Α) Σενάρια συνεργασίας και Web 2.0 (4 μονάδες)

Θα δημιουργηθούν ομάδες των 2.

Κάθε ομάδα θα πρέπει:

  1. να επιλέξει ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης
  2. να μελετήσει την βιβλιογραφία γράφοντας ένα state of the art στη χρήση σεναρίων συνεργασίας και συνεργατικής μάθησης για το συγκεκριμένο εργαλείο
  3. να σχεδιάσουν ένα νέο σενάριο συνεργασίας προσαρμοσμένο στο εργαλείο που έχουν επιλέξει
  4. να υλοποιήσουν το σενάριο τους με τους συμφοιτητές τους
  5. να αξιολογήσουν το σενάριο τους σε πολλαπλά επίπεδα

[κάθε ομάδα θα σημειώνει την πρόοδο της σε αντίστοιχη σελίδα στο wiki]
Β) Δημιουργία κοινωνικής ατζέντας Web 2.0 εργαλείων για την μάθηση (2 μονάδες)

Η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος παρουσίασης Web 2.0 εφαρμογών. Οι φοιτητές θα κληθούν αρχικά να ενημερώσουν από 10 εφαρμογές που υπάρχουν ήδη στο wiki και να περιγράψουν συνοπτικά από 10 εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης και να τις παρουσιάσουν συνεργατικά στο wiki του μαθήματος (το οποίο ήδη περιέχει σύντομες παρουσιάσεις 100 εφαρμογών).

Στη συνέχεια θα αναπτύξουν με συγκεκριμένο τρόπο, επιλεγμένες εφαρμογές [χρησιμοποιούμε τον τρόπο παρουσίασης του 24 εργαλεία για την τάξη -2011]

Οι επιλεγμένες εφαρμογές θα προκύψουν ύστερα από συζήτηση.