, πυκνότητα εμφάνισης και σε βοήθεια.
 7. Ο κεντρικός χώρος όπου εμφανίζονται οι τίτλοι των αρχείων σας, ο κάτοχός τους και πληροφορίες ανάλογα με την επιλογή ταξινόμησης που έχετε θέσει.
  googledocs2.jpg
  a. Ο τίτλος του εγγράφου που επεξεργάζεστε.
  b. Το βασικό μενού επιλογών.
  c. Η εργαλειοθήκη.
  d. Ο κεντρικός χώρος όπου γράφετε το κείμενό σας.
  e. Ο χώρος άμεσης συνομιλίας (chat) με τους υπόλοιπους χρήστες που επεξεργάζονται το έγγραφρο ταυτόχρονα με εσάς.
  f. Εμφάνιση των σχολίων που έχουν γίνει στο κείμενο και ρυθμίσεις ειδοποιήσεων για αλλαγές που γίνονται στο έγγραφο.
  g. Ρυθμίσεις κοινής χρήσης. Μπορείτε να προσθέσετε με ποιους θα διαμοιράζεστε το έγγραφο, αλλά και τι δυνατότητες επεξεργασίας θα έχει ο καθένας (μέχρι 50 άτομα μπορούν να επεξεργάζονται ταυτόχρονα, και μέχρι 200 να το διαμοιράζονται).
 8. Επιλέξτε αυτό το κουμπί αφού τσεκάρετε τουλάχιστον ένα από τα έγγραφά σας, για να προσθέσετε με ποιους θέλετε να το διαμοιραστείτε.
 9. Οργανώστε τα έγγραφά σας σε συλλογές για βελτίωση της οργάνωσης του χώρου σας.
 10. Διαγραφή του επιλεγμένου αρχείου.
 11. Εμφανίζει την προεπισκόπηση του τσεκαρισμένου αρχείου.
 12. Πρόσβαση σε κάποιες επιπλέον επιλογές.
Παραδειγματικά Σενάρια...
Συνεργατική εργασία για το σπίτι: Χωρίστε τους μαθητές σας σε ομάδες. Αναθέστε τους να δημιουργήσουν μια παρουσιάση ενός θέματος για το επόμενο μάθημα, χρησιμοποιώντας τα GoogleDocs. Έτσι, θα μπορείτε να δείτε κατά πόσο συνεισέφερε ο καθένας στο αποτέλεσμα, ποιος χρειάζεται υποστήριξη κλπ.. Υπενθυμίστε τους να χρησιμοποιήσουν το ενσωματωμένο εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών, αντί να ανατρέχουν σε άλλες πηγές.Κάντε τη δική σας έρευνα: Αντί να διαβάζετε αποτελέσματα άλλων ερευνών, που πιθανώς έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικά πλαίσια, χρησιμοποιήστε τα GoogleForms για να μοιράσετε onlineερωτηματολόγια στους μαθητές (πχ πώς, πόσο και για ποιο σκοπό χρησιμοποιούν την τεχνολογία). Θα διαφωτίσει πολύ εσάς και τους συναδέλφους σας για το προφίλ των μαθητών.Διόρθωση λαθών: Δημιουργείστε ένα έγγραφο που περιέχει σκόπιμα λάθη (πχ. στα μαθηματικά ή σε ξένες γλώσσες) και πείτε στους μαθητές να το ανοίξουν μέσα στην τάξη. Ζητήστε τους να δουλέψουν μαζί ώστε να διορθώσουν τα λάθη που βρίσκουν.Συμπλήρωση φράσης: Στην αρχή της χρονιάς, ανοίξτε στην τάξη ένα έγγραφο και ζητήστε από τους μαθητές να συμπληρώσουν μια φράση (πχ. «Μου αρέσει να…», «Είμαι μοναδικός επειδή…»). Έτσι, και εσείς αλλά και οι μαθητές θα γνωριστούν και θα μάθουν τα ενδιαφέροντα των συμμαθητών τους.Χρήσιμοι Σύνδεσμοι...Επίσημη ιστοσελίδα GoogleDocs - https://docs.google.com/

Mobile ιστοσελίδα Google Docs - https://docs.google.com/m


2. Blogs - Posterous
images.jpg
Περιγραφή...Το Posterous -αρχικά μια απλή πλατφόρμα blogging- με τη μετονομασία του σε PosterousSpacesέδωσε έμφαση στο διαμοιρασμό και την κοινωνική δικτύωση. Ιδρύθηκε το 2008, από την εταιρεία Y Combinator. Έχει ανακυρρηχθεί ως μια από τις «πιο καυτές εταιρείες της Silicon Valley για το 2010». Το Μάρτιο του 2012 εξαγοράσθηκε από το Twitter. Σύμφωνα με τον ιδρυτή του, Sachin Agarwal, «Οι άνθρωποι αγαπούν το Posterous γιατί μπορούν να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται το περιεχόμενό τους και το ποιος τελικά το βλέπει».Ο σκοπός του είναι απλός: να κάνει εύκολο το blogging μέσω e-mail. Αν θέλετε να δημοσιεύετε υλικό ακόμα κι όταν βρίσκεστε εν κινήσει, τότε είναι η κατάλληλη επιλογή. Η διεπαφή του χρήστη είναι εξαιρετικά απλή· και ένας αρχάριος μπορεί να συνδεθεί στη μπλογκόσφαιρα σε λίγα μόνο λεπτά. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δικό σας online χώρο (Space), όπου θα δημιοσιεύετε μέσω ενός πλούσιου επεξεργαστή κειμένου, του κινητού σας τηλεφώνου ή με αποστολή e-mail σε μια διεύθυνση που σας δίνεται. Είναι ιδανικό για σύντομες δημοσιεύσεις, βίντεο, εικόνες. Οι επισκέπτες μπορούν να προσθέτουν σχόλια στις αναρτήσεις, αλλά και να «κατεβάζουν» τα αρχεία σας. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε blogs συνεργατικής συγγραφής, να επιλέξετε ανάμεσα από τα διαθέσιμα templates και να το θέσετε ως ιδιωτικό ή δημόσιο. Τέλος, με τα ενσωματωμένα εργαλεία του, δημοσιεύει αυτόματα σε Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn κ.ά., ή αποστέλλει e-mail. Είναι κάτι σαν «προσωπική αποθήκη», κυρίως πολυμεσικού περιεχομένου.Πιο Πρακτικά...
 1. posterous.jpgΕμφανίζονται τα Spaces, δηλαδή οι δημοσιεύσεις των φίλων σας, που τους ακολουθείτε.
 2. Εμφανίζονται αναρτήσεις των δημοφιλέστερων Spaces.
 3. Φαίνεται ποιοι έχουν σχολιάσει, σε ποιους αρέσουν και ποιοι ακολουθούν τις δημοσιεύσεις σας.
 4. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα Spaces που έχετε δημιουργήσει, και τα Spaces των φίλων σας που ακολουθείτε. Δίνεται, επίσης, η επιλογή για δημιουργία νέου Space, διαλέγοντας από τις κατηγορίες Blog, Group, PhotoorVideo και Business.
 5. Ανοίγει ένας επεξεργαστής κειμένου για τίτλο και κυρίως κείμενο της δημοσίευσής σας, με δυνατότητα προσθήκης πολυμεσικού υλικού, αλλά και ρυθμίσεις όπως προσθήκη ετικετών κ.ά..
 6. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας και ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.
 7. Ομοίως με καρτέλα Spaces (βλ. 4)
 8. Σύνδεση με το λογαριασμό σας στο facebook και στο twitter για αναζήτηση φίλων.
 9. Αποσύνδεση από το λογαριασμό σας.
 10. Μεταφορά στην ιστοσελίδα όπου μπορείτε να αποκτήσετε την εφαρμογή PosterousSpaces για iPhone και Android, ώστε να συνδέεστε και να δημοσιεύετε εύκολα και από το κινητό σας τηλέφωνο!
 11. Με την επιλογή «Follow» επιλέγετε να ακολουθήσετε το συγκεκριμένο Space, και να ενημερώνεστε με ειδοποιήσεις εφόσον ενεργοποιήσετε την επιλογή που θα εμφανιστεί μόλις κάνετε Follow.
 12. Μπορείτε να προσθέσετε μια δημοσίευση στις αγαπημένες σας και να μεταβείτε στο Space του συγκεκριμένου δημιουργού για περισσότερες λεπτομέρειες.
Παραδειγματικά σενάρια…Κατανεμημένη συζήτηση ως απάντηση σε μαθησιακό υλικό: Καλέστε τους μαθητές σας να γίνουν μέλη σε ένα ιδιωτικό blog. Ανεβάστε υλικό με συγκεκριμένα ερωτήματα (πχ. ένα διάσημο πίνακα ζητώντας πληροφορίες για το καλλιτεχνικό ρεύμα ή το ζωγράφο) και δώστε ορισμένα σχετικά links. Ζητήστε τους να απαντήσουν με σχόλια στην ανάρτησή σας.Located/Τοποθετημένη οπτική μάθηση: Ζητήστε από τους μαθητές να βγάζουν με το κινητό τους φωτογραφίες σχετικές με το μάθημα (πχ. τα φυτά που συναντούν στη γειτονιά τους) και να τα ανεβάζουν απευθείας σε ένα συλλογικό blog. Κάντε ένα σχόλιο-ερώτηση σε κάθε φωτογραφία, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι υπόλοιποι μαθητές.Διαμοιραζόμενα Ατομικά Blogs: Αναθέστε διαφορετικά κομμάτια μιας εργασίας σε κάθε μαθητή, ώστε να μην είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Ο καθένας θα έχει το ατομικό του blog, προσβάσιμο μόνο από τους συμμαθητές του, όπου θα αναρτεί τις δυσκολίες ή/και λύσεις που συναντά. Ζητήστε από τους μαθητές να σχολιάζουν και να προτείνουν λύσεις στους συμμαθητές τους. Δώστε τους υποστηρικτικό υλικό μέσω του blog τους. Στο τέλος θα πρέπει να ανεβάσουν όλη την πορεία της εργασίας τους, σχόλια για το τι έμαθαν από τους άλλους αλλά και πώς τους βοήθησαν.Χρήσιμοι σύνδεσμοι…Επίσημη Ιστοσελίδα PosterousSpaces - http://posterous.com

Mobile εκδόσεις του PosterousSpaces - http://posterous.com/mobile
Βολιώτη Χριστίνα: Skype & Prezi

1. Σύγχρονη επικοινωνία - Skypeskype_logo_1_medium.jpgΗ περιγραφή… Το Skype είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή VoIP (χρήση του πρωτοκόλλου Voice Over Internet Protocol) με εκατομμύρια χρήστες από όλον τον κόσμο. Πρόκειται δηλαδή για μία υπηρεσία μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα τηλεφωνίας μέσω Internet. Είναι μια δωρεάν και απλή εφαρμογή που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε δωρεάν φωνητικές αλλά και video κλήσεις μέσω υπολογιστή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης και αναζήτησης νέων επαφών, ταυτόχρονης συνομιλίας με πολλαπλούς χρήστες, αποστολής κειμένου (Instant Messenger) και αρχείων, διαμοιρασμού της οθόνης σας, κ.ά.. Αφού εγγραφείτε, έχει εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.Τα περιφερειακά εξαρτήματα που χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση είναι ακουστικά (ή ηχεία) για να ακούτε το συνομιλητή σας και μικρόφωνο για να του μιλάτε και να σας ακούει αυτός. Προαιρετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάμερα για να βλέπει ο ένας τον άλλον (εφόσον έχουν και οι δύο) κατά τη διάρκεια μιας video κλήσης. Αν μάλιστα έχετε laptop σχετικά καινούριο, όλα αυτά (ηχεία, μικρόφωνο, κάμερα) είναι εξαρχής ενσωματωμένα, και άρα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα επιπλέον.Το Skype έχει εξαιρετική ποιότητα ήχου - εικόνας και παρέχει υψηλή ασφάλεια. Διατίθεται σε εκδόσεις για Windows, Mac και Linux όπως επίσης και για τις πλατφόρμες φορητών συσκευών Android, iOS και Symbian.Πιο πρακτικά… Εάν έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει το πρόγραμμα, το μόνο που μένει για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία είναι να εγγραφείτε. Το μόνο που απαιτεί η εγγραφή είναι να συμπληρώσετε το email σας, το Skype Name όπου είναι το όνομα με το οποίο μπορούν αν σας βρίσκουν οι φίλοι σας αλλά και αυτό που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας, και ένα κωδικό (password). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να κάνετε τα εξής:Skype.jpg

1. Επιλέγετε την κατάσταση σας (π.χ. «Συνδεδεμένος, -η», «Λείπω», κ.ά.).
2. Από εδώ πηγαίνετε στην αρχική σας σελίδα Skype.
3. Εδώ εμφανίζονται οι καταχωρημένες επαφές σας
4. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με το Facebook και να αποστείλετε και σε αυτούς μηνύματα.
5. Εδώ εμφανίζονται οι πρόσφατες κλήσεις ή συνομιλίες σας.
6. Μπορείτε να αναζητήσετε νέες επαφές.
7. Από αυτή τη καρτέλα μπορείτε να εισάγετε και να προσθέσετε μια νέα επαφή.
8. Δημιουργείστε την ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε (π.χ. από δω μπορείτε να δημιουργήσετε μια τάξη).
9. Αφού έχετε επιλέξει μια επαφή, με επιλογή αυτή μπορείτε να την καλέσετε σε συνομιλία (με video ή όχι).
a. Πατώντας την επιλογή αυτή, μπορείτε να αποστείλετε κείμενο.
b. Από εδώ μπορείτε να κάνετε κλήση με ή χωρίς video.
c. Να ρυθμίσετε τον ήχο σας.
d. Να αποστείλετε αρχείο ή να προσθέσετε χρήστες για να συνομιλήσετε.
e. Να τερματίσετε την κλήση σας.

Skype_call.jpg

10. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο και στη συνέχεια με την επιλογή «Αποστολή μηνύματος» να το αποστείλετε. Καθώς επίσης μπορείτε να δείτε το ιστορικό των μηνυμάτων σας.
11. Εδώ υπάρχουν ομαδοποιημένες οι δυνατότητες, όπως η κατάσταση σύνδεσης, αλλαγή του προφίλ σας, κ.ά..
12. Εδώ μπορείτε να προσθέσετε, αφαιρέσετε μια επαφή, να δημιουργήσετε μια λίστα, κ.ά..
13. Από εδώ μπορείτε να αποστείλετε κάποιο αρχείο ή να τροποποιήσετε κάποιες ρυθμίσεις της συνομιλίας σας.
14. Από εδώ μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε κλήση ή video κλήση, να ρυθμίσετε τον ήχο σας ή να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας.

Παραδειγματικά σενάρια… Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: παράδοση διαλέξεων σε πραγματικό χρόνο με γραπτό κείμενο, ήχο και εικόνα, με τους μαθητές σας σε όποιο σημείο του πλανήτη κι αν βρίσκονται, εντελώς δωρεάν.
Συνεργασία μαθητών: επικοινωνία μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ενός κοινού παραδοτέου.
Υποστήριξη: σε περίπτωση δυσκολίας, οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό για την επίλυση των αποριών τους και την παροχή επιπρόσθετου βοηθητικού υλικού.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι… [[file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/Επίσημη%20ιστοσελίδα%20Skype|Επίσημη ιστοσελίδα Skype]] - http://www.skype.com/


1. Presentation - Prezi
prezi-logo.jpg
Η περιγραφή… Το Prezi είναι ένα εργαλείο online δημιουργίας και διαμοιρασμού παρουσιάσεων σε έναν εικονικό ασπροπίνακα. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τη γεφύρωση των γραμμικών και μη-γραμμικών πληροφοριών αλλά και για τη σύνδεση της ελεύθερης μορφής ιδεών (brainstorming) με τις δομημένες πληροφορίες μιας παρουσίασης. Μπορεί κανείς να εισάγει κείμενο, links, εικόνες, μουσική, video καθώς και άλλα μέσα παρουσίασης, να τα οργανώσει και να τα ομαδοποιήσει σε πλαίσια (frames). Η ύπαρξη ασπροπίνακα επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση σε διαφορετικά πλαίσια της παρουσίασης και την εστίαση (μεγέθυνση και σμίκρυνση) σε οποιαδήποτε περιοχή της, χάρη στο Zooming User Interface (ZUI) που διαθέτει.
Μπορείτε να κατεβάσετε τις παρουσιάσεις σας και να τις αναπαράγετε offline. Η χρήση της υπηρεσίας, μέσω Web, είναι δωρεάν με διαθέσιμο χώρο για τις παρουσιάσεις σας έως 100ΜΒ. Στην περίπτωση που υπάρχουν απαιτήσεις για επιπλέον χώρο, για αφαίρεση του logo του Prezi και για δυνατότητα δημιουργίας παρουσιάσεων offline, μπορεί κανείς να αγοράσει ένα εκ των δύο επιπλέον πακέτων (Enjoy και Pro), με πολλά πρόσθετα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το Prezi Meeting που δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης συνεργασίας μέχρι και 10 ατόμων στην επεξεργασία μιας παρουσίασης. Τέλος, ειδικά για τους χρήστες iPad, έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή Prezi Viewer για την εμφάνιση και την πλοήγηση στις παρουσιάσεις του Prezi.

Prezi vs. Powerpoint
||
Prezi
PowerPoint
Πλοήγηση
Μη-γραμμική
Γραμμική
Διάταξη
Χάρτης
Στοίβα διαφανειών
Αλλαγή προβολής
Zoom
Εμφάνιση
Βασισμένο
Web
Υπολογιστή
Εκτύπωση
Βασική
Προηγμένη (Advanced)
Πιο πρακτικά… Εάν έχετε εγγραφεί, επιλέγοντας το «New Prezi» μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα παρουσίαση. Πληκτρολογήστε το όνομα της παρουσίασής σας και/ή (προαιρετικά) μια μικρή περιγραφή. Έπειτα μπορείτε να επιλέξετε από ήδη υπάρχοντα πρότυπα (templates) ή να ξεκινήσετε από έναν λευκό ασπροπίνακα.
Τέλος θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, από την οποία μπορείτε να κάνετε τα εξής:

prezi.jpg

1. Κάνοντας κλικ είτε μέσα σε ένα πλαίσιο είτε όχι, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο.
2. Μπορείτε επίσης να εισάγετε διάφορα σχήματα (γραμμές, βέλη, τετράγωνα, κ.ά.), εικόνες, αρχείο, παρουσιάσεις από το PowerPoint ώστε να τις επεξεργαστείτε εδώ, video από το YouTube ακόμα και διαγράμματα.
3. Από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε καινούριο πλαίσιο.
4. Από εδώ μπορείτε να συνδέσετε τα πλαίσια που έχετε δημιουργήσει, δηλαδή να προσθέσετε τη διαδρομή - σειρά με την οποία θέλετε να εμφανίζονται.
5. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα χρώματα και τα θέματα της παρουσίασής σας.
6. Από εδώ επίσης προσθέτετε καινούριο ή εμφωλευμένο πλαίσιο για να δημιουργήσετε το αποτέλεσμα της εστίασης.
7. Από εδώ πηγαίνετε στο αρχικό σας πλαίσιο.
8. Μπορείτε να μεγεθύνετε ή σμικρύνετε στην παρουσίασή σας.
9. Αποθηκεύετε το αποτέλεσμα της δουλείας σας.
10. Μπορείτε να επανέλθετε σε μια προηγούμενη ή επόμενη κατάσταση.
11. Μπορείτε να προσκαλέσετε κάποιον άλλον χρήστη ώστε να επεξεργαστείτε online την παρουσίασή σας. Αυτό επιτυγχάνεται
στέλνοντας το URL της παρουσίασης.
12. Μπορείτε να την εκτυπώσετε, να λύσετε κάποια απορία σας ή να κάνετε κλικ στην επιλογή έξοδος («exit»).
13. Τέλος μπορείτε να δείτε την παρουσίασή σας online.

Παραδειγματικά σενάρια… Δημιουργία παρουσιάσεων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, ως ένα διαδραστικό μέσο με στόχο τη γεφύρωση των γραμμικών και των μη γραμμικών πληροφοριών.
Δημιουργία χρονοδιαγράμματος (timeline): μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με στόχο να δημιουργήσετε ένα χρονοδιάγραμμα, π.χ. στο μάθημα της ιστορίας παρουσιάζοντας το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, ή στη βιολογία δείχνοντας την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, κ.ά. και στη συνέχεια εστιάζοντας στα σημαντικά γεγονότα.
Ομαδική συγγραφή: οι μαθητές μπορούν μέσω του Prezi να συγγράψουν online, ομαδικά αλλά και ευχάριστα μια παρουσίαση με πολύπλοκες έννοιες.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι… [[file:/C:/Documents%20and%20Settings/User/Τα%20έγγραφά%20μου/Downloads/Επίσημη%20Ιστοσελίδα%20Prezi|Επίσημη ΙστοσελίδαPrezi ]](περιέχει και πλήθος από tutorials) - http://prezi.com/
Μαυρόπουλος Γεώργιος - Google Drive & Sliderocket//1. Multiple Device File Sharing - Google Drive
google_drive.jpeg
Η περιγραφή…
Το GoogleDrive είναι η νέα διαδικτυακή εφαρμογή της Googleπου σας επιτρέπει να αποθηκεύετε με ασφάλεια και να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Αφού τοποθετήσετε τα αρχεία σας στο φάκελο του GoogleDrive με drag-and-drop, μπορείτε να τα προσπελάσετε από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, από το φυλλομετρητή σας στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα drive.google.com, αλλά και μέσω κινητής συσκευής, smartphoneή TabletPC.
Αν κάνετε κάποια αλλαγή στα αρχεία που έχετε αποθηκεύσει, αμέσως γίνεται αυτόματη ενημέρωσή τους σε όλες τις συσκευές που έχει εγκατασταθεί το GoogleDrive, αρκεί να υπάρχει σύνδεση της συσκευής σας με το διαδίκτυο. Επιπλέον, επιτρέπει την επιλεκτική κοινοποίηση φακέλων και αρχείων και τη συνεργατική ανάπτυξη, σχολιασμό και επεξεργασία τους με άτομα της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια συζήτηση με συνεργάτες σας για να ανταλλάξετε απόψεις πάνω σε συγκεκριμένα έγγραφα εργασιών και να βελτιώσετε τη συνεργασία σας. Με το GoogleDriveκαταγράφονται όλες οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν στα αρχεία σας για ένα διάστημα 30 ημερών, ώστε να μπορείτε εύκολα και γρήγορα να ανατρέξετε σε παλαιότερες εκδόσεις τους αν χρειαστεί.
Οι χρήστες του GoogleDriveδιαθέτουν 5GBδωρεάν αποθηκευτικού χώρου για την αποθήκευση εγγράφων, βίντεο, εικόνων και λοιπών αρχείων, ενώ τα GoogleDocsείναι ενσωματωμένα στη νέα αυτή υπηρεσία. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογαριασμό σας για να λάβετε 25GBεπιπλέον αποθηκευτικού χώρου στη συνδρομητική τιμή των $2.49/μήνα, 100GBμε $4.99/μήνα ή 1ΤΒ με $49.99/μήνα με παράλληλη αύξηση της χωρητικότητας του Gmailσας στα 25GB. ToGoogleDriveσυνεργάζεται πλήρως με το Gmail και το Google+, σας προσφέρει ισχυρά εργαλεία αναζήτησης, βελτιώνει την ομαδική εργασία και μπορεί να προβάλει πάνω από 30 τύπους αρχείων, όπως HDvideo, AdobeIllustratorκαι Photoshop, ακόμα και αν τα προγράμματα αυτά δεν είναι εγκατεστημένα στο υπολογιστή σας.
Προσφέρεται δωρεάν και είναι διαθέσιμο για PC, MAC, ChromeOS, συσκευές Android, ενώ σύντομα οι υπηρεσίες του θα είναι προσβάσιμες μέσω iPhoneκαι iPad.
Πιο πρακτικά…
Google-Drive.jpg
 1. Δημιουργία ενός νέου εγγράφου, παρουσίασης, λογιστικού φύλλου, φόρμας, σχεδίου, φακέλου, πίνακα ή επιλογή από έτοιμα πρότυπα.
 2. Μεταφόρτωση αρχείου ή ολόκληρου φακέλου αρχείων από τον υπολογιστή σας.
 3. Μενού περιήγησης στα αρχεία που έχετε ανεβάσει εσείς ή είναι σε κοινή χρήση με άλλους χρήστες του GoogleDrive. Δυνατότητες προσαρμοσμένης εμφάνισης αρχείων με βάση κριτήρια, όπως αγαπημένα, πρόσφατα, διαγραμμένα κτλ.
 4. Δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης εγγράφων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο GoogleDriveμε βάση τα χαρακτηριστικά τους.
 5. Ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες φίλων και συνεργατών στο Google+.
 6. Πλήκτρο για κοινή χρήση και διαμοιρασμό κειμένου, φωτογραφιών, βίντεο και υπερσυνδέσμων με άτομα της επιλογής σας.
 7. Ρυθμίσεις κοινής χρήσης, προσβασιμότητας και ιδιωτικότητας των εγγράφων σας.
 8. Επιλογή για τη διαχείριση και οργάνωση των φακέλων και των αρχείων σας.
 9. Μετακίνηση επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου στον κάδο απορριμμάτων.
 10. Προεπισκόπηση αρχείου και παρουσίαση γενικών πληροφοριών γύρω από αυτό.
 11. Επιπλέον επιλογές, όπως προσθήκη αστεριού, διαχείριση αναθεωρήσεων και λήψη εγγράφου.
 12. Επιλογές ταξινόμησης της λίστας των αρχείων στο GoogleDrive.
 13. Επιλογές για εναλλαγή της προβολής των αρχείων από λίστα σε πλέγμα και το αντίστροφο.
 14. Ρυθμίσεις εμφάνισης, μεταφόρτωσης και δυνατότητες λήψης και διαχείρισης πρόσθετων.
 15. Χώρος εμφάνισης των αποθηκευμένων και διαμοιραζομένων εγγράφων και φακέλων.
Παραδειγματικά σενάρια…
Συνεργατική εργασία για το σπίτι: Δημιουργήστε ομάδες μαθητών για τη δημιουργία σύνθετων συνεργατικών εργασιών με τη βοήθεια του GoogleDrive. Εργαστείτε με το συνεργατικό σενάριο Jigsaw. Δώστε στο κάθε μέλος της ομάδας ένα διαφορετικό ρόλο με βάση τον τύπο των αρχείων που θα επεξεργαστεί. Σε επόμενο στάδιο δημιουργήστε ομάδες ειδικών, για παράδειγμα στην επεξεργασία κειμένου, εικόνας, στα υπολογιστικά φύλλα κτλ.. Κάθε μαθητής, αφού εξειδικευτεί σε συγκεκριμένο αντικείμενο, επιστρέφει στην αρχική του ομάδα για να ολοκληρώσει την αρχική εργασία προσθέτοντας το δικό του κομμάτι.
Συγγραφή σχολικής εφημερίδας: Προτείνετε στους μαθητές σας τη δημιουργία μηνιαίας έκδοσης σχολικής εφημερίδας μέσα από το GoogleDrive. Καθένας μπορεί να αναλάβει το ρόλο του δημοσιογράφου και να ανεβάσει φωτογραφίες από σχολικές δραστηριότητες, ηχογραφημένες συνεντεύξεις ή video και να γράψει ένα άρθρο. Κάθε άρθρο μπορεί να σχολιαστεί και στο τέλος εκείνα που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις θα επιλέγονται για να μπουν στην επίσημη έκδοση της εφημερίδας.
Δημιουργία εννοιολογικών χαρτών: Παροτρύνετε τους μαθητές σας να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ConnectedMindγια να αποτυπώσουν τις σκέψεις του πάνω σε ένα θέμα και να τις μοιραστούν με τους άλλους.
Δημιουργία κουίζ και τεστ γνώσεων: Εργαστείτε με την εφαρμογή QuizCenterγια να δημιουργήσετε τεστ και να αξιολογήσετε τις επιδόσεις των μαθητών σας.
Εξάσκηση στην πληκτρολόγηση: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή KeyHeroή το TypeFuγια να μάθετε στους μαθητές σας τυφλό σύστημα και να βελτιώσετε την ταχύτητα με την οποία πληκτρολογούν κείμενα.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
 1. Επίσημη Ιστοσελίδα GoogleDrive- https://drive.google.com
 2. Διαθέσιμες εφαρμογές του GoogleDrive- https://chrome.google.com/webstore/category/collection/drive_apps

2. Presentation – Sliderocket
sliderocket.png
Η περιγραφή…
Το Sliderocketείναι μια onlineπλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν, να διαχειριστούν, να μοιραστούν και να αξιολογήσουν τις παρουσιάσεις τους. Φυσικά, μπορείτε να εισάγετε και έτοιμες παρουσιάσεις από το PowerPoint ή από το GoogleDocs, είτε σαν εικόνες για γρήγορο και εύκολο διαμοιρασμό είτε σαν επεξεργάσιμα αρχεία, πλήρως συμβατά με το Sliderocket. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη τόσο με, όσο και χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ χάρη στη λειτουργία DesktopPresenter, ενώ μπορείτε να συνδεθείτε και από κινητές συσκευές, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα και το είδος της συσκευής που έχετε.
Το Sliderocketπροσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών εργαλείων για να σχεδιάσετε τις παρουσιάσεις σας, δυνατότητα χρήσης έτοιμων θεμάτων και δημιουργιών από υπάρχουσες συλλογές, καθώς και ενσωμάτωσης γραφημάτων, πινάκων, εικόνων, ήχου, βίντεο υψηλής ευκρίνειας και αρχείων flashγια να τις εμπλουτίσετε. Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να παρουσιάσετε δυναμικά, ζωντανό υλικό από διαδικτυακές πηγές, όπως το Flickr και το YouTube, και να κάνετε χρήση πρόσθετων plug-inτου Yahoo! και του Twitterγια να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα και να προσθέσετε γρήγορα προδιαμορφωμένο περιεχόμενο στις διαφάνειές σας.
Συγχρόνως, μπορείτε να εργαστείτε συνεργατικά, σε ομάδες, χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη διαφανειών του Sliderocket που ανανεώνεται αυτόματα για να μοιραστείτε τις παρουσιάσεις σας. Η επιλογή της προσβασιμότητας των εγγράφων βασίζεται στις προσωπικές σας επιλογές, ενώ ο διαμοιρασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: 1. Δημοσιεύοντας το URLτης παρουσίασης, 2. Ενσωματώνοντάς την σε κάποια ιστοσελίδα ή blogκαι 3. Στέλνοντας μια πρόσκληση μέσω e-mail. Τέλος, δίνει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρουσιάσεών σας, όπως πλήθος προβολών, ώστε να έχετε μια εικόνα για τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινότητα.
Μπορείτε να κάνετε μια δωρεάν δοκιμαστική εγγραφή στο εργαλείο για ένα διάστημα 14 ημερών και στη συνέχεια να επιλέξετε τη βασική έκδοση, που παρέχεται δωρεάν και δίνει 250ΜΒ αποθηκευτικό χώρο ή τις αναβαθμισμένες εκδόσεις που απαιτούν μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.
Πιο πρακτικά…
sliderocket.jpg
 1. Εμφανίζει τις παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί ή ανεβεί στο Sliderocket.
 2. Εμφανίζει τις διαφάνειες και τις επιλογές διαχείρισής τους.
 3. Εμφάνιση επιλογών για εισαγωγή και διαχείριση των πολυμέσων.
 4. Επιλογή για χρήση στην παρουσίαση έτοιμων θεμάτων.
 5. Βιβλιοθήκη έτοιμων παρουσιάσεων ως πηγή έμπνευσης.
 6. Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
 7. Εμφάνιση βοήθειας.
 8. Αποσύνδεση από το λογαριασμό σας.
 9. Αναζητήστε τις παρουσιάσεις σας με βάση το όνομα, την ετικέτα, το δημιουργό ή αυτόν που τις τροποποίησε.
 10. Δημιουργήστε μια νέα παρουσίαση.
 11. Εισάγετε μία παρουσίαση με τη μορφή PowerPointή αρχείου PDF.
 12. Ρυθμίστε τον τρόπο προβολής επιλέγοντας ανάμεσα σε μικρογραφίες ή λίστα.
 13. Ταξινομήστε τα έγγραφά σας με βάση το όνομα, την ημερομηνία δημιουργίας, το χρόνο τροποποίησης ή προσπέλασής τους.
 14. Μπάρα κύλισης για αυξομείωση της εστίασης στις μικρογραφίες των διαφανειών.
 15. Κεντρικό μενού επιλογής και διαχείρισης των δημιουργιών σας.
 16. Κάδος ανακύκλωσης, όπου μπορείτε να σύρετε τα προς διαγραφή έγγραφα.
Παραδειγματικά σενάρια…
Συνεργατική δημιουργία παρουσίασης: Δημιουργήστε ομάδες μαθητών και αναθέστε τους την από κοινού δημιουργία, σε πραγματικό χρόνο, μιας παρουσίασης για ένα σχετικό με το μάθημα θέμα. Μοιράστε τους ρόλους, ώστε ο καθένας να αναλάβει να αναπτύξει σε συγκεκριμένο αριθμό διαφανειών μια υποενότητα του μαθήματος. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε jigsawκαι χωρίστε τους μαθητές σας σε ομάδες ειδικών που θα εμβαθύνουν στην παρουσίαση συγκεκριμένων εννοιών που έχουν διδαχτεί. Παροτρύνετέ τους να κάνουν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του Sliderocket, ενσωματώνοντας στις διαφάνειές τους μια ποικιλία πολυμέσων και παίρνοντας ιδέες από τα έτοιμα έργα που υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του εργαλείου.
Οργανώστε μια onlineσυνάντηση: Προσκαλέστε τους μαθητές σας σε μια onlineδιαδικτυακή συνάντηση ακόμα και από το σπίτι σαν μέρος του μαθήματος. Δείξτε τους μέσω του Sliderocketτις βασικές αρχές και τις τεχνικές σχεδίασης διαφανειών για να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των θεατών τους και να οργανώνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόμενο των παρουσιάσεων που δημιουργούν.
Κοινοποίηση και σχολιασμός παρουσιάσεων: Διοργανώστε ένα διαγωνισμό στη σχεδίαση παρουσιάσεων. Ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να δημιουργήσουν παρουσιάσεις και να τις μοιραστούν μέσω του Sliderocketστην τάξη. Στο τέλος θα επιλεγούν από τους ίδιους τους μαθητές σας εκείνες οι παρουσιάσεις που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα θετικά σχόλια.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
 1. Επίσημηιστοσελίδα Sliderocket - http://www.sliderocket.com/index-b.html
 2. Mobile έκδοση Sliderocket - http://www.sliderocket.com/mobile/

Γαλανάκης Γεώργιος - Glogster & Scratch Audio1. Digital Posters - Glogster

logoGlogster.jpg

Περιγραφή…

Το Glogsterείναι ένα κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν δωρεάν διαδραστικές αφίσες. Ο όρος “glog” αναφέρεται στην εικόνα εκείνη η οποία κατά τη δημιουργία της παρέχει πολυμεσική πληροφορία σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ψηφιακή αφίσα όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Το Glogster ιδρύθηκε το 2007 και μέχρι σήμερα αριθμεί πάνω από 2.5 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο με την πλειοψηφία αυτών να αποτελείται από έφηβους. Μέσα από το περιβάλλον σχεδίασης δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εισάγουν κείμενο, εικόνες, φωτογραφίες, ήχο, βίντεο και διάφορα ειδικά εφέ απαραίτητα για να δημιουργήσουν μια online πολυμεσική δραστηριότητα. Οι αφίσες μπορούν να διαμοιράζονται είτε μέσα από την ιστοσελίδα σε άλλους χρήστες, είτε να ενσωματώνονται σε wikis, blogs ή socialnetworksόπως Facebookκαι Twitter. Επίσης οι αφίσες μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευθούν τοπικά στον υπολογιστή σε κατάλληλη μορφή.


Πιο πρακτικά…

glogstart.jpg

 1. Κεντρική σελίδα Glogster. Εμφανίζονται οι top αφίσες των χρηστών.
 2. Δημιουργία νέας αφίσας.
 3. Επιλογή ενός από τα διαθέσιμα μοτίβα ανάλογα με το θέμα της αφίσας.
 4. Περιβάλλον δημιουργίας αφίσας με βάση τις επιλογές του χρήστη.
 5. Παρουσίαση αφισών των χρηστών σε πραγματικό χρόνο.
 6. Παρουσίαση top αφισών στην κεντρική σελίδα.
 7. Παρουσίαση αφισών χρήστη. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης.
 8. Εμφάνιση top δημιουργών και αναζήτηση αφισών ανά κατηγορία.
 9. Προσωπικό ταχυδρομείο για ανταλλαγή μηνυμάτων.
 10. Ρυθμίσεις προφίλ χρήστη.

Παραδειγματικά σενάρια…


GlogsterEDU: Αναπτύχθηκε από την Glogsterως μια εκπαιδευτική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν εικονικές αφίσες. Ενώ η αρχική έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως από έφηβους, το GlogsterEDU προορίζεται κυρίως για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Σήμερα, στην πλατφόρμα αυτή είναι καταχωρημένοι πάνω από 740.000 εκπαιδευτικοί και περίπου 8.5 εκατομμύρια μαθητές. Αποτελεί ένα διαφορετικό σύστημα διαχείρισης μάθησης όπου μέσα απ αυτό οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν εργασίες, παρουσιάσεις, να βγάζουν βαθμολογίες αλλά και να επικοινωνούν online με τους μαθητές.

Διδάσκοντας με το GlogsterEDU: Μέσω του GlogsterEDU οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναθέτουν και να αξιολογούν τις εργασίες των μαθητών τους. Η πλατφόρμα παρέχει ασφάλεια καθώς μπορεί να προσπελαστεί μόνο από τον καθηγητή ο οποίος εποπτεύει πλήρως τις δραστηριότητες των μαθητών του και να καθορίσει ποιές αφίσες θα δημοσιευθούν, δημιουργώντας έτσι μια online ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα εργαλεία που το απαρτίζουν, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί μπορούν να συνεργάζονται, να συζητούν για διάφορα θέματα και να καλλιεργείται έτσι μια διαρκή ενημέρωση μεταξύ τους. Τέλος οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανταλλάσουν μηνύματα με τους μαθητές τους και να έχουν μια πιο στενή εποπτεία όσο αναφορά τις εργασίες και την πρόοδο τους.

Συνεργατικές υπηρεσίες εκπαίδευσης: Από τον Ιούνιο του 2009 η GlogsterEDU ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την SchoolTube, μια από τις κορυφαίες διαδικτυακές πύλες του κόσμου με έμφαση στα εκπαιδευτικά μέσα. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το GlogsterEDUνα διαμοιράζουν τις αφίσες τους στον δημοφιλή ιστότοπο εισάγοντας έτσι πολυμεσική πληροφορία από το SchoolTube στις αφίσες τους. Επίσης από το Μάιο του 2009 το GlogsterEDU συνεργάζεται με το DetentionSlip.org μια online εταιρία η οποία εστιάζει σε ειδήσεις που σχετίζονται με τη δημόσια εκπαίδευση.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι…


Επίσημη ιστοσελίδα Glogster: http://www.glogster.com

Επίσημη ιστοσελίδα GlogsterEDU: http://edu.glogster.com

2. Audio Tools – Scratch Audio


logoscratch.jpeg

Περιγραφή…


Το scratchaudioείναι ένα onlineεργαλείο δημιουργίας μουσικών κομματιών. Ο χρήστης εγγράφεται πρώτα στην υπηρεσία επιλέγοντας είτε την δωρεάν υπηρεσία προκειμένου να δει κατά πόσο τον ευχαριστεί, είτε μια από τις υπόλοιπες προνομιακές υπηρεσίες που προσφέρονται με κάποιο μηνιαίο κόστος. Οι επί πληρωμή προσφερόμενες υπηρεσίες αναφέρονται πρωτίστως σε εκείνους που έχουν απλά σαν χόμπι την σύνθεση μουσικής, σε εκείνους που διαθέτουν ήδη ένα συγκρότημα και επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αλλά και σε εκείνους που απλά θέλουν να το χρησιμοποιούν για επαγγελματική χρήση. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναζητεί δημιουργούς με βάση το είδος της μουσικής φτιάχνοντας έτσι το δικό του δίκτυο φίλων και να διαμοιράζει τα τραγούδια του μεταξύ αυτών.

Πιο πρακτικά…

Scratch.jpg

 1. Δημιουργία λογαριασμού με συνθηματικά εισόδου. Δυνατότητα επεξεργασίας προφίλ.
 2. Παρουσίαση τραγουδιών των χρηστών. Δυνατότητα αναπαραγωγής και αναζήτησης τραγουδιού ανάλογα με το είδος μουσικής.
 3. Αναζήτηση χρηστών – δημιουργών.
 4. Εκμάθηση εργαλείου σύνθεσης μέσα από διάφορα βίντεο επίδειξης.
 5. Ιστολόγιο για ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το εργαλείο αλλά και με διάφορες μουσικές εξελίξεις και δρώμενα.
 6. Δυνατότητα βελτίωσης του εργαλείου από τους χρήστες. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι δημιουργοί αντλούν ιδέες από τους χρήστες για περαιτέρω βελτίωση.
 7. Εργαλείο σύνθεσης μουσικής. Σ’ αυτό το σημείο παρέχονται ανάλογα με το είδος μουσικής τα κατάλληλα μουσικά δείγματα σύνθεσης.
 8. Όνομα δείγματος, επιλογή έντασης και κατεύθυνσης ήχου.
 9. Ρυθμίσεις για επεξεργασία ηχητικού δείγματος και προσθήκης ειδικών εφέ.
 10. Ηχητικό δείγμα στην κατάλληλη διάρκεια.
 11. Κουμπιά αναπαραγωγής, εγγραφής, αυξομείωσης έντασης και διάρκεια κομματιού.
 12. Διάφορες ρυθμίσεις όπως ορισμός ονόματος τραγουδιού, αλλαγή στο tempo κ.α.
 13. Επιλογή αποθήκευσης κομματιού. Επίσης κατά την αποθήκευση δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής στον τοπικό δίσκο, διαμοιρασμού σε άλλους χρήστες αλλά και πρόσκληση κάποιου χρήστη για συνεργασία.


Παραδειγματικά σενάρια…Σύνθεση μουσικής: Από την online εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσα από μια πληθώρα ηχητικών δειγμάτων (samples), εκείνα τα δείγματα τα οποία αντιπροσωπεύουν το είδος της μουσικής που θέλει να συνθέσει. Επίσης δίνεται η δυνατότητα μέσω της κάρτας ήχου να ηχογραφήσει ένα δείγμα από μουσικό όργανο και να το προσαρμόσει στην υπόλοιπη σύνθεση.

Σύναψη συνεργασιών: Μέσα από τη σύνθεση ο κάθε χρήστης μπορεί να απευθυνθεί σε άλλους πιο έμπειρους και εξοικειωμένους συνθέτες προκειμένου να βοηθηθεί στην τελειοποίηση του κομματιού του. Επιπλέον μέσα από αυτή τη δυνατότητα μπορούν να προκύψουν ενδιαφέρουσες μουσικές συνεργασίες.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι…Επίσημη ιστοσελίδα ScratchAudio: http://www.scratchaudio.com
Μπιζιούρη Βασιλική - Voicethread & Bubbl.usVoicethread.jpg.png
1. Online Presentation - Voicethread
Η περιγραφή…
Το Voicethread είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πολυμεσικό εργαλείο παρουσιάσεων. Διαθέτει έναν αρκετά καινοτόμο συνεργατικό χαρακτήρα και μπορεί, πολύ εύκολα, να χρησιμοποιηθεί σε σενάρια μικτής μάθησης για την υποστήριξη εκπαιδευτικών στρατηγικών. Το Voicethread περιέχει εικόνες, κείμενα και βίντεο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να πλοηγηθούν στις σελίδες και να αφήσουν σχόλια με πέντε τρόπους –χρησιμοποιώντας φωνή (με τη βοήθεια μικροφώνου ή τηλεφώνου), κείμενο, αρχείο ήχου ή βίντεο (μέσω βιντεοκάμερας). Υποστηρίζει PDF, MicrosoftWord, Excel και PowerPoint (ακόμη και Office 2007 formats), εικόνες και βίντεο. Το VoiceThread εισάγει εικόνες από το Flickr, το Facebook, και γενικά το διαδίκτυο. Είναι δωρεάν στη χρήση και μπορεί να υποστηρίξει πολλές διαφορετικές ταυτότητες (διαφορετικούς σχολιαστές εικονικούς αντιπροσώπους) με ένα μόνο λογαριασμό στο Voicethread, συνδέοντας τις ταυτότητες με αυτόν. Δίνεται η δυνατότητα να αλλάζεις εύκολα ταυτότητα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσεις διαφορετικό κωδικό. Μπορεί να εισαχθεί οπουδήποτε επιτρέπεται HTML κώδικας. Προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης των σχολίων. Με την επιλογή Doodling εμπλέκονται ενεργά οι συμμετέχοντες, οι οποίοι παρουσιάζουν τις απόψεις τους καταγράφοντας τα σχόλιά τους (χρησιμοποιώντας μικρόφωνο, κάμερα, ή πληκτρολόγιο). Ακόμη το χαρακτηριστικό VideoDoodling παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να ελέγχει το playback του βίντεο και να σχολιάζει συγκεκριμένα στιγμιότυπα του βίντεο.
Πιο πρακτικά…
Εάν θέλετε απλά να δείτε τα δημοσιευμένα Voicethreads δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή. Για να δημιουργήσετε όμως τα δικά σας Voicethreads χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό παρέχοντας μια πραγματική ηλεκτρονική διεύθυνση. Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του εργαλείου συνδέεστε σ’ αυτό, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό σας.
Voicethreads2.jpg


 1. Επιλέξτε την καρτέλα «Create» για να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας.
 2. Επιλέξτε «upload» για να ανεβάσετε τα αρχεία που θέλετε στην παρουσίασή σας. Τα αρχεία αυτά μπορούν να είναι από τον υπολογιστή σας, την κάμερα, απευθείας από έναν δικτυακό τόπο ή από ένα κοινωνικό δίκτυο.
 3. Προσθέστε τίτλο ή/ και περιγραφή στην παρουσίασή σας.
 4. Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο εικονικό αντιπρόσωπο (avatar) πατώντας το εικονίδιο. Μπορείτε να έχετε πάνω από έναν εικονικό αντιπρόσωπο (υποστήριξη διαφορετικών ταυτοτήτων), τον οποίο θα επιλέγετε για κάθε παρουσίαση.
 5. Επιλέξτε έναν από τους πέντε διαθέσιμους τρόπους για να σχολιάσετε κάθε σελίδα της παρουσίασης- χρησιμοποιώντας φωνή (με τη βοήθεια μικροφώνου ή τηλεφώνου), κείμενο, αρχείο ήχου ή βίντεο (μέσω βιντεοκάμερας).
 6. Προβάλλετε συγκεντρωτικά την παρουσίαση στην οθόνη.
 7. Αντιγράψτε και διαμοιραστείτε (share) την παρουσίασή σας. Στείλτε προσκλήσεις σε φίλους σας να την δουν ή στείλτε το σύνδεσμό της με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ακόμη μπορείτε να αντιγράψετε τον κώδικα και να τον ενσωματώσετε σε δικτυακό σας τόπο.
 8. Τροποποιήστε το playback της παρουσίασής σας, π.χ. ο τρόπος που θα εμφανίζεται, ο χρόνος που θα μεσολαβεί κατά την αλλαγή slide, download, κτλ.
 9. Αποθηκεύστε και δείτε offline την παρουσίασή σας στον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στο iPod ή iPhone (με κόστος $2.99 για κάθε αρχείο).
 10. Επιλέγοντας embed/ ενσωμάτωση κώδικα προσφέρεται η δυνατότητα εισαγωγής αυτού σε μια ποικιλία εργαλείων και υπηρεσιών.
 11. Σας δίνετε η δυνατότητα να κάνετε επιλογές δημοσίευσης του συνδέσμου της παρουσίασής σας.
 12. Δείτε δημοσιευμένα Voicethreads, χωρίς να είστε απαραίτητα εγγεγραμμένοι
 13. Βρείτε σχετικά με το εργαλείο tutorials.
Παραδειγματικά σενάρια…
Δημιουργία πολυμεσικών παρουσιάσεων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να παρουσιάσει με οπτικό τρόπο παρουσίαση για το μάθημά του και τους μαθητές για να καταγράψουν τα σχόλιά τους πάνω στις συγκεκριμένες σελίδες της παρουσίασης.
Συνεργασία μαθητών:επικοινωνία μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, π.χ. να ετοιμάσουν μία μακέτα με μία ακολουθία εικόνων, ώστε να δημιουργηθεί μία ψηφιακή ιστορία.
Υποστήριξη μαθητών: Καθιστά δυνατή τη συζήτηση ή τα σχόλια μέσω τηλεφώνου, μικρόφωνου υπολογιστή ή τυπωμένων σχολίων.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
(http://voicethread.com/#home)

2. Diagramming Tools - Bubbl.us
bubbl.us.jpg.png

Η περιγραφή…
Το Bubbl.us είναι μία ενδιαφέρουσα συνεργατική εφαρμογή βασισμένη σε τεχνολογίες AJAX και Flash. Πρόκειται για μια απλή στη χρήση και δωρεάν Web 2.0 εφαρμογή για τη δημιουργία πολύχρωμων Flash νοητικών χαρτών (mind maps). Επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν ένα χάρτη έχοντας μια κύρια ιδέα στο bubble “γονέα” και δημιουργώντας με εύκολο και γρήγορο τρόπο διακλαδώσεις και συνδέσεις χρησιμοποιώντας ποικίλα χρώματα και γραμματοσειρές. Με πολύ απλές κινήσεις μετακινούνται όλα τα bubbles στο χάρτη. Μπορείτε να διαμοιραστείτε τα φύλλα σας (sheets) και να δημιουργήσετε ομάδες (groups) όπου όλα τα μέλη μιας ομάδας δύνανται να επεξεργάζονται τα φύλλα/νοητικούς χάρτες στους οποίους έχουν πρόσβαση. Υπάρχει και δυνατότητα άμεσων μηνυμάτων (Chat). Μπορείτε να εξάγετε το παραγόμενο αρχείο είτε ως εικόνα είτε ως html αρχείο και να το εισάγετε στο website σας, στο blog ή οπουδήποτε θέλετε. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποια χρηστικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του Bubbl.us, όπως το ότι δεν μπορούμε να εισάγουμε εικόνες, ηχητικά αρχεία και video, παρά μόνο κείμενο. Επίσης, σε περίπτωση ομαδικών εργασιών: όταν κάποιος επεξεργάζεται ένα φύλλο, ουσιαστικά “κλειδώνει” ο χάρτης και για να είναι πάλι προσβάσιμος θα πρέπει να μη τον επεξεργάζεται συγχρόνως άλλος χρήστης. Αυτά όμως δεν αρκούν, για να ακυρώσουν την ευχρηστία του εργαλείου.
Πιο πρακτικά…
Αρχικά πρέπει να κάνετε εγγραφή στην εφαρμογή. Η εγγραφή είναι δωρεάν και το μόνο που απαιτεί είναι το email σας και ένα κωδικό (password). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να κάνετε τα εξής:
bubbl.us.jpg 1. Οργανώστε τα φύλλα/ νοητικούς χάρτες σας σε φακέλους.
 2. Δημιουργήστε νέο φάκελο.
 3. Διαμοιράστε τα φύλλα σας με τους φίλους σας. Κάνετε επιλογές σχετικά με την δημοσίευσή τους, όπως edit, readonly, noaccess.
 4. Ξεκινήστε με την δημιουργία της φυσαλίδας “γονέα” (την κύρια ιδέα).
 5. Τροποποιήστε το χρώμα της φυσαλίδας ή/ και το χρώμα της γραμματοσειράς της.
 6. Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 7. Σύρετε μια γραμμή για να ενώσετε τις φυσαλίδες που επιθυμείτε.
 8. Διαγράψτε την φυσαλίδα.
 9. Δημιουργήστε φυσαλίδα “παιδί”.
 10. Δημιουργήστε νέα φυσαλίδα κάτω από τον ίδιο “γονέα”.
 11. Τροποποιήστε το ζουμ της παρουσίασης σας όπως επιθυμείτε.
 12. Αναιρέστε την προηγούμενη ενέργεια σας.
 13. Εκτυπώστε το φύλλο σας.
 14. Εξάγετε το παραγόμενο αρχείο είτε ως εικόνα είτε ως html αρχείο, είτε
 15. Εισάγετε κάποιο αποθηκευμένο αρχείο στην εφαρμογή ($6/μήνα).
 16. Αποθηκεύστε το φύλλο σας. Γίνεται αυτόματη αποθήκευση κάθε 5’.
 17. Προσθέστε επαφές και ομάδες (group) με τις οποίες θα διαμοιράζεστε τα φύλλα σας.
 18. Στείλετε άμεσα μηνύματα (chat). Διαμορφώστε το onlinestatusσας (συνδεδεμένος ή αόρατος).


Παραδειγματικά σενάρια…
Συζήτηση ενός θέματος: ζητείστε από τους μαθητές σας κάνουν Brainstormingπάνω σ’ ένα συγκεκριμένο θέμα.
Υποστήριξη μαθητών: ο εκπαιδευτικός μπορεί λύνει τυχόν απορίες των μαθητών, επικοινωνώντας μέσω του chat.
Χρονολόγιο (timeline): ζητείστε από τους μαθητές να κάνουν ένα χρονολόγιο για ένα σημαντικό γεγονός (π.χ. στο μάθημα της ιστορίας).
Γενεαλογικό δέντρο: ζητείστε από τους μαθητές σας να φτιάξουν το γενεαλογικό τους δέντρο.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
www.bubbl.us
Έλενα Καρακολίδου-Soundcloud_gliffy
Αναστασία Τόλα Paper.li-GravityΔεληγιαννάκου Αγαθονίκη: Scribblar & Schoology


1. Interactive-Shared Whiteboard - Scribblar
Screen_shot_2010-10-08_at_5.20.36_PM.png
Η περιγραφή…
Το Scribblar είναι ένας ιστόχωρος που προσφέρει δυνατότητες διαδραστικών συνεργατικών δραστηριοτήτων. Προσφέρει έναν κοινό ασπροπίνακα για πολλούς χρήστες ταυτόχρονα. Επιτρέπει στους χρήστες να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, βλέποντας όλοι τις κινήσεις των υπολοίπων. Υποστηρίζει τη χρήση εικόνων, κειμένου, σχημάτων, παρουσιάσεων, αρχείων pdf, ήχου καθώς και γραπτής συνομιλίας. Πρόκειται για ένα αρκετά χρήσιμο εργαλείο συνεργατικής μάθησης που βασίζεται στο Flash και αξιοποιείται με πολλούς τρόπους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χρησιμοποιείται για σύγχρονη διδασκαλία από απόσταση, διαμοίραση ζωγραφιών και εικόνων, αξιολόγησή τους, δημιουργική διαδικασία έκφρασης σκέψεων, δημιουργία ασκήσεων, επίλυση ή επίδειξη λύσεων ασκήσεων, καθοδήγηση επίλυσης και δημιουργία συνεντεύξεων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους επικοινωνίας.
Πιο πρακτικά…
Μετά τη δημιουργία λογαριασμού , το Scribblar παρουσιάζει τις εξής ρυθμίσεις:
1. Ορισμός του ονόματος που θα έχει ο ασπροπίνακάς σας.
2. Εμφάνιση ενός κουμπιού που επιτρέπει την πρόσκληση άλλων χρηστών.
3. Δυνατότητα εύκολης σύνδεσης και ενσωμάτωσης του συνδέσμου του ασπροπίνακα σε άλλες ιστοσελίδες.
4. Δυνατότητα κλειδώματος ασπροπίνακα από οποιονδήποτε συντονιστή (moderator).
a) ο κλειδωμένος ασπροπίνακας μπορεί να ξεκλειδωθεί μέσα από την λίστα του (roomlist).
b) η λίστα αποτελείται από το όνομα και κωδικό του δωματίου-ασπροπίνακα, από επιλογές όπως αλλαγή των αρχικών παραμέτρων, διαγραφή και είσοδο στον ασπροπίνακα, από διάφορες συνομιλίες και από την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας του.
5. Δυνατότητα εμφάνισης του ασπροπίνανα στον κατάλογο των δημόσιων ασπροπινάκων στο scribblar.comέτσι ώστε άλλοι χρήστες να μπορούν να τον βρούνε και να συμμετέχουν σε αυτόν. Εάν δεν τσεκαριστεί η συγκεκριμένη επιλογή, όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτόν θα πρέπει να γνωρίζουν το κωδικό του ασπροπίνακα, το λεγόμενο roomid ή να συνδεθούνε σε ένα συγκεκριμένο link.
6. Δυνατότητα αυτόματης προώθησης όλων των χρηστών του ασπροπίνακα στον συντονιστή του.
scribblar1.jpg

scribblar2.jpg

scribblar3.jpg

Μετά την δημιουργία του δωματίου-ασπροπίνακα, το Scribblar δημιουργεί το πρώτο διαδραστικό-διαμοιραζόμενο ασπροπίνακα:
scribblar4.jpg1. 1. Ορίστε την γλώσσα επιλογής σας (έχει επιλογή την ελληνική γλώσσα).
2. Α. Επιλέξτε το κουμπί Αποστολή Πρόσκλησης
i. Εισάγετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των ατόμων που θέλετε να συμπεριλάβετε στην συνεργασία.
ii. Στείλτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο περιλαμβάνει την σύνδεση του ασπροπίνακα.
iii. Όταν οι παραλήπτες σας κάνουν κλικ στο σύνδεσμο, θα τους ζητηθεί να εισάγουν ένα όνομα χρήστη. Μόλις το εισάγουν θα εμφανιστούν στο πλαίσιο των συμμετεχόντων, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης ρόλων κατά την διάρκεια της συνεργασίας.
Β. Επιλέξτε το κουμπί Ενσωμάτωση Καναλιού, στο οποίο σας δίνεται η δυνατότητα προσθήκης του δωματίου-ασπροπίνακάς σας στο ιστολόγιό σας ή στην δική σας τοποθεσία web.
3. Εισάγετε διάφορα δεδομένα όπως:
 • αρχεία τύπων ppt, pptx, pdf, jpg, gif, png με μέγιστο μέγεθος 5MB
 • διευθύνσεις URL
 • εικόνες Flickr
4. Συνομιλήστε με τους συνεργάτες σας, καθορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς του κειμένου συνομιλίας σας, αποθηκεύστε το αντίγραφο της συνομιλίας και ενεργοποιείστε τους ήχους.
5. Χρησιμοποιείστε την στήλη εργαλείων για να σχεδιάσετε ή να γράψετε την εργασία που επιθυμείτε. Εδώ υπάρχουν οι εξής επιλογές:
 • Χρήση μολυβιού με το επιθυμητό χρώμα για να σχεδιάσετε.
 • Εισαγωγή κειμένου.
 • Εισαγωγή απλών γραμμών ή γραμμών με ένα βέλος ή γραμμών με 2 βέλη.
 • Εισαγωγή ορθογωνίου, κύκλου, τριγώνου, πολυγώνου και σφήνας με τα επιθυμητά χρώματα και περιγράμματα.
 • Εισαγωγή επισήμανσης.
 • Εισαγωγή σφραγίδας π.χ. εμπορικό σήμα, σήμα κατατεθέν, πνευματικά δικαιώματα κ.ά..
6. Επιλέξτε πως θα σχεδιάσετε τα παραπάνω εργαλεία (με κύλιση, σταθερά ή με κλίμακα)
7. Χρησιμοποιήστε την γραμμή εργαλείων με την οποία μπορείτε:
 • Να αντιγράψετε την σελίδα που έχετε δημιουργήσει.
 • Να διαγράψετε την σελίδα.
 • Να επαναλαμβάνετε κάποιο σχήμα της.
 • Να αναστρέψετε οριζόντια ή κάθετα την σελίδα.
 • Να κλειδώσετε /ξεκλειδώσετε την σελίδα.
 • Να απαλείψετε την σελίδα ή όλες τις σελίδες που έχετε δημιουργήσει.
 • Να λάβετε στιγμιότυπο της σελίδας.
 • Να επεξεργαστείτε εξισώσεις.
 • Να εισάγετε από το Wolfram εξισώσεις, στατιστικά ή ότι άλλο χρειάζεστε για τα μαθηματικά, τη φυσική, τη στατιστική, τη χημεία και τη τεχνολογία.
8. Μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
9. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα του Scribblar.
Παραδειγματικά σενάρια
Εξ αποστάσεως διάδραση μαθητών-καθηγητών: Χρησιμοποιείστε το Scribblar για να αλληλεπιδράσετε με τους μαθητές σας που βρίσκονται στο εξωτερικό ή σε μεγάλη απόσταση με σκοπό να εργαστούν πάνω σε ένα πρόβλημα που τους έχετε θέσει. Μπορείτε να ανεβάσετε εικόνες ή αρχεία σχετικά με την εργασία και να τους καθοδηγείτε μέσω κειμένου συνομιλίας ή και ήχου.
Διάδραση μαθητών: Οι μαθητές σας μπορούν να συνεργαστούν μέσα από το Scribblar είτε μέσω γραπτού κειμένου συνομιλίας είτε μέσω ήχου, για την υλοποίηση μιας εργασίας ή και για την απάντηση ενός ερωτήματος που τους έχει τεθεί. Μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες ή αρχεία να επεξεργάζονται ο ένας του άλλου είτε διορθώνοντας είτε προσθέτοντας επιπλέον χαρακτηριστικά και να βρίσκονται σε διαρκή διάδραση με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση της εργασίας ή απάντηση του ερωτήματος.
Διάδραση στην τάξη: Παρουσιάστε ένα μαθηματικό πρόβλημα ή πρόβλημα φυσικής στην τάξη και ζητείστε από τους μαθητές σας να το λύσουν είτε σχεδιάζοντας κάποιες έννοιες είτε χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που προσφέρει το εργαλείο. Ζητήστε τους να προσθέσουν επισημάνσεις και να λύσουν το πρόβλημα όπως το κατανοούν αυτοί μετά από συνεργασία και συζητήσεις με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Μπορούνε να καταγράφουν την συνομιλία και τις απόψεις και λύσεις των συμμαθητών τους όπως και την τελική λύση του προβλήματος έτσι ώστε να μπορούν να την ξανά ακούσουν όποτε επιθυμούν κατανοώντας ουσιαστικότερα το πρόβλημα και την στρατηγική που ακολουθήθηκε.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Επίσημη ιστοσελίδα-http://www.scribblar.com/


2. Social Networks- Schoology
mzm.kgnmmopw.175x175-75.jpg schoology_logo.png
Η περιγραφή…
Το Schoology είναι μιαυπηρεσία κοινωνικής δικτύωσηςκαι εικονικού περιβάλλοντοςμάθησης γιαΚ-12 σχολείακαιιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσηςπου σας επιτρέπει ναδημιουργήσετε, να διαχειριστείτε και να διαμοιραστείτε το μαθησιακό υλικό. Περιλαμβάνει εργαλεία διαχείρισης της μάθησης και έτσι δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές, παιδιά και γονείς να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε θέματα μόρφωσης. Έχετε την δυνατότητα να δημιουργείτε εργασίες και διαγωνίσματα και να τα παραδίδετε online καθώς επίσης να δημιουργείτε και quiz με αυτόματη διόρθωση. Μπορείτε να διορθώνετε και να βαθμολογείτε τις εργασίες και τα διαγωνίσματα online και να παρακολουθείτε και τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν ένα συγκεκριμένο μάθημα.
Σας δίνει την δυνατότητα να συγχρονίζεστε με το GoogleDocs ώστε να έχετε πρόσβαση σε αρχεία του. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται πλατφόρμες όπως το Blackboard ή το Moodle σας δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής αρχείων από αυτές και εισαγωγή τους στο Schoology απευθείας.


Πιο πρακτικά…
Όταν δημιουργείτε λογαριασμό (Singup), το Schoology σας ζητάει να επιλέξετε τον τύπο του λογαριασμού σας ανάλογα με το αν είστε καθηγητής, μαθητής ή γονέας.

Αν είστε καθηγητής σας ζητάει, αν έχετε ήδη κωδικό, το σχολείο στο οποίο διδάσκετε ή τον κωδικό του, αλλιώς για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό επιλέγετε το HomeSchool και προσθέτετε τα στοιχεία που απαιτούνται. Μετά την είσοδό σας στο σύστημα, το Schoology σας δίνει πολλές δυνατότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε:
schoology1.jpg

1. Στην αρχική σελίδα (Home) δημιουργήστε όλες τις πρόσφατες δραστηριότητές σας:
i. Ενημερώστε με ότι νέο επιθυμείτε είτε ανεβάζοντας ένα αρχείο είτε εισάγοντας ένα link.
ii. Εισάγετε ότι απαραίτητο επιθυμείτε ενεργοποιώντας το Dropbox.
iii. Εισάγετε γεγονότα στο ημερολόγιο.
iv. Αναρτήστε ένα προσωπικό σας ιστολόγιο.
v. Αλλάξτε το προφίλ σας και να εισάγετε μια φωτογραφία σας.
vi. Προσκαλέστε συναδέλφους σας να συμμετέχουν στο σύστημα.
2. Δημιουργήστε το μάθημα που επιθυμείτε και την διάρκειά του, στο οποίο μπορείτε να εισάγετε αρχεία, εικόνες, συζητήσεις, συνδέσμους και onlinequiz και τεστ. Επίσης παρακολουθείστε την πορεία των μαθητών σας κατά την χρονική διάρκεια που ορίσατε το μάθημα, τους βαθμούς τους μέσα από το Gradebook καθώς επίσης και τα στατιστικά τους δεδομένα.
Όταν δημιουργήσετε το μάθημα το σύστημα σας δίνει τον 10-ψήφιο κωδικό εισαγωγής που θα χρησιμοποιήσει ο μαθητής για την εισαγωγή του σε αυτό καθώς και τον 6-ψήφιο κωδικό εισαγωγής για την εισαγωγή του γονέα. Για να εμφανιστεί ο κωδικός του γονέα θα πρέπει στο μάθημα να εισάγετε έναν μαθητή (EditMember), στην συνέχεια να πατήσετε Download και στο αρχείο που θα κατέβει θα υπάρχει μέσα ο 6-ψήφιος κωδικός.
3. Δημιουργήστε ομάδες από μαθητές ή και από όλα τα μέλη του συστήματος .
4. Εισάγετε διαθέσιμες πηγές και πόρους και συνδεθείτε και συγχρονιστείτε με το GoogleDocs.
5. Ελέγξτε το ημερολόγιό σας και εισάγετε γεγονότα.
6. Ελέγξτε και στείλτε μηνύματα.
7. Αναζητήστε και προσθέστε νέα μέλη.
8. Εισάγετε κοινοποιήσεις.
9. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα του Schoology.

Αν είστε μαθητής εισάγετε τον κωδικό που σας έχει δώσει ο καθηγητή σας για να εισέλθετε στο σύστημα. Μετά την είσοδό σας, το Schoology σας δίνει τις εξής δυνατότητες:
Schoology2.jpg
 1. Εισάγετε το δικό σας γεγονός και προσκαλέστε συμμαθητές ή φίλους σας.
 2. Συμμετέχετε στο μάθημα.
 3. Συμμετέχετε σε ομάδες.
 4. Εισάγετε τις πηγές σας και συγχρονιστείτε με το GoogleDocs.
 5. Παρακολουθήστε τους βαθμούς του μαθήματος και την πορεία σας.
 6. Ελέγξτε και στείλτε μηνύματα.
 7. Δημιουργήστε κοινοποιήσεις.
 8. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα του Schoology.
Αν είστε γονέας εισάγετε τον κωδικό που σας έχει δώσει ο καθηγητής του παιδιού σας. Μετά την είσοδό σας, το Schoology σας δίνει τις εξής δυνατότητες:
Schoology3.jpg

 1. Παρακολουθήστε την δραστηριότητα του παιδιού σας στο μάθημα.
 2. Κατεβάστε και παρακολουθήστε την αναφορά και την καρτέλα των βαθμών του στο μάθημα.
 3. Κατεβάστε και παρακολουθήστε την πορεία του στο μάθημα.
 4. Εισάγετε όποιο άλλο παιδί-μαθητή επιθυμείτε.
 5. Εισάγετε τα επιθυμητά γεγονότα σας.
 6. Δημιουργήστε το ημερολόγιό σας.
 7. Ελέγξτε και στείλτε μηνύματα.
 8. Δημιουργήστε κοινοποιήσεις.
 9. Αποσυνδεθείτε από το σύστημα του Schoology.

Παραδειγματικά σενάρια
Διδασκαλία από τον καθηγητή: Ως καθηγητής δημιουργήστε τα μαθήματά σας μέσα στο Schoology και οι μαθητές σας θα τα παρακολουθούν. Επίσης δημιουργήστε τεστ και quiz, αξιολογείστε τους, βαθμολογείστε τους και παρακολουθείστε την πορεία τους μέσα στο χρονικό διάστημα που έχετε θέσει. Συζητήστε μαζί τους για τα μαθήματα, λύστε απορίες τους και βοηθήστε τους να κατανοήσουν καλύτερα τα μαθήματα.

Διδασκαλία για τους μαθητές: Ως μαθητές παρακολουθήστε τα μαθήματα του σχολείου σας σε πραγματικό χρόνο. Προγραμματίστε το χρόνο διαβάσματος των μαθημάτων, συνομιλήστε με συμμαθητές σας ή με την ομάδα σας και συνεργαστείτε για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων. Παρακολουθείστε την πορεία σας και τους βαθμούς σας στο μάθημα.

Ενημέρωση γονέων: Ως γονέας παρακολουθείστε την πορεία, την εξέλιξη και τους βαθμούς του παιδιού σας στο σχολείο. Συγκρίνετε τους βαθμούς αυτούς με άλλους συμμαθητές του παιδιού σας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Επίσημη ιστοσελίδα-https://www.schoology.com/home.php1. Cartoon Design – Animation - Creaza

Η περιγραφή…

Το creazaείναι ένα onlineεργαλείο κόμικς, που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από χιλιάδες μαθητές και καθηγητές κάθε μέρα, με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε κινούμενα σχέδια ή προσωπικές ψηφιακές ιστορίες, που αποτελούνται από επαγγελματικά περιβάλλοντα, χαρακτήρες, αντικείμενα, εικόνες και κείμενο. Στο Cartoonist, θα συναντήσετε θεματικά περιβάλλοντα με backgrounds, χαρακτήρες, και διάφορα αντικείμενα που μπορείτε να επικολλήσετε στα frames. Με αυτό το εργαλείο, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε κάρτες , μπαλόνια ομιλίας, μπαλόνια σκέψης, ή μπαλόνια κραυγής. Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε όλα αυτά με τις δικές σας εικόνες.Το Cartoon θα δημιουργηθεί σε ένα stip με πολλά καρέ, το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί τόσο στο διαδίκτυο όσο και να τυπωθεί σε χαρτί. Το creaza διαθέτει εργαλειοθήκη με πλήρως αναπτυγμένες θεματικές ενότητες, όπως ιστορικές περιόδους, παραμύθια, φανταστικούς κόσμους, και σημερινές προκλήσεις, όπως το κλίμα, το περιβάλλον. Αυτά τα θέματα μπορείτε να τα συνδυάσετε με το δικό σας περιεχόμενο, αρκεί να το φορτώσετε. Το creaza ενσωματώνει επαγγελματικό περιεχόμενο, αλλά και περιεχόμενο που δημιουργείται από τους χρήστες, δημιουργικά εργαλεία και ένα κοινωνικό δίκτυο με ένα νέο και καινοτόμο τρόπο. Επιπλέον με το creaza οι χρήστες μπορούν να μοιραστούν την εργασία τους με άλλους, και να δώσουν προτάσεις και σχόλια ο ένας στον άλλο σχετικά με τα προιόντα που επιλέγουν να μοιραστούν. Το creaza προσφέρει μια πολύ περιορισμένη δοκιμαστική έκδοση, και την Premium, η οποία παρέχει μια πλούσια ποικιλία δυνατοτήτων για μαθητές και δασκάλους, όπως περισσότερες βιβλιοθήκες, πλήρη λειτουργικότητα, HD – εξαγωγές, ισχυρές αλληλεπιδράσεις και πολλά ακόμα. Η Premium έκδοση πωλείται σαν ετήσια άδεια, η οποία περιλαμβάνει την αποθήκευση, στήριξη και πρόσβαση σε όλα τα θέματα, τα εργαλεία και την πλήρη λειτουργικότητα τους για όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επιπλέον η Premium έκδοση προσφέρει 4 ισχυρά και ολοκληρωμένα εργαλεία, ένα ευρύ φάσμα του περιεχομένου και σύνθετης λειτουργικότητας, αλλά πολύ εύκολο στη χρήση.
Πιο πρακτικά…

Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό το μόνο που μένει να κάνετε είναι loginγια να εισέλθετε στο πρόγραμμα. Το μόνο που απαιτεί η εγγραφή είναι να συμπληρώσετε το email σας, το username το όνομα με το οποίο μπορούν αν σας βρίσκουν οι φίλοι σας αλλά και αυτό που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας, και ένα κωδικό (password). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να κάνετε τα εξής:


creaza.jpg

 1. Στο σημείο αυτό φαίνονται οι πληροφορίες του προφίλ μας.
 2. Εδώ μπορούμε να δούμε τα έργα που έχουμε δημιουργήσει.
 3. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να σχολιάσουμε τα έργα των φίλων μας, και να δούμε τα σχόλια των άλλων για τα δικά μας έργα.
 4. Για να δημιουργήσουμε μια ιστορία cartoonεπιλέγουμε την επιλογή εργαλεία, όπου υπάρχουν έτοιμες ομάδες με backgroundχαρακτήρες.
 5. Εδώ εμφανίζονται οι πρόσφατες αναρτήσεις και σχολιασμοί σχετικά με το creaza.
 6. Υποστήριξη χρηστών.
 7. Αποσύνδεση


Για τη δημιουργία ιστορίας cartoonεπιλέγουμε toolsκαι στη συνέχεια εμφανίζεται:


creaza_tools_-_mum.jpg
 1. Χώρος δημιουργίας έργων.
 2. Εδώ υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα backgrounds, χαρακτήρες και άλλα.
 3. Δημιουργία και διαγραφή διαφάνειας.
 4. Διαθέσιμα εργαλεία και αντικείμενα
 5. Από εδώ μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε τα έργα σας.

Παραδειγματικά σενάρια…

Δημιουργία ψηφιακών ιστοριών: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, με σκοπό τη δημιουργία ιστοριών cartoon. Ο δάσκαλος μπορεί να δίνει στους μαθητές κάποιες λέξεις κλειδιά με τις βασικές έννοιες του μαθήματος, και στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν τα δικά τους σενάρια για τη δημιουργία μιας δικής τους ιστορίας.

Συνεργασία μαθητών: επικοινωνία μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ενός κοινού παραδοτέου, η οποία μπορεί να γίνει με τη μορφή σχολίων που διαθέτει το creaza.

Υποστήριξη: σε περίπτωση δυσκολίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό για την επίλυση των αποριών τους και την παροχή επιπρόσθετου βοηθητικού υλικού.Χρήσιμοι σύνδεσμοι…

Επίσημη ιστοσελίδα Creaza - http://www.creazaeducation.com/

1. Learning Management System – Edu2.0

Η περιγραφή…

Το Edu2.0 είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να δημιουργήσει και να διαχειριστεί μια online τάξη με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά και λειτουργίες, κάνοντας την μάθηση πιο διασκεδαστική και αποδοτική. Ιδρύθηκε το 2006 από τον επιχειρηματία GrahamGlass. Το site είναι απλό στην εγκατάσταση, χρήση και διαχείριση, και διατίθεται σε πολλές γλώσσες, και στα ελληνικά. Το Edu 2.0 διαθέτει μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών και μπορείτε να εγγραφείτε σε ένα από τέσσερα σχέδια χαμηλού κόστους που διαθέτει, τα οποία παρέχουν απεριόριστο αποθηκευτικό χώρο. Η χρέωση γίνεται με βάση την ενεργή συμμετοχή του κάθε μαθητή και όχι της τάξης. Ενεργός, θεωρείται ένας μαθητής ο οποίος επισκέπτεται την τάξη ή το γκρουπ τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Επίσης κατά τη διάρκεια της εγγραφής μπορείτε να διαλέξετε το δικό σας URL και να προσαρμόσετε πολλές πτυχές του site σας, όπως το λογότυπο, τα χρώματα, την υποσελίδα, την ορολογία και άλλα. Η αρχική σελίδα παρέχει πληροφορίες για τις τάξεις, τις ομάδες, τους συνδεδεμένους φίλους, τις δραστηριότητες, και τις αναθέσεις εργασιών. Το site διαθέτει forum όπου εύκολα μπορεί κανείς να αναζητήσει όλα όσα έχουν δημοσιευτεί. Επιπλέον, κάθε χρήστης διαθέτει το δικό του blog, στο οποίο οι άλλοι μπορούν να εγγραφούν. Κάθε τάξη θα έχει τη δική της σελίδα wiki όπου τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν. Οι χρήστες μπορούν να συνομιλήσουν με άλλους μέσω του skype που διαθέτει η εφαρμογή . Στην πορεία θα μπορούν να συνομιλήσουν και μέσω chatroom στις τάξεις και στις ομάδες. Το χρονοδιάγραμμα που διαθέτει θεωρείται σημαντικό, καθώς ο δάσκαλος μπορεί να δει το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με τις δυνατότητες της τάξης. Επιπλέον ο δάσκαλος μπορεί να διαχειριστεί τους λογαριασμούς των μαθητών, προσθέτοντας και αφαιρώντας, και ακόμα έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί δικά του πεδία θεμάτων και να καλεί τους μαθητές να συμμετέχουν μέσω συζήτησης και να διατυπώνουν τις απόψεις τους. Τέλος, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση από τα κινητά τους Android ή iPhone αλλά και από το iPad.

Πιο πρακτικά…

Εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό το μόνο που μένει να κάνετε είναι loginγια να εισέλθετε στο site. Το μόνο που απαιτεί η εγγραφή είναι να συμπληρώσετε το email σας, το username το όνομα με το οποίο μπορούν αν σας βρίσκουν οι φίλοι σας αλλά και αυτό που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας, και ένα κωδικό (password), και το όνομα του σχολείου ή του φορέα. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία θα σας εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο, από το οποίο μπορείτε να κάνετε τα εξής:

edu20_teliko.jpg

1. Στο σημείο αυτό φαίνονται οι πληροφορίες της αρχικής σελίδας, οι τάξεις, οι ομάδες ου έχουν δημιουργηθεί, τα άτομα που συμμετέχουν, οι πηγές και άλλα.
2. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές συνήθεις επιλογές μετά την εγγραφή σας.
3. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να δεχθούμε και να στείλουμε μηνύματα.
4. Εδώ εμφανίζονται τα γεγονότα από τα ημερολόγια της τάξης σας, του σχολείου σας και των ομάδων σας.
5. Χρησιμοποιήστε το ερμάριό σας για να αποθηκεύσετε προσωπικές πηγές πληροφοριώνν.
6. Εμφανίζονται οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε.
7. Υπάρχει ιδιωτικό blogπου διαθέτει ο κάθε χρήστης που του επιτρέπει να στέλνει καταχωρήσεις και τα σχόλια των χρηστών.
8. Εμφανίζονται οι πληροφορίες του προφίλ μας.
9. Κοινοποιήσεις
10. Υπενθυμίσεις με δραστηριότητες που πρέπει να κάνουμε.


Παραδειγματικά σενάρια…

Δημιουργία onlineτάξης: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση, με σκοπό τη δημιουργία onlineτάξης και τη διαχείρισή της. Ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές σε μικρές ομάδες και τους αναθέτει εργασίες και να ελέγχει τη συμμετοχή και την πρόοδο τους. Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν τις ασκήσεις που τους δίνονται.

Συνεργασία μαθητών: επικοινωνία μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, την επίλυση των ασκήσεων που τους δίνονται, ενός κοινού παραδοτέου, η οποία μπορεί να γίνει με τη μορφή σχολίων ή μέσω Skypeπου διαθέτει το Edu2.0. Επίσης μπορούν να συνεργαστούν και με σχολεία άλλων χωρών για εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Υποστήριξη: σε περίπτωση δυσκολίας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτικό για την επίλυση των αποριών τους και την παροχή επιπρόσθετου βοηθητικού υλικού.Χρήσιμοι σύνδεσμοι…

Επίσημη ιστοσελίδα Edu2.0 - http://edu20.org/Παπαδόπουλος Δημήτρης -Pocket&Jing


PocketΗ περιγραφή…
Το Pocket, παλαιότερα γνωστό ως Read It Later, αναβαθμίστηκε και πλέον διατίθεται εντελώς δωρεάν στους ενδιαφερόμενους χρηστές. Διανέμεται για όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα υπολογιστών καθώς και για όλους τους σύγχρονους browsersκαι ακόμα για λειτουργικά iOS, Android, KindleFire. Αποθηκεύει οποιασδήποτε ιστοσελίδα με στόχο την ανάγνωση της αργότερα ή άμεσα στον υπολογιστή, το smartphone ή το Pad, προσφέροντας μια καθαρή εμφάνιση απαλλαγμένη από διαφημίσεις και άλλο πρόσθετο περιεχόμενο. Συνεργάζεται με πολλές γνωστές εφαρμογές, όπως το Zite, Pulse, Flipboard, Tweetbotκ.α. Ο λόγος είναι ότι διαθέτει ανοιχτό API, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να δημιουργούν τις δικές τους Pocketεφαρμογές, να τις ενσωματώνουν σε ήδη υπάρχουσες και να τις μοιράζονται με όλους τους Pocketχρηστές.
Πρόκειται για τη δημοφιλέστερη εφαρμογή του είδους με πάνω από 4,5 εκατομμύρια χρήστες. Το περιβάλλον εργασίας του Pocket είναι όμορφο, μινιμαλιστικό και απόλυτα λειτουργικό, ιδιαίτερα για το iPad ή κάποιο Android tablet. Μπορεί να σώσει όχι μόνο σελίδες κειμένου, αλλά και βίντεο και φωτογραφίες.


Πιο πρακτικά…


4.0.jpg

1.Τρόπος ενσωμάτωσης Pocket σε οποιονδήποτε browser

5.0.jpg


1.Javascriptγια την προσθήκη σελιδοδεικτών στην βιβλιοθήκη του Pocket
2.Όνομα αποθήκευσης σελιδοδείκτη

6.0.jpg

1.Σελιδοδείκτης σε titleview
2. Επισήμανση σελιδοδείκτη ως αναγνωσμένου
3.Διαγραφή σελιδοδείκτη
4. Επισήμανση σελιδοδείκτη ως αγαπημένου


Παραδειγματικά σενάρια…
Δημιουργία εκπαιδευτικών σελιδοδεικτών: δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει και εν συνεχεία να εξάγει τους σελιδοδείκτες του, με σκοπό να τους μοιράσει στους μαθητές του, για να τους βοηθήσει σε κάποια έρευνα που θέλει να διεξαχθεί στα πλαίσια του μαθήματος. Ακόμη οι σελιδοδείκτες μπορεί να αποτελούν μια ενδιαφέρουσα συλλογή ιστοσελίδων που θέλει ο εκπαιδευτικός να έχουνε οι μαθητές του, για να περνάνε δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο στο Internet.
Υπενθυμίσεις αγαπημένων ιστοσελίδων: βοηθάνε τους μαθητές οι οποίοι όταν ψάχνουνε πληροφορίες στο Internet για ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί κάποιες ιστοσελίδες να θέλουν να τις διαβάσουν κάποια άλλη στιγμή, για το λόγο ότι δεν προλαβαίνουν. Με το Pocket μπορούν να τις κάνουνε σελιδοδείκτη για να τις διαβάσουνε αργότερα.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημες ιστοσελίδες Pocket για:
iOS

Android

Kindle Fire

Browser


JingΗ περιγραφή…
Το Jing είναι ένα εργαλείο που προσφέρεται για σύλληψη εικόνων και εγγραφή βίντεο από τον υπολογιστή, καθώς και δημοσίευση τους στο διαδίκτυο. Είναι πολύ απλό στη χρήση και οι απαιτήσεις σε μνήμη είναι σχεδόν αμελητέες, συνεπώς είναι δυνατό να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή διαθέτει Windows ή Mac.
Διαθέτει δυνατότητα επιλογής για μέγεθος σύλληψης της εικόνας σε μορφή παράθυρου, περιοχής ή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής κειμένου, βέλους, σκιάς κ.α. στην εικόνα για να επισημάνουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
Όσον αφορά τώρα τα βίντεο, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής για το μέγεθος του σε μορφή παράθυρου, περιοχής ή ολόκληρης της επιφάνειας εργασίας. Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα για καταγραφή της φωνής του χρηστή στο βίντεο. Ο μονός περιορισμός του είναι ότι το μέγιστο μήκος του βίντεο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 λεπτά (κάτι που δεν συναντούν οι χρηστές του Snagit και του Camtasia Studio).
Το Jing συνεργάζεται με Screencast.com, Flickr, Twitter και Facebook για να ανεβαίνουν με εύκολο και γρήγορο τρόπο μέσα από το πρόγραμμα, οι εικόνες στους προαναφερθέντες ισότοπους.


Πιο πρακτικά…

1.0.jpg

1.Περιοχή καταγραφής
2.Σύλληψη εικόνας
3. Σύλληψη video
4.Αναίρεση επιλογής περιοχής
5.Ακύρωση και recapture
6.Ανάλυση σε Pixels

2.0.jpg


1.Περιοχή καταγραφής εικόνας
2.Διαμοιρασμός μέσω Screencast.com
3.Αποθήκευση εικόνας
4. Αντιγραφή εικόνας
5.Ακύρωση/διαγραφή εικόνας
6.Προσαρμογή JingButtons
7.Προσθήκη βέλους
8. Προσθήκη κειμένου
9.Προσθήκη περιγράματος
10.Προσθήκη highlight

3.0.jpg


1.Περιοχή καταγραφής video
2.Ολοκλήρωση καταγραφής video
3.Παύση video
4. Σίγαση μικροφώνου
5.Επανεκκίνηση καταγραφής video
6. Ακύρωση καταγραφής video
7.Διάρκεια καταγεγραμμένου video

Παραδειγματικά σενάρια…
Καταγραφή διαλέξεων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση επιτρέποντας στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει video tutorial, για να καταγράφει τις διαλέξεις του για μαθητές που ήταν απών από τα μαθήματα και εν συνεχεία να τις ανεβάζει σε ιστότοπους που όλοι γνωρίζουν, όπως Twitter, Facebook.
Δημιουργία εκπαιδευτικών video tutorial: μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για να δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να εξηγήσει στους μαθητές του κάποιο σύνθετο πρόγραμμα καθώς και τον τρόπο λειτουργιάς του.


Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημη ιστοσελίδα: Jing

Σιάκα Ελισσάβετ - Slideshare & SurveyMonkey
1. PresentationSlideshare
slideshare-logo-300x300.png
Η περιγραφή…

Τo Slideshare είναι ένα site αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, Adobe PDF καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν λογαριασμό είτε μέσω του email του είτε να συνδεθεί μέσω του λογαριασμού του στο facebook και να διαμοιράσει αρχεία κειμένου αλλά και βίντεο (μέχρι 3 videos στο δωρεάν λογαριασμό). Μόλις ο χρήστης ανεβάσει το αρχείο του δημιουργείται αυτόματα μία online παρουσίαση (slideset) με το κείμενο του χρήστη την οποία κάποιος μπορεί να την ενσωματώσει σε μία δική του σελίδα ή να την κατεβάσει με την μορφή στην οποία έγινε το upload. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να συγχρονίσει ένα αρχείο mp3 ή ένα podcast με το slideset και να δημιουργήσει ένα slidecast ώστε να κάνει την παρουσίασή του περισσότερο ενδιaφέρουσα.
Ο χρήστης εκτός από το ανέβασμα των αρχείων του από τον υπολογιστή μέσα στο site, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ένα plugin του Firefox (FirefoxUniversalFireUploader), το οποίο χρησιμοποιείται και για άλλες εφαρμογές (Flickr, Youtube, Photobucket) και με αυτό μπορεί να ανεβάσει τα αρχεία που θέλει μέσω μίας διεπαφής drag& drop. Επιπλέον, μπορεί να εισάγει τις διαφάνειές του απευθείας από το GoogleDocs.
Σε μία παρουσίαση ο χρήστης μπορεί:
 • Να ενσωματώσει video από το youtube ανάμεσα στις διαφάνειες.
 • Να δημιουργήσει ένα slidecast (slideset + podcast).
 • Να διαμοιράσει την παρουσίαση ενσωματώνοντάς την σε διάφορα sites.
 • Να δώσει την άδεια για να κατεβούν οι διαφάνειές που έχει ανεβάσει.
Πιο πρακτικά…

slideshare1.jpg

1. Μόλις ο χρήστης εισέλθει στον λογαριασμό του μεταβαίνει στην συγκεκριμένη οθόνη επιλέγοντας το όνομά του όπως το βλέπουμε στην εικόνα.
2. Επιλέγοντας το “MyUploads” ο χρήστης μεταβαίνει στη σελίδα με τις παρουσιάσεις που έχει ανεβάσει μέχρι στιγμής και μπορεί να επεξεργαστεί τα στοιχεία τους (π.χ. όνομα, κατηγορία στην οποία ανήκει, tags, αν δίνει το δικαίωμα στους άλλους χρήστες να κατεβάσουν το αρχείο) καθώς και να τις διαγράψει.
3. Μέσω αυτής της επιλογής ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στις ρυθμίσεις του λογαριασμού του και να επεξεργαστεί τα στοιχεία του καθώς και να συνδέσει τους λογαριασμούς του από το twitter, το facebookκαι το LinkedIn.
4. Με την επιλογή “Logout” ο χρήστης αποσυνδέεται από το λογαριασμό του.
5. Με την επιλογή Uploadο χρήστης μπορεί να ανεβάσει το αρχείο που επιθυμεί στο slideshareεπιλέγοντάς το από τον υπολογιστή του.
6. Με το “Browse” ο χρήστης μπορεί να δει τις κατηγορίες που υπάρχουν αν θέλει να βρει κάποια αρχεία σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα.
7. Εμφανίζεται η πρόσφατη δραστηριότητα του χρήστη.
8. Εδώ εμφανίζονται τα άτομα τα οποία ακολουθούν τη σελίδα του χρήστη στο slideshareκαθώς και τα άτομα που αυτός ακολουθεί.
9. Με την επιλογή “Editmyprofile” ο χρήστης μεταβαίνει στην ίδια επιλογή με το “AccountSettings” (3).
10. Επιλέγοντας το όνομα της παρουσίασης ο χρήστης οδηγείται στην σελίδα όπου βρίσκεται η ολοκληρωμένη παρουσίαση και εμφανίζονται οι λειτουργίες τις οποίες έχει.

slideshare2.jpg

1. Ο χώρος στον οποίο εμφανίζεται η παρουσίαση.
2. Με αυτή την επιλογή ο χρήστης μπορεί να μοιραστεί την παρουσίαση σε διάφορα siteκοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, twitter, google+).
3. Με την επιλογή “Embed” εμφανίζεται η διεύθυνση με την οποία ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει την παρουσίασή του σε κάποιο άλλο site.
4. Επιλέγοντας το “Download” ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την παρουσίαση στον υπολογιστή του (εφόσον το επιτρέπει το άτομο που ανέβασε την παρουσίαση).
5. Με αυτήν την επιλογή ο χρήστης μπορεί να σώσει την παρουσίαση στα αγαπημένα του ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτήν άμεσα όποτε το θελήσει.
6. Επιλέγοντας το “Email” ο χρήστης μπορεί να στείλει την παρουσίαση σε όποια επαφή του θέλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Αναλυτικά στοιχεία για την παρουσίαση.
8. Ο χρήστης μπορεί να αφήσει κάποιο σχόλιο σχετικό με την παρουσίαση.

Παραδειγματικά σενάρια…
Δημιουργία παρουσιάσεων: Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ανεβάσουν τις παρουσιάσεις τους στο slideshareκαι να τις ενσωματώσουν σε κάποιο wikiώστε να έχουν όλοι πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή σε αυτήν.
Διαμοιρασμός παρουσιάσεων μέσω facebook: Οι μαθητές μπορούν να ανεβάσουν τις παρουσιάσεις τους στο slideshareκαι να τις μοιραστούν μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που υπάρχει στο facebook.
Δημιουργία slidecast: Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα slidecast (slideset + podcast). Δηλαδή, να ανεβάσουν ένα αρχείο mp3 μαζί με την παρουσίαση των διαφανειών ή να χρησιμοποιήσουν κάποιο που υπάρχει ήδη online, να το συγχρονίσουν με τις διαφάνειες μέσω ενός εργαλείου συγχρονισμού το οποίο είναι ενσωματωμένο στο siteκαι να κάνουν με αυτόν τον τρόπο την παρουσίαση μίας εργασίας τους.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημη Ιστοσελίδα Slideshare - http://www.slideshare.com1. Quiz Development - SurveyMonkey
surv.jpg
Η περιγραφή…
Το SurveyMonkey είναι μία online εφαρμογή δημιουργίας ερωτηματολογίων. Παρέχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες για την οργάνωση και τη συλλογή απαντήσεων καθώς και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους. Ο χρήστης μόλις γράψει τον τίτλο του ερωτηματολογίου, τις ερωτήσεις, τις πιθανές απαντήσεις και διαμορφώσει την εμφάνισή του μπορεί να το ενσωματώσει σε κάποια ιστοσελίδα ή σε κάποιο blog με την χρήση του παραγόμενου κώδικα.
Το σύστημα του SurveyMonkey προσφέρει τις εξής δυνατότητες:
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής email σε λίστα παραληπτών (mail list) για να τους ενημερώσει ότι υπάρχει διαθέσιμο το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και χρειάζεται η συμπλήρωσή του.
 • Ο χρήστης μπορεί να στείλει τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου σε όποιον επιθυμεί και όταν το στείλει μέσω email μπορεί να ελέγχει ποιος έχει απαντήσει.
 • Μπορεί να το ενσωματώσει σε κάποια ιστοσελίδα ή να το ρυθμίσει ώστε να εμφανίζεται σε ένα παράθυρο pop-up.
 • Μπορεί να δημοσιεύσει το ερωτηματολόγιο στον «τοίχο» του στο Facebook ώστε να το κοινοποιήσει στους φίλους του.
 • Τέλος, μπορεί να ενώσει τον λογαριασμό του στο MailChimp (εφαρμογή διαχείρισης mail) με το SurveyMonkey και να στείλει απευθείας το ερωτηματολόγιο σε αυτούς τους χρήστες που έχει καταχωρημένους.
Η εγγραφή στο SurveyMonkey είναι δωρεάν και μπορεί να γίνει είτε μέσω του email του χρήστη, μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ή μέσω του λογαριασμού που έχει στο Google. Επίσης, αν το επιθυμεί μπορεί να πληρώνει κάποια συνδρομή για να έχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες.

Πιο πρακτικά…
surveymonkey1.jpg
1. Ο χρήστης εισέρχεται στην παραπάνω σελίδα με την επιλογή του “CreateSurvey” όπου και μπορεί να ξεκινήσει την δημιουργία του ερωτηματολογίου.
2. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει καινούριο ερωτηματολόγιο όπου χρειάζεται να εισάγει το όνομά του και αν επιθυμεί την κατηγορία στην οποία ανήκει, να αντιγράψει ένα ήδη υπάρχον και να χρησιμοποιήσει ένα πρότυπο που υπάρχει από τους ειδικούς (το τελευταίο ισχύει μόνο αν ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί την δωρεάν έκδοση).
3. Οδηγίες που δίνουν κάποια βασική βοήθεια στους χρήστες για το πώς να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή.
4. Με το “Continue” ο χρήστης συνεχίζει την δημιουργία του ερωτηματολογίου.
5. Με το “Cancel” επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

surveymonkey2.jpg
1. Με την επιλογή αυτή ο χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το ερωτηματολόγιό του, να προσθέσει δικές του ερωτήσεις, να αλλάξει το χρώμα που φαίνεται στο ερωτηματολόγιο, να προσθέσει σελίδες, να μετακινήσει ερωτήσεις και άλλα.
2. Εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις του ερωτηματολογίου τις οποίες ο χρήστης μπορεί να τις προσαρμόσει ανάλογα με αυτό που θέλει. Για παράδειγμα, μπορεί να ρυθμίσει αν θα φαίνονται ή όχι οι αριθμοί στις σελίδες, την γλώσσα στην οποία θα γίνει το ερωτηματολόγιο, ποια επιλογή θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης για να πλοηγείται στην έρευνα και άλλα.
3. Με την επιλογή του “QuestionBank” ο χρήστης μπορεί να επιλέγει έτοιμες ερωτήσεις οι οποίες είναι γραμμένες από ειδικούς έρευνας διαλέγοντας πρώτα την κατηγορία που τον ενδιαφέρει ώστε οι ερωτήσεις που διατυπώνονται να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικές.
4. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι με συνδρομή και δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης του ερωτηματολογίου.
5. Με το “RestoreQuestions” εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις που είχαν διαγραφεί εντός 14 ημερών ώστε ο χρήστης να μπορεί να τις επαναφέρει, εφόσον το επιθυμεί, σε κάποιο ερωτηματολόγιό του.
6. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες με συνδρομή και δίνει τη δυνατότητα να ανακατεύει τη σειρά που εμφανίζονται οι σελίδες του ερωτηματολογίου.
7. Ο χρήστης μπορεί να αποστείλει το ερωτηματολόγιό του με τους τρόπους που αναφέραμε στην αρχή (email, facebook, link κ.α.).
8. Ανάλυση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα απαντημένα ερωτηματολόγια.
9. Προεπισκόπηση του ερωτηματολογίου.
10. Αποστολή και αποθήκευση του ερωτηματολογίου.
11. Επιστροφή στην αρχική σελίδα του χρήστη.
12. Εμφάνιση όλων των ερωτηματολογίων που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, τα οποίες μπορεί και να επεξεργαστεί αν το θελήσει.

Παραδειγματικά σενάρια…
Δημιουργία δημοσκοπήσεων: Στα πλαίσια μίας ερευνητικής εργασίας τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν τα ερωτηματολόγιά τους μέσω του SurveyMonkeyκαι να τα αποστείλουν μέσω email, facebookή αναρτώντας τον σύνδεσμό τους, σε κάποια άτομα ώστε να τα συμπληρώσουν.
Έλεγχος συμπλήρωσης ερωτηματολογίων: Μέσω της ανάλυσης αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει ο έλεγχος αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα ερωτηματολόγια και από ποιον και να γίνει ενημέρωση αυτών που απομένουν για την συμπλήρωσή τους.
Εξαγωγή συμπερασμάτων: Μέσα από την ανάλυση αποτελεσμάτων φαίνεται ποιό ήταν το ποσοστό που έδωσαν οι χρήστες για μία συγκεκριμένη απάντηση σε κάθε ερώτηση.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημη Ιστοσελίδα SurveyMonkey - http://www.surveymonkey.com
Πολυμεράκη Ελένη -Delicious & Remember The Milk1. Social Bookmarking – Delicious
delicious_logo.jpg

Ηπεριγραφή…
Το Delicious είναι μία από τις υπηρεσίες κοινωνικής επισήμανσης που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην τάξη και να γίνει ένα εργαλείο όπου μαθητές και καθηγητές θα αλληλεπιδρούν και θα μοιράζονται πληροφορίες.
Σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα ιστότοπους που σας ενδιαφέρουν και τους χρησιμοποιείται συχνά. Προσφέρει τη δυνατότητα για κατηγοριοποίηση των εν λόγω ιστότοπων με λέξεις-κλειδιά, αλλά και για διαμοίραση της συλλογή σας με άλλους χρήστες. Όταν βρείτε μια ιστοσελίδα που θα θέλατε να προσθέσετε στη λίστα σας, απλά επιλέξτε το κουμπί «save a bookmark» και θα σας ζητήσει να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα. Μπορείτε να προσθέσετε περιγραφή, να τροποποιήσετε τον τίτλο της σελίδας και προσθέστε εκτεταμένες σημειώσεις για τον εαυτό σας ή για τους άλλους.

Πιο πρακτικά…
Για να συμμετάσχει κανείς στην κοινότητα απαιτείται ένας έγκυρος λογαριασμός e-mail, ένα ψευδώνυμο και ένας κωδικός. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει στη μπάρα εργαλείων του φυλλομετρητή του δύο κουμπιά, τα λεγόμενα bookmarklets, για να προσθέτει και να χαρακτηρίζει (tags) στο εξής τις επιλογές του, κατά την πλοήγησή του στον παγκόσμιο ιστό. Έτσι, οι αγαπημένες επιλογές του χρήστη αποθηκεύονται στη σελίδα του στο delicious. Στη σελίδα αυτή μπορεί επίσης να δει πόσα ακόμα μέλη της κοινότητας έχουν προτιμήσει την ίδια σελίδα, πώς την έχουν χαρακτηρίσει, αλλά και να αναζητήσει τα δημοφιλέστερα bookmarks με κάποιο από τα tags που χρησιμοποιεί.
Επομένως, δύο καλοί λόγοι για να χρησιμοποιήσει κάποιος το delicious είναι ότι οι σελιδοδείκτες σας μπορούν να μοιραστούν με άλλους, χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL ή RSS feed. Επίσης, μπορούν να προσπελαστούν από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο Internet. Δηλαδή, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα των συνδέσμων σας από οποιοδήποτε web browser.
Στην παρακάτω οθόνη, φαίνονται περισσότερες επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή. Χρησιμοποιήθηκε ο Mozilla Firefox, αλλά υπάρχουν αντίστοιχα πρόσθετα και για άλλους Browsers.

delicious_tool.png


 1. Είναι το κουμπί που ανοίγει την αρχική σελίδα του delicious.
 2. Από εδώ μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τους σελιδοδείκτες.
 3. Μπορείτε να κάνετε ένα καινούριο Tag και να το αποστείλετε, στο delicious, στο Twitter, είτε σε email.
 4. Με το κουμπί αυτό, αποφασίζει ο χρήστης αν θέλει να εμφανίζονται οι σελιδοδείκτες του στον browser.
 5. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποιον συγκεκριμένο σελιδοδείκτη, γράφοντας το όνομά του και πατώντας στον μεγεθυντικό φακό.
 6. Περιοχή εμφάνισης των tag σας.
 7. Περιοχή εμφάνισης των σελιδοδεικτών σας
 8. Μπορείτε να δείτε τα link σας, τις στοίβες που έχετε δημιουργήσει, να τροποποιήσετε το προφίλ σας και να δείτε τα εισερχόμενα μηνύματά σας.
 9. Από αυτό το κουμπί το χρησιμοποιείται για να προσθέσετε έναν νέο ιστότοπο.
 10. Αντίστοιχα από το κουμπί «create stack» μπορεί να δημιουργήσει μια νέα στοίβα.
 11. Όταν θέλετε να βρείτε ένα συγκεκριμένο Link, αρκεί να πατήσετε το tag που έχετε προσθέσει στο συγκεκριμένο Link και θα σας εμφανίσει μόνο τα αποτελέσματα με την συγκεκριμένη ετικέτα.
 12. Στην δεξιά πλευρά της σελίδας παρέχονται πληροφορίες για το προφίλ του χρήστη.
 13. Μας εμφανίζει πόσοι άλλοι χρήστες έχουν αποθηκεύσει τον συγκεκριμένο ιστότοπο και πατώντας πάνω του βλέπουμε και τους χρήστες.
 14. Με το κουμπί αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε την περιγραφή του κάθε link.Παραδειγματικά σενάρια…
Διαμοιρασμός Μαθησιακού Υλικού: Ο χρήστης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο delicious έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει την διεύθυνση του μαθησιακού υλικού που τον ενδιαφέρει, να το χαρακτηρίσει με τις ετικέτες που αυτός θεωρεί κατάλληλες και να το διαμοιραστεί με τα υπόλοιπα μέλη της τάξης.
Δημιουργία Μαθησιακών Κοινοτήτων: Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα «δίκτυο» με άλλους χρήστες της εφαρμογής από τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθεί την πληροφορία που καταχωρούν κάθε φορά.
Οργάνωση μαθησιακού Υλικού: Ο χρήστης μπορεί να οργανώσει τις πληροφορίες που βρίσκει σε καθημερινή βάση και σκοπεύει να τις χρησιμοποιήσει για κάποια εργασία. Για να μην μπαίνει στην διαδικασία να ψάχνει κάθε φορά πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο θέμα, αρκεί να ψάξει μια φορά και τις κάνει bookmark.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημη Ιστοσελίδα: http://delicious.com/
Add- On για Mozilla: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/delicious-bookmarks/2. Online To Do List – Remember The Milk

rememberthemilk.jpg

Η περιγραφή…

To Remember The Milk είναι ένα Online to do ημερολόγιο που επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν τις λίστες τους. Μπορεί να φαίνεται λίγο πολύπλοκο στην αρχή, αλλά είναι ιδιαίτερα απλό και εύκολο στη χρήση του. Οι δημιουργοί του Remember The Milk, υλοποιήσανε το εργαλείο με σκοπό να μην χρειάζεται πλέον να γράφουν τις λίστες τους με σημειώσεις, πίνακες, χαρτάκια, ή το πίσω μέρος του χεριού τους. Το Remember The Milk κάνει τη διαχείριση των καθηκόντων σας μια ευχάριστη εμπειρία. Δημιουργήθηκε το 2004 από μια μικρή ομάδα, δύο άτομα μιας αυστραλιανής εταιρείας, και σήμερα έχει πλέον διεθνείς συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2012 απαριθμούσε 3.500.000 χρήστες.


Πιο πρακτικά…

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, αρκεί να κάνετε εγγραφή με έναν έγκυρο λογαριασμό e-mail, ένα ψευδώνυμο και έναν κωδικό. Το Remember The Milk σας επιτρέπει να δημιουργήσετε πολλές λίστες εργασιών, τις οποίες μπορείτε να επεξεργαστείτε και να τροποποιήσετε. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα για προσθήκη ολοκληρωμένου Google Maps, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύσουν συνηθισμένες τοποθεσίες. Οι εργασίες μπορούν επίσης να οργανωθούν με ετικέτες για την πιο εύκολη αναζήτησή τους. Μπορείτε, επιπλέον, να δηλώσετε αν θέλετε κάποια εργασία να αναβληθεί, να διαγράψετε κάποια άλλη η οποία εκτελέστηκε, αλλά και να ενημερωθείτε για τον αριθμό των επαναλήψεων ενός συγκεκριμένου task.

Για την ευκολότερη διαχείριση των εργασιών σας, το Remember The Milk παρέχει πρόσθετα για τους browsers, ώστε με τη χρήση ενός μόνο κουμπιού να μπορεί κάποιος να προσθέσει την εργασία του. Με την εγκατάσταση του add on στον browser σας, εμφανίζεται ένα κουμπί στην γραμμή εργαλείων. Πατώντας πάνω του, μπορείτε να προσθέσετε καινούρια task, ή να δείτε τα ήδη υπάρχοντα.

Ιδιαίτερα χρήσιμη πλέον είναι και η εφαρμογή για τα κινητά που παρέχει το Remember The Milk. Υπάρχει εφαρμογή τόσο για κινητά Android αλλά και για iOS, παρέχοντας την δυνατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να ενημερώνονται για τα καθήκοντα τους, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Μπαίνοντας στη ιστοσελίδα της εφαρμογής, σας παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

Remember_The_Milk-tool.png


 1. Σας εμφανίζει κατηγοριοποιημένα τα καθήκοντα που έχετε συμπεριλάβει στην εφαρμογή.
 2. Εμφανίζονται οι τοποθεσίες που έχετε επισημάνει. Αντίστοιχα μπορείτε να επισημάνετε και νέες.
 3. Εμφανίζει τις επαφές που έχετε προσθέσει και θέλετε να μοιράζεστε μαζί τους κάποιες λίστες.
 4. Σύνολο λιστών.
 5. Μπορείτε να δηλώσετε ότι κάποια εργασία ολοκληρώθηκε, όταν περάσει η ημερομηνία της.
 6. Αν κάποια εργασία αναβληθεί μπορείτε να το δηλώσετε με το συγκεκριμένο κουμπί.
 7. Μπορείτε να θέσετε προτεραιότητες στις εργασίες σας, ή να τις μετακινήσετε σε άλλη λίστα.
 8. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καινούριο task στην συγκεκριμένη λίστα, πληκτρολογώντας το όνομα του.
 9. Περιεχόμενα λίστας Study.
 10. Αν θέσετε προτεραιότητες στα καθήκοντα σας, εμφανίζεται με την αντίστοιχη χρωματική ένδειξη. Με κόκκινο χρώμα είναι η εργασία με την μεγαλύτερη προτεραιότητα.
 11. Η καρτέλα παρέχει γενικές πληροφορίες για την εργασία που επιλέξατε.
 12. Πατώντας στο κουμπί, μπορείτε να επεξεργαστείτε το task.
 13. Με αυτό το κουμπί, μπορείτε να προσθέσετε περιγραφή στην κάθε εργασία.
 14. Το κουμπί που εμφανίζεται στον browser με την εγκατάσταση του πρόσθετου.


Παραδειγματικά σενάρια…
Ημερολόγιο καθηκόντων: Ο χρήστης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Remember The Milk έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει τα εβδομαδιαία καθήκοντά του για το σχολείο. Κάνει την εβδομαδιαία ανασκόπηση καθηκόντων όσο το δυνατόν ευκολότερη, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώσουν το πρόγραμμα τους.
Δημιουργία Κοινοτήτων: Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ένα «δίκτυο» με άλλους χρήστες της εφαρμογής από τους οποίους μπορεί να ενημερώνεται για κάποια καθήκοντα που πιθανά να αφορούν και τους δύο. Αυτό βοηθάει τις ομάδες να οργανώσουν καλύτερα το πρόγραμμά τους.
Επισήμανση τοποθεσίας: Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για να επισημάνει τοποθεσίες που επισκέπτονται σε σχολικές εκδρομές και να γράψει και έναν χαρακτηρισμό για την κάθε τοποθεσία.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι…
Επίσημη Ιστοσελίδα: http://rememberthemilk.com
Remember The Milk γιαAndroid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rememberthemilk.MobileRTM&hl=el


Στο forum θα γίνουν οι προτάσεις-επισυμάνσεις σας για τα νέα 26 εργαλεία που πρέπει να προστεθούν στη λίστα

Επίσης, στη συγκεκριμένη σελίδα ανεβάζετε τις παρουσίασεις σας με τα νέα εργαλεία που έχετε βρει.
Όλες οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι στο slideshare και embedded στη συγκεκριμένη σελίδα.
Ένας οδηγός για να το κάνετε εύκολα και γρήγορα μπορείτε να δείτε εδώ
(μέχρι στιγμής) στην ακαδημαϊκή κοινότητα δωρεάν. Στην ουσία το Skype for Business επεκτείνει την ισχύ του απλού οικιακού Skype σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιασκέψεων για επιχειρήσεις. Ειδικότερα περιλαμβάνει αναβαθμισμένες υπηρεσίες, εργαλεία και δυνατότητες διαχείρισης όπως π.χ.
· Απεριόριστος αριθμός συσκέψεων που μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 250 άτομα ανά τηλεδιάσκεψη
· Συμμετοχή από οποιαδήποτε συσκευή
· Προγραμματισμός συσκέψεων
· Εξατομικευμένες προσκλήσεις με διευθύνσεις URL
· Διαχείριση των ηλεκτρονικών συσκέψεων με προηγμένες επιλογές κλήσεων, όπως σίγαση ενός ή όλων των συμμετεχόντων, μεταβίβαση του ελέγχου παρουσιαστή κτλ
· Κοινή χρήση της οθόνης
· Διαμοιρασμός αρχείων
· Αξιοπιστία και ασφάλεια στις συσκέψεις
· Επαγγελματική ποιότητα και κρυπτογράφησή στις ροές βίντεο και ήχου.Δημιουργία podcast:
1. Πραγματοποιούμε την συνδεσμολογία του μικροφώνου με τον Η/Υ για την πρώτη καταγραφή.
2. Χρησιμοποιούμε το εργαλείο «Skype για επιχειρήσεις», προκειμένου να καταγραφεί η επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μαζί με τον ήχο του μικροφώνου. Στη συνέχεια, δημιουργούμε μία «άμεση σύσκεψη» (διαδικασία χωρίς την ύπαρξη άλλων συνομιλητών), όπως στην παρακάτω εικόνα:3. Στην επόμενη καρτέλα εγκρίνουμε τη χρήση του ήχου και της κάμερας και επιλέγουμε το οκ.
4. Στο επόμενο παράθυρο επιλέγουμε την «Παρουσίαση επιφάνειας εργασίας» προκειμένου να καταγράφονται όλες οι κινήσεις και οι πληροφορίες του Η/Υ.


5. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση και εμφανιστεί το μήνυμα «Γίνεται Παρουσίαση» στη θέση της ένδειξης «Γίνεται σύνδεση» (κόκκινο τετράγωνο στο πάνω μέρος της οθόνης) επιλέγουμε την έναρξη της εγγραφής ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα (1 και 2).

6. Εάν το επιθυμούμε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και την κάμερα προκειμένου να βιντεοσκοπείται και ο ομιλητής παράλληλα με την παρουσίαση.
«Αφού σταματήσουμε την εγγραφή (Stop recording) εμφανίζεται στη γραμμή εργασιών το εικονίδιο του Skype for Business Recording Manager. Το επιλέγουμε κι ανοίγει το διαχειριστικό περιβάλλον των εγγραφών του Skype for Business. Σ΄αυτό μπορούμε να δούμε την κατάσταση / Status της τηλεδιάσκεψης, την ημερομηνία / Date που έγινε η εγγραφή, το μέγεθος του αρχείου / Size, τη διάρκεια / Length καθώς και το που είναι αποθηκευμένο / Location».

Πλεονεκτήματα:
Α) Το πρόγραμμα είναι πολύ εύκολο στη χρήση
Β) Τα αρχεία που δημιουργούνται είναι mp4
Γ) Παράγει πολύ καλής ποιότητας βίντεο (HD)
Δ) Δημιουργεί αρχεία μικρού μεγέθους.