Συμμετοχικός ιστός (Γ. Θεοχάρη-Ψαρά Ελένη)φιλολογική επιμέλεια:
Η νέα γενιά (2 άτομα) (Κατερίνα Κατμάδα -Χονδρούλη Βικτώρια)

φιλολογική επιμέλεια:Νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (Γ. Θεοχάρη- Ελένη Ψαρά)φιλολογική επιμέλεια:Social Networks (Λαζάρου Ευθύμιος)φιλολογική επιμέλεια:
Wikis (Θεοχαρίδης Θεοχάρης)φιλολογική επιμέλεια:Blogs (Γούτας Στυλιανός)φιλολογική επιμέλεια:
Microblogs (2 άτομα) (Κιτσικούδης Κωνσταντίνος - Χατζάκης Μιχαήλ)
φιλολογική επιμέλεια:
Podcasting & Vodcasting (2 άτομα) (Πολιτόπουλος Νικόλαος - Χριστοδούλου Γεώργιος)


φιλολογική επιμέλεια:
PLEs & Productivity tools (2 άτομα) (Μάνδαρας Εμμανουήλ-Μιχαλούδης Απόστολος)

PLE FINAL


φιλολογική επιμέλεια:
MOOCS (όλοι μαζί)φιλολογική επιμέλεια: