Έλεγχος εργαλείων
Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Google calendar (Online Social Calendars)
ελέγχθηκε και διορθώθηκε
katganiti
2. Linkedin (Social Networks)
ελέγχθηκε
katganiti
3. Skype (Chat)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
katganiti
4. dropbox (Multiple device file sharing)
ελέγχθηκε και διορθώθηκε
katganiti
5. Picasa (Image Processing)
ελέγχθηκε
katganiti
6. Cmap tools (Diagramming Tools)
ελέγχθηκε
katganiti
7. Pinterest (File Hosting)
ελέγχθηκε
katganiti
8. Google docs (Collaborative Text Editors)
ελέγχθηκε
katganiti
9. Pixton (Cartoon Design)
ελέγχθηκε
katganiti
10. coolmath (Games)
ελέγχθηκε
katganiti1. Bing (Search Engines)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
2. Tinychat (Chat)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
3. Khan Academy (Course Development)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
4. Memidex (Online Dictionaries)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
5. Tag Galaxy (Presentation)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
6. Smore (Digital Posters)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
7. Side Vibe (Web Quests)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
8. We Video (Video Tools)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
9. Luna Pic (Image Processing)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)
10. Yola (Web Site Development)
ok
Καρανταΐδης (gkarantai)1.blogs.sch.gr (Blogs)
Ελέγχθηκε και Διορθώθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
2.Πύλη (On line dictionaries)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
3.Notepad.cc (Collaborative text editors-readers)
Inactive Tool
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
4.Ta-da lists (online ToDo lists)
Inactive Tool
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
5.joomla (Web site development)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
6.Google scholar (Search engines)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
7.google reader (Mashing up)
Inactive Tool
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
8.Slidestaxx (Photo gallery-slideshow)
Inactive Tool
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
9.TeacherWeb (Web Quests)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)
10.Camtasia(Screen Casting)
Ελέγχθηκε και Διορθώθηκε
Γεωργιάδης (ageorgiadis71)1. ChessKid (Games)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)
2. WolframAlpha (Search Engines)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)
3. Micromobs (Chat)
not ok → Inactive Tools
Ναζαριάν (dnazarian)
4. Hictu! (Microblogging)
not ok → Inactive Tools
Ναζαριάν (dnazarian)
5. Wimp (Video tools)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)
6. Wikidot (Wikis)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)
7. SlideShowPro (Photo gallery - Slideshow)
not ok → Inactive Tools
Ναζαριάν (dnazarian)
8. Artpad (Drawing tools)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)
9. Sprout (Web Site Creation)
not ok → Inactive Tools
Ναζαριάν (dnazarian)
10. Pixenate (Image Processing)
ok
Ναζαριάν (dnazarian)1. Kodu Game Lab (Cartoon Design - Animation)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
2. Draw.io (Diagramming Tools)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
3. WeTransfer (File Hosting)
OK
Καϊάφας (pkaiafas)
4. DuckDuckGo (Search Engines)
OK
Καϊάφας (pkaiafas)
5. The Free Dictionary (Online Dictionaries)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
6. Prezi (Presentation)
OK
Καϊάφας (pkaiafas)
7. Jing (Screencasting)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
8. TeacherTube (Video Tools)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
9. Wix (Web Site Creation)
OK, ανανεώθηκε
Καϊάφας (pkaiafas)
10. QuestGarden (Webquests)
OK
Καϊάφας (pkaiafas)1. ooVoo (Chat)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
2. Big Blue Button (Online Conferencing)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
3. PicMonkey (Image Processing)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
4. Google Slides (Presentation)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
5. Wiggio (Project Management Tools)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
6. videoANT (Video Annotation Tools)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
7. Creately (Flowchart / UML Tools)
ελέγχθηκε
Στέκα (stekmari)
8. Wunderlist (Online To Do Lists)
ελέγχθηκε
Στέκα (stekmari)
9. Drupal (Web Site Development)
ελέγχθηκε και ανανεώθηκε
Στέκα (stekmari)
10. App Inventor (App Development)
ελέγχθηκε
Στέκα (stekmari)1. Cool Math (Games)
ελέγχθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
2. ToonDoo (Cartoon Design)
ελέγχθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
3. Wordnik (Online Dictionaries)
ελέγχθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
4. StoryBird (Storytelling)
ελέγχθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
5. Empressr (Presentation)
inactive
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
6. Ning (Social Network Development)
ελέγχθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
7. SurveyMonkey (Quiz Development)
ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
8. KerProof (Digital Posters)
inactive
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
9. ActiveWorlds (3D Virtual Worlds)
ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
10.top10.com (Recommendation Platforms)
inactive
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)1. metta (Presentation)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
2. Creaza (Cartoon Design)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
3. pajap (App Development)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
4. Youblisher (Presentation)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
5. Sweet Search (Search Engines)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
6. screencast-o-matic (Screencasting)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
7. Wrike (Project Management Tools)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
8. Vk.com (Soial Networks)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
9. turnitin (Plagiarism Detection Tools)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)
10.Mozilla Thimble (Personal Learning Enviroment)
Ελέγχθηκε
Κλαπανάρας (Klapanaras)1. WiloStar3D (3D Virtual Worlds)
ok
Ντέμη(myrsinin)
2.Yammer (Microblogging)
ok
Ντέμη(myrsinin)
3. shutterfly (Image Processing)
ok
Ντέμη(myrsinin)
4. planbookedu (Online To Do Lists)
ok
Ντέμη(myrsinin)
5.Remember The Milk(Online To Do Lists)
ok
Ντέμη(myrsinin)
6. ronyasoft (Digital Posters)
ok
Ντέμη(myrsinin)
7. Flockdraw (Drawing Tools)
ok
Ντέμη(myrsinin)
8. basecamp (Collaborative Text Editor)
ok
Ντέμη(myrsinin)
9. StumbleUpon (Recommendation Platforms)
ok
Ντέμη(myrsinin)
10. myHistro (Storytelling)
ok
Ντέμη(myrsinin)1. Viber (Chat)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)
2. Xtranormal (Presentation - Animation Tools)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)
3. Aviary - Picasa (Image Processing)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)
4. Bla-bla List (Online To Do Lists)
Ελέγχθηκε
Μάμμου(stavrome)
5. Quizlet (Quiz Development)
Ελέγχθηκε
Μάμμου(stavrome)
6. Screenpresso (Screencasting)
Ελέγχθηκε
Μάμμου(stavrome)
7. Inspiration (Diagramming Tools)
Ελέγχθηκε
Μάμμου(stavrome)
8. Carrot2 (Search Engines)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)
9. ResearchGate (Social Networks)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)
10. Youtube (Video Tools - Video Sharing Tools)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Μάμμου(stavrome)1. Dailymotion (Video Tools)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
2. MyWebDesktop (Interactive-Shared Whiteboard)
inactive
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
3. Groupboard (Interactive-Shared Whiteboard)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
4. Speaking image (Image Processing)
Ελέγχθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
5. ZOHO DOCS (Multiple Device file sharing)
inactive
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
6. Vocarroo (Sound- based Podcasting)
Ελέγχθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
7. Comic Strip Creator (Cartoon Design- Animation)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
8. Whatsapp ( Text, Sound, Video chat)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
9. WordPress (Blogs)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)
10. Instagram ( Social Networks)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Στουγγιώτη( PanagiotaStoug)1. Voo2do (Online To Do Lists)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
2. AppsGeyser (App Development)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
3. opencms (Web Site Creation)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
4. GoAnimate (Storytelling)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Κούσλης(eliaskous)
5. reddit (Social Bookmarking)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
6. StumbleUpon (Social Bookmarking)
Ελέγχθηκε & Διορθώθηκε
Κούσλης(eliaskous)
7. yelp (Search Engines)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
8. Photoscape (Image Processing)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
9. TinyUpload (File Hosting)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)
10. Zippyshare (File Hosting)
Ελέγχθηκε
Κούσλης(eliaskous)1. ucoz (Web Site Development)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
2. 21Classes (Blogs)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
3. Crocodoc (Collaborative Text Editors / Readers)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιαδου (georgiei)
4. Mediafire (File Hosting Sites)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
5. Vimeo (Video Sharing Tools)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
6. Scribd (File Hosting Sites)
Ελέγχθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
7. Grammarly (Plagiarism Detection Tools)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
8. Instapaper (Social Bookmarking)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
9. Tumblr (Social Networks)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)
10.Audacity (Podcasting-Sound)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γεωργιάδου (georgiei)1. SlideBoom (File Hosting Sites)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Μάσα (giota_masa)
2. Gnowledge (Quiz Development)
Ελέγχθηκε
Μάσα (giota_masa)
3. v9 (Search Engines)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Μάσα (giota_masa)
4. Touchcast (Video Tools)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Μάσα (giota_masa)
5. AllMyFaves (Social Bookmarking)
Ελέγχθηκε
Μάσα (giota_masa)
6. Any.do(Online To Do Lists)
Ελέγχθηκε
Μάσα (giota_masa)
7. projeqt (Presentation)
Ελέγχθηκε
Μάσα (giota_masa)
8. 30 boxes (Online Social Calendars)
Ελέγχθηκε
Μάσα (giota_masa)
9. Visuwords (Online Dictionaries)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Μάσα (giota_masa)
10. Squarespace (Web Site Development)
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Μάσα (giota_masa)1. Feedspot (Mushing Up)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
2. Slideshare (File Hosting)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
3. Photoshop.com (Image Processing)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
4. Safe Search (Search Engines)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
5. SlideBoom (Presentation)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
6. Poptropica (Games)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
7. Identi.ca (Microblogging)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
8. ClassMarker (Quiz Development)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
9. Digsby ( Text, Sound, Video Chat)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)
10. Spaaze (Notice Bulletin Boards)
Ελέγχθηκε
Λέσκα (lvalsamo)1.iBuild-App
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
2.PixyKids
not ok → Inactive Tools
Ζαφάρας(gzafaras)
3.ORKUT
not ok → Inactive Tools
Ζαφάρας(gzafaras)
4.Stutalk
not ok → Inactive Tools
Ζαφάρας(gzafaras)
5.Twiducate
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
6.eXe Learning
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
7.VEOH
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
8.Zimmer Twins
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
9.SlideBomb
ok
Ζαφάρας(gzafaras)
10.Protopage
ok
Ζαφάρας(gzafaras)1. Big Huge Labs (Digital Posters)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
2. Mikon Machine (Drawing Tools)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
3. Tagul (Presentation)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
4. WeSend (Multiple Device File Sharing)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
5. Visual Dictionary (Online dictionaries)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
6. SlideDog (Photo gallery-Slideshow)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
7. Movenote (Screencasting)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
8. ZooBurst (Storytelling)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
9. True Tube (Video Tools)
ok
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
10. Vuvox (Web Based Timelines)
Αφαιρέθηκε
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)1. Mendeley (Personal Learning Environment)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
2. Scratch (Personal Learning Environment)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
3. Twitter (Microblogging)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
4. Tumblr (Microblogging)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
5. Google Translate (Online Dictionaries)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
6. iCloud (Multiple Device File Sharing)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
7. GitHub (Collaborative Text Editors-Readers)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
8. Basecamp (Project Management Tools)
ok, ανανεώθηκε
Κωστόπουλος (georgekst)
9. Facebook (Social Networks)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)
10. StackOverflow (Social Networks)
ok
Κωστόπουλος (georgekst)Πρόσθεση εργαλείων
Τίτλος
Όνομα
Κατηγορία1. Geocommons
katganiti
Diagramming Tools
2. meshmoon 3D
katganiti
3D Virtual Worlds
3. Timeline js
katganiti
Web based Timelines
4. winks
katganiti
Social network
5. Giphy
katganiti
File hosting
Παρουσίαση νέων εργαλείων στο SlideShare.1.Microworlds Pro
Georgiadis
Personal Learning
2.TripAdvisor
Georgiadis
Recommendation
3. neestexnologies
Georgiadis
Blogs
4.Kidmedia
Georgiadis
Games
5.Greekchat
Georgiadis
Chat
Παρουσίαση νέων εργαλείων στο SlideShare


1. Omegle
Καρανταΐδης (gkarantai)
Chat
2. Ask
Καρανταΐδης (gkarantai)
Search Engine
3. Viper
Καρανταΐδης (gkarantai)
Plagiarism Detection Tools
4. Krita
Καρανταΐδης (gkarantai)
Drawing Tools
5. Clever Island
Καρανταΐδης (gkarantai)
Games
Παρουσίαση νέων εργαλείων στο SlideShare

1. Odnoklassniki
Ναζαριάν (dnazarian)
Social Networks
2. DNN (DotNetNuke)
Ναζαριάν (dnazarian)
Web Site Creation
3. Zondle
Ναζαριάν (dnazarian)
Games
4. Science.gov
Ναζαριάν (dnazarian)
Search Engines
5. Pinboard.in
Ναζαριάν (dnazarian)
Social Bookmarking
Παρουσίαση νέων εργαλείων στο SlideShare1. Merriam - Webster
Καϊάφας (pkaiafas)
Online Dictionaries
2. Exalead
Καϊάφας (pkaiafas)
Search Engines
3. Songsterr
Καϊάφας (pkaiafas)
Personal Learning
4. Vine
Καϊάφας (pkaiafas)
Video Tools
5. Web Quest Maker
Καϊάφας (pkaiafas)
WebQuests
Παρουσίαση των εργαλείων στο Slideshare

1. Twiducate
Στέκα (stekmari)
Social Network
2. MentorChat, mIRC
Στέκα (stekmari)
Chat
3. Open Wonderland
Στέκα (stekmari)
3D Virtual Worlds
4. Phonegap
Στέκα (stekmari)
App Development
5. Imgur
Στέκα (stekmari)
File Hosting
Παρουσίαση των εργαλείων στο Slideshare
Το PLE μου myPLE1.JamStudio
Γεωργιάδου (georgiei)
Games
2.Babbel
Γεωργιάδου (georgiei)
Personal Learning
3.Tricider
Γεωργιάδου (georgiei)
Notice-Bulletin Boards
4.Planboard
Γεωργιάδου (georgiei)
Light Course Development
5.Macmillan Dictionary
Γεωργιάδου (georgiei)
Online Dictionaries
Παρουσίαση εργαλείων στο Slideshare
1.Picsviewr
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Presentation Tools
2.Debut from NCHsoftware
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Sreencasting Tools
3.Photosynth
Κλαπανάρας (Klapanaras)
3D Virtual Worlds
4.Classroom 2.0
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Social Networks
5.MegaChat
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Social Networks
Παρουσίαση Εργαλείων SlideShare

1. IceRocket
Μάσα (giota_masa)
Search Engines
2. Todo.ly
Μάσα (giota_masa)
Online To Do Lists
3. IBM WebSphere
Μάσα (giota_masa)
Mushing Up & RSS & Alerts
4. Localendar
Μάσα (giota_masa)
Online social calendars
5. Mega File Upload
Μάσα (giota_masa)
File Hosting Sites
Παρουσίαση εργαλείων στο Slideshare

1. Yodio
Ντέμη(myrsinin)
Sound - based Podcasting
2.Educaplay
Ντέμη(myrsinin)
Quiz Development
3. PhotoSnack
Ντέμη(myrsinin)
Photo gallery-Slideshow
4. DoodleToo
Ντέμη(myrsinin)
Drawing Tools
5. Zimmer Twins
Ντέμη(myrsinin)
Cartoon Design-Animation
Παρουσίαση Εργαλείων SlideShare

1. Classtell
Μάμμου(stavrome)
Web Site Creation
2.JClic
Μάμμου(stavrome)
Quiz Development
3.XMind
Μάμμου(stavrome)
Diagramming Tools
4.Pixer
Μάμμου(stavrome)
Image Processing
5.LittleBirdTales
Μάμμου(stavrome)
Storytelling1. ELMS Learning Network
Ζαφάρας(gzafaras)
CMS
2.BeMyEyes
Ζαφάρας(gzafaras)
Soc. Networks
3.dod
Ζαφάρας(gzafaras)
Games
4.IMDB
Ζαφαρας(gzafaras)
Recommendation Platforms
5.Pidgin
Ζαφαρας(gzafaras)
Chat
Παρουσίαση νέων εργαλείων στο SlideShare

1.QuizSlides
Στουγγιώτη(PanagiotaStoug)
Quiz Development
2.Todoist
Στουγγιώτη(PanagiotaStoug)
Online To Do Lists
3.BrainPop
Στουγγιώτη(PanagiotaStoug)
Personal Learning Environment
4.RealtimeBoard
Στουγγιώτη(PanagiotaStoug)
Interactive-Shared Whiteboard
5.Fotor
Στουγγιώτη(PanagiotaStoug)
Image Processing1. Nextdoor
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Social Networks
2. Ιnstinct
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Personal Learning
3. Canva
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Digital Posters
4. Lexilogos
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Online Dictionaries
5. Bitrix24
Γκογκαλάτζε (AlexisGoga)
Project Management Tools
Παρουσίαση Εργαλείων στο SlideShare

1. slack
Κούσλης(eliaskous)
Chat
2. medium
Κούσλης(eliaskous)
Storytelling
3. letterboxd
Κούσλης(eliaskous)
Social Networks
4. TasteKid
Κούσλης(eliaskous)
Recommendation Platforms
5. Overleaf
Κούσλης(eliaskous)
Collaborative Text editors
Παρουσίαση εργαλείων στο SlideShare

1. dotstorming
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
Notice-Bulletin Boards
2. BoomWriter
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
Storytelling
3. Seesaw
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
Media sharing
4. Molecular Workbench
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)

5. StoryWars
Γρηγοριάδου (anastasiagrego1)
Storytelling
Παρουσίαση εργαλείων στο https://www.slideshare.net/secret/mb8ViRTuPO9khI

1.Slideroll
Λέσκα (lvalsamo)
Photo Gallery - Slideshow
2.Tuxpaint
Λέσκα (lvalsamo)
Drawing Tools
3.ABCYA.com
Λέσκα (lvalsamo)
Games
4.Tubecrop
Λέσκα (lvalsamo)
Video Tools
5. Yacapaca
Λέσκα (lvalsamo)
Quiz Development
Παρουσίαση Εργαλείων στο
http://www.slideshare.net/VasiaLeska/web2-prensentationhttp://www.slideshare.net/VasiaLeska/web2-prensentation

1. Teach Engineering
Κωστόπουλος (georgekst)
Course Development
2. iNaturalist
Κωστόπουλος (georgekst)
Social Network
3. Zearn
Κωστόπουλος (georgekst)
Personal Learning Environment
4. Imakiku
Κωστόπουλος (georgekst)
Quiz Development
5. Engrade
Κωστόπουλος (georgekst)
Course Development
Παρουσίαση εργαλείων στο SlideShare

Search Engines
Quiz Development