Τίτλος
Κατάσταση
Ονοματεπώνυμο
1. GeoQuessr/Games
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
2. Picture2Life/Image Processing
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
3. Professor Garfield/Personal Learning Environment
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
4.Twinity/3D Virtual Worlds
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
5. Web Quest Maker (teAchnology)/Web Quests
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
6. Edoboard/Conferencing
Ελέγχθηκε (Λειτουργεί αλλά δεν λειτουργεί το Tour)
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
7. iGoogle/Mushing Up
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
8. Toodledo/Online To Do Lists
Ελέγχθηκε
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
9. Plinky/Microblogging
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί σε archive mode μόνο (έκλεισε)
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
10. text2mindmap/ Diagramming Tools
Ελέγχθηκε - Δεν Λειτουργεί
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος

Τίτλος
Κατάσταση
Ονοματεπώνυμο
1. Scribble Maps/ Interactive Maps
Ελέγθηκε-Λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
2.Medium / Storytelling
Ελέγθηκε / Λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
3.Maptales /Storytelling
Ελέγθηκε / Δεν λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
4. KidWorks / Storytelling
Ελέγθηκε /Λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
5. Apache Cordova / App Development
Ελέγθηκε / Διορθώθηκε
Κοντοπούλου Ευστρατία
6. Pajap / App Development
Ελέγθηκε / Δεν λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
7. iLike / Social Bookmarking
Ελέγχθηκε / Δεν λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
8. Need to meet / Online social Calendars
Ελέγθηκε / Λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
9. Localendar / Online social Calendars
Ελέγθηκε / Λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία
10. Cirip / Microblogging
Eλέγχθηκε / Δεν λειτουργεί
Κοντοπούλου Ευστρατία

Τίτλος
Κατάσταση
Ονοματεπώνυμο
1.Cloudworks/Blogs
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
2.Google Hangouts/Chat
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
3.Mikogo/Chat
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
4.Thinkfree Office/Collaborative Text Editors/Readers
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
5.Collabedit/Collaborative Text Editors/Readers
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
6.SchoolTool/Course Development
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
7.Udutu/Course Development
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
8.Easy Generator/Course Development
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
9.Draw.io/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος
10.Slatebox/Diagrammind Tools
Ελέγχθηκε-Λειτουργεί
Πάιδας Τριαντάφυλλος


Tίτλος
Κατάσταση
Ονοματεπώνυμο
1.Foswiki /Wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
2. Mediawiki/ Wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
3.QuestGarden /Web quests
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
4.Tikiwiki / Wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
5.Sidevibe /web quest
Ελέγχθηκε -Δεν λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
6.Openwebquest /web quest
Ελέγχθηκε -Δεν λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
7.PBworks /wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
8.Wikia /wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
9.Teacher web /web quest
Ελέγχθηκε-- Δεν λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
10.Dokuwiki/ wikis
Ελέγχθηκε --Λειτουργει
Στράτος Κυριώτης
Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Emaze/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
2. PhotoPeach/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
3. Prezi/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
4. tinychat/Chat
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
5. Ustream/Sound - based Podcasting
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
6. Orkut/Social Networks
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
7. ResearchGate/Social Networks
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
8. AudioBoo/Sound - based Podcasting
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
9. ooVoo/Chat
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος Πεταλωτής
10.bubbl.us/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Τάσος ΠεταλωτήςΤίτλος
Κατάσταση
Ον/μο
1.slides/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
2.Presentation tube/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
3.Connotea/Social Bookmarking
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεi
Μαρία Γεωργιάδου
4.Sliderocket/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
5.Projeqt/Presentation
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεi
Μαρία Γεωργιάδου
6.Xtranormal/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
7.Wordle/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
8.Youblisher/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
9Yudu/Presentation
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
10.Classpartoo/Classroom Management
Ελέγχθηκε - Λειτουργεί
Μαρία Γεωργιάδου
Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1.Toodledo / Online to do list
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
2.Wiggio/ Online Project Management Tools
Ελέγχθηκε -δεν λειτουργεί
Αρμενίνη Ειρήνη
3.Meetifyr / Online Social Calendars
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
4.Assignaday.4teachers.org / Online Social Calendars
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
5.Mendeley/ Personal Learning Environment
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
6.30boxes.com / Online Social Calendars
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
7.Coursehero/ Personal Learning Environment
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
8.Hangouts.google/Communications
Ελέγχθηκε
Αρμενίνη Ειρήνη
9.Meebo / Communications
Ελέγχθηκε - δεν λειτουργεί
Αρμενίνη Ειρήνη
10.Universalsubtitles/ Video Subtitling Tools
Ελέγχθηκε
- δεν λειτουργεί
Αρμενίνη ΕιρήνηΤίτλος
Κατάσταση
Ον/μο
1. Websketch/ Web Site Development
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Ελκιέρ Μούγια
2. Wix/ Web Site Development
Eλέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
3. Joomla/ Web Site Development
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
4. Devhub/ Web Site Development
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
5. Goodreads/ Social Networks
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
6. Gaiaonline/ Social Networks
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
7. 30boxes/ Social Networks
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
8. Toptenreviews/ Recommendation Platforms
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια
9. Crocodoc/ Collaborative Text Editors/Readers
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Ελκιέρ Μούγια
10. Podbean/ Sound based Podcasting
Ελέγχθηκε
Ελκιέρ Μούγια


Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1.CreateLy/Diagramming Tools

Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
2.Draw.io/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
3.ArgoUML/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
4.Gliffy/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
5.Cacoo/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
6.Draw Anywhere/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
7. Visual Paradigm/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
8.CmapTools/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
9.Mindomo/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη
10.Online Chart/Diagramming Tools
Ελέγχθηκε
Χρυσάνθη Μπεκιάρη


Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Stupeflix / Video Tools
Ελέγχθηκε / δεν λειτουργεί
Χαριδήμου Δήμος
2. Vimeo / Video Tools
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος
3. YouTube / Video Tools
Ελέγχθηκε και ενημερώθηκε
Χαριδήμου Δήμος
4. Spotify / Sound - based Podcasting
Ελέγθηκε και ενημερώθηκε
Χαριδήμου Δήμος
5. Blogger / Blogs
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος
6. Big Blue Button / On-line Conferencing
Ελέγχθηκε και ενημερώθηκε
Χαριδήμου Δήμος
7. WebEx / On-line Conferencing
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος
8. PIXLR / Image Processing
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος
9. piZap / Image Processing
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος
10. Viper / Plagiarism Detection Tools
Ελέγχθηκε
Χαριδήμου Δήμος


Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Polarr / photo gallery
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
2. Roxio Photoshow / photo gallery
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
3. Sketcheroes / drawing tools
Ελέγχθηκε/ δεν λειτουργεί
Τσακυρίδης Απόστολος
4. Artpad / drawing tools
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
5. Pablo / image processing
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
6. Black five / image processing
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
7. Lexilogos / online dictionaries
Ελέγχθηκε/προστέθηκε link
Τσακυρίδης Απόστολος
8. Dictionary / online dictionaries
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
9. Turnitin / plagiarism detection
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος
10. Plagium / plagiarism detection
Ελέγχθηκε
Τσακυρίδης Απόστολος


Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. mIRC / Chat
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
2. slack / Chat
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
3. Poptropica / Games
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
4. Mingoville / Games
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
5. Kidmedia / Games
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
6. Remember The Milk / Online To Do Lists
Ελέγχθηκε/διορθώθηκε logo
Τσίγγος Βασίλειος
7. Vocaroo / Podcasting-Sound
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
8. Tracky / Social Networks
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
9. Vine / Social Networks
Ελέγχθηκε
Τσίγγος Βασίλειος
10. Merlot / Social Networks
Ελέγχθηκε/διορθώθηκαν logo, url
Τσίγγος Βασίλειος

Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Pidgin / Chat
Ελέγχθηκε/προστέθηκε περιγραφή
Πατήλας Νίκος
2. Digsby / Chat
Ελέγχθηκε/Δεν λειτουργεί
Πατήλας Νίκος
3. Nextdoor / Social Networks
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος
4. Quora / Social Networks
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος
5. Spring.me/ Social Networks
Ελέγχθηκε/Δεν λειτουργεί
Πατήλας Νίκος
6. VK / Social Networks
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος
7. Ask / Search Engines
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος
8. Webopedia / Search Engines
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος
9. Baidu / Search Engines
Ελέγχθηκε/διορθώθηκε url
Πατήλας Νίκος
10. HoursofCode / Personal Learning Environment
Ελέγχθηκε
Πατήλας Νίκος


Τίτλος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΝΟΜΑ
1. Edublogs / Blogs
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
2. KidBlog /Blogs
Ελέγχθηκε και διορθώθηκε
Γουλούδης Στυλιανός
3. Livejournal / Blogs
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
4. Bitscripts for Schools / Cartoon Design
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
5. Fluxtime Studio / Cartoon Design
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
6. Active Gif Creator / Cartoon Design
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
7. Surveymonkey / Quiz development /
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
8. Quibblo / Quiz development
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
9. Little birdtales / Storytelling
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός
10. Scribblar / Interactive - Shared Whiteboard
Ελέγχθηκε οκ
Γουλούδης Στυλιανός

Tίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. Zoho Chat / Chat
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
2. IceRocket / Search Engines
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
3. teuxdeux / To Do Lists
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
4. ReadWriteThink / Course Development
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
5. LexiconCS / Online Dictionairies
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
6. iThenticate / Plagiarism Detection Tools
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
7. Feedly / Mushing Ups
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
8. Microworlds Pro / Personal Learning
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
9. Kubbu / Quiz Development
Ελέχθηκε
Δηλάρης Φώτης
10. Carrot Sticks / Games
Δεν λειτουργεί
Δηλάρης Φώτης

Τίτλος
Κατάσταση
Ονομα
1,SnaqFilm/Video Sharing tools
Δεν δουλεύει
Καραγιαννίδης Δημήτριος
2,Sweetsearch/Search Engines
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
3,Theady/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
4,Seesmic/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
5,Hootcourse/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
6,Middlespot/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
7,Individuris/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
8,Knotebooks/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
9,Paper/Pesonal learning
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος
10,Viduwords/Digital dictionaries
Ελέγχθηκε οκ
Καραγιαννίδης Δημήτριος

Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. present.me/Presentation
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Γεώργιος Λιάκος
2. SlideBoom/Presentation
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
3. Issuu/Presentation
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
4. Gapminder/Presentation
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
5. Scoop.it!/Presentation
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
6. Flipboard/Social Networks
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
7. Foursquare/Social Networks
Ελέγχθηκε - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος
8. Stutalk/Social Networks
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Γεώργιος Λιάκος
9. PixyKids/Social Networks
Ελέγχθηκε - Δεν λειτουργεί
Γεώργιος Λιάκος
10. Google Docs/Collaborative Text Editors/Readers
Ελέγχθηκε - Διορθώθηκε το περιεχόμενο - Ενημερώθηκε το λογότυπο
Γεώργιος Λιάκος

Τίτλος
Κατάσταση
Όνομα
1. GitHub / Collaborative Editors
ΟΚ - ενημερώθηκε το logo
Ειρήνη Ινεπολόγλου
2. Khan Academy / Course Development
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
3. Codecademy / Personal Learning Environment
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
4. Soundcloud / Sound - based Podcasting
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
5. MITApp Inventor / App Development
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
6.Alice / 3D Virtual Worlds
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
7.Doodle / Online Social Calendars
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
8. Wrike / Project Management Tools
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
9. Google + / Social Networks
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου
10. TeacherTube / Video Tools
OK
Ειρήνη Ινεπολόγλου

http://www.youblisher.com/
Digital Posters
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
https://issuu.com/
Digital Posters
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
https://www.scoop.it/
Digital Posters
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
http://pressmo.com/
Digital Posters
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
http://www.feedjournal.com/
Mushing Up
δεν λειτουργει
Δημήτρης Κουτσικούνης
https://hootsuite.com/
Mushing Up
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
http://hootcourse.com/
Mushing Up
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
http://www.knotebooks.com/
Mushing Up
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
https://paper.li/
Mushing Up
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
http://videolectures.net/
Video Tools
ΟΚ
Δημήτρης Κουτσικούνης
Νέα Εργαλεία
Τίτλος
Ονοματεπωνυμο
1. Java Physics Simulations/ Personal Learning Environment
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
2. PhET Interactive Simulations/ Games
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
3. Google Sky/ Personal Learning Environment
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
4. Nobel Prize Games/ Games
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος
5. Science Buddies/ Course Development
Χατζηθεοχάρης Δημήτριος

Τίτλος

Ον/μο

1. Freecodecamp/ Web Creation

Ελκιέρ Μούγια

2. Brainly/ Social Networks

Ελκιέρ Μούγια

3. Anchor/ Podcasting

Ελκιέρ Μούγια

4. Codeschool/ Blogs

Ελκιέρ Μούγια

5. Mangahigh/ Games

Ελκιέρ Μούγια
Τίτλος
'Ονομα
1. Wikitude World Browser /Augmented Reality-A.R

Μπεκιάρη Χρυσάνθη
2. Google Sketchup / Augmented Reality-A.R

Μπεκιάρη Χρυσάνθη
3. SchoolAR / Augmented Reality-A.R

Μπεκιάρη Χρυσάνθη
4α. Meetedison Blog/ Educational Programming Robotics Software Blog
4β.Lego Mindstorms ΝΧΤ Blog / Educational Programming Robotics Software BLog
Μπεκιάρη Χρυσάνθη
5. Mendeley Web Importer/Project Management Tools

Μπεκιάρη Χρυσάνθη
Τίτλος
Όνομα
1. Nearpod / Presentation
Τσίγγος Βασίλειος
2. Inklewriter / Storytelling
Τσίγγος Βασίλειος
3. EDpuzzle / Video Tools
Τσίγγος Βασίλειος
4. PlayPosit / Video Tools
Τσίγγος Βασίλειος
5. Buncee / Course Development
Τσίγγος Βασίλειος
Παρουσίαση εργαλείων


Τίτλος
Όνομα
1. Tagged / Social Networks
Πατήλας Νίκος
2. Twoo / Social Networks
Πατήλας Νίκος
3. Classmates / Social Networks
Πατήλας Νίκος
4. Kik Messenger / Chat
Πατήλας Νίκος
5. Musical.ly / Social Networks
Πατήλας Νίκος

Παρουσίαση

Τίτλος
Όνομα
1. Scribble maps / drawing tools
Τσακυρίδης Απόστολος
2. TinkerCad / drawing tools
Τσακυρίδης Απόστολος
3. The Slideshow / photo gallery slideshow
Τσακυρίδης Απόστολος
4. PaperRater / plagiarism detection tools
Τσακυρίδης Απόστολος
5. Cometdocs / multiple device file sharing
Τσακυρίδης Απόστολος

Τίτλος

Όνομα

1. Interactive Maps / https://maphub.net/
Γουλούδης Στυλιανός
2, Search Engine / http://www.medilexicon.com/
Γουλούδης Στυλιανός
3. Online Dictionaries / http://www.yourdictionary.com/
Γουλούδης Στυλιανός
4. Presentation /https://www.easel.ly
Γουλούδης Στυλιανός
5 ScreenCasting / https://www.apowersoft.com/free-online-screen-recorder
Γουλούδης Στυλιανός

Τιτλος

Ονομα

Vialogues/Video Creator
Κουτσικουνης Δημήτρης
Disqus/social network
Κουτσικουνης Δημήτρης
CCC Confer/Communication
Κουτσικουνης Δημήτρης
Web2.0 Scientific Calculator
/Math
Κουτσικουνης Δημήτρης
Teacher Planet/Online Class
Κουτσικουνης Δημήτρης

Τίτλος
Όνομα
1. Waze/Interactive Maps
Γεώργιος Λιάκος
2. Google Photos/Photo gallery-Slideshow
Γεώργιος Λιάκος
3. QuizPedia/Quiz Development
Γεώργιος Λιάκος
4. Verse/Video Tools
Γεώργιος Λιάκος
5. Pinup/Notice-Bulletin Boards
Γεώργιος Λιάκος
Web 2 Tools Presentation
Γεώργιος Λιάκος

Νέα Εργαλεία
Εργαλείο
Κατηγορία
Ονοματεπώνυμο
1. Monday
Online to do lists
Κοντοπούλου Ευστρατία
2. Harmpny PSA
Online to do lists
Κοντοπούλου Ευστρατία
3. Egnyte
Multiple Device File Sharing
Κοντοπούλου Ευστρατία
4. SugareSync
Multiple Device File Sharing
Κοντοπούλου Ευστρατία
5. Vero
Social Networks
Κοντοπούλου Ευστρατία

Τίτλος
Όνομα
1.recap / Chat
Τάσος Πεταλωτής
2.Eduslide / Chat
Τάσος Πεταλωτής
3.Alison / Personal Learning Environment
Τάσος Πεταλωτής
4.Join.Me Chat
Τάσος Πεταλωτής
5.Cramberry / Personal Learning Environment
Τάσος ΠεταλωτήςΤΙΤΛΟΣ
ΟΝΟΜΑ
1
CourseHero/Personal Learning Environment
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2
LiveText/ Collaborative Text Editors/Readers
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3
FeedReader/Collaborative Text Editors/Readers
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4
WikiNews/Wikis
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5
WikiNews/Blogs
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6
Dotstorming/Collaborative Text Editors/Readers
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τίτλος
Ον/μο
Easybib
Μαρία Γεωργιάδου
Bibme
Μαρία Γεωργιάδου
Zamzar
Μαρία Γεωργιάδου
Bonzonox
Μαρία Γεωργιάδου
Start.me /
Μαρία Γεωργιάδου


Τίτλος
Ον/μο
1 youvisit/Augmented Reality-A.R
Αρμενίνη Ειρήνη
2. Google Arts & Culture/
Augmented Reality-A.R
Αρμενίνη Ειρήνη
3. Rabb/Sound - based Podcasting
Αρμενίνη Ειρήνη
4. Typito/Video Tools
Αρμενίνη Ειρήνη
5. Slidestory/ Storytelling
Αρμενίνη ΕιρήνηΤίτλος
Ονοματεπώνυμο
1. Comapping-Συνεργατική Εννοιολογική Χαρτογράφηση
Τριαντάφυλλος Πάιδας
2.Edmodo
Τριαντάφυλλος Πάιδας
3.Grockit
Τριαντάφυλλος Πάιδας
4.Kerpoof
Τριαντάφυλλος Πάιδας
5.Glogster
Τριαντάφυλλος Πάιδας

Τίτλος
Όνομα
1. Docplayer
Κυριώτης Ευστράτιος
2. Boomwriter
Κυριώτης Ευστράτιος
3. Kanbanflow
Κυριώτης Ευστράτιος
4. QuizΑlize
Κυριώτης Ευστράτιος
5. Gallery vault
Κυριώτης Ευστράτιος


Τίτλος
Ονοματεπώνυμο
1. Skype for Business / On-line Conferencing
Χαριδήμου Δήμος
2. Rawshorts / Video Tools
Χαριδήμου Δήμος
3. Flipsnack / Storytelling
Χαριδήμου Δήμος
4. Sugarcane / Games
Χαριδήμου Δήμος
5. Flipgrid / Social Networks
Χαριδήμου Δήμος

Τίτλος
Όναμα
1. JSFiddle /Web Site Development
Δηλαρης Φώτης
2. GoConqr
Δηλαρης Φώτης
3. CodeSandbox / Web Site Development
Δηλαρης Φώτης
4. Whiteboard / Interactive-Shared Whiteboard
Δηλαρης Φώτης
5. BandLab / On-line Conferencing
Δηλαρης Φώτης


Τίτλος
Ονοματεπώνυμο
1. Google Classroom / Classroom Management
Ινεπολόγλου Ειρήνη
2. Class Dojo / Classroom Management
Ινεπολόγλου Ειρήνη
3. Showbie / Classroom Management
Ινεπολόγλου Ειρήνη
4. Classcraft / Classroom Management
Ινεπολόγλου Ειρήνη
5. Plickers / Classroom Management
Ινεπολόγλου Ειρήνη
Παρουσίαση prezi


Skype for Business / On-line Conferencing