Εταιρίες πληροφορικής

Εταιρία
Στόχος
Μαθήματα
Παιδαγωγικά Μοντέλα
Περιγραφή
Ονοματεπώνυμο
Codecademy
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού
εξ αποστασεως με χρηση interactive παραδειγματων
Project-based μάθηση.
Εκμάθηση πολλών γλωσσών προγραμματισμού, εντελώς δωρεάν, με πληθώρα μαθημάτων. Ενδεικτικά, python, java, php, git, html & css, ruby, sql και άλλες.
Καρανταΐδης (gkarantai)

Code Avengers

Εκμάθηση γλωσσών προγραμματιμού και ανάπτυξης εφαρμογών.
Παράλληλη παράθεση γραπτής θεωρίας και διαδραστικών ασκήσεων.
Project-based μάθηση.
Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής website, ανάπτυξης εφαρμογών και παιχνιδιών, καθώς και δημιουργίας κώδικα. Ενδεικτικά, python, javascript, jquery κ.α.
Καρανταΐδης (gkarantai)

Code School

Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, ανάπτυξη εφαρμογών, δημιουργία βάσεων δεδομένων.
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα θεωρίας και κατόπιν, διαδραστικές ασκήσεις-εξετάσεις.
Project-based μάθηση.
Βοηθά στην εκμάθηση με ευχάριστο και αποδοτικό τρόπο διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού και ποικίλες εφαρμογές, όπως, python, ruby, javascript, html, css, sql.
Καρανταΐδης (gkarantai)

Treehouse

Κατασκευή website, εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, ανάπτυξη εφαρμογών.
Μαθήματα με χρήση βίντεο και διαδραστικών ασκήσεων.
Project-based μάθηση.
Δυνατότητα εκμάθησης python, java, c#, javascript, ruby, game development, databases, ανάπτυξη εφαρμογών android, ios.
Καρανταΐδης (gkarantai)

Khan Academy

Εκπαίδευση σε διάφορες επιστημονικές ενότητες.
Μάθημα με τη χρήση γραπτού κειμένου κατά βάση και σε κάποιες περιπτώσεις με διαδραστικές ασκήσεις.
Πολλά διδακτικά μοντέλα ανάλογα με το μάθημα. Project-based μάθηση.
Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μάθει και να έρθει σε επαφή μέσω μαθημάτων με τη φυσική, τα μαθηματικά, τη χημεία, τον προγραμματισμό, τα οικονομικά, την ιστορία της τέχνης, την ιστορία καθώς και με πολλές άλλες επιστήμες.
Καρανταΐδης (gkarantai)
Lynda.com
Εκμάθηση λογισμικών, τεχνολογιών και επιχειρηματικών θεμάτων.
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα.
Project-based μάθηση.
Παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης τεχνολογιών για θέματα που σχετίζονται με Big Data, IT, Web, εκμάθηση διαχείρισης έργων, μάρκετιγκ, καθώς και τεχνικές σχεδίασης, ήχος - μουσική, φωτογραφία και CAD προγράμματα.
Ναζαριάν (dnazarian)
TrainSimple
Εκμάθηση λογισμικών της Adobe, ζωγραφικής, φωτογράφησης και δημιουργίας ιστοσελίδων.
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, διαδραστικά quiz και ασκήσεις.
Project-based μάθηση.
Παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης των λογισμικών της Adobe καθώς και CSS, HTML, JavaScript, WordPress, τεχνικές σχεδίασης ιστοσελίδων, ζωγραφική, φωτογράφηση. Σε κάθε κεφάλαιο περιέχει διαδραστικά quiz και ασκήσεις.
Ναζαριάν (dnazarian)
LearnNowOnline
Εκμάθηση λογισμικών, λειτουργικών συστημάτων
προγραμματισμού κ.ά..
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ηλεκτρονικά βιβλία και ασκήσεις.
Project-based μάθηση.
Παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης μιας πληθώρας λογισμικών, λειτουργικών συστημάτων, γλωσσών προγραμματισμού, καθώς και σχεδιασμό ιστοσελίδων, διαχείριση βάσεων δεδομένων κ.ά.. Προετοιμάζει για την απόκτηση γνωστών πιστοποιήσεων όπως τη MCSE, OCE, PMI-ACP, CompTIA A+ κ.ά..
Ναζαριάν (dnazarian)
Microsoft Virtual Academy (MVA)
Εκμάθηση λογισμικών της Microsoft.
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα και γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικά βιβλία και quiz αυτοαξιολόγησης.
Project-based μάθηση.
Παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης των λογισμικών της Microsoft καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τα λογισμικά αυτά όπως είναι η διαχείριση βάσεων δεδομένων, ο σχεδιασμός παιχνιδιών, σχεδιασμός ιστοσελίδων κ.ά.. Ο εκπαιδευόμενος συγκεντρώνει βαθμολογία μέσω των quiz αυτοαξιολόγησης.
Ναζαριάν (dnazarian)
Virtual Training Company (VTC)
Εκμάθηση λογισμικών,
προγραμματισμού, δικτύων, ίντερνετ, διαχείριση έργων κ.ά..
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα.
Project-based μάθηση.
Παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης μιας πληθώρας θεμάτων που σχετίζονται με υπολογιστές. Διαθέτει μεγάλη κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο διάφορων κατηγοριών και παρέχει τα project αρχεία τα οποία χρησιμοποιούνται
μέσα στα βίντεο.
Ναζαριάν (dnazarian)
e-tutor
Εκμάθηση βασικών εργαλείων ΤΠΕ σε ανέργους, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων,εκμάθηση ελληνικής γλώσσας μέσω ΤΠΕ
Ασύγχρονη εκπαίδευση με δυνητική χρήση αφήγησης
Learner -based μάθηση
Εκμάθηση Microsoft Office και Windows, πακέτων λογισμικού για οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων,εκμάθηση ελληνικής γλώσσας μέσω ΤΠΕ
Γεωργιάδης
(ageorgiadis71)
WideServices
Εκπαίδευση σε διάφορες τεχνολογικές κατευθύνσεις και επιχειρηματικές λύσεις για επιχειρήσεις και οργανισμούς
Ασύγχρονη και Σύγχρονη τηλεκπαίδευση και Gamification
adaptive και game- based μάθηση
Ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω moodle, με βιντεοδιαλέξεις και workshops. Σύγχρονη εκπαίδευση μέσω Web conference. Στο gamification γίνεται χρήση τεχνικών σχεδίασης και στοιχείων παιχνιδιού για κίνητρο και ενασχόληση ειδικά στο εταιρικό e-learning
Γεωργιάδης
(ageorgiadis71)
Compact
Εκπαίδευση σε πακέτα λογισμικού με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων για επιχειρήσεις και οργανισμούς
Ασύγχρονη και Σύγχρονη εκπαίδευση με χρήση Web conferencing, meeting και training
project-based και adaptive μάθηση
Εκμάθηση Ms-office, σχεδιαστικά και στατιστικά πακέτα, Project Management, HACCP
Γεωργιάδης
(ageorgiadis71)
sqlearn
Εκπαίδευση Εργαλείων ΤΠΕ, ξένων γλωσσών, και πακέτων λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς
Ασύγχρονη και Σύγχρονη εκπαίδευση και Webinars
project-based και adaptive μάθηση
Εκμάθηση Εργαλείων ΤΠΕ, ξένων γλωσσών, στατιστικών, σχεδιαστικών και άλλων πακέτων λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς
Γεωργιάδης
(ageorgiadis71)
DigiMagix
Εκμάθηση πακέτων λογισμικού για επιχειρηματικές λύσεις
Ασύγχρονη και Σύγχρονη εκπαίδευση με χρήση διαδραστικών ασκήσεων και ψηφιακών παρουσιάσεων
learner -based, και adaptive μάθηση
Εκμάθηση πακέτων λογισμικού σε διαφόρους τομείς όπως πωλήσεις, ασφαλιστικά, ξένες γλώσσες, marketing , δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου καθώς και ανάπτυξη ψηφιακών παρουσιάσεων
Γεωργιάδης
(ageorgiadis71)
Linux Foundation
Ζαφάρας Γεώργιος
Learn Ruby the hard way
Ζαφάρας Γεώργιος
TUFTS
Ζαφάρας Γιώργος
DUOLINGO
Ζαφάρας Γεώργιος
BUSUU
Ζαφάρας Γεώργιος
W3Schools
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού
Μάθηματα με τη χρήση γραπτού κειμένου και tutorials και διαδραστικές ασκήσεις.
Διδακτικό βοήθημα με self- directed learning
Παρέχει δυνατότητα εκμάθησης πολλών γλωσσών προγραμματισμού δωρεάν.
Γανίτη Κατερίνα
(katganiti)
Offensive Security
Online Security Training and Certifications
Παροχή μάθησης μέσω tutorials, εργασιών και projects.
Project-based, Problem-based μάθηση
Παρέχει tutorials και documentation για όλα τα ζητήματα γύρω από θέματα ασφαλέιας συστημάτων, δικτύων κτλ. Επίσης παρέχει δυνατότητα απόκτησης επίσημων πιστοποιητικών.
Γανίτη Κατερίνα
(katganiti)
Udemy
Παροχή Ανοικτών Online Μαθημάτων
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, παρουσιάσεις, αρχεία, quiz.
Πολλαπλά διδακτικά μοντέλα αναλόγως το online μάθημα
Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μάθουν μέσω μαθημάτων, που παρέχονται από πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, πολλές διαφορετικές επιστήμες επιστήμες όπως business, marketing, music, computer science, life science, language learning κ.α.
Γανίτη Κατερίνα
(katganiti)
Coursera
Παροχή Ανοικτών Online Μαθημάτων
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, παρουσιάσεις, αρχεία, quiz.
Πολλαπλά διδακτικά μοντέλα αναλόγως το online μάθημα
Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μάθουν μέσω μαθημάτων, που παρέχονται από πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, πολλές διαφορετικές επιστήμες επιστήμες όπως business, computer, life,social science, math ή language μάθηση.
Γανίτη Κατερίνα
(katganiti)
EMMA
Παροχή Ανοικτών Online Μαθημάτων
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα, παρουσιάσεις, αρχεία, quiz.
Πολλαπλά διδακτικά μοντέλα αναλόγως το online μάθημα
Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μάθουν μέσω μαθημάτων, που παρέχονται από πολλά πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, πολλές διαφορετικές επιστήμες επιστήμες όπως business, computer, life,social science, math ή language μάθηση.
Γανίτη Κατερίνα
(katganiti)
General Assembly
Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να μάθουν HTML,CSS & Web Design Circuit.
Online μαθήματα.
Project based μάθηση.
Προσφέρει απομακρυσμένα μαθήματα στον τομέα του web development. Τα μαθήματα τα παραδίδει ο καθηγητής και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, επίσης παρέχεται άμεση ανάδραση. Ακόμη του παρέχεται το κατάλληλο υλικό με βάση το μάθημα, καθώς και εργασίες, προκειμένου να υπάρξει η απαιτούμενη ενασχόληση με το αντικείμενο.
Στέκα
(stekmari)
iTutorGroup
Δίνει τη δυνατότητα, μέσω online πλατφόρμας, εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας.
Παρέχει βιντεομαθήματα και συνεδρίες τάξεων.
Project based μάθηση.
Η πλατφόρμα προσφέρει μαθήματα και υλικό στον τομέα της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, με 24ωρη online υποστήριξη από καθηγητές και συνεχώς ανανεώσιμο υλικό που απευθύνεται σε μικρόυς μαθητές μέχρι και επαγγελματίες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν κατοίκους διαφόρων περιοχών της Ασίας.
Στέκα
(stekmari)
KNEWTON
Παρέχει υλικό μαθηματικών για τις βαθμίδες 6-12, υλικό αγγλικής λογοτεχνίας για τις βαθμίδες 4-6 και υλικό βιολογίας για τις βαθμίδες 9-11.
Online προσωποποιημένα μαθήματα που περιέχουν εργασίες, οι οποίες καθορίζονται από τους καθηγητές, τους γονείς ή και τους ίδιους τους μαθητές.
Προσαρμοστική και learner based μάθηση.
Δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης μαθημάτων στα πεδία των μαθηματικών, της αγγλικής λογοτεχνίας και της βιολογίας μέσω εργασιών. Ο καθηγητής ή ο γονιός μπορεί να καλέσει τον εκπαιδευόμενο να συμμετάσχει στο εκάστοτε μάθημα. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένου υλικού για επιχειρήσεις.
Στέκα
(stekmari)
PLURALSIGHT
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, σχεδιασμού, επιχειρήσεων, αρχιτεκτονικής και κατασκευών, IT και των αντίστοιχων εργαλείων κ.α.
Οnline βιντεομαθήματα και offline apps για mobile και desktop.
Learner based και
project based μάθηση.
Παρέχει μαθήματα στους τομείς του Software Development, IT, Creativity, Business, Data, Architecture & Construction, Manufacturing & Design, επιπλεόν δίνει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης με την παροχή test, τη δημιουργία προσωποποιημένων playlist μαθημάτων και αρχεία εξάσκησης.
Στέκα
(stekmari)
Develop Intelligence
Ανάπτυξη τεχνικών ταλέντων, μαθησιακές λύσεις στον εταιρικό τομέα, εκπαίδευση σε τεχνικά ζητήματα.
Onsite μαθήματα.
Learner based,
role based και project based μάθηση.
Παρέχει δυνατότητα εκμάθησης γλωσσών προγραμματισμού και αντίστοιχων περιβαλλόντων πάνω σε θέματα όπως Java, Open Source, Web Development, Big Data, Mobile App Development, Cloud Computing, DevOps, Software Engineering κ.α.
Στέκα
(stekmari)
edX
Παρακολούθηση MOOC που προσφέρονται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.
Onsite μαθήματα.
Learner based,role based και project based μάθηση.
Το edX είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από την συνεργασία κάποιων ιδρυτικών μελών του MIT και του Harvard και σκοπός του είναι να διευρύνει την γνώση πέρα από τις σχολικές αίθουσες και σε μαθητές κάθε ηλικίας σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση στο Internet.
Γκογκαλάτζε
(AlexisGoga)
Canvas Network
Παρακολούθηση μαθημάτων και απάντηση σε πολυμεσικά quiz.
Onsite μαθήματα.
Learner based,role based μάθηση.
Πλατφόρμα που προσφέρει MOOCS.
Γκογκαλάτζε
(AlexisGoga)
Apna Course
Παρακολούθηση MOOC που προσφέρονται από Ινδικά πανεπιστήμια.
Onsite μαθήματα.
Learner based,role based και project based μάθηση.
Πλατφόρμα που προσφέρει MOOCSαπό Ινδικά πανεπιστήμια.
.
Γκογκαλάτζε
(AlexisGoga)
Eduonix
Παρακολούθηση MOOC που προσφέρονται από Επαγγελματίες.
Onsite μαθήματα.
Learner based,role based μάθηση.
Πλατφόρμα που προσφέρει MOOCS από Επαγγελματίες.
Γκογκαλάτζε
(AlexisGoga)
busuu
Εκμάθηση ξένων γλωσσών από native speakers.
online διαδικασία εκμάθησης, επίπεδα γλωσσικής επάρκειας
Learner based,role based και project based μάθηση.
Παρέχει μαθήματα για την προφορική και γραπτή διαδασκαλία ξένων γλωσσών. Οι γλώσσες που υποστηρίζονται είναι Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ιαπωνέζικα, Πορτογαλλικά, Ρώσικα, Τούρκικα, Αράβικα, Κινέζικα και Πολονέζικα.
Γκογκαλάτζε
(AlexisGoga)
Udacity
Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για εξέλιξη καριέρας και ανάπτυξη δεξιοτήτων.
Online μαθήματα, διαλέξεις μέσω video (και με υπότιτλους), ενσωμάτωση quiz και ασκήσεων.
"Learn by doing" model.
Περιλαμβάνει προγράμματα που οδηγούν σε πιστοποίηση αλλά και ελέυθερα και στοχεύει κυρίως στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα πεδία όπου κινείται είναι η εκπαίδευση developers (web, iOS, game κλπ.), εκμάθηση προγραμματισμού (π.χ. Ruby), software engineering.
Καϊάφας (pkaiafas)
Code.org
Εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά και αύξηση συμμετοχής όλων των κοινωνικών ομάδων, αλλά και η εισαγωγή του στα σχολικά προγράμματα.
Online μαθήματα, μέσω video, διαφανειών και ασκήσεων.
Project και learner-based μάθηση.
Περιλαμβάνει σεμινάρια 20 ωρών για μαθητές κάθε ηλικίας και για εκπαιδευτικούς ώστε να συμπεριλάβουν τα προγράμματα στην τάξη τους. Τα μαθήματα παρέχονται σε πολλές γλώσσες, μεταξύ αυτών και τα ελληνικά.
Καϊάφας (pkaiafas)
knowre
Αναγνώριση και κάλυψη μαθησιακών κενών μέσω υποβοήθησης.
Webinars, παροχή εκπαιδευτικού λογισμικού, διδακτικά videos μικρής διάρκειας.
Προσαρμοστική (adaptive) μάθηση.
Ασχολείται με την επιστήμη των μαθηματικών, εστιάζει στην εξατομίκευση των αναγκών του κάθε μαθητή και προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη. Χρήσιμο και για καθηγητές ώστε να παρακολουθούν την πορεία των μαθητών.
Καϊάφας (pkaiafas)
MOOEC
Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.
Σύντομα online ατομικά μαθήματα, εξάσκηση δεξιοτήτων, επίλυση διαδραστικών ασκήσεων.
Learner-based μάθηση.
Ο εκπαιδευόμενος καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, παρέχονται μαθήματα προετοιμασίας εξετάσεων, βασικών γνώσεων και για ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Καϊάφας (pkaiafas)
Guitar tricks
Εκμάθηση κιθάρας.
Online μαθήματα μέσω video και υποστήριξη δασκάλου.
Learner-based μάθηση.
Ο ρυθμός μάθησης και η ύλη καθορίζεται από το επίπεδο, τις προτιμήσεις και τον χρόνο του μαθητή, παρέχεται ευρύ φάσμα μουσικών ειδών και τραγουδιών.
Καϊάφας (pkaiafas)


ITCS.com
Η ITCS Πληροφορική, Εκπαίδευση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο ITCScom LTD, ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων και καινοτόμων λύσεων-υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.Η εταιρεία εξειδικεύεται σε τρεις βασικούς τομείς:
 • Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες
 • Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Κλαπανάρας (Klapanaras)
ΕΠΑΦΟΣ
Ο ΕΠΑΦΟΣ αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού κάθε είδους. Η εταιρεία διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε εφαρμογές βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον WEB και μεγάλη τεχνογνωσία σε όλα τα visual περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών όπως το .ΝΕΤ και σε γλώσσες που λειτουργούν σε ετερογενή περιβάλλοντα όπως η Java. Σημαντικό τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται σε περιβάλλοντα, λογισμικό και εργαλεία open source.


Η εταιρεία με σημαντική τεχνογνωσία στην ολοκλήρωση επιχειρηματικών αναγκών, διαδικασιών και τεχνολογιών πληροφορικής μπορεί να προσφέρει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες όπως:
 • Παροχή/Πώληση κάθε είδους εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Ολοκλήρωση Λογισμικού Συστημάτων και Εφαρμογών
 • Δικτύωση και Επικοινωνίες και ολοκλήρωση Φωνής, Εικόνας και Δεδομένων
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ταυτόχρονα, μέσα στο ανωτέρω πλαίσιο, η εταιρεία προσφέρει:
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης (24x7x365)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες κάθε είδους σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιακών
 • Εκπαίδευση
Κλαπανάρας (Klapanaras)
Keystone
Η Κeystone ιδρύθηκε το 1994 και είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία πληροφορικής με αντικείμενο την παραγωγή λογισμικού και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και εκπαίδευσης.


Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:* Υπηρεσίες και εφαρμογές για το Internet
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό και λογισμικό παρουσίασης-προβολής με χρήση πολυμέσων
 • Λογισμικό Επεξεργασίας Τεχνικού Κειμένου
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου και μελέτες για την εκπαίδευση

Κλαπανάρας (Klapanaras)
HELLASNETWORK
Στόχος σήμερα, είναι να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον εργαζόμενο να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, με περισσότερα και καλύτερα εφόδια.
Με συνεργασίες πιστοποιήσεων από τους μεγαλύτερους φορείς της χώρας, με σύγχρονο εξοπλισμό εργαστηρίων, με εξειδικευμένα βιβλία και επαγγελματίες καθηγητές, προσφέρει λύσεις εκπαίδευσης με γνώμονα πάντα το χαμηλό κόστος, το μικρό χρονικό διάστημα και το αποδεδειγμένο αποτέλεσμα.
Μαθήματα πληροφορικής με Ασύγχρονη και Σύγχρονη εκπαίδευση με χρήση Web conferencing, meeting και training
Project και learner-based μάθηση.
e-learning
Είναι Επίσημο Εξεταστικό Κέντρο των μεγαλύτερων
Φορέων Πιστοποίησης,
ECDL, KeyCERT & ICT Europe, διασφαλίζοντας έτσι την ύλη και τη μεθοδολογία εκπαίδευσης.
Κλαπανάρας (Klapanaras)
PCMANAGER
Η ομάδα του PC Manager παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε εταιρίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δημόσιους φορείς αλλά και σε ιδιώτες.


Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας είναι πλέον η τεχνική υποστήριξη Η/Υ, η σχεδίαση ιστοσελίδων, η μελέτη και εγκατάσταση δικτύων, η ανάκτηση δεδομένων από μέσα αποθήκευσης, καθώς και εκπαίδευση και υπηρεσίες συμβούλων, παρέχοντας έτσι ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφορικής για εταιρίες αλλά και ιδιώτες
Κλαπανάρας (Klapanaras)


Open Culture
Συγκέντρωση και παροχή online μαθημάτων
MOOCS, ηχητικά μαθήματα, αλλά και βίντεο
Πολλαπλά διδακτικά μοντέλα ανάλογα με το online μάθημα
Προσφέρει μια συλλογή από μαθήματα διαφόρων πανεπιστημίων, που είναι διασκορπισμένα στο διαδίκτυο και δύσκολο να βρεθούν συγκεντρωμένα.
Γεωργιάδου (georgiei)
Memrise
Παροχή online μαθημάτων, που βασίζονται σε επιστημονικές μεθόδους που έχουν να κάνουν με το πώς λειτουργεί το μυαλό, ώστε με διάφορα μνημονικά και επαναλήψεις να μένουν καλύτερα οι γνώσεις στο μυαλό του μαθητή.
Διαδραστικά μαθήματα με εικόνα και ήχο
Adaptive learning
Προσφέρει μαθήματα γλωσσών (λεξιλόγιο και γραμματική), αλλά και διαφόρων επιστημών, ασκήσεις μνήμης και άλλων ειδικών γνώσεων. Υποστηρίζεται από μια μεγάλη κοινότητα και βασίζεται στις έννοιες της επιστήμης, της διασκέδασης και της κοινότητας.
Γεωργιάδου (georgiei)
Funbrain
Η εξοικείωση και εξάσκηση των παιδιών στα μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή κλπ.
Μάθηση με τη μορφή online παιχνιδιών
Game-based learning
Από το 1997 η Funbrain προσφέρει εκπαιδευτικά παιχνίδια, online βιβλία και comics για παιδιά. Έχει πάνω από 100 παιχνίδια που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στα μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή κλπ, ανάλογα με την σχολική τάξη.
Γεωργιάδου (georgiei)
Alison
Στοχεύει στην εκμάθηση δεξιοτήτων για τη συνεχή εξέλιξη του κάθε εργαζόμενου που επιλέγει να αυξήσει τις γνώσεις του
Online μάθηση με βίντεο, εικόνες, ήχο
Project-based learning
Είναι μια Online εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει ένα σύνολο πολλών μαθημάτων τα οποία καλύπτουν διάφορες επιστήμες, ή αφορούν δεξιότητες, για τη συνεχή βελτίωση του κάθε εργαζόμενου ή γενικώς ενδιαφερόμενου. Κάθε μάθημα συνοδεύεται από εξετάσεις, με τελική πιστοποίηση επιτυχούς συμμετοχής και δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινότητα.
Γεωργιάδου (georgiei)
Academic Earth
Προφορά μαθημάτων σε διαφορετικά επίπεδα, από διάφορα πανεπιστήμια
Μαθήματα με βίντεο, αλλά και παροχή υλικού, επιπρόσθετων βιβλίων και παράδοση project.
Πολλαπλά διδακτικά μοντέλα ανάλογα με το online μάθημα
Είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που προσφέρει online μαθήματα από διάφορα πανεπιστήμια, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος επιστημών και απευθύνεται σε διάφορα επίπεδα φοιτητών.
Γεωργιάδου (georgiei)


skillshare
Είναι μια online εκπαιδευτική πλατφόρμα με παραπάνω από 2500 μαθήματα για την εκμάθηση δεξιοτήτων με θέματα δημιουργικής τέχνης, σχεδιασμού, επιχειρηματικότητας, τρόπου ζωής και τεχνολογίας.
Συμμετοχή σε online courses, παρακολούθηση βιντεομαθημάτων (ασύγχρονη εκπαίδευση), δημιουργία projects
self-paced,learner-based και project-based μάθηση.
Eκμάθηση μίας μεγάλης γκάμας μαθημάτων με βασικές κατηγορίες την διαφήμηση, τις επιχειρήσεις, τον σχεδιασμό, την μόδα και το στύλ,την δημιουργία βίντεο, τα τρόφιμα και ποτά, την μουσική και φωτογραφία καθώς και εκμάθηση διάφορων γλωσσών προγραμματισμού.
Στουγγιώτη
(PanagiotaStoug)
Open Education Database
Online εκπαίδευση σε διάφορα αντικείμενα από διάφορα πανεπιστήμια και σχολεία του κόσμου, αναβαθμίζοντας το μορφωτικό επίπεδο και την επαγγελματική καριέρα του εκπαιδευόμενου.
Παρακολούθηση online μαθημάτων μέσω βιντεοδιαλέξεων,επίλυση διάφορων tests κι ολοκλήρωση projects από διάφορα πανεπιστήμεια και σχολεία.
learner-based, προσαρμοτικά μοντέλα μάθησης.
Περιελαμβάνει μαθήματα σε ποικίλους τομείς, όπως μαθηματικά, μηχανική, τέχνη, υγεία, επιχειρηματικότητα επιλέγοντας ο εκπαιδευόμενος το επίπεδο και πανεπιστήμιο/σχολείο το οποιο θέλει να παρακολουθήσει.
Στουγγιώτη
(PanagiotaStoug)
Verbalplanet
Παροχή εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Σύγχρονη εκπαίδευση, τηλεδιασκέψεις μέσω της πλατφόρμας του skype
learner-based και προσαρμοστική μέθοδος μάθησης.
Προσφέρει μαθήματα μέσω τηλεδιασκέψεων εκμάθησης ξένων γλωσσών από έμπειρους και navite speaking language καθηγητές από όλο τον κόσμο. Υποστηρίζει την άμεση ανάδραση του εκπαιδευόμενου με τον καθηγητή.
Στουγγιώτη
(PanagiotaStoug)
CodeHS
Διαδραστική πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών προγραμματισμού και γενικότερα της επιστήμης των υπολογιστών.
Παρακολούθηση βιντεομαθημάτων, συμμετοχή και επίλυση διάφορων projects
student-based και project-based μάθηση.
Παριέχει βιντεομαθήματα για την εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού και παρέχεται κυρίως στα σχολεία για την πρόσθετη υποστήριξη της διδασκαλίας στον τομέα των υπολογιστών.
Στουγγιώτη
(PanagiotaStoug)
SitePoint
Οnline εκπαίδευση για web development
Παρακολούθηση βιντεομαθημάτων, tutorials, παροχή βιβλίων για πρόσθετο υλικό και επίλυση projects
learner-based, role-based και project-based
Δίνει την δυνατότητα εκμάθησης web design και web development όπως HTML&CSS, JavaScript, PHP, Ruby, Design & UX κ.α.
Στουγγιώτη
(PanagiotaStoug)


1.SQLearn
Διεξαγωγή σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης και δημιουργίας μαθημάτων e-learning ή χρήσης έτοιμων για πολλούς κλάδους, όπως εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών, SPSS, Microsoft Office, Ξένων γλωσσών, Ασφάλεια εταιρειών, Πυρασφάλεια& Εκκένωση χώρων κ.α.
Εξ αποστάσεως με την μορφή τηλεδιάσκεψης(σύγχρονη εκπαίδευση) και βιντεοσκοπημένα(MOOC-ασύγχρονη εκπαίδευση).
Project based και student-centered μάθηση.
Σύγχρονη εκπαίδευση: προβολή οθόνης εισηγητή στους άλλους χρήστες(μαθητές), διαμοιρασμός εγγράφων, χρήση πολλαπλών μικροφώνων, γραπτής συνομιλίας(chat), πολλαπλών συνδέσεων βίντεο και διαδραστικού πίνακα.
Ασύγχρονη εκπαίδευση: πολλοί χρήστες για κάθε μάθημα, quiz με πολλούς τύπους ερωτήσεων, αναθέσεις εργασιών, χρήση wikis, ημερολογίου, chat και forum.
Μάμμου (stavrome)
2.wlearn
Παροχή σειράς μαθημάτων για γλώσσες κατασκευής ιστοσελίδων. Επίσης προσφέρει εύρεση λύσεων, επίλυση αποριών και εκμάθηση πλοήγησης στο internet καθώς και ενημέρωση για όλα τα νέα στον τομέα του διαδικτύου.
Onsite μαθήματα.
Student-centred μάθηση.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων αποτελείται από ενότητες εμπλουτισμένες από θεωρία και πολλά παραδείγματα. Ξεκινάνε με εισαγωγικά θέματα και προχωράνε σε όλο και πιο δύσκολα θέματα. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει την ενότητα που τον ενδιαφέρει να μάθει ή να ξεκινήσει από την πρώτη μαθαίνοντας έτσι το αντικείμενο βήμα προς βήμα. Παροχή μαθημάτων για τις εξής γλώσσες: Ajax, HTML, HTML5, XHTML, CSS.
Παροχή οδηγιών βήμα-προς-βήμα για θέματα και υπηρεσίες του internet, περιέχοντας πολλά screenshots και video ώστε να απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες. Ενδεικτικά θέματα: Email, Browsers, Μηχανές Αναζήτησης, Κοινωνικά Δίκτυα κ.α.
Μάμμου (stavrome)
3.CosmoLearning
Η συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού και πολιτισμικών ερευνών από πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς και ειδικούς σε θέματα και η παρακολούθηση των μαθημάτων χωρίς χρέωση με υψηλή ποιότητα για μετάδοση γνώσης σε μεγάλο εύρος ατόμων ανά το κόσμο.
Ασύγχρονη εκπαίδευση, με βινεοσκοπημένα onsiteμαθήματα.
Πολλά διδακτικά μοντέλα, ανάλογα το μάθημα και τον καθηγητή/εισηγητή.
Παροχή μαθημάτων από πλήθος εκπαιδευτικών κλάδων. Το κάθε μάθημα είναι χωρισμένο σε ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται σε βίντεο. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να παρακολούθησης ντοκιμαντέρ, εικόνων, άρθρων και βίντεο σχετικά με το θέμα του μαθήματος που παρακολουθεί ο μαθητής.
Μάμμου (stavrome)
4.Education.com
Μάθηση όλες τις σχολικές τάξεις και για όλα τα σχολικά αντικείμενα μέσω διαδραστικών διαδικασιών.
Onsite ασκήσεις, παιχνίδια, projects, πειράματα που σχετίζονται με σχολικά μαθήματα όλων των βαθμίδων και έχουν δημιουργηθεί από εδικούς εκπαιδευτικούς.
Project based και student-centred μάθηση.
Διαχωρισμός μαθημάτων ανάλογα με το αντικείμενο(μαθηματικά, ανάγνωση, γραφή, φυσική, κοινωνικά μαθήματα, ζωγραφική κ.α.) και την τάξη(για παιδιά από προσχολική ηλικία μέχρι και λύκειο) και παροχή για το κάθε ένα εκπαιδευτικών παιχνιδιών, φύλλα εργασιών, σχολικά βοηθήματα με ασκήσεις, επιστημονικά πειράματα αλλά και πλάνα οργάνωσης του μαθήματος.
Μάμμου (stavrome)
5.Spanish MOOC
Εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας με online μαθήματα.
Βιντεοσκοπημένα μαθήματα(MOOC) με πλήθος διαδραστικών δραστηριοτήτων που βοηθούν την εκμάθηση.
Σημαντική είναι η γρήγορη ανάδραση από τους καθηγητές.
Adaptive και project-based μάθηση.
Παρέχονται δωρεάν κάποιες ομάδες μαθημάτων(Starter, Basics 1, Basics 2). Στο κάθε μάθημα μπορεί ο μαθητής να δει την διάρκεια των μαθημάτων, την μεθοδολογία που ακολουθεί ο εισηγητής καθώς και το είδος των δραστηριοτήτων που περιέχει. Παραδείγματα είναι: quizzes και tests, διαδραστικές βιντεοασκήσεις, ασκήσεις γραμματικής-λεξιλογίου, πρακτικές ασκήσεις ομιλίας με άλλους μαθητές, αλλά και προσωπική εξάσκηση γραφής και ομιλίας με συμβουλές των καθηγητών.
Μάμμου (stavrome)


1.GCFLearnFree
Παροχή Μαθημάτων με έμφαση στην τεχνολογία, την επαγγελματική κατάρτιση, την ανάγνωση, και τις μαθηματικές ικανότητες
Δωρεάν μαθήματα με χρήση γραπτού κειμένου και tutorials με videos καθώς επίσης και έλεγχος κατανόησης μέσω εργασιών και projects.
self-paced, project και learner-based μάθηση
Είναι μια δωρεάν online εκπαιδευτική πλατφόρμα με έμφαση στην τεχνολογία, την επαγγελματική κατάρτιση, την ανάγνωση, και τις μαθηματικές ικανότητες. Δεν απαιτείται εγγραφή, αλλά προσφέρεται η δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν δωρεάν λογαριασμό ώστε να παρακολουθούν το ιστορικό της μάθησής τους.
Μάσα
(giota_masa)
2. Distance-learning
Παροχή Ανοιχτών και Προγραμματισμένων Μαθημάτων με έμφαση στα λογιστικά, οικονομικά, μάρκετινγκ και πωλήσεις, ποιότητας συστημάτων, ασφάλειας και υγείας.
Μαθήματα επί πληρωμή. Παρέχονται μέσω υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Το υλικό είναι πλούσιο και σε διάφορες μορφές, με ξεκάθαρες οδηγίες για τη διευκόλυνση της μάθησης. Σε αρκετά μαθήματα παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης του μαθήματος.
mixed/blended learning, learned-based μάθηση
Παρέχει ανοιχτά και προγραμματισμένα προγράμματα που απευθύνονται σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Δίνει έμφαση σε λογιστικά/οικονομικά προγράμματα, προγράμματα ποιότητας συστημάτων iso, μάρκετινγκ και πωλήσεις, ασφάλεια και υγεία, καθώς και σε νέες τεχνολογίες (CRM, Webmaster).
Μάσα
(giota_masa)
3. Study
Παροχή μαθημάτων για καλύτερη κατανόηση των θετικών επιστημών, των επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιστημών, της ψυχολογίας , της ιστορίας, των αγγλικών και των ισπανικών.
Μαθήματα επί πληρωμή. Παρέχονται πάνω από 30.0000 μαθήματα αποτελούμενα από videos. Για την καλύτερη κατανόηση παρέχονται quiz προς επίλυση.
Learner-based μάθηση
Παρέχει μαθήματα μέσω video για μαθητές λυκείου και πανεπιστημίου με σκοπό να βελτιώσουν τους βαθμούς τους. Τα μαθήματα είναι σύντομα και περιεκτικά, με πολλά παραδείγματα για να γίνει καλύτερη κατανόηση του υλικού.
Μάσα
(giota_masa)
4. CADLearning
Εκμάθηση σχεδιαστικών προγραμμάτων λογισμικού AutoCAD®, Civil® 3D®, Inventor®, Maya, Revit, 3ds Max
Μαθήματα επί πληρωμή με χρήση self-paced video tutorials, ασκήσεις εξάσκησης και αξιολόγησης.
self-paced learning
Παρέχει μαθήματα για την εκμάθηση σχεδιαστικών προγραμμάτων λογισμικού AutoCAD®, Civil® 3D®, Inventor®, Maya, Revit, 3ds Max κα.
Μάσα
(giota_masa)
5. Zebrakeys
Εκμάθηση πιάνο
Online δωρεάν μαθήματα. Παρέχονται πάνω από 50 μαθήματα πιάνου για διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Κάθε μάθημα πιάνου συνοδεύεται από οπτικοακουστικό υλικό που επιτρέπει στους μαθητές να δουν και να ακούσουν τα τραγούδια, καθώς και να παίξουν με τα εικονικά πλήκτρα πιάνου.
Learner-based μάθηση
Παρέχει μαθήματα πιάνου που απευθύνονται σε ηλικίες 13 ετών και άνω. Παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης πιάνου μέσα από μια σειρά μαθημάτων και ενοτήτων όπως "Μάθε Τραγούδια," Χορδές "," Θεωρία της Μουσικής "," Αυτοσχεδιασμός ", και" Τεχνικές ".
Μάσα
(giota_masa)


1. Open Yale Courses
Online μαθήματα - Δωρεάν
Online μαθήματα, μέσω video
Learner-based μάθηση
Ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση σε μια ποικιλία από εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκονται από διακεκριμένους καθηγητές και επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Yale. Όλες οι διαλέξεις καταγράφηκαν και είναι διαθέσιμες σε μορφές βίντεο, ήχου και texttranscript. Δεν απαιτείται εγγραφή.
Λέσκα Βαλσάμω (lvalsamo)
2. Platzi
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού, σχεδιασμού, επιχειρήσεων και διαφήμισης
Online μαθήματα, μέσω video και διαφανειών
Learner based,role based και project based μάθηση
Το Platzi παρέχει επαγγελματικά μαθήματα για το web και την ανάπτυξη εφαρμογών, online marketing, σχεδιασμό διεπαφής και serveradmin. Με live streaming και έμπειρους καθηγητές.
Λέσκα Βαλσάμω (lvalsamo)
3. Lingvist
Εκμάθηση ξένων γλωσσών - Δωρεάν
Online μαθήματα, εξάσκηση δεξιοτήτων, επίλυση διαδραστικών ασκήσεων.
Learner-based μάθηση.
Το Lingvist είναι ένα λογισμικό εκμάθησης ξένων γλωσσών που βασίζεται στη μαθηματική βελτιστοποίηση και στατιστική ανάλυση. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται σε κάθε μαθητή, βελτιστοποιώντας το χρόνο που δαπανάται στη μελέτη, καθιστώντας έτσι δυνατή την εκμάθηση μιας μια γλώσσας στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Λέσκα Βαλσάμω (lvalsamo)
4. Shodor
Εκμάθηση μαθηματικών και φυσικής - Δωρεάν
Παρέχονται διδακτικά μέσα, λογισμικό, διαδραστικά μαθήματα, εξερευνήσεις και πληροφορίες
Learner based,role based και project based μάθηση.
Το Shodorείναι μια μη κερδοσκοπική ερευνητική και εκπαιδευτική οργάνωση αφιερωμένη στην πρόοδο της εκπαίδευσης των επιστημών της φυσικής και των μαθηματικών, συγκεκριμένα με την χρήση των τεχνολογιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης. Στο site περιλαμβάνονται διδακτικά μέσα, λογισμικό, διαδραστικά μαθήματα, εξερευνήσεις και πληροφορίες σχετικά με εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο όλων των ηλικιών για μαθηματικά και φυσική.
Λέσκα Βαλσάμω (lvalsamo)
5. Code.org
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού
Μαθήματα με χρήση βίντεο και διαδραστικών ασκήσεων.
Learner based,role based και project based μάθηση.
Το Code.org είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην επέκταση της πρόσβασης στην επιστήμη των υπολογιστών, και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε αυτήν. Το όραμά τους είναι ότι κάθε φοιτητής σε κάθε σχολείο θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να μάθει την επιστήμη των υπολογιστών.
Λέσκα Βαλσάμω (lvalsamo)


learnalanguage
Online μαθήματα ξένων γλωσσών-Δωρεάν
Μαθήματα με χρήση βίντεο και διαδραστικών ασκήσεων
Learner based μάθηση
Το learnalanguage παρέχει μαθήματα διαφόρων ξένων γλωσσών (ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά κ.α), αποσκοπώντας στη γρήγορη εκμάθηση των βασικών, προσφέροντας επίσης και συνοδευτικό υλικό.
Κούσλης(eliaskous)
producertech
Online μαθήματα παραγωγής μουσικής-Επί πληρωμή
Μαθήματα με χρήση βίντεο
Learner based μάθηση
Παροχή μαθημάτων σχετικών με διάφορα είδη μουσικής, εργαλεία και λογισμικα για τη παραγωγή από καταξιωμένα άτομα στον χώρο. Τα μαθήματα είναι διαθέσιμα στο siteόλο το χρόνο.
Κούσλης(eliaskous)
rouxbe
Online μαθήματα μαγειρικής- Επί πληρωμή
Μαθήματα με χρήση βίντεο
Project και learner-based μάθηση.
Το rouxbe προσφέρει μαθήματα μαγειρικής διαβαθμισμένα σε δύο κατηγορίες, για αρχάριους και επαγγελματίες. Παρέχονται επίσης βίντεο με συνταγές και βοήθεια από επαγγελματίες σεφ όπως και πιστοποίηση παρακολούθησης των μαθημάτων.
Κούσλης(eliaskous)
kelbyone
Online μαθήματα φωτογραφίας- Με συνδρομή
Μαθήματα με χρήση βίντεο
Learner based μάθηση
Διαδικτυακός χώρος εκμάθησης φωτογραφίας με πλήθος μαθημάτων που στοχεύουν στη καλύτερη λήψη φωτογραφιών, χρήση καμερών και επεξεργασία των φωτογραφιών. Μηνιαία συνδρομή για την παρακολούθηση των διαθέσιμων μαθημάτων.
Κούσλης(eliaskous)
tuts+
Online μαθήματα - Με συνδρομή
Μαθήματα με χρήση βίντεο και online ασκήσεων
Learner based
Πλήθος διαθέσιμων μαθημάτων σε διάφορους κλάδους όπως ο προγραμματισμός και το design, με διαβαθμίσεις ανάλογα τη δυσκολία. Παροχή υποστηρικτικού υλικού με ebooks και επιπλέον μικρότερου μεγέθους μαθήματα, tutorialsκαι how-to videos.
Κούσλης(eliaskous)
SoloLearn
Εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού
Γραπτή θεωρία και βιντεοσκοπημένα μαθήματα και quiz κατανόησης της ύλης.
Self-paced μάθηση.
Εκμάθηση πολλών γλωσσών προγραμματισμού, εντελώς δωρεάν, με πληθώρα μαθημάτων. Ενδεικτικά, python, java, php, html & css, javascript, sql και άλλες.
Κωστόπουλος (georgekst)
HTML5 Rocks
Εκμάθηση HTML5
Γραπτή θεωρία και tutorials.
Self-paced και learner-based μάθηση.
Εκμάθηση HTML5 μέσω γραπτών tutorials.
Κωστόπουλος (georgekst)
Google Android Development
Εκμάθηση Android Development
Γραπτά tutorial με χρήση υποβοηθητικών βίντεο και παροχή sample apps για δοκιμή.
Self-paced και learner-based μάθηση.
Εκμάθηση Android Development.
Κωστόπουλος (georgekst)
Learn Python the Hard Way
Εκμάθηση Python
Βιβλίο σε μορφή PDF και video tutorials επί πληρωμή ή δωρεάν online έκδοση του βιβλίου.
Self-paced μάθηση.
Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python.
Κωστόπουλος (georgekst)
SQLZoo
Εκμάθηση SQL
Μάθηματα με τη χρήση γραπτού κειμένου και tutorials.
Self-paced και learner-based μάθηση.
Εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού SQL.
Κωστόπουλος (georgekst)

simplilearn
Online μαθήματα επί πληρωμή
Μαθήματα με βίντεο και παροχή ebooks

Μαθήματα στα πεδία Τεχνολογίας και Διοίκησης/Marketing
Ντέμη
(myrsinin)
PianoNanny
Εκμάθηση πιάνο
Δωρεάν μαθήματα online

Μαθήματα σε μορφή κειμένου-εικόνων. Κλιμάκωση των μαθημάτων. Παρέχεται δυνατότητα επιλογής γλώσσας. Χωρίς προγενέστερη γνώση ο μαθητής θα καταλήξει να μπορεί να παίζει πολύπλοκες συγχορδίες και να διαβάζει παρτιτούρες λόγω της κλιμάκωσης των μαθημάτων.
Ντέμη
(myrsinin)
Onlinerobotics
Εκμάθηση Ρομποτικής
Μαθήματα εξ'αποστάσεως διάρκειας 28 εβδομάδων. Video,animatios, φωτογραφίες, διαδραστικές ασκήσεις-projects και εξετάσεις. Επί πληρωμή.

Θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία (λογισμικό προσομείωσης), με χρήση διαδραστικών πολυμέσων για την εκμάθηση ρομποτικής. Οι τομείς της μελέτης περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό κίνησης, συστήματα μεταφοράς, τη δικτύωση των υπολογιστών, αυτοματοποιημένα συστήματα διαλογής,
αισθητήρες όρασης και αφής.
Ντέμη
(myrsinin)
Livepaintinglessons
Εκμάθηση Ζωγραφικής
Μαθήματα Online με χρήση Video . Δωρεάν κατά βάση, για εξειδικευμένα μαθήματα επί πληρωμή.

Εκμάθηση πολλών τεχνοτροπιών και μεθόδων ζωγραφικής. Επίσης εκμάθηση βασικών αρχών και τεχνικών ζωγραφικής.
Ντέμη
(myrsinin)
chineselearnonline
Εκμάθηση Κινέζικης γλώσσας
Μαθήματα online με audio και χρήση κειμένου. Ασκήσεις/εξετάσεις. Τα πρώτα 24 μαθήματα δωρεάν.

Εκμάθηση Κινέζικης γλώσσας με δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και από smartphone. Επιτηδευμένη επιλογή audio μαθημάτων, ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με το listening.
Ντέμη
(myrsinin)

eLearning Industries Ltd. – MyeTutor.org
Βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν με σωστότερο τρόπο.
Online μαθήματα για παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.


Γρηγοριάδου
(anastasiagrego1)
http://www.kinems.com/
Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών
Εκπαιδευτικά διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσπραξία.


Γρηγοριάδου
(anastasiagrego1)
https://www.drawspace.com/
Εκμάθηση ζωγραφικής
Online μαθήματα και βιβλία με χρήση του Drawspace Publishing.


Γρηγοριάδου
(anastasiagrego1)
http://toodeiospitisas.gr/
Εκμάθηση μουσικής
Online διαδικτυακά μαθήματα μουσικής και μουσικής τεχνολογίας.


Γρηγοριάδου
(anastasiagrego1)
http://www.e-seminars.gr/
Εκμάθηση χρήσης προγραμμάτων
Online μαθήματα (Microsoft Seminars, Adobe Seminars, CAD Seminars)


Γρηγοριάδου
(anastasiagrego1)